MODELLER

1. Usorterede modeller

2.Ordnede modeller ->
1978 1979 1980
1981 1982 1983
1984 1985 1986
1987 1988 1989
1990 1991 1992
1993 1994 1995
1996 1997 1998
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012 2013

ÅR 2007->

model 2007-11-19 Livsførelse 142

model 2007-11-19 9. Subjektivt mulighedsrum. Individets dobbelte mulighedsforhold 141

model 2007-11-19 8. At praktisere en enkeltteori 140

model 2007-11-19 7. Psykologiens historiske forsvinden og genoplivelse 139

model 2007-11-19 6. At starte med den udviklede genstand 138

model 2007-11-19 5. Konkretum 137

model 2007-10-22 4. At være sin egen begrundelse, udvikling fra stamme til stamme eller i sin selvsving 136

model 2007-10-22 3.Autoritet - autoritativ - påkaldt 135

model 2007-10-22 2. Brugerstyringens dimensioner og elementer 134

model 2007-10-22 1. Kritisk psykologi i lokal historisk belysning 133

ÅR 2006->

model 2006-00-00 Figur 1-7. Bevidsthed som samfundsmæssig væren 132

ÅR 2005->

model 2005-04-20 To-subjekt.modellen 131

ÅR 1997->

model 1997-06-02 4.Angstovervindelse 130

model 1997-06-02 3. Konkrete angstformer 129

model 1997-06-02 2. Homo abstrakticus Skitserer vi først dette menneske 128

model 1997-06-02 1. Bevidst sanselig virksomhed 127

ÅR 1996->

model 1996-09-00 Praksisform - historie - kategori - teori 126

ÅR 1995->

model 1995-05-30 Helhedshuset 125

ÅR 1994->

model 1994-03-06 Skema 9. Arbejdsvirksomheden som funktionel selvudviklende struktur 124

model 1994-03-06 Skema 8. Stat og privatejendom som fremmed samfundsmæssiggørelse - samfundsmæssiggørelse fra oven 123

model 1994-03-06 Skema 7. Problemet i det lokale og stedbundne, rumligt og universelt 122

model 1994-03-06 Skema 6. Fra kilde til konstitution 121

model 1994-03-06 Skema 5.5 Samfundshistorien som samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelse 120

model 1994-03-06 Skema 5.4 Samfundsform - samfundshistorie 119

model 1994-03-06 Skema 5.3 Samfundsmæssig kooperation - arbejdsvirksomhed 118

model 1994-03-06 Skema 5.2 Funktionsdelt kooperation - social værktøjsbrug 117

model 1994-03-06 Skema 5.1 Funktionsdelt koordination - mål-middel omvending 116

model 1994-03-06 Skema 4. En første historieopfattelse 115

model 1994-03-06 Skema 3. Samfundshistorien på egne ben - selvsamfundsmæssiggørelse 114

model 1994-03-06 Skema 2. At imødegå opståelses-paradigmets reproduktion 113

model 1994-03-06 Skema 1.a Indoptage udholde tvang trang - 1,2,3 112

model 1994-03-06 Skema 1. Klassepsykologiens paradoks 111

ÅR1993->

model 1993-07-19 Konfliktskitse Studenterhuset 110

model 1993-05-01 Sociale data enkeltforløb 109

model 1993-05-01 7. Notationer massage afspænding 108

model 1993-05-01 6. Enkeltforløb 107

model 1993-05-01 5. Grundmaal. Konkret 106

model 1993-05-01 4. Basismaal. Konket 105

model 1993-05-01 3. Basismaal og grundmaal 104

model 1993-05-01 2. Psykologiske grundmål 103

model 1993-05-01 1. Psykologiske basismaal 102

model 1993-05-00 Spritualitet okkultet magt 101

model 1993-01-00 Fagpolitik studenterhuset 100

ÅR 1992->

model 1992-11-25 Den terapeutiske proces 99

model 1992-05-00 Et revolutionært subjekt 98

model 1992-01-00 Danske Nazier 97

model 1992-00-00 Noegle til ordning af arkiv 96

ÅR 1991->

model 1991-12-00 En regnbuekrop 2 95

model 1991-12-00 En regnbuekrop 1 94

model 1991-10-00 4. Låst intentionalitet 93

model 1991-10-00 3. Intentionalitet som rettet iagttagelse 92

Model 1991-10-00 2.2 Associerede producenter 91

model 1991-10-00 2.1 Associerede producenter 90

model 1991-10-00 1. Kapital - stat- magt 89

model 1991-04-23 Overgangsfase - problemudvikling 88

model 1991-03-00 Figur 1,2,3,4,5 Energitanker i Regnbuen 87

model 1991-02-10 2. Person og social kollektiv - forening, isolation, afværgeformer 86

model 1991-02-10 1. Utilstrækkeligheden i traditionel psykologi 85

model 1991-00-00 Danserinde 84

ÅR 1990->

model 1990-12-00 Konfliktmodel 2. De udstødtes cirkel 83

model 1990-12-00 Konfliktmodel 1. Konflikters vaesen og fremtrædelsesformer 82

model 1990-11-24 Figur 5. Regnbuens praksisfelt 81

model 1990-11-24 Figur 4. Bunddyret - opsamling 80

model 1990-11-24 Figur 3. Dansk undergrunds rådgivning 79

model 1990-11-24 Figur 2. Regnbuen 78

model 1990-11-24 Figur 1. Systemet Christiansborg Klassekampen 77

model 1990-11-03 Dialog. Standpunkt perspektiv 76

model 1990-09-26 Spring i praksis 75

model 1990-09-26 Figur 1,2,3,4 Traditionel rådgivning - alternativ - bunddyret 74

model 1990-08-08 Figur 1,2,3,4 Energitanker i Regnbuen 73

model 1990-05-24 Skema 4. De udstødtes cirkel 72

model 1990-05-24 Skema 3. Nye sociale livssammenhænge 71

model 1990-05-24 Skema 2. Lønarbejde, kernefamilie og fritid 70

model 1990-05-24 Skema 1. Person i social kollektiv 69

model 1990-05-04 Løbeseddel Socialistisk Forum Gruppe 89 68

ÅR 1989->

Model. Det centrale i terapi - kritisk psykologisk praksis 67


model 1989-11-29 Skitse 5. Tid rum betydning 66

model 1989-11-29 Skitse 4. Sammenknytningsanordninger i det terapeutiske moment 65

model 1989-11-29 Skitse 3. At gribe ud fra problemfaser og opgaveorientering 64

model 1989-11-29 Skitse 2. Dimensioner i det terapeutiske moment 63

model 1989-11-29 Skitse 1. Person krop social kollektiv 62

model 1989-07-03 Skitse 1,2,3,4 Typiske brugerforløb 61

ÅR 1988->

model 1988-09-17 Sanselighed. Opsamling 60

model 1988-03-13 Faglige rum fra neden 59

ÅR 1987->

model 1987-12-07 Skitse 6. En uspecifik bestemmende energistrøm 58

model 1987-12-07 Skitse 5. Skizofreniklemmmen - den ikke magten egen ideologiske subjektion 57

model 1987-12-07 Skitse 4. Spiri-Marx 56

model 1987-12-07 Skitse 3.y. Healing-menneskets ideologiske magt 55

model 1987-12-07 Skitse 3.x. En fænomenologisk fejltagelse 54

model 1987-12-07 Skitse 3. Healing-mennesket 53

model 1987-12-07 Skitse 2. Energiflow 52

model 1987-12-07 Skitse 1. Ideologisk subjektion 51

model 1987-12-07 C. Udvikling på trods - ingen duelige samfundsmæssige muligheder 50

model 1987-12-07 B. Ingen muligheder for at komme udenom stressen 49

model 1987-12-07 A. Energimobilisering til nødvending. produktiv motivation, ingen løsning - stress 48

model 1987-12-07 Skitse 0.a,b,c. Almen nødvending indenfor begrænsede betingelser 47

model 1987-12-07 Almen samfundsmæssig person-kollektiv udvikling 46

model 1987-02-00 Model 14. Person klassekollektiv delkollektiv kollektivgruppe 45

model 1987-02-00 Model 13. Det strukturelle personlige kollektiv 44

model 1987-02-00 Model 12. Fra familieflok til kollektivitet 43

model 1987-02-00 Model 11. Kollektivt arbejde byttet kapital stat verdenshistorie 42

model 1987-02-00 Model 10. Byttet kapital penge vare verdensmarked 41

model 1987-02-00 Model 09. Kapital stat dualitet binaritet magt 40

model 1987-02-00 Model 08. Kapital stat kollektiv 39

model 1987-02-00 Model 07. Ikke-kollektiv - forformer - kollektiv 38

model 1987-02-00 Model 06. Det binaere rum og spaendinger 37

model 1987-02-00 Model 05. Tetraeden.Genstanden for arbejdsvirksomhed 36

model 1987-02-00 Model 04. Begribelsens elementer, psykisfilosofisk tilgang 35

model 1987-02-00 Model 03. Bevidsthedsfilosofi binaritetstaenkning praksisfilosofi 34

model 1987-02-00 Model 02. Nutiden i ikke-kollektiv og kollektiv 33

model 1987-02-00 Model 01. Den logiske modsigelse i tilgangen til en aktuel genstand 32


ÅR 1986->

model 1986-08-00 I sin helhed har gange været 31

model 1986-08-00 Antropogenesens overgang i samfundshistorie 30

model 1986-08-00 Terapeutiske retninger 29

model 1986-08-00 Psykoterapeutiske differentieringer 28

model 1986-08-00 Terapibehandlingsprocessen. Det uløste fælles som det drivende tredje 27

model 1986-08-00 Bestemt sammenhaeng for opstilling af problemer 26

model 1986-08-00 Fremmedbestemt situation for opstilling af fælles handleskridt 25

model 1986-00-00 Terapeutiske grundfaser og samfundsmaessig diagnostik 24

 

ÅR 1985->

model 1985-09-25 Dualiteter i klassekampen 23

model 1985-05-00 Studenterliv isolation forening 22

21

model 1985-04-00 Elementer i virksomhed 21

model 1985-01-00 Fantasi 20

ÅR 1984->

model 1984-10-22 Identitet samfund fremmed-samfundsmæssighed 19

model 1984-10-22 Fremmed niveau i det samfundsmæssige 18

model 1984-10-06 Anne Mai billeder 17

model 1984-06-00 Tidsskrift skabelon 16

model 1984-05-00 Studenterhuset. Etager 15

model 1984-05-00 Studenterhuset - et sted 14

model 1984-01-29 Det offentlige og private - målsætninger 13

model 1984-01-29 Ansigt for alternativ rådgivning 12

ÅR 1983->

model 1983-08-28 Figur a,b,c. Rådgivning og samfundsmæssigt liv 11

ÅR 1982->

model 1982-12-01 Skematisk over forholdet mellem konfliktafværge og konfliktovervindelse 10

model 1982-12-01 Samfund og menneske alment, saerligt og specifikt 9

ÅR 1981->

model 1981-06-16 Fagråd og studenterbevægelse 8

ÅR 1979->

model 1979-01-25 Sacharov klodser 7

model 1979-01-08 Sears effekt- og forstærkningsteori 6

model 1979-01-08 Maslows behovspyramide 5

ÅR 1978->

model 1978-08-08 Plader 4

model 1978-08-08 Motivation 3

model 1978-08-08 Individualitetsformer 2

model 1978-05-29 Histogram 1