Modeller 1978-2011         Forside       

De angivne modeller, er lokaliseret i materialets empiri, gennem deres visuelle udforming og placering i det teoretiske materiale. Modelmateriale er uden billeddupletter, men med dupletter ordnet efter første gang, de optræder, og med referencer til senere anvendelse.

En del af modelmaterialet, er endnu ikke differentieret nærmere mhp. de specifikke modeller, de indeholder. Det gælder også for to særskilte model-materialer, modeller fra 'Fællesmøde- og supervisionsmateriale 1984-2009'', se overvejelser i Faktiske data for fællesmødebøger og supervisionsbøger, og fra 'Læsning/tydeliggørelse af "Grundlegung" 1985', hvor modelmaterialet nok er 'teoretisk funderede modeller', men deres opkomsthistorie og praksisindbinding er en anden. De er endnu ikke placeret i analysen, men modellerne herfra må nok ses henholdsvis som 'meta-modeller/meta-tavler' og som 'tydeliggørelsesmodeller'. For model-overvejelser denne opdaterede modelside, se 22_Modeller i tautologisk form - noter - og for opsamling af modellen Kpc, historie, oversigter og noter, fase 7.

Modellerne er medtaget som de er oprindeligt er blevet lokaliseret, og kun størrelsen er modereret i gengivelsen.

2011-> Anvendte modeller i analysen (link mangler)
2011-> Etablerede modeller i analysen (link mangler)

<- År 2007 Fuld side            Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

Materialet indeholder 142 elementer med i alt 179 modelbilleder. Samtidig er der lavet 9 ekstra billeder til præsentation af de elementer, der indholder mere end et modelbillede.
20071119_model_10. Livsfoerelse
<- Link lille billede 142

2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#
_Toc183353145
20071119_model_09. Subjektivt mulighedsrum. Individets dobbelte mulighedsforhold
<- Link lille billede 141
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#
_Toc183353144
20071119_model_08. At praktisere en enkeltteori
<- Link lille billede 140
model 2007-11-19 At praktisere en enkeltteori
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#
_Toc183353142
20071119_model_07. Psykologiens historiske forsvinden og genoplivelse
<- Link lille billede 139
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183353134
20071119_model_06. At starte med den udviklede genstand
<- Link lille billede 138
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#
_Toc183353131
20071119_model_05. Konkretum
<- Link lille billede 137
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183353129
20071022_model_04. At vaere sin egen begrundelse, udvikling fra stamme til stamme eller i sin selvsving
<- Link lille billede 136
model 2007-10-22 Udvikling fra stamme til stamme eller i selvsving
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798931
20071022_model_03.Autoritet - autoritativ - paakaldt
<- Link lille billede 135

2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798930

Begreberne er uddybet i kap. 1 i 1993-10-03 Udviklingskonflikter i terapi, Kalle 1993

Fra "Udviklingskonflikter i terapi" Fra "Udviklingskonflikter i terapi"
20071022_model_02. Brugerstyringens dimensioner og elementer
<- Link lille billede 134
model 2007-10-22 Brugerstyringens dimensioner og elementer

2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#bruger

Sammenfatning fra tidligere skitse model 2005-04-20 To-subjekt.modellen

20071022_model_01. Kritisk psykologi i lokal historisk belysning
<- Link lille billede 133
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798908

<- År 2006 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
20060000_model_Figur 1,2,3,4,5,6,7 Bevidsthed som samfundsmaessig vaeren

<- Link lille billede 132 a-g

 

Link mangler

<- År 2005 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 

20050420_model_To-subjekt.modellen

<- Link lille billede 131

Fra oplæg i Gaderummet i 2005:
2005-04-20 Oplæg. Gaderummet 25 års historie. med plancher.htm / PDF
2005-04-20 Spiseseddel. Offentligt møde i Gaderummet torsdag 20.april 2005
2005-04-20 Sidste foredrag i gamle Gaderum Nørrebrogade 56 B 4.wmv 60min

Knytter sig til en efterfølgende udbygget og samlet skitse
model 2007-10-22 2. Brugerstyringens dimensioner og elementer

fra 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#tosubjekt

Bygger oprindelig på:
model 1987-02-xx Model 12. Fra familieflok til kollektivitet

<- År 1997 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 

19970602_model_4. Angstovervindelse

<- Link lille billede 130

Oplæg 1997 om "Angst i kritisk psykologisk belysning" i Gaderummet

Anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183353141

19970602_model_3. Konkrete angstformer

<- Link lille billede 129

Fra oplæg i Gaderummet om "Angst i kritisk psykologisk belysning" 1997

Anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183353140

19970602_model_2. Homo abstrakticus Skitserer vi foerst dette menneske

<- Link lille billede 128

Fra oplæg om "Angst i kritisk psykologisk belysning", Gaderummet.

Anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument

19970602_model_1. Bevidst sanselig virksomhed

<- Link lille billede 127
model 19xx-xx-xx Bevidst sanselig virksomhed

Fra oplæg i Gaderummet om "Angst i kritisk psykologisk belysning" 1997.

Senere anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#skitse1

<- År 1996 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19960900_model_Praksisform - historie - kategori - teori
<- Link lille billede 126
Kapitel 16 Introduktion til studiekredsens arbejde.htm/
#hist

<- År 1995 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19950530_model_Helhedshuset
<- Link lille billede 125
1995-00-00 Helhedshuset
S.24 i 1994-05-00 A9c Regnbuen, SAK og Solidaritetshuset

<- År 1994 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19940306_model_9. Arbejdsvirksomheden som funktionel selvudviklende struktur <- Link lille billede 124
1994 Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532621391
19940306_model_8. Stat og privatejendom som fremmed samfundsmaessiggoerelse - samfundsmaessiggoerelse fra oven <- Link lille billede 123
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627961
19940306_model_7. Problemet i det lokale og stedbundne, rumligt og universelt
<- Link lille billede 122
1994 Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627959
19940306_model_6. Fra kilde til konstitution
<- Link lille billede 121
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627958
19940306_model_5.5 Samfundshistorien som samfundsformens selvsamfundsmaessiggoerelse
<- Link lille billede 120

Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627956

19940306_model_5.4 Samfundsform - samfundshistorie

<- Link lille billede 119
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627955
19940306_model_5.3 Samfundsmaessig kooperation - arbejdsvirksomhed
<- Link lille billede 118
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627954
19940306_model_5.2 Funktionsdelt kooperation - social vaerktoejsbrug
<- Link lille billede 117
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627953
19940306_model_5.1 Funktionsdelt koordination - maal-middel omvending
<- Link lille billede 116
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627952

19940306_model_4. En foerste historieopfattelse

<- Link lille billede 115
2007-10-22 Samfundshistorien - en foerste psykologisk historieopfattelse

1994 Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627943

Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#samfund

19940306_model_3. Samfundshistorien paa egne ben - selvsamfundsmaessiggoerelse

<- Link lille billede 114

1994 Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627942

Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#_ftnref5 med benævnelsen 'Samfundshistorien på egne ben - selvsamfundsmæssiggørelse'

19940306_model_2. At imoedegaa opstaelses-paradigmet reproduktion
<- Link lille billede 113
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627939
19940306_model_1.a Indoptage udholde tvang trang - 1,2,3
<- Link lille billede 112

Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627933
19940306_model_1. Klassepsykologiens paradoks
<- Link lille billede 111
Grundbegreber i psykologien.htm#
_Toc532627933

<- År 1993 Fuld side           Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19930719_model_Konfliktskitse Studenterhuset
<- Link lille billede 110

S.2-3 i 1993-00-00 D2b Fagpolitik. Regnbuen og aitonome

19930501_model_8. Social data enkeltforloeb
<- Link lille billede 109
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#samlet
19930501_model_7. Notationer massage afspaending
<- Link lille billede 108
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#notation
19930501_model_6. Enkeltforloeb, gruppeskabelon
<- Link lille billede 107
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#_Toc261545632
19930501_model_5. Grundmaal. Konkret
<- Link lille billede 106
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#_Toc261545634
19930501_model_4. Basismaal. Konkret
<- Link lille billede 105
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#start1
19930501_model_3. Basismaal og grundmaal
<- Link lille billede 104
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#_Toc261545630
19930501_model_2. Psykologiske grundmaal
<- Link lille billede 103
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#_Toc261545631
19930501_model_1. Psykologiske basismaal
<- Link lille billede 102
1993 Dokumentation af en praksis I-III.htm#_Toc261545630
19930500_model_Spritualitet okkultet magt
<- Link lille billede 101

S.35 i 1993-00-00 D2b Fagpolitik. Regnbuen og aitonome

19930100_model_Fagpolitik studenterhuset
<- Link lille billede 100

S.166 i 1993-01-00 A7 Regnbue-skrifter Eksemplarisk praksis

<- År 1992 Fuld side            Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19921125_model_Den terapeutiske proces
<- Link lille billede 99

S.5 i 1992-04-00 A6 Regnbue-skrifter Regnbuens voksevaerk

<- Link lille billede 98
model 2xxx-xx-xx  Et revolutionaert subjekt
S.189 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere
19920100_model_Danske Nazier
<- Link lille billede 97

S.91 i 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19920000_model_Noegle til ordning af arkiv
<- Link lille billede 96
Oversigt over alle mapper 1993-10-21 A-E Oversigt over Regnbue-materiale maj 81-november 94

<- År 1991 Fuld side           Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19911200_model_En regnbuekrop 1
<- Link lille billede 95

S.84 Julefrokost 1991-04-00 A5 Regnbuen-skrifter Politisering som inddaemning af fascismen

19911200_model_En regnbuekrop 1
<- Link lille billede 94

A5, s.85 i 1991-04-00 A5 Regnbuen-skrifter Politisering som inddaemning af fascismen

19911000_model_4. Laast intentionalitet
<- Link lille billede 93
1990 Voksenlivet, arbejdet og problemerne.htm#laast
19911000_model_3. Intentionalitet som rettet iagttagelse
<- Link lille billede 92
1990 Voksenlivet, arbejdet og problemerne.htm#rettet
model 1991-10-00 2.2 Associerede producenter 2

<- Link lille billede 91

1988 At loefte eget standpunkt

model 1991-10-00 2.1 Associerede producenter 1
<- Link lille billede 90

1990 Voksenlivet, arbejdet og problemerne.htm#asso

19911000_model_1.Kapital - stat - magt

<- Link lille billede 89
1990 Voksenlivet, arbejdet og problemerne.htm#kapitalstat
19910423_model_Overgangsfase - problemudvikling
<- Link lille billede 88

Hej Regnbue-rod s.7 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19910300_model_Figur 1,2,3,4 At vende konflikter
<- Link lille billede 87 a-d

Regnbue s.141-144 i 1991-04-00 A5 Regnbuen-skrifter Politisering som inddaemning af fascismen

19910210_model_2. Person og social kollektiv - forening, isolation, afvaergeformer
<- Link lille billede 86

1993 Introduktionsoplæg til den kritiske psykologi.htm#
_Toc214446974
19910210_model_1. Utilstraekkeligheden i traditionel psykologi
<- Link lille billede 85
1993 Introduktionsoplæg til den kritiske psykologi.htm#
_Toc214446956
19910000_model_ Danserinde
<- Link lille billede 84

S.12 i 1991-04-00 A5 Regnbuen-skrifter Politisering som inddaemning af fascismen

<- År 1990 Fuld side           Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19901200_model_Konfliktmodel 2. De udstoedtes cirkel
<- Link lille billede 83

S.189 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19901200_model_Konfliktmodel 1. Konflikters vaesen og fremtraedelsesformer
<- Link lille billede 82

S.188 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19901124_model_5. Regnbuens praksisfelt
<- Link lille billede 81

Mappe E4, Figur 5 i Vinteroffensiven (hører sammen med "velkomst") 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19901124_model_4. Bunddyret - opsamling
<- Link lille billede 80

Figur 4 i 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19901124_model_3. Dansk undergrunds raadgivning
<- Link lille billede 79

Figur 3, s.81 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19901124_model_2. Regnbuen
<- Link lille billede 78

Figur 2, s.81 i 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19901124_model_1. Systemet Christiansborg Klassekampen
<- Link lille billede 77

S.80 i E4 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19901103_model_Dialog. Standpunkt perspektiv
<- Link lille billede 76

A4, s.3 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19900926_model_Spring i praksis
<- Link lille billede 75

Fællesmøde i Regnbuen s.9 i A4 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19900926_model_1,2,3,4 Traditionel raadgivning - alternativ - bunddyret
<- Link lille billede 74 a-d

Fællesmøde i rådgivningen s.9-10 i 1989-04-00 A4 Regnbueskrifter. 2.generation af Rgb-ere

19900808_moder_0,1,2,3,4 Energitanker i Regnbuen
<- Link lille billede 73 a-e

S.97 i 1985-06-00 A3 Regnbue-skrifter aabent for brugere 22.maj 1985

19900524_model_4. De udstoedtes cirkel

<- Link lille billede 72

Samfundsmaessigt om menneskelige livsprocesser, psykiske forstyrrelser og psykiatri.htm#
_Toc145597697
19900524_model_3. Nye sociale livssammenhaenge
<- Link lille billede 71
Samfundsmaessigt om menneskelige livsprocesser, psykiske forstyrrelser og psykiatri.htm#
_Toc145597695
19900524_model_2. Loenarbejde, kernefamilie og fritid
<- Link lille billede 70
1990 Samfundsmaessigt om menneskelige livsprocesser, psykiske forstyrrelser og psykiatri.htm#
_Toc145597682
19900524_model_1. Person i social kollektiv
<- Link lille billede 69
1990 Samfundsmaessigt om menneskelige livsprocesser, psykiske forstyrrelser og psykiatri.htm#
_Toc145597679
19900504_model_Loebeseddel Socialistisk Forum Gruppe 89
<- Link lille billede 68
I D1 1983-10-01 D1. Fagpolitik RGBpraksis okt.1983-marts.1983

<- År 1989 Fuld side           Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19891130_model_Det centrale i terapi - kritisk psykologisk praksis
<- Link lille billede 67

1989-11-30 Om Regnbuen - et eksempel paa en kritisk psykologisk praksis. Helle Soeberg

Modellen er fra 19860800_model_3. Terapibehandlingsprocessen. Det uloeste faelles som det drivende tredje

19891129_model_5. Tid rum betydning
<- Link lille billede 66
Om opsummering som del af den terapeutiske proces.htm#_Toc530816203
19891129_model_4. Sammenknytningsanordninger i det terapeutiske moment
<- Link lille billede 65

Om opsummering som del af den terapeutiske proces.htm#_Toc530816201

19891129_model_3. At gribe ud fra problemfaser og opgaveorientering
<- Link lille billede 64
1989 Om opsummering som del af den terapeutiske proces.htm#_Toc530816200
19891129_model_2. Dimensioner i det terapeutiske moment
<- Link lille billede 63
Om opsummering som del af den terapeutiske proces.htm#_Toc530816198
19891129_model_1. Person krop social kollektiv
<- Link lille billede 62
Om opsummering som del af den terapeutiske proces.htm#_Toc530816195
19890703_model_1,2,3,4 Typiske brugerforloeb
<- Link lille billede 61 a-d

A3 s.13-19 i 1985-06-00 A3 Regnbue-skrifter aabent for brugere 22.maj 1985

<- År 1988 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19880917_model_Sanselighed. Opsamling
<- Link lille billede 60

B2 s.150 i 1990-01-00 B2. Tesker i en kritisk psykologi til november 1982.pdf

Skitse til Bevidst sanselig virksomhed

19880313_model_Faglige rum frra neden
<- Link lille billede 59

At svare igen med udvikling.htm#fagpol

<- År 1987 Fuld side          Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19871207_model_6. En uspecifik bestemmende energistroem
<- Link lille billede 58

Spiri-Marx.htm#_Toc152257212

19871207_model_5. Skizofreniklemmmen - den ikke magten egen ideologiske subjektion
<- Link lille billede 57
Spiri-Marx.htm#_Toc152257207
19871207_model_4. Spiri-Marx
<- Link lille billede 56
Spiri-Marx.htm#_Toc152257199
19871207_model_3.y. Healing-menneskets ideologiske magt
<- Link lille billede 55
Spiri-Marx.htm#skitsey
19871207_model_3.x. En faenomenologisk fejltagelse
<- Link lille billede 54
Spiri-Marx.htm#_Toc152257198
19871207_model_3. Healing-mennesket
<- Link lille billede 53
Spiri-Marx.htm#_Toc152257197
19871207_model_2. Energiflow
<- Link lille billede 52

Spiri-Marx.htm#_Toc152257196
19871207_model_0.1. Ideologisk subjektion
<- Link lille billede 51
Spiri-Marx.htm#_Toc152257195
19871207_model_1. C. Udvikling paa trods - ingen duelige samfundsmaessige muligheder
<- Link lille billede 50

Spiri-Marx.htm#c

Eksplicitering af 1.C i 19871207_model_0.a,b,c. Almen noedvending indenfor begraensede betingelser

19871207_model_1. B. Ingen muligheder for at komme udenom stressen

<- Link lille billede 49

Spiri-Marx.htm#b

Til model 1.B - 'ingen muligheder for at komme udenom stressen' - kan tilføjes
'ved at tage vare på alene sig selv, i kraft af omsorgen i andres aktiviteter via fremstilling af nye/specifikke ressourcer (:interesser, midler og genstande)'

Eksplicitering af 1.B i 19871207_model_0.a,b,c. Almen noedvending indenfor begraensede betingelser

19871207_model_1. A. Energimobilisering til noedvending. produktiv motivation, ingen loesning - stress
<- Link lille billede 48

Spiri-Marx.htm#a

Eksplicitering af A i 19871207_model_0.a,b,c. Almen noedvending indenfor begraensede betingelser

19871207_model_0.a,b,c. Almen noedvending indenfor begraensede betingelser
<- Link lille billede 47
Spiri-Marx.htm#_Toc152257194
19871207_model_0. Almen samfundsmaessig person-kollektiv udvikling
<- Link lille billede 46
Spiri-Marx.htm#abc
19870200_model_14. Person klassekollektiv delkollektiv kollektivgruppe
<- Link lille billede 45
Kapitel 8 Kollektive orformer.htm#model14

19870200_model_13. Det strukturelle personlige kollektiv

<- Link lille billede 44

Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model13

Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#skitse13, og her benævnt 'det samfundsmæssige kollektiv'

19870200_model_12. Fra familieflok til kollektivitet

<- Link lille billede 43
model 1987-xx-xx Fra familieflok til kollektivitet

Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model12

Senere anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
Toc183798925

Af dette koncept, er "To subjekt modellen" udformet. To subjekt modellen bliver senere organiserende faktor for gaderummets funktion, se model 2007-10-22 2. Brugerstyringens dimensioner og elementer

Kønnere udgave!

som 'Storgruppe - delkollektiv - kollektiv er i ' model 1990-xx-xx Storgruppe delkollektiv kollektiver' ??????

19870200_model_11. Kollektivt arbejde byttet kapital stat verdenshistorie
<- Link lille billede 42
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model11
19870200_model_10. Byttet kapital penge vare verdensmarked
<- Link lille billede 41
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model10
19870200_model_09. Kapital stat dualitet binaritet magt
<- Link lille billede 40
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model9
19870200_model_08. Kapital stat kollektiv
<- Link lille billede 39
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model8
19870200_model_07. Ikke-kollektiv - forformer - kollektiv
<- Link lille billede 38
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model7

19870200_model_06. Det binaere rum og spaendinger

<- Link lille billede 37

1987 Kapitel 8 Kollektiveforformer.htm#
model6

Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument#bnaer, som 'binaritet og bevægelse'.

19870200_model_05. Tetraeden. Genstanden for arbejdsvirksomhed

<- Link lille billede 36

Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model5

Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798906

19870200_model_04. Praksisfilosofisk tilgang

<- Link lille billede 35

Fra Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model4

Senere anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798905

19870200_model_03. Bevidsthedsfilosofi binaritetstaenkning praksisfilosofi
<- Link lille billede 34

1987 Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model3
19870200_model_02. Nutiden i ikke-kollektiv og kollektiv
<- Link lille billede 33
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model2
19870200_model_01. Den logiske modsigelse i tilgangen til en aktuel genstand
<- Link lille billede 32
Kapitel 8 Kollektive forformer.htm#model1

<- År 1986 Fuld side          Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19860800_model_I sin helhed har gange vaeret
<- Link lille billede 31
E3 s.468 i 1986-06-00 E3 Terapi samfundsform subjektivitet
19860800_model_Antropogenesens overgang i samfundshistorie <- Link lille billede 30

Terapi. Historisk-logiske udviklingsformer i terapeutisk virksomhed

Oprindeligt etableret i 1985, i E2 s.31ff "Subjektiviteten mellem teori og praksis", i 1992-01-00 E2. Fagkritik.pdf, men her mangler det 5.te trin.

.

19860800_model_5. Terapeutiske retninger
<- Link lille billede 29 a-b
model 1986-08-xx Skitse 5. Terapeutiske retninger
model 1986-08-xx Skitse 5.1 Terapeutiske retninger
E3 s.467 i 1986-06-00 E3 Terapi samfundsform subjektivitet
19860800_model_4. Psykoterapeutiske differentieringer
<- Link lille billede 28
E3 s.472 i 1986-06-00 E3 Terapi samfundsform subjektivitet Speciale Kalle.pdf

19860800_model_3. Terapibehandlingsprocessen. Det uloeste faelles som det drivende tredje

<- Link lille billede 27

Første gang brugt i: 1985 Subjektorienteret behandling#subj, men etableret som koncept i s.459 i 1986-06-00 E3. Terapi samfundsform subjektivitet. Benævnes også 'tredje modsigelse i terapirebet'.

Senere anvendt i:
1989-11-30 Om Udvikling og terapi - stikord
1989-11-30 Om Regnbuen - et eksempel paa kritisk psykologisk praksis
2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm
#_Toc183798924

19860800_model_2. Bestemt sammenhaeng for opstilling af problemer

<- Link lille billede 26

Første gang brugt i: 1985 Subjektorienteret behandling#skitse2; men etableret som koncept i
E3 s.457 i 1986-06-00 E3. Terapi samfundsform subjektivitet.pdf. Også anvendt i 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm##
_Toc183798923
. Benævnes også med 'anden modsigelse i terapirebet'.

19860800_model_1. Fremmedbestemt situation for opstilling af faelles handleskridt
<- Link lille billede 25

E3 s.450 i1985-08-28 Subjektorienteret terapi

Indføres første gang i oplæg 1985-08-28 Subjektorienteret behandling,
men er først konceptionaliseret i 1986,s. 450 i 1986-06-00 E3 Terapi samfundsform subjektivitet.

Benævnes også som 'første modsidelse i terapirebet', jf. 2007-11-19 B1-forelaesninger. Samlet grunddokument.htm#
_Toc183798922

19860000_model_0. a-h,Terapeutiske grundfaser og samfundsmaessig diagnostik
<- Link lille billede 24 a-h

S.140-146 i 1985-06-00 A3 Regnbue-skrifter aabent for brugere 22.maj 1985

<- År 1985 Fuld side           Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19850925_model_Dualiteter i klassekampen <- Link lille billede 23
A3 s.187 i 1985-06-00 A3 Regnbue-skrifter aabent for brugere 22.maj 1985
19850500_model_Studenterliv isolation forening

<- Link lille billede 22

Fra 1987-11-12 Fremtidsværksted Kritisk Psykologi
19850400_model_Elementer i virksomhed

<- Link lille billede 21

Fra Rgb vedr. supervision, indført i At løfte eget standpunkt
19850100_model_Fantasi
<- Link lille billede 20
Fra Rgb vedr. supervision, indført i At løfte eget standpunkt

<- År 1984 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19841022_model_Identitet samfund fremmed-samfundsmaessighed

<- Link lille billede 19

Link mangler

?
19841022_model_Fremmed niveau i det samfundsmaessige
<- Link lille billede 18

S.36 og frem 1984-09-00 A2 Et forarbejde Historien starter i Studenterhuset

S.66 i 1992-05-00 E4 Fagkritik Statsfjenden, Studenterhuset og Regnbuen frem til foraar 93

19841006_model_Anne Mai billeder
<- Link lille billede 17

1981 Anne Mai Nielsen billeder

A1 s.12 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt
19840600_model_Tidsskrift skabelon
<- Link lille billede 16
 
19840500_model_Studenterhuset. Etager
<- Link lille billede 15
S.103 i 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt
19840500_model_Studenterhuset - et sted
<- Link lille billede 14

S.103 i 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt

19840129_model_Det offentlige og private - maalsaetninger
<- Link lille billede 13

A1 s.xx i 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt

19840129_model_Ansigt for alternativ raadgivning
<- Link lille billede 12

A1 s.44 i 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt

<- År 1983 Fuld side          Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19830828_model_Figur a,b,c. Raadgivning og samfundsmaessigt liv
<- Link lille billede 11 a-c


A1 i "En gruppe på vej", s.xx i 1981-05-00 A1.Et forarbejde. At bestemme sig samfundsmæssigt.pdf

eller i Vinteroffensiven 1990:

?

<- År 1982 Fuld side            Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19821201_model_Skematisk over forholdet mellem konfliktafvaerge og konfliktovervindelse
<- Link lille billede 10
S.5 i 1982 Indholdsmæssigt om psykologiske grundbestemmelser år 1982.pdf
19821201_model_Samfund og menneske alment, saerligt og specifikt
<- Link lille billede 9
1982 Indholsmaessigt om psykologisk grundbestemmelser aar1982.htm

<- År 1981 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19810616_model_Fagraad og studenterbevaegelse
<- Link lille billede 8
A1 s.127 i 1981-05-00 A1. Et forarbejde At bestemme sig samfundsmaessigt

<- År 1979 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
19790125_model_Sacharov klodser
<- Link lille billede 7
E1 s.131 og frem 1977-12-00 E1. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk
19790108_model_Sears effekt- og forstaerkningsteori
<- Link lille billede 6

E1 s.46 i 1977-12-00 E1. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

19790108_model_Maslows behovspyramide
<- Link lille billede 5

E1 s.44 i 1977-12-00 E1. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

<- År 1978 Fuld side             Top      Bund      Forside

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 
model 1978-08-08 Plader
<- Link lille billede 4

E1 s.66 i 1977-12-00 E1. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

model 1978-08-08 Motivation
<- Link lille billede 3

E1 s.67 i 1977-12-00 E1. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

19780808_model_Individualitetsformer
<- Link lille billede 2 a-g

E1 s.87 og frem i 1977-12-00 E1. Indholdsfortegnelse. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

 

For at fatte personlighedens indre logik er det vigtigt at se den i helheden af de mange forbindelser, den indgår i, se den i udvikling - d.v.s., at man må undersøge personlighedens infrastruktur ved at bestemme "dens udvikling i tiden - enheden af dens virksomhedsstruktur og historiske udviklingslove" (s. ~5). Tidsplanbegrebet er altså centralt og grundlægende i Seves personlighedsteori.

19780529_model_Histogram
<- Link lille billede 1 a-b

S.163 og 164 i 1977-12-00 E1. Indh. Fagkritik. Kvindekamp, metode, socialpsyk og personlighedspsyk

1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo8 2009
2010 2011

 

 

<-TOP