Ordnede modeller index 2 ....... Fuld skærm / Forside index 2

Modelmateriale uden billeddupletter, men med dupletter ordnet efter første gang, de optræder.
En del af modelmaterialet, er endnu ikke differentieret nærmere mhp. de specifikke modeller, de indeholder.

1978 1979
19801981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011 2012 2013


ÅR 2007

model 2007-11-19 Livsførelse

model 2007-11-19 9. Subjektivt mulighedsrum. Individets dobbelte mulighedsforhold

model 2007-11-19 8. At praktisere en enkeltteori

model 2007-11-19 7. Psykologiens historiske forsvinden og genoplivelse

model 2007-11-19 6. At starte med den udviklede genstand

model 2007-11-19 5. Konkretum

model 2007-10-22 4. At være sin egen begrundelse, udvikling fra stamme til stamme eller i sin selvsving

model 2007-10-22 3.Autoritet - autoritativ - påkaldt kraft

model 2007-10-22 2. Brugerstyringens dimensioner og elementer

model 2007-10-22 1. Kritisk psykologi i lokal historisk belysning

ÅR 2006 til top

model 2006-xx-xx Figur 1,2,3,4,5,6,7 Bevidsthed som samfundsmæssig væren

ÅR 2005 til top

model 2005-04-20 To-subjekt.modellen

ÅR 1997 til top

model 1997-06-02 4.Angstovervindelse

model 1997-06-02 3. Konkrete angstformer

model 1997-06-02 2. Homo abstrakticus Skitserer vi først dette menneske

model 1997-06-02 1. Bevidst sanselig virksomhed

ÅR 1996 til top

model 1996-09-xx Praksisform historie kategori teori

ÅR 1995 til top

model 1995-05-30 Helhedshuset

ÅR 1994 til top

model 1994-03-06 Skema 9. Arbejdsvirksomheden som funktionel selvudviklende struktur

model 1994-03-06 Skema 8. Stat og privatejendom som fremmed samfundsmæssiggørelse - samfundsmæssiggørelse fra oven

model 1994-03-06 Skema 7. Problemet i det lokale og stedbundne, rumligt og universelt

model 1994-03-06 Skema 6. Fra kilde til konstitution

model 1994-03-06 Skema 5.5 Samfundshistorien som samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelse

model 1994-03-06 Skema 5.4 Samfundsform - samfundshistorie

model 1994-03-06 Skema 5.3 Samfundsmæssig kooperation - arbejdsvirksomhed

model 1994-03-06 Skema 5.2 Funktionsdelt kooperation - social værktøjsbrug

model 1994-03-06 Skema 5.1 Funktionsdelt koordination - mål-middel omvending

model 1994-03-06 Skema 4. En første historieopfattelse

model 1994-03-06 Skema 3. Samfundshistorien på egne ben - selvsamfundsmæssiggørelse

model 1994-03-06 Skema 2. At imødegå opståelses-paradigmets reproduktion

model 1994-03-06 Skema 1.a Indoptage udholde tvang trang - 1,2,3

model 1994-03-06 Skema 1. Klassepsykologiens paradoks

ÅR1993 til top

model 1993-07-19 Konfliktskitse Studenterhuset

model 1993-05-xx Spritualitet okkultet magt

model 1993-05-01 Sociale data enkeltforløb

model 1993-05-01 Notationer massage afspænding

model 1993-05-01 Grundmål

model 1993-05-01 Grundmål og basismål

model 1993-05-01 Enkeltforløb

model 1993-05-01 Basismål

model 1993-05-01 Basismål og grundmål

model 1993-05-01 Basismål og grundmål - den anden akse

model 1993-01-00 Fagpolitik studenterhuset

ÅR 1992 til top

model 1992-11-25 Den terapeutiske proces

model 1992-05-xx Et revolutionært subjekt

model 1992-01-00 Danske Nazier

model 1992-00-00 Noegle til ordning af arkiv

ÅR 1991til top

model 1991-12-xx En regnbuekrop

model 1991-12-xx En regnbuekrop 0

model 1991-10-xx 4. Låst intentionalitet

model 1991-10-xx 3. Intentionalitet som rettet iagttagelse

model 1991-10-xx 2. Associerede producenter

model 1991-10-xx 1. Kapital - stat- magt

model 1991-04-23 Overgangsfase - problemudvikling

model 1991-03-00 Figur 1,2,3,4 At vende konflikter

model 1991-02-10 2. Person og social kollektiv - forening, isolation, afværgeformer

model 1991-02-10 1. Utilstrækkeligheden i traditionel psykologi

model 1991-00-00 Danserinde

ÅR 1990 til top

model 1990-12-xx Konfliktmodel 2

model 1990-12-xx Konfliktmodel 1

model 1990-11-24 Figur 5. Regnbuens praksisfelt

model 1990-11-24 Figur 4. Bunddyret - opsamling

model 1990-11-24 Figur 3. Dansk undergrunds rådgivning

model 1990-11-24 Figur 2. Regnbuen

model 1990-11-24 Figur 1. Systemet Christiansborg Klassekampen

model 1990-11-03 Dialog. Standpunkt perspektiv

model 1990-09-26 Spring i praksis

model 1990-09-26 Figur 1,2,3,4 Traditionel rådgivning - alternativ - bunddyret

model 1990-08-08 Figur 1,2,3,4 Energitanker i Regnbuen

model 1990-05-24 Skema 4. De udstødtes cirkel

model 1990-05-24 Skema 3. Nye sociale livssammenhænge

model 1990-05-24 Skema 2. Lønarbejde, kernefamilie og fritid

model 1990-05-24 Skema 1. Person i social kollektiv

model 1990-05-04 Løbeseddel Socialistisk Forum Gruppe 89

ÅR 1989 til top

model 1989-11-29 Skitse 5. Tid rum betydning

model 1989-11-29 Skitse 4. Sammenknytningsanordninger i det terapeutiske moment

model 1989-11-29 Skitse 3. At gribe ud fra problemfaser og opgaveorientering

model 1989-11-29 Skitse 2. Dimensioner i det terapeutiske moment

model 1989-11-29 Skitse 1. Person krop social kollektiv

model 1989-07-03 Skitse 1,2,3,4 Typiske brugerforløb

ÅR 1988 til top

model 1988-09-17 Sanselighed. Opsamling

model 1988-03-13 Faglige rum fra neden

ÅR 1987 til top

model 1987-12-07 Skitse 6. En uspecifik bestemmende energistrøm

model 1987-12-07 Skitse 5. Skizofreniklemmmen - den ikke magten egen ideologiske subjektion

model 1987-12-07 Skitse 4. Spiri-Marx

model 1987-12-07 Skitse 3.y. Healing-menneskets ideologiske magt

model 1987-12-07 Skitse 3.x. En fænomenologisk fejltagelse

model 1987-12-07 Skitse 3. Healing-mennesket

model 1987-12-07 Skitse 2. Energiflow

model 1987-12-07 Skitse 1. Ideologisk subjektion

model 1987-12-07 Skitse 1. C. Udvikling på trods - ingen duelige samfundsmæssige muligheder

model 1987-12-07 Skitse 1. B. Ingen muligheder for at komme udenom

model 1987-12-07 Skitse 1. A. Energimobilisering til nødvending. produktiv motivation, ingen løsning - stress

model 1987-12-07 Skitse 0.a,b,c. Almen nødvending indenfor begrænsede betingelser

model 1987-12-07 Almen samfundsmæssig person-kollektiv udvikling

model 1987-02-xx Model 14. Person klassekollektiv delkollektiv kollektivgruppe

model 1987-02-xx Model 13. Det strukturelle personlige kollektiv

model 1987-02-xx Model 12. Fra familieflok til kollektivitet

model 1987-02-xx Model 11. Kollektivt arbejde byttet kapital stat verdenshistorie

model 1987-02-xx Model 10. Byttet kapital penge vare verdensmarked

model 1987-02-xx Model 09. Kapital stat dualitet binaritet magt

model 1987-02-xx Model 08. Kapital stat kollektiv

model 1987-02-xx Model 07. Ikke-kollektiv - forformer - kollektiv

model 1987-02-xx Model 06. Det binaere rum og spaendinger

model 1987-02-xx Model 05. Tetraeden.Genstanden for arbejdsvirksomhed

model 1987-02-xx Model 04. Begribelsens elementer

model 1987-02-xx Model 03. Bevidsthedsfilosofi binaritetstaenkning praksisfilosofi

model 1987-02-xx Model 02. Nutiden i ikke-kollektiv og kollektiv

model 1987-02-xx Model 01. Den logiske modsigelse i tilgangen til en aktuel genstand

ÅR 1986 til top

model 1986-xx-xx Terapeutiske grundfaser og samfundsmaessig diagnostik

model 1986-08-xx Skitse 6. Antropogenesens overgang i samfundshistorie

model 1986-08-xx Skitse 5. Terapeutiske retninger

model 1986-08-xx Skitse 4. Psykoterapeutiske differentieringer

model 1986-08-xx Skitse 3. Terapibehandlingsprocessen. Det uløste fælles som det drivende tredje

model 1986-08-xx Skitse 2. Bestemt sammenhææng for opstilling af problemer

model 1986-08-xx Skitse 1. Fremmedbestemt situation for opstilling af fælles handleskridt

model 1986-08-xx I sin helhed har gange været

ÅR 1985 til top

model 1985-09-25 Dualiteter i klassekampen

model 1985-05-xx Studenterliv isolation forening

model 1985-04-xx Elementer i virksomhed - mangler link

model 1985-01-xx Fantasi

ÅR 1984 til top

model 1984-10-22 Identitet samfund fremmed-samfundsmæssighed

model 1984-10-22 Fremmed niveau i det samfundsmæssige

model 1984-10-06 Anne Mai billeder

model 1984-06-xx Tidsskrift skabelon

model 1984-05-xx Studenterhuset. Etager

model 1984-05-xx Studenterhuset - et sted

model 1984-01-29 Det offentlige og private - målsætninger

model 1984-01-29 Ansigt for alternativ rådgivning

ÅR 1983 til top

model 1983-08-28 Figur a,b,c. Rådgivning og samfundsmæssigt liv

ÅR 1982 til top

model 1982-12-01 Samfund og menneske alment, saerligt og specifikt

 

model 1982-12-01 Skematisk over forholdet mellem konfliktafværge og konfliktovervindelse


ÅR 1981til top

model 1981-06-16 Fagråd og studenterbevægelse

ÅR 1979 til top

model 1979-01-25 Sacharov klodser

model 1979-01-08 Sears effekt- og forstærkningsteori

model 1979-01-08 Maslows behovspyramide

ÅR 1978 til top

model 1978-08-08 Plader

model 1978-08-08 Motivation

model 1978-08-08 Individualitetsformer

model 1978-05-29 Histogram

Til top