Sanselige objekter Login. Konceptologi 0.-5......Oversigt div.sider (.... Kære bruger .
Forside PPmodeller i struktur.htm .... Empiriske tavler og kropfigurer..Indledende om 'tavler, modeller og kropfigurer'...

Analyseudkast - fra den empiriske genkendelsesside - til feltbestemmelse af en enkelt tavle/kropfigur

****

Analyseudkast med ordene fra noterne til tavler, der kan belyse tavlens fremkomst i det enkelte tilfælde

Det kategorielle og enkeltteoretiske niveau

Første forsøg på konceptualisering

Andet forsøg på konceptualisering

At bestemmelse teori-empri-forholdet som et bestemt praksisforhold i en bestemt tid, rum og betydningssammenhæng.