0161 0253 0653 0699

     
     
  0699 0699 Tavlerækken
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

tavle0699s01.0

'problematisk position og situation - udviklingsopgave'

Elementer
- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave
- det ny = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk
- det gamle = utilstrækkeligt

Samlet
Tavlen er en enhed/helhed, der består af to niveauer, der kan anskues såvel på et psykisk niveau som på et socialt.
Tavlen udtrykker at stå i en udviklingsopgave, hvor det at tage sig sammen for at løse den - gennem mobilisering af disciplin - enten ikke har været muligt, eller ikke har ført til resultater. Dette kan skyldes, at individet handler på opgaveforhold, der ikke er erkendte, begrebet - eller andet.

En oplevekvalitet ved individets eksistens i midten, er at stå alene, meget langt fra sociale andre - hvilket kan undersøges, eller hvilket kan være grunden til at denne akse er introduceret.

tavlen er søgt differentieret i to undertavler, 1 og 2, der nok abstrakt kan skilles fra hinanden, men ikke i praksis.

  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02

tavle0699s02

Elementer

- tavle ->afspænding; V/H; pt. nogen gange energi til at sikke hovedet op, andre gange sværere og sværere. -->
- K. konstaterer " ressourcer -> at være i underskud, op af bakke" og spærger: "Kroppen måske?" og et "ja";

- Afs., på maven; -v/h; -hrp; -ID+/-; fra v/h til ID+/- = "varm strøm"; -benvip; arme - "halvt med olie";

- ligge på ryggen; V/H; -v/h; hrp; benvip - tik-tak, lår meget anspændte; arme; bryst; stikkene smerte venstre mellemgulv/side;

- Næst - evt. fokus på ben m. olie;

Samlet

En kropafspænding, hvor arme vip og drej, er taget med.

  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen - og dets løøsning gennem paradoksets form'

Elementer

- paradoks -- afmagtspostulat

- rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser
- det udelte arbejde

- Patos
- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende een
- erkendebuen (--skinsyge)
- skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

- den tredje sag (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger)

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een
- erkendebuen (-- skinsyge)

- skinsyge -> angsten for udelukkelse-> hvad overset hos dig?

Samlet

tavlen består af 2 dele, der kan være relateret ved at 15.3 - den nederste - er opaverummet for 15.2 - den midterste - der er det logiske mulighedsrum, for en løsning. 15.1 - den øverste - kan ses som en sammenfatning af problemstillingen.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s08
0699s08
'handlelammelse, forventninger, sindsyg eller kamp'

ELEMENTER:

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration
- værdier
- tredje sag
- handlelammelse (-> sindssyg)
- kamp?
- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

SAMLET:

tavlen består af én sammenhængende tavle, omhandlende at stå i handlingslammelse, og kæmpe defensivt, og det er ved at gøre en sindssyg, det ikke at kunne realiserede den tredje sag.
Med Sartre markeres skismaet "at måtte gøre oprør" eller at tilpasse sig den sociale orden. Det kan derfor være tilpasningen til den eksisterende orden, der har fremkaldt handlingslammelse.
Spørgsmålstegnet efter "kamp", markerer differentieringen, om realiseringen af den "tredje sag" også har kampaspekt som ved "den sociale integration", eller om det adskiller sig.

Der kan udskilles en undertavle og overtavle i 8.1 og 8.2 - og de kan skifte plads.

I 8.1 er der tale om indgåen i en social sammenhæng af individer, hvor der er forventninger til sig selv - i et normativt billede - og samtidig at måtte slås for integration, der synes at være en defensiv kamp / strartegi. Grundlaget herfor kan lokaliseres i 8.2

I 8.2 står individet handlingslammet. Blinde normative billeder kan være medvirkende til, at det ikke lykkes at realisere den "tredje sag", og det kan gøre en sindssyg.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_14

tavle 0699s14

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, liggende på maven; v/h; hrp; ID+/-; ben, lænd, ryg; arme;
- V(venstre bagside)/reagerer ikke, lukker på smerrte/påvirkning; - H(reagerer på smerte);

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; arme; hoved;
- H/kild i højre lår; V/;

- "det summer i hele kroppen";

SAMLET
En kropsafspænding.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_15

tavle0699s15

' "handicap - mindreværd - defekt", og dets følge eller dets brud'

ELEMENTER
- oprør og nysgerrighed
- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op?
- ?

SAMLET
tavlen danner en enhed/helhed, der kun analytisk kan bryder op i 3 sammenhænge dele.
Kernen er Vygotskys formel/koncept om "handicap - mindreværd - defekt", der sætter sig igennem i subjektet..

15.1 viser bruddet med formlen - at gå efter 'interessen' (ikke benævnt i tavlen, men uløseligt knyttet til Vygotskys formel), via 'oprør og nysgerrighed'.

15.2 fortæller om konsekvenser ved at lade "formlen" virke ubegrebet i eget liv.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_22

tavle0699s22

'en kropsafspænding, med efterstund'

ELEMENTER
- afspænding - på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip - v/underspændt, h/overspændt; - arme v<>h 50% kontrol; - ansigt

- på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - arme ud; - ryg

- ligger lidt

SAMLET

tavlen består af to elementer, der anskueliggør afspæning først på bagsiden af kroppen (at .ligge på maven) og efterfølgende afspæning på forsiden. Efterfølgende en hvilepause.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_23

tavle0699s23
'usikker situation, selvkritik og mangelende anerkendelse'

ELEMENTER:

- anerkendelse
- ..... for at ....

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs om de er engageret (posiivt) eller ikke"

- egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk.

SAMLET

tavlen danner en enhed, bestående af en kerne 23.1 med to side-aspekter: egenkritik og anerkendelse, der problematiseres med "... for at ..." som udtrykker en "tilpasningsbestræbelse", i dette tilfælde mod "anerkendelse".

  2007-05-08 tavle 0699_Side_28

tavle0699s28

ELEMENTER
- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

- spændt ud mellem a-b-c

SAMLET

I tavlen er markeret tre sammenhængende funktionskredse. Tavlen er et objekt.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_33

tavle0699s33

'kropsbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på ryggen først; - v/h; - hrp; -> varm; benvip, drej -h/underspændt, -v/vågen, usikekr, pirlig; - ID+/-; armevip - on/off -> 60%kontrol i albueled; - mave; - hoved;
- på maven; -v/h; - hrp; -; ID+/- ryst; rygmassage; - spændt i torso ift. lår.
- ligger lidt

HELHED

tavlen refererer en afs.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_34

tavle0699s34

'at tilnærme sig et fænomen, en genstand. to anskuelser'

ELEMENTER

- tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation;

- essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

SAMLET

tavlen består af to elementer: objekt 1 og objekt 2, med figurer og indholdsudtryk

Objekt 1: Det menneskelige alternativ, og den almengørende funktionskreds - emotionalitet>-> kognition <-> handleevne <-> den tredje sag; overfor den restriktive funktionskreds: føle - tænke - motivation, hvor hanndlinger afstmmes ud fra forestillinen om, hvad der foregår i den anden.

Objekt 2: Problemet om tilnærmelse sig genstanden: inde fra og ud, ude og ind. Element i "Den døde Samurays fejltagelse"

  2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39


ELEMENTER
- autonom;

1 behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold; stoppet > spontane livsytringer

2. Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; manipulation

3. Gå i selvsving

SAMLET
Tavlen er en enhed af tre elementer:

1. Spørgsmålet om behov?
2. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation.
3. Konsekvens af restriktivitet: gå i selvsving

  2007-05-08 tavle 0699_Side_46

tavle0699s46

'afs., kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på maven, er fjern fra sin krop; v/h; hrp; ID+/-, varm begge veje fra v/h; benvip; armeud; massage lænd, baller, rodchakret = smerte, der bliver; massage skulderled - av; V - H;
- overkrop og hals: fortrængning; - som om bruger har en hel frygtsom struktur i sig, evt. skræk, mellem overkrop og hals og ben.;
- afs. på forssiden; v/h; bendrej/vip - tik-tak; armeryst - ok; hovedløft/drej - fint;
- "har tit mareridt om at blive skudt"; H - V;
- bruger tager 3 uger til xx-land;

SAMLET

tavlen består af en indledende bemærkning, fra den der skal modtage, behandlingen. Dernæst afs. på ryggen, og på forsiden. Afsluttes med en brugerrkommentar, for det kommende.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_47

tavle0699s47

ELEMENTER
- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

SAMLET
Tavlen består af to elementer:

1. Manglende anerkendelse, og en oplevekvalitet heraf

2. Afsluttende kommentar, mhp. næste gang.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_58

tavle0699s58

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspæning, krop på maven; v/; hrp; ID+/-; fra v/h til ID, "meget varm" i begge retninger"; - benvip- Tik-tak; armevip - underspændinger;

- underspændte

-Har følelsen af ikke at kunne tænke tingene igennem. Ej heller finde ud af en struktur - ogkan ej heller finde rundt i en by. Har glemsomhed, lærer ikke af fejl -> relateres til.: "Problemer med rum, og medbestemmelse"

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; +-; -benvip - tik-tak; armevip; hoved; makke plus åndedræt -- tik-tak, tilbageholdt åndedræt; - hva med åndedrættet?

SAMLET

tavlen formidler en kropbehandling, hvor der vendes problemer mellem skift fra bagside til forside af kroppen.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_68

tavle0699s68

'kropafsspænding'

ELEMENTER
- afspænding, på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - bevip; - armeud; - nakke; - AV - reletaret til overkrop; - at blive varm (v/h->hrp->ID+/-); - krop har åbnet sig

- på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip <> tik-tak; - hovedkryds - fri!

SAMLET

Tavlen er en kropafspænding.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73

ELEMENTER

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at fære med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

- indviklethed -> cirkulære følelser -> bliuve vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

- cirkulære følelser, græde, tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

SAMLET

tavlen danner et objekt, der indeholder 3 overordnede funktionskredse, der kan ses som figurer:

Figur 1. personens spontane livsytringer, samt at føre 'med-tiden' ud -> lyst, interesser, behov -> i cirkulære følelser, omhandlende noget tilbageholdet -> tredje sag

Begreberne spontane livsytringer og cirkuære følelser, kommer fra Løgstrup

Figur 2. Konsekvensen af cirkulære følelser: indviklethed, der fører til at "blive vildt ked af det", og lukker så mere indad, eller blive hysterisk ift. andre (hvis der er nogen)"

Figur 3. Cirkulære følelser - som en box af indviklethed - relateret til tabuet "at græde", være i afvisning/svigt, men søge at yde og tilpasse sag, men noget holdes tilbage. Forbehold ses som forsvar. Det tilbageholdte kan være det i personlighedens, der medfører den cykliske eksistens af cirkuære følelser.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_80

tavle0699s80

'afs. kropafspænding'

ELEMENTER
- afspænding; på maven; -v/k; -hrp; -ID+/-; mellem dem noge "varmt, ægsteligt; - masssage ryg; - benvip; armeryst; - kild

- på ryggen; v/k; hrp; mellem dem "svag fra v/h til hrp; bendrej, h/overspændt, v/underspændt; - armeryst, h/underspændt, v/over;
- hovedløft -> "hjælper usynligt"; hoveddrej - fint;

- ligger lidt bagefter

SAMLET

tavlen refererer en afspænding, hvor der er ttid eller behov for en efterstund.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0653 Tavlerække top
    2006-05-24 kropfigur 0653_Side_13

tavle0653s13

Elementer

Afspænding;
- krop på maven; v/h -> pulserende nakke-hoved; hrp - fri; ID+/- - fri; benvip - oK. Forbehold; rygmass;
- krop på ryggen; - v/h; hrp - svag; hoveddrej/vip; armeryst - OK; hoved - fint;
- ligger lidt

Samlet
En afsp. med en efterstund.

    2006-05-29 tavle 0653_Side_02

tavle0653s02

Elementer
- ZEN;
- for mange irrelevante krav, og isolation; -- afmagt --angst;
- angst - udleveret til relevante betingelser -> handlingslammelse.

Samlet
Tavlen kan ses som to segmenter - ZEN som koncept, og figurer med afmgat--angt, respektive et objekt med tre elementer: et begreb og to sammenhængende figurer.

    2006-05-29 kropfigur 0653_Side_07

tavle0653s07

Elementer
- Afs.;
- krop på maven; v/h; hrp - varm; ID+/-; - varm/afventende; kild; smerte; filter/afstand; over/underspændt hrp+/-;
-afs. krop på ryggen; v/h - fin, svag; hrp - fri, svag; ID?7- - pendulet; benvip; smertepunkt; armevip/drej - Ok- forhold, - kontrol; hovedløft -> der hjælpes til; hoveddrej - fri; helhed;
- fik ikke hovedpine efter sidst

Samlet
En afs., med en eftertanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  0253 Tavlerækken 2xxx-xx-xx-2003-02-28
 

2003-02-28 kropfigur 0253_Side_009

Links duer ikke endnu

0253s009

'afspænding m. olie'

Elementer
- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;
- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

Samlet
Tavlen omhandler afspænding med olie, og kan deles op i 3 segmenter. Først af bagsiden, så af forsiden af kroppen, og en eftersnak.

  2002-11-08 tavle 0253_Side_014

tavle0253s014

Elementer

- livsperspektiv, uholdbare kompromisser;
- kropfigur - chockpubkter, stor reaktion.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, der kan ses som to objekter.

Objekt 1 om at følges, og problemet om livsperspektiver overfor uholdbare kompromisser;

Objekt 2. Kropfigur omhandlende en fremhævelse af chock-strøm, også benævnt +/-. Den kommer fra afspænding.

  2002-06-04 tavle 0253_Side_017

0253s017

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

Elementer

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

Samlet

Tavlen består af et objekt med 4 figurer.
I objektet anskues "tillid og mistillid" (figur 1) på vejen til genstanden, målet (figur 2). Tilgangen til vejen, er på den ene side karakteriseret ved en "skal lykkes- holdning (figur 3), der kan have en "øget suggesstibilitet" med sig sig (figur 4).

  2002-05-14 tavle 0253_Side_020

tavle0253ss020

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

Elementer

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

Samlet

Tavlen består af et objekt, med et hovedindhold (figur 1), en relatering til fortrolighed og +/- som her står for inder-yder-side (figur 2), og en relatering til den "påkaldte kraft", med dettes indhold af "herre-knægt-forhold" (figur 3).

  2002-03-20 tavle 0253_Side_023

tavle0253s023

Elementer

- -> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.

Samlet

Tavlen er et objekt, der fortæller om en særlig relation til en anden, en relation hvor den anden underkendes - markeret ved "korset"

  2002-03-05 tavle 0253_Side_026

tavle0253s026

Elementer

- normal, ideel <- måle sig med, være som mor "tjekket", overfor afvig og afvigelse
- værdier, minus interesser

Samlet

Tavlen består af et objekt - figur 1 og 2 -, der er relateret gennem elementet (udsagnet) "afvig / afvigelse"

Figur1. 'at relatere sig til der normale, det ideelle - ud fra at måle sig med, være som mor "tjekket" og overfor afvig/afvigelse'

Figur 2. at nærme sig sagen/genstanden, uf fra værdier, under fravending interessser - hvilket kan være en følge af afvig eller afvigelse, der er sat igennem fra det normales side.

  2002-03-05 kropfigur 0253_Side_029

tavle0253s029

Elementer

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; k -den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, men er et objekt - billedefigurer - og en direkte relateret tekst.

  2002-02-19 tavle 0253_Side_030

tavle0253s030

Elementer

- antal år - disciplinering - relatering til sag/genstand.

Samlet

Tavlen består af et objekt, omhandlende disciplinering som kraft i relation til egen relatering til intentionalitetens spids: sagen, genstanden.

  2001-11-26 kropfigur 0253_Side_041

tavle0253s041

Elementer

- forsnak; krop på maven; massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre; rygmassage;
- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

Samlet

En snak - eller forsnak - der fører til den valgte form for afs. eller massage.

KUn "massage" er angivett, men ud fra kropsmarkeringerr, kan det antages, at det er med olie.

  2001-09-26 kropfigur 0253_Side_057

tavle0253s057

'massage bagside og forside'

Elementer

- kropafspænding på bagside og på forside, aktive områder markeret.

Samlet

Markering af aktive eller aktiverede områder på kroppen, efter en afspænding.

  2001-05-23 kropfigur 0253_Side_067

tavle0253s067

' at anskue. At give kroppen demokratisk medbestemmelse, ved at lade den udtrykke sig selv'

- anskue; kur mod finker.

  2001-05-10 tavle 0253_Side_074 tavle0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'
  2001-01-11 tavle 0253_Side_038

tavle0253s038

Elementer

1. Selvfjendskab -> angst; -- vrede -> aggression; eller handle mod egne intersser, samt dets forkastelse; 2. Minimal brug af kortex'; 3. "Ha. Nu flytter jeg".

Samlet

tavlen består af 3 segmenter, der kan ses som et objekt, bestående af 3 figurer.

Figur 1. Der konstateres "selvfjendskab", og følgen angst - der relatere til at "handle mod egne ineresser"

Figur 2. Tegning af hoved/kortex, og markering af dets "minimale brug" (:pandebåndet, når der skal tænkes, og man står i særlig konflikt).

Figur 3. At negeret det, ved at bryde en relation til parner/sted: "Ha. Nu flytter jeg".

  1999-11-07 tavle 0253_Side_084

tavle0253s084

Elementer

- - bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder;
- tvangstanker; at betvivle; mod at se på perspektiv;

Samlet

Tavlen består af 2 sammenhængende objekter.

  1999-10-30 kropfigur 0253_Side_090

tavle0253s090

'massage forside og bagside'

Elementer

- massage; forside, massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V;
- på bagsiden; massage bryst, begge ben;
- overspændt - højre ben; venstre ben, normal; H - V.

Samlet

Massage hvor der prioriteres bestemte områder på kroppen.

  1999-09-26 tavle 0253_Side_096

tavle 0253s096

Elementer

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

Samlet

Tavlen består af et objekt med to figurer.

Figur 1. Barn-voksen-relation

Figur 2. Samarbejde, sagsmæssigt og relationelt.

  1999-09-26 tavle 0253_Side_091

tavle0253s091

Elementer

- en tegning af "livets strøm"; en parrelation med partnernes standpunkter: vil gerne, nej jeg tvivler, tør overfor vil nok min drøm, men holder ikke dette ud længere

Samlet

Tavlen består af et objeker med to figurer, der er relateret

Figur 1. Illustration af livets strøm, omhandlende at mennesker komemr et sted fra, mødes, og skal ett sted hen.
Figur 2. En parrelation med de to standpunkter, der bare træk f konflikt.
I tavlen findes en glemt gjort konvention, sort cirkel for partner mm. der udtaler sig.

  1999-09-26 kropfigur 0253_Side_099

tavle0253s099

Elementer

- retten til egne behov - som diktum;
- massage øvre bryst, hoved og ryg.

Samlet

Tavlen består af to objekter

1.Statement om retten til egne behov

2. At massage skal foregå, med bestemt prioritering

  1999-09-15 tavle 0253_Side_101

tavle0253s101

Elementer

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt; afs. på bagsiden.

Samlet

En kropsafspænding, i to dele: bagside, og forside.

  1999-08-29 kropfigur 0253_Side_103

tavle0253s103

Elementer

- bruger. OK, Dårlig dag. Stress. Ikke til snak; ->
- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;
-mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

Samlet

Tavlen er massage, bestående af 1. indledning - statement behandler skal vide; 2. afvikling; 3. Elementer til næste gang.

  1999-08-25 kropfigur 0253_Side_105

tavle0253s105

'mass. bagside og forside'

Elementer

- høje underben: spændt;
- venstre lår aktiv.

Samlet

Det er ikke til at afklare om det er afs. eller mass., men muligt massage.

  1999-08-05 tavle 0253_Side_102

tavle0253s102

'mass. bagside og forside'

Elementer

- ok, har fået fast arbejde oktober;
- forside: øvre bryst; arme; mave; ben; hoved;
- afs. bagside;
- afs. forside - hoved;
- Næst: arme, halekryds.

Samlet

Massage, hvor kroppen må vende sig 3 gange, da hovedet også tages selvstændigt til sidst.

Tavlen indeholder 5 segmenter.

  1999-06-24 kropfigur 0253_Side_106

tavle0253s106

'afs. bagside og forside'

Elementer

- afs. bagside; instruks: "ikke underben";
- afs. bagside; lidt mærkelig, for venstre ben; sørgmodig, for højre ben.

Samlet

Tavlen er en afspænding, med en instruks.

  1999-06-20 kropfigur 0253_Side_107

tavle0253s107

''

Elementer

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

- forside; ID+/- -- gennemgang

Samlet

Ligner mere en massage, end en afspæænding!

  1999-06-14 tavlekrop 0253_Side_108

tavle0253s108

'massage bagside og forside'

Elementer
- massage;
- bagside; ankerpunkt/livsliniepunkt; fraværende; til stede.
- forside; navle; var der lidt; H - V.

Samlet

En massage, sikkert med olie.

  1999-06-09 tavlekrop 0253_Side_110

tavle0253s110

'afs. ryg og forside'

Elementer

- ryg;
- forside; til hoved og over: åndelige morfika'; av; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting

Samlet

En afspænding - men kan også være mass.

  1999-06-09 tavle 0253_Side_111

tavle0253s111

'angst tegnet ud fra barscenen'

Angst tegnet, og inspireret af barscenen i Studenterhuset i slutningen af 1980-erne.

Tavlenbestår af et objekt, en angstfigur.

  1999-06-06 tavle 0253_Side_114

tavle0253s114

Elementer
- person-sag-socialt kollektiv;
- indivet i spænd mellem socialt, psyke og soma
- bevidst <> handle -> bevidst' <> handle'

Samlet
Tavlen består af to objekter, der hver udtrykker et kendt forhold i teorien.

Objekt 1. Pres i personens liv, føres til opspænning i et soma-psyke-social-system.
Objekt 2. Figuren er fra L.Séve (1979). Omhandler at bevidsthed og handlen er relateret til hinanden på indre måde. Flytter bevidstheden, skal handlen følge med; flytter handlen, må bevidstheden følge med. Figuren er relevant blandt andet til at forklare, hvorfor ændringen på eet niveau, ikke umiddelbart lader sig registrere eller sætte sig igennem på det andet niveau. Der er et efterslæb - der omvendt kan mærkes, når det udligner sig i den nye form.

  1999-06-06 kropfigur 0253_Side_113

tavle0253s113

'afs. ryg og forside'

Afs. eller mass. ?

  1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_117

tavle0253s117

'afs. ryg og forside af krop'

- "hov" i vestre baglår; V - H.

Samlet

Afs. eller mass. ?

  1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_116

tavle0253s116

'mass. bagside og forside'

Elementer

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn; reelle spændinger mellem skulderblade; - højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underrben - lukke,men også åbne.

Samlet

De er ikke noteret, hvilken type det er, men det ligner afspænding.

  1999-05-26 tavle 0253_Side_119

tavle0253s119

Elementer

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen");
- muskelspændingstyper, overordnet: normal -> overspænding -> underspænding;
- LSD-trip som 13.årig; 12-14.5 år; tærskelmanden.

Samlet

Tavlen en samtale og en tilknyttet omhandler en kropbehandling, eventuelt kun på plus-minus-strømmen, også kaldet chock-strømmen. Tavlen kan deles op i 3 segmenter.

 

->top