Offentlige møder i Gaderummet:

H_A_S_H_D_E_B_A_T

HER I GADERUMMET
ONSDAG D. 16. MAJ
KL 19.30

VED FORFATTEREN AF
"CANNABISMYTER"
JESPER MALKAVIAN


Noget Om Gurdjieff's Kosmologi. TORSDAG D. 19.april kl. 20 "Gaderummet", Rådmandsgade 60 - Røde rum, 1.sal Lever vi i et kosmos eller i et kaos? Er universet et velordnet hele eller et formløst anarki? Kan astronomien give vores liv en mening? Kan dens kendsgerninger fortolkes?Den græsk-armenske mystiker G. I. Gurdjieff's lære om mennesket er også en lære om kosmos, om mennesket i universet.I en slags fortsættelse af sit foredrag i "Gaderummet" om Gurdjieff's psykologi og lære om personlig udvikling for et par år siden, vil Peter Klok denne aften forsøge at give en indledende fortælling om dette spændende kosmologiske emne. Det første foredrag var intenst optaget af livets mening og med flotte Power-point-plancher. Så vi er spændte på dette. Lars Schou, Gaderummets social-kulturelle medarbejder


Hash. Brug og misbrug - LuftskibetOffentlige møder i Gaderummet:

 

Haraldsgadekvarterets HISTORIE og fremtid

Torsdag d.22.marts kl.20

Du er også velkommen til gratis fællesspisning kl.19, ved frivillige gæstekokke fra hjemløseorganisationen SANDs hovedbestyrelse


OFFENTLIGT MØDE om Haraldsgadekvarterets HISTORIE og fremtid. Fra Rådmandens mark til Rådmandsgade Det handler om arbejderklassen, da vi er i et tidl. industriområde, med nogle af Danmarks engang største fabrikker. Kvarteret er nu præget af IT-og medievirksomhed, samt Danmarks højeste indvandrerprocent. Det handler også om pjalteproletariatet, for nu at anvende Marx´ udtryk om udskuddene, de overflødige for dette samfunds produktionsmåde.. I dag kaldet de udstødte, som Gaderummet i dag leverer kvarteret. Dengang Lersø-bøllerne og Fælled-bisserne. *Livligt debatoplæg ved lokalhistoriker, ølsmager og BR-medlem Allan Mylius Thomsen . *Arkitektstuderende fortæller om kvarterløftet for Haraldsgadekvarteret, der lige er skudt i gang. Velkommen i Gaderummet, socialpsykologisk bo-og værested for udstødte unge, RÅDMANDSGADE 60

********************************************************************************************************

Torsdag d.22.februar 2007

VELKOMMEN TIL OFFENLIGT MØDE i GADERUMMETRådmandsgade 60, Torsdag d.22.2. kl.20omHjemløseorganiseringvedJENS WESTERGÅRD, form. f. de hjemløse i Kbh. · De hjemløse er organiseret nedefra, fra herberger osv., hvis brugerrråd i 8 områder af landet arbejder sammen i 8 Sandudvalg, der er sluttet sammen på landsplan i S.A.N.D., med sekretariat i Hjemløsehuset. Problemerne løses så nært som muligt ved dem de angår.· Eksempler på hjemløseboformer· Hvad med de gadehjemløse?· Hvilken rolle kan ansatte ikke-brugere evt. spille i forbindelse med brugerrådsmøder?Et brugerrråd forudsættes oprettet i Gaderummets vedtægter, uden at betegnelsen anvendes i den daglige sprogbrug om det ugentlige Husmøde for brugerne, som tilrettelægges og gennemføres af stedets initiativtager og mangeårige leder. I Gaderummet er der døgnåbent både for beboere og daglige brugere. Gaderummets åndelige ballast er fristedstanken, men er dog nu efter overgangen til selvejende institution, på godt og især ondt, blevet bundet af gældende love og regler.Kl. 19 er der offentligt Folkekøkken. Der kan købes øl, vand og fri kaffe.Kl. 22 vises den nye hjemløsedebatfilm "PÅ RISTEN" af Helle von Cedvig. Filmen som Gaderummet medvirker i vises også på Kbh.'s Rådhus d.1.marts.OBS! U D S A T !

UNDERHOLDENDE
OFFENtLIGt MØDE
OM
LOKALHISTORIE OG FREMTID
PÅ "YDRE NØRREBRO"
FREDAG D. 26. januar kl.20
i "SORTE OMRÅDE"
MORSOMT OPLÆG V. SKRIBENT
ALLAN MYLIUS THOMSEN, EnHEDSLISTEN

ØL/VAND 5 kr, Vi ses!19.10. Integration og medborgerskab eller eksklusion og modborgerskab
Ronni Abegal, Integrationsministeriet og John Andersen, RUC16.11. ”EU's globale rolle”
Jakob Erle, Nyt Europa og Pelle Dragsted, EnhedslsistenOBS A F L Y S T !
14.12 Mit liv som svingdørspatient
Boliana Thomsen og Henriette Buemann, LAPMøderne begynder kl.19.15 ?