0699 hovedark i tidslinie

 

Datorden
2006-11-27 / 2007-06-06
0699 historisk tid                                    
0699 Oprindelige tavle                                      
0699_Side_01. tavle 2007-06-06   2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02 2007-05-28 tavle 0699_Side_03 2007-05-08 tavle 0699_Side_08 2007-04-27 kropfigur 0699_Side_14 2007-04-13 tavle 0699_Side_15 2007-04-13 kropfigur 0699_Side_22 2007-04-13 kropfigur 0699_Side_22 2007-03-18 tavle 0699_Side_28 2007-03-18 kropfigur 0699_Side_33 2007-03-06 tavle 0699_Side_34 2007-01-09 tavle 0699_Side_39 2007-01-09 kropfigur 0699_Side_46 2006-12-18 tavle 0699_Side_47 2006-12-10 kropfigur 0699_Side_58 2006-12-04 kropfigur 0699_Side_68 2006-11-26 tavle 0699_Side_73 2006-11-26 kropfigur 0699_Side_80
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 1

'at stå i midten'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 typo0699s01 3

'forkastelse af handleudkast eller praksisretning'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 typo0699s01 4

'handleretning tilbage lukket'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 typo0699s01 5

' mulig handleretning'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 typo0699s01 6

' sammenhæng, relation i rum'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 a. typo0699s01 7

'niveauforskel'
og
b. typo0699s01 8

'udviklingsopgave'
                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

typo0699s01 9

'Samme som'

- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion / association).

                                 
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

typo0699s01 Relatering til eksisterende typografier

Individet


Form

                                 
 

2007-06-06 tavle 0699_Side_01Rumforhold


Relation


Retning


Individet

                                 
0699_Side_02. kropfigur, ref 2007-06-06,s.1    

 

                               
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02   typo0699s02 1

'kropfigur, behandlet'
                               
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02   typo0699s02 2

'kropbehandling, arme i spil, behandlet'
                               
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02   typo0699s02 3

'følgekonsekvens'
                               
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02   typo0699s02 notation

'Iagttagerens position, subjektets indbundethed'
                               
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02   typo0699s02 notation

'afs = forkortelse af "afspænding"
                               
0699_Side_03. tavle 2007-05-28

2007-05-28 tavle 0699_Side_03

    typo0699s03 1

'Et forhold differentieres i en udviklingsmodsigelse'
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 2

'Den tredje sag som spørgsmål'
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03    

To forskellige anskueliggørelser af 3.0.0, ud fra hvad 'individet' hviler i, men i begge tilfælde er udviklingsretningen problematisk.

Tavle 3 kan ses på to måder:
a. Ud fra typografien

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt',

eller
b. ud fra typografien

'udviklingsform´'.

                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03    

Der sker en tilførelse af information til disse, som kan afbilledes således ->:

typo0699s03 3

'Direkte relation individer imellem
(eventuelt sider ved sig selv)->

                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 4

'individer/sider af sg i emotionelle spændingsforhold'
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 7

'forhold til udviklingsmodsigelse'
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 8

'udviklingsform for personligheden, flere individer involveret, eventuelt sider ved sig selv, der er problematisk'.
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03    

typo0699s03 9

'Direkte relation individer imellem

                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 5

'at gå nd i et problem, for at løse det, ved at øjne, eller indføre, et perspektiverende tredje'
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     typo0699s03 6

'element, der fører mere med sig'.
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03     tavle0699s03.2.4

'udviklingsform'

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt
                             
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03    

typo0699s03.2.5


'individet'

                             
  0699_Side_08. tavle 2007-05-08                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08     typo0699s08 1

'tredje sag'
                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08     typo0699s08 2

'individer i socialt rum'
                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08    

typo0699s08 3
Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt ->


'virker ind på' - horisontalt ->

                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08     typo0699s08 4

'samme som' (horisontalt)- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion/association).
                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08     typo0699s08 5

problemet - her som spørgsmål
                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08    

typo0699s08 6

                           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_08    

tavle0699s08.4
De følgende er konvention indført i empirien, for sletningen af navn. Der er tre typer:
1. ........

. 2.

3.

1. ' bruger sætning'
2. 'andres sætning'. Når personer til brugeren, der udtaler sig, er der en grøn ramme.
3. 'rådgiver sætning'. Sort ramme og rødt indhold, angiver rådgivere.

                           
  0699_Side_14. kropfigur 2007-04-27                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_14    

 

typo0699s14

Ovenstående typo, er et standarttype til angivelse af, at der ikke er dannet mindste-enheder ud fra en kropfigur-tavle.

                         
    2007-05-08 tavle 0699_Side_14      

Der dannes følgende type for tavler som sådan, der ikke får en mindsteenhed:

typo

ingen mindste-enheder

                         
  0699_Side_15. tavle 2007-04-13                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_15         typo0699s15 1

'mindreværdets afskaffelse'
                       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_15         typo0699s15 2

'oprør og nysgerrighed'
                       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_15        

typo0699s15 3

'konsekvens nedad mod det mere'

                       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_15          

typo0699s22 1

'kropfigur, områdemarkering'

Typoen kan opfattes som type af mange, hvor forskellige kropområder er markeret. Så der kan dannes en prototype.

                     
  0699_Side_23. tavle 2007-04-04                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_23             typo0699s23 1

'individer i relation i rum'
                   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_23             typo0699s23 2

'problematisk stræben efter den andens anerkendelse'
                   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_23             typo0699s23 3

' ..for at .. - spørgsmål om bidrag til tilpasningsforstyrrelse'
                   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_23             typo0699s23 4

'individer i relation' i rum'
                   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_23             typo0699s23 5

'at ramme et forhold ind, og spørge til dets eksistens'
                   
  0699_Side_28. tavle 2007-03-18                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28            

 

 

typo0699s28 1

'del a. systemisk mod tom attrap'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28               typo0699s28 2

'del b. ydeevne overfor tilpasningsformaen'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28               typo0699s28 3

'del c. individet i rum og situation'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28               typo0699s28 4

'nedadgående logik'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28               typo0699s28 5

'restriktiv funktionsmodsigelse'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28               typo0699s28 6

'individets horisontale udviklingsform'
                 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_28              

typo0699s28

Sigma


Sigme

                 
  0699_Side_33. kropfigur 2007-03-18                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_33                 ttypo0699s33
               
  0699_Side_34. tavle 2007-03-06                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                

 

typo0699s34 1

'modsigelsesforhold'

             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 2

'det almengørende alternativ'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                  

3

a. typo0699s34 4

'det restriktive alternativ'

b. typo0699s34 5

'at tænke, føle eller handle gennem forestillet anden - restriktivt'

             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 6

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 7

'at nærme sig ude eller indefra genstanden, iagt. Samuray'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 8

'modsigelsesforhold
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 9

'det almengørende alternativ'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 10

'det restriktive alternativ'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 11

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                   typo0699s34 12

'tilnærmelse et fænomen - indre - ydre - essentialitet'
             
    2007-05-08 tavle 0699_Side_34                  

typo0699s34

'individet' 1


og 2

             
  0699_Side_39. tavle 2007-01-09                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_39                     typo0699s39 1

'sammenfattes i' = "tuborg"
           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_39                  

 

 

typo0699s39 2

'følgekonsekvens, restriktivt
'
           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_39                    

typo0699s39 3,findes også i tavle0699s08:

Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

 

 

           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_39                    

typo0699s39 4

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_39                    

typo0699s39

'individet'


'quali'

'
quali-mærket'


nummerangivelse elementer i mellem

           
  0699_Side_46. kropfigur 2007-01-09                      

 

           
    2007-05-08 tavle 0699_Side_46                    

 

typo0699s46
         
  0699_Side_47. tavle 2006-12-18                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                      


typo0699s47 1

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'
       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                         typo0699s47 2

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'
       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                         typo0699s47 3

'manglende anerkendelse'
       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                         typo0699s47 4

'statement for manglende anerkendelse'
       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                         typo0699s47 5

'manglende forhold der bidder sig selv'
       
 
2007-05-08 tavle 0699_Side_47                        

typo0699s47

Udviklingsform .

...
Individet


Individet


Kvali


Kvali


Rumforhold


       
    2007-05-08 tavle 0699_Side_47                        Rumforhold


Rum


Retning


Retning


Relation til tredje sag

       
  0699_Side_58. kropfigur 2006-12-10                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_58                           typo0699s58
     
                                tavle0699s58.2 notation

benævnelse ?
Notationen er første gang anvendt s.58 i i 0699s58, og findes også i s73. Kommer ind sent i forløbet!
     
  0699_Side_68. kropfigur 2006-12-04                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_68                          

 

 

typo0699s68 1

'benkryds' - med konnektionen "tik-tak"
   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_68                            

typo0699s68 2

'v/h-hrp-IDl+/--samlet'

Det er en samling, der har forskellige typer af benævnelser igennem kropfigurerne i tavler0699, fx. "varm", gående fra et punkt ned gennem andre, eller "meget varm" og gående begge retninger mellem v/h og ID+/-

   
    2007-05-08 tavle 0699_Side_68                             tavle0699s68.2 - notation

'begge med i det følgende'
   
  0699_Side_73. tavle 2006-11-26                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                              

typo0699s73

'et nul for fødsel eller lille hjerte'

 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                               typo0699s73 1

'spontane livsytringer og videre frem'
 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                               typo0699s73 2

'konsekenser af cirkulære følelser'
 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                               typo0699s73 3
'cirkulare følelser som en cirkulær lukket box'
 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                               typo0699s73 4

'box'
 
    2007-05-08 tavle 0699_Side_73                               typo0699s73 5

'modsætning i lukket rum'
 
  0699_Side_80. kropfigur 2006-11-26                                    
    2007-05-08 tavle 0699_Side_80                                 typo0699s80

'hrp i kroppens højreforside'