Modeller fra Kritisk Psykologi fuld side / forside
1. Uddrag fra Forside/index 1

2. Ordnede modeller index 2

2011-12-05 Oprindelige moeller 1978-2011 - efter blik 2 paa det teoretiske materiale

modeller i datoorden
Modeller i forskellige formater, usorteret
modeller original størrelse.html
modeller 1024.768.html
modeller 640.480.html
modeller 448.336.html
modeller 160.160.htm

Anskueliggørelse er altid anskueliggørelse i tid, rum og betydning. ”Betydning” er også benævnt med den ”femte quasi-dimension” af A.N.Leontjev. At anskueliggøre omhandler at finde en form og en struktur, med begreber, der udtrykker, hvad der kan være på tale, som en bestemmelse af det givne forhold/problem, fx denne figur om ”tid, rum og betydning”.

 

        Tid, rum og betydning

1. Livsførelse i en kritisk verden. 4

2. Naturhistoriens overgang i samfundshistorie. 4

3. Socialpsykologisk konceptualisering af individet 4

4. Afmagtens subjektiveringsproces. 4

5. Konceptuelt om historisk-logisk rekonstruktion. 4

6. Samfundsformens selvudviklingsstruktur

7. Gaderummet 4

8. Terapitavler. 4

9. Angst og rådgivning

. 4??

. 4

I det følgende præsenteres en oversigt over modeller, der er kommet til veje fra den teoretiske side. Oversigten er første trin i en fremstilling og analyse af de empiriske tavler, der siden er kommet til gennem konkret psykologisk rådgivning. Tavlernes ophav er her den terapeutiske proces, som den er kommet til udtryk i et ydre billede. Denne fremstilles i sin genese, i analysen af tavlerne.

Men først de teoretiske modeller denfor (er ikke fuldstændig endnu!)

1. Livsførelse i en kritisk verden


model 2007-11-19 Livsfoerelse  - Livsførelse             
model 2007-10-22 Psykologiens historiske forsvinden og genoplivelse - Livsførelsens socialpsykologi


model 2007-10-22 Samfundshistorien - en foerste psykologisk historieopfattelse
- overgangen til ”bevidst sanselig virksomhed”, springet ud af naturhistorien, ikke som en abe til et menneske, men somsamfundsmæssig artsfælle.

2. Naturhistoriens overgang i samfundshistorie

                 

model 1994-03-06 Skema 3. Samfundshistorien paa egne ben - selvsamfundsmaessiggoerelse

model 1987-02-xx Model 12. Fra familieflok til kollektivitet - fra storgruppe til differentierede kollektivgrupper

   
model 1994-03-06 Skema 4. En foerste historieopfattelse 

             
model 1997-xx-xx Bevidst sanselig virksomhed - de samfundsmæssige kollektiver           

     
model 1987-02-xx Model 13. Det strukturelle personlige kollektiv - person-kollektiv forholdet

 
model 1983-12-xx Samfund og menneske alment, særlaerligt og specifikt - opsummering af formaspektet

3. Socialpsykologisk konceptualisering af individet

model 1994-03-06 Skema 6. Fra kilde til konstitution  


model 1991-10-xx Intentionalitet som rettet iagttagelse

                  
model 1991-02-xx Person og social kollektiv - forening, isolation, afvaergeformer        


model 1983-12-xx Skematisk over forholdet mellem konfliktafvaerge og konfliktovervindelse

4. Afmagtens subjektiveringsproces

  

model 1991-10-xx Laast intentionalitet

                
model 1994-03-06 Skema 8. Sta og privatejendom som fremmed samfundsmaessiggoerelse - samfundsmaessiggoerelse fra oven - Selvsubjektivering indenfor betingelserne          

      
model 2007-10-22 Udvikling fra stamme til stamme eller i selvsving - sbjektivitet som instrumentalisme

 

model 2007-10-22 Det paakaldte - personlighedens selvsubjektiveringsproces, eler autoritetens socialpsykologi

5. Konceptuelt om historisk-logisk rekonstruktion

                   

model 1987-02-xx Model 4. Begribelsens elementerhtml  

 
model 2007-11-19 At starte med den udviklede genstand       

 
model 2007-10-22 Konkretum - at gå til værks, uden på forhånd at udelukke noget i feltet, der er af væsentlighed.

        
model 2007-10-22 Psykologiens historiske forsvinden og genoplivelse


model 2007-11-19 At praktisere en enkeltteori


 
model 2007-10-22 Kritisk psykologi i lokal historisk belysning - idéhistorisk oversigt over psykologiens første videnskabeliggørelse ud fra Kritisk Psykologi - i sin Nørrebroudgave.

6. Samfundsformens selvudviklingsstruktur

        
model 1987-02-xx Model 5. Genstanden for arbejdsvirksomhed


model 1987-02-xx Tetraeden. Arbejdsvirksomhedens udviklingslogiske genstand


model 1987-02-xx Model 6. Det binaere rum og spaendinger

 
model 1994-03-06 Skema 5.1 Funktionsdelt koordination - maal-middel omvending


model 1994-03-06 Skema 5.2 Funktionsdelt kooperation - social vaerktoejsbrug


model 1994-03-06 Skema 5.3 Samfundsmaessig kooperation - arbejdsvirksomhed

 
model 1994-03-06 Skema 5.4 Samfundsform - samfundshistoriemodel 1994-03-06 Skema 5.5 Samfundshistorien som samfundsformens selvsamfundsmaessiggoerelsemodel 1994-03-06 Skema 3. Samfundshistorien paa egne ben - selvsamfundsmaessiggoerelse


model 1994-03-06 Skema 7 Problemet i det lokale og stedbundne, rumligt og universelt   
model 1987-02-00 Model 9. Kapital stat dualitet binaritet magt


model 1987-02-xx Model 10. Byttet kapital penge vare verdensmarkedmodel 1987-02-xx Model 11. Kollektivt arbejde byttet kapital stat verdenshistorie


model 1987-02-xx Kapital stat magt


model 1987-12-07 Almen samfundsmaessig person-kollektiv udvikling


model 1989-11-29 Skise 1. Person krop social kollektiv


model 1990-05-24 Person i social kollektiv

 
model 1990-05-24 Skema 3. Nye sociale livssammenhaenge

   

?

 
model 1996-09-xx Praksisform historie kagori teori

       
model 1987-02-xx Model 2. Nutiden i ikke-kollektiv og kollektiv

  
model 1987-02-xx Model 8. Kapital stat kollektiv


model 1987-02-xx Model 1. Den logiske modsigelse i tilgangen til en aktuel genstand

   
model 1987-02-xx Model 3. Bevidsthedsfilosofi binaritetstaenkning praksisfilosofi


model 1987-02-xx Kapital stat magt

7. Gaderummet

  
model 2005-04-xx To-subjekt.modellenmodel 2007-10-22 Brugerstyringens dimensioner og elementery


model 1988-03-13 Faglige rum frra neden

8. Terapitavler


model 1987-12-07 Skitse 0. lmen samfundsmaessig personlig-kollektiv udviklingmodel 1989-11-29 Skise 1. Person krop social kollektiv


model 1990-05-24 Skema 1. Person i social kollektiv

 
model 1990-05-24 Skema 2. Loenarbejde, kernefamilie og fritid


model 1990-05-24 loenarbejde, kernefamilie og fritid

  
model 1990-05-24 Skema 4. De udstoedtes cirkel

 
model 1986-08-xx Skitse 1. Fremmedbestemt situation for opstilling af faelles handleskridt 

 
model 1986-08-xx Skitse 2. Bestemt sammenhaeng for opstilling af problemer

      
model 1985-08-xx Skitse 3. Subjektorienteret behandling. Det uloeste faelles som det drivende tredje

  
model 1989-11-29 At gribe ud fra problemfaser og opgaveorientering

        
model 1989-11-29 Dimensioner i det terapeutiske moment

   
model 1989-11-29 Sammenknytningsanordninger i det terapeutiske moment

9. Angst og rådgivning


model 1997-xx-xx Homo abstrakticus Skitserer vi foerst dette menneske


model 1997-xx-xx Konkrete angstformer.jpgmodel 2007-11-19 Subjektivt mulighedsrum. Individets dobbelte mulighedsforhold

  
model 1997-xx-xx Angstovervindelse

     
model 2007-11-19 Livsfoerelse


model 1987-12-07 En uspecifik bestemmende energistroem
 
model 1987-12-07 Ingen muligheder for at komme omkring stressen ved at tage vare på alene sig selv


model 1987-12-07 ideologisk subjektion

  
model 1987-12-07 B. Ingen muligheder for at komme udenom 
model 1987-12-07 C. Udvikling på trods - ingen duelige samfundsmaessige muligheder

 

      
model 1987-12-xx Skitse y. Healing-menneskets ideologiske magt

         
model 1987-12-07 Energiflow

    
model 1987-12-xx Spri 4. Spri-Marx

        
model 1987-12-07 Skizofreniklemmen - den ikke-magten egen ideologiske subjektion

    
model 1987-12-07 Skitse 3. Healing-mennesketmodel 198x-xx-xx Elementer i virksomhed

 

TOP