Hele udsendelsen-> 2004 Hvem tager ansvar. Om omsorg og velfærd

html5 get video time encoder by EasyHtml5Video.com v1.8