under udarbejdelse

Analytiske billeder i analysen - index fuld skærm / forside

Analysen eksisterer på et givent tidspunkt igennem dens begreber, billeder og genstandsrelatering.

Her skal analysens billeder præsenteres. Det angives, hvad billedets opkomsthistori er, og hvordan billedet bevæger sig i analysen.
Oversigten skal til start angive problemfeltet, hvor igennem de på forskellig vis træder frem. Et og samme billede, kan betyde noget helt forskelligt, afhængig af konteksten det indgår i. Billeder flyder derfor igennem kategorierer, afhængig af hvor deres stof kommer fra, og ud fra hvordan deres stof interagerer med andre stoffer. Samtidig er billedet bundet til kategorien, der angiver dets stof. Billedet kan ikke tænkes uden stof, som mennesket ikke kan tænkes uden billeder. Hvad er forholdet mellem begrebet, billedet og stof. Kan der tales om at gå frem fra begreb og billede i stoffet, til begreb og billede om stoffet?

Analytisk billede

Begreb og analysebillede

Analysekategori og funktion

Placering i teorien eller empirien

Bevægelse


2011-03-01
Billeddannelse og samfundsliv

Link i billedet, fører til billedet som analytisk enkelt-element

Indplacering i:
-> 0.1 Illustration
-> 1. Model-udkast
-> 2. Model-skitse
-> 3. Typografi-element-> som analytisk enkelt-element i aktuel indplacering

   

Model. Teoretisk om konkrete angstformer

2011-03-01
Billeddannelse og samfundsliv

Model oprindeligt i:

 

Illustration / top    

Tavle. Angstfigur

2011-03-01
Billeddannelse og samfundsliv

Tavle oprindelig i:

 

 

Illustration / top    

Model. Teoretisk om springet fra gammelt utilstrækkeligt, til nyt, men endnu uden for rækkevidde

2011-03-01
Billeddannelse og samfundsliv

Model oprindelig i:

 

Illustration / top    

Tavle. Problemer i et spring

2011-03-01
Billeddannelse og samfundsliv

Tavle oprindelig i:

Illustration / top    


2011-03-19

 

     
Model-skitse. Tid, rum og betydning

Model om tid, rum og betydning

2011-03-19
0.-5 Konceptologi

Model-skitse    
Model-udkast 1,2,3. Samfundets arbejdsform

Samfundets arbejdsform

Model-udkast 1,2,3 2011-11-01  
Model-skitse. Historisk proces, praksistaenkning og udvikling

Model om historisk empiri, aktual empiri, raksistænkning og udvikling

Model-skitse 2011-11-01  
Model-udkast 4. Den samfundsmaessige konstitueringsproces

Den samfundsmæssige konstitueringsproces, empirisk-socialt stof i samfundsmæssige praksisformer, i tid, rum og betydning

Model-udkast 4 2011-11-01  
Model-udkast 5. Konceptologsk om en praksisforms tilstandsforhold

Skematisk om tilgangsmodel til analyse af konkre samfundsmæssig praksis

Model-udkast 5

2011-11-01 rev.

 
1978 Forhistorie

'Det kommer til en form'

Billede A -> illustration 2011-03-19  
2008 Opbrudshistorie

'Det kommer til en anden form'

Billede B -> illustration 2011-03-19  
2009 Efterhistorie

'Det kommer til en tredje form'

Billede C -> illustration 2011-03-19  
Subjekter i praksisformer

'Subjekter i praksisformer'

Model-udkast 6 2011-03-19  
Subjekter i asymmetriske mødesammenhænge

'Asymmerisk mødesammenhæng'

Model-udkast 7 2011-03-19  
 

Kap 0.4 er ikke bestemt

?    
 

Kap 0.5 er ikke bestemt

?    


2011-03-22
Modeller, tavler, kropfigurer, figurer, objekter og elementer

 

     

Første analysetiltag til empirien

? -> illustration    

Der angives til sidst i oplægget en liste over tavler, der er benævnt, givet navn. Disse er afdækket i empirien

? -> illustration    


2011-03-27
Nysgerrighed
 

 

 


2011-03-29
Kære bruger

 

 

 

 


2011-10-31
Empirien 1980 og frem. Teoretiske betragtninger

 

 

 

 

Præmis -> en illustration ?    


2011-11-21
Typografi - element, figur, objekt, notation, konvention

 

 

 

 

Den nøgne eksistens

Den nøgne eksistens Typografi-element    

Eksistensens trekønnedhed

Eksistensens trekønnedhed      

Individet

Individet      

Det biologiske individ

Det biologiske individ      

Meditationens kulturform

Meditationens kulturform      

Meditationens udgangspunkt

Meditationens udgangspunkt      

Meditationens værensform      

Iagttagerens position, subjektets indbundethed

Iagttagerens position, subjektets indbundethed      

Relation (vektor)

Relation (vektor)      

Retning

Retning      

Forhold      

Modsigelse

Modsigelse      

Niveaurelation

Niveaurelation      

knude

Essentialitet, sammenknytningspunkt      

Relationsforhold

Relationsforhold      

Rum

Rum      

Rumforhold

Rumforhold      

Retningens rum

Retningens rum      

Form

Form      

Relationsform

Relationsform      

Gennemgangsrelation

Gennemgangsrelation      

Udviklingsform

Udviklingsform      

Personlighedens eksistentielle udgangspunkt

Personlighedens eksistentielle udgangspunkt      

Menneskehedens overindividuelle samfundsmæssighed,

Menneskehedens overindividuelle samfundsmæssighed,
dets sags- og social-intentionalitet

     
Blank = angivelse af koncept, egennavn

Blank = angivelse af koncept, egennavn

     
Quali = vurdering / blik udefra / blik herpå

Quali = vurdering / blik udefra / blik herpå

     
Summa = samlet om elementer og forhold

Summa = samlet om elementer og forhold

     
Quali-mærket = samlet vurdering på et nyt niveau, eller om det nye niveau i det gamle Quali-mærket = samlet vurdering på et nyt niveau, eller om det nye niveau i det gamle      
Sigma = element-unikhed

Sigma = element-unikhed

     


2011-12-01
Menneske og samfundsmaessig historisk proces

 

 

 

 

Sammensat figur, 'illustration' Anden orden ->?    

Naturhistoriens udvikling til menneskelig samfundsmæssighed

Model-udkast    
De 5 individual-videnskabelige kategoriniveauer (Holzkamp 1983, s.356)

model 2007-10-22 1.05 Samfundshistorien - en foerste psykologisk historieopfattelse

Model-skitse    

model 1997-06-01 1. Bevidst sanselig virksomhed

Model-skitse    

model 1987-02-xx Model 13. Det strukturelle personlige kollektiv

Model-skitse    

Person, kollektiv og deres formidlingsforhold

Model-skitse    
Samtidige forhold på vej ind i det terapeutiske rum Illustration    


2011-12-01
Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder

 

     

Modsætninger

Modsætninger

2011-12-01 Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder

     

Modsætningspunkt

Modsætningspunkt

2011-12-01 Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder

     

Kategoriforhold

Kategoriforhold

2011-12-01 Runde 2 i et blik efter anskuelige mindste-enheder

     

Kilde til konstiution

Kilde til konstitution - en Gramsci-kategori Her synes den "anskuende erkendeform" at nå sin grænse". De følgende typografier er sammensatte, de kan reduceres til tidligere distinkte enkelt-elementer, men samtidig rækker de også ud over dem. Dette kan føres tilbage til, at alle hidtidige typografi-elementer, allerede har en social sammensatsathed, i selve deres tilsynekomst i materialet.    

Mætning

Mætning      

Stempling

Stempling      

Modeller-filer

Illustration    


2011-12-15
1.del b del 1 Tavle og analyse

 

     
Den terapeutiske proces, tvedelingen og analysens form

model-udkast 8. Den terapeutiske proces, dets tvedeling og analyseform..

Model-udkast    

Problemudvikling

Problemudvikling

Denne problemtype er konnekteret til 'problemformulering' og 'problemløsning' i Kapitel 9: Problemer, problembestemmelse og misforhold, samt 'problemafklaring' og 'problemsætten' i Kapitel 7: Bevidst sanselig virksomhed

     
modelelement - terapeutisk personkonstellation

'Den terapeutiske personkonstellation'

Model-element -> illustration    


2011-12-17
1.0-9 Problemets indgangsformer

 

     
Tavlen

'Tavlen' som illustration /--> Forskersubjekt og tavle

     

knude

Knude

en redefinering af mindste-enhed

     

Analysebillede. 'Forskersubjekt, indførelse af analysebillede'

     

Analysebillede. 'Forskersubjekt og tavlen'

Bestemt i

     
Foskersubjeklt og model

'Modellen' som illustration

Forskersubjekt og modellen

     
kpc\teori\1.0-9 Problemets indgangsformer_files\image025.png

Analysebillede. 'Forskersubjekt og modellen'

Bestemt i

     
Modellen og tavlens fælles historie - Forum for Kritisk Psykologi 1980

'Forum for Kritisk Psykologi' som illustration

Forskersubjekt og Forum for Kritisk Psykologi - kpc historie

     


2011-12-17
1.0-1 Fra tavle til analyseform og indhold

 

     
Tavlen fra psykologisk rådgivning

Forskersubjekt og tavle

Bestemt i 1.0-9 Problemets indgangsformer

     
Modellen fra teorien

Forskersubjekt og model

Bestemt i 1.0-9 Problemets indgangsformer
     
Modellen og tavlens fælles historie - Forum for Kritisk Psykologi 1980

Forum for Kritisk Psykologi

Bestemt i 1.0-9 Problemets indgangsformer

     
Tavlen kan ikke tænkes uden modellen 'Tavle' i 'model', eller Modellen <-- Tavle      
Forum for Kritisk Psykologi, Model og Tavle - analysens mindsteenhed

'Tavle og model' i 'Forum for Kritisk Psykologi'

Forum for Kritisk Psykologi <-- modellen og tavlen

     
'Tavle' i ' Forum for Kritisk Psykologi'      
'Model'' i Forum for Kritisk Psykologi      
Analytisk og realhistorisk tid

Analytisk tid og realhistorisk tid

Model-udkast    
Tavlens indførelse i analysen

Tavlens tilførelse analysen fra den empiske side

Model-udkast    
Modellens indførelse i analysen

Modellens tilfærelse analysen fra den teoretiske side

Model-udkast    
Modellen og tavlen - fra enpiri til analysemateriale

Modellen og tavlen i rummet 'Forum for Kritisk Psykologi'

Model-udkast    
Model og tavle, Forum for Kritisk Psykologi - og et forskersubjekt, der søger at træde i karakter

Et gentagen blik på materialet, forskersubjektet træder i karakter

Model-udkast    
Fra forsker-ståsted til genstandens eget standpunkt

Forskerens vej fra sit eget ståsted i tavlen, til indtræden i processen, hvor tavlens eget standpunkt afslører sig

Model-udkast    
Forskersubjektets redskaber og arbejdsgenstande

Forskersubjektets redskaber og arbejdsenheder

Model-udkast    
         
top