0699 arbejdsark tavler fuld side / Forside / Index 2

segmentering og lokalisering --> '0699 begrebs ark'

Praksisbestemmelser.
Et forsøg på at se tavlen som en praksisbestemmelse. Bestemmelserne vil således være empiriske bestemmelser. De er af status abstrakt-almene, da de endnu ikke er konfronteret, hverken med et stof udenfor sig selv, eller med tavlernes egen empiri. Og de danner derfor kun et foreløbigt billedligt førbegreb for tavlen som teoribegreb.
Empiriske praksisbestemmelser skal her ses som 'billede (tavlen) og dens indholdsudtryk' - der igen kan indeholde andre billeder og indholdsudtryk, eller selv være en del af et andet.
Efterhånden som tavler praksisbestemmes, skal de søges relateret til allerede gjorte tavler og tavleudtryk.
Tavlen deles op i segmenter - yderst til højre - og tavlens mindste-enheder udfindes. Danner et segment eller en mindste-enhed en meningsgivende figur, søges denne bestemt til "typografi på prøve". Samtidig noteres fordelingen af allerede kendte typografielementer i selve materialett, hvor deres empiribillede samtidig samles op. Nedenstående tavlerække er karakterisisk ved, at de til eksempel ikke indenholder billedet for den "nøgne eksistens" . Fundne mindste-enheder, er samlet nederst -->
Arbejdslink: Inf., Element; Objekt; Segment;

.
Oprindelige tavler Dato Mindsteenheder, angivet med "typo", på prøve Tavlen som segmenter / lokalisering (:objekt, figur, element) Tavlen - billede og benævnelse

0699_Side_01. tavle 2007-06-06

 

 

typo0699s01 1

'at stå i midten'

typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.

typo0699s01 3

'forkastelse af handleudkast eller praksisretning'

typo0699s01 4

'handleretning tilbage lukket'

typo0699s01 5

' mulig handleretning'

typo0699s01 6

' sammenhæng, relation i rum'

a. typo0699s01 7

'niveauforskel'
og
b. typo0699s01 8

'udviklingsopgave'


typo0699s01 9

'Samme som'

- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion / association).

typo0699s01 Relatering til eksisterende typografier

Individet


Form


Rumforhold


Relation


Retning


Individet

tavle0699s01.1

'at stå i midten - måldannelse problematisk'

- niveau 1 af 2. det gamle = utilstrækkeligt
- det nye = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk

tavle0699s01.2

'lille mig i det sociale'

- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave.

tavle0699s01.0

'problematisk position og situation - udviklingsopgave'

Elementer
- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave
- det ny = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk
- det gamle = utilstrækkeligt

Samlet
Tavlen er en enhed/helhed, der består af to niveauer, der kan anskues såvel på et psykisk niveau som på et socialt.
Tavlen udtrykker at stå i en udviklingsopgave, hvor det at tage sig sammen for at løse den - gennem mobilisering af disciplin - enten ikke har været muligt, eller ikke har ført til resultater. Dette kan skyldes, at individet handler på opgaveforhold, der ikke er erkendte, begrebet - eller andet.

En oplevekvalitet ved individets eksistens i midten, er at stå alene, meget langt fra sociale andre - hvilket kan undersøges, eller hvilket kan være grunden til at denne akse er introduceret.

Tavlen er søgt differentieret i to undertavler, 1 og 2, der nok abstrakt kan skilles fra hinanden, men ikke i praksis.

0699_Side_02. kropfigur, ref 2007-06-06,s.1

 

 

typo0699s02 1

'kropfigur, behandlet'

typo0699s02 2

'kropbehandling, arme i spil, behandlet'

typo0699s02 3

'følgekonsekvens'

typo0699s02 notation

'Iagttagerens position, subjektets indbundethed'


typo0699s02 notation

'afs = forkortelse af "afspænding"

Tavle0699s02.1 - en følge af samtale/tavlen, overgang fra samtale til kropbehandling

'overgang til krop'

- tavle ->afspænding; V/H; pt. nogen gange energi til at sikke hovedet op, andre gange sværere og sværere. -->
- K. konstaterer " ressourcer -> at være i underskud, op af bakke" og spærger: "Kroppen måske?" og et "ja". Er relateret til
tavle0699s01

tavle0699s02.2
'
'kropfigur forside, behandlet'

- Afs., på maven; -v/h; -hrp; -ID+/-; fra v/h til ID+/- = "varm strøm"; -benvip; arme - "halvt med olie";

tavle0699s02.3

'kropfigur bagside, behandlet'

- ligge på ryggen; V/H; -v/h; hrp; benvip - tik-tak, lår meget anspændte; arme; bryst; stikkene smerte venstre mellemgulv/side;

tavle0699s02.4

'Afsluttende - at tænke fremad'

- næst - evt. fokus på ben m. olie

tavle0699s02

Elementer

- tavle ->afspænding; V/H; pt. nogen gange energi til at sikke hovedet op, andre gange sværere og sværere. -->
- K. konstaterer " ressourcer -> at være i underskud, op af bakke" og spærger: "Kroppen måske?" og et "ja";

- Afs., på maven; -v/h; -hrp; -ID+/-; fra v/h til ID+/- = "varm strøm"; -benvip; arme - "halvt med olie";

- ligge på ryggen; V/H; -v/h; hrp; benvip - tik-tak, lår meget anspændte; arme; bryst; stikkene smerte venstre mellemgulv/side;

- næst - ev. fokus på ben m. olie;

Samlet

En kropafspænding, hvor arme vip og drej, er taget med.

0699_Side_03. tavle 2007-05-28

 

typo0699s03 1

'Et forhold differentieres i en udviklingsmodsigelse'

typo0699s03 2

'Den tredje sag som spørgsmål'

To forskellige anskueliggørelser af 3.0.0, ud fra hvad 'individet' hviler i, men i begge tilfælde er udviklingsretningen problematisk.

Tavle 3 kan ses på to måder:
a. Ud fra typografien

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt',

eller
b. ud fra typografien

'udviklingsform´'.

Der sker en tilførelse af information til disse, som kan afbilledes således ->:

typo0699s03 3

'Direkte relation individer imellem
(eventuelt sider ved sig selv)->

typo0699s03 4

'individer/sider af sg i emotionelle spændingsforhold'

typo0699s03 7

'forhold til udviklingsmodsigelse'

typo0699s03 8

'udviklingsform for personligheden, flere individer involveret, eventuelt sider ved sig selv, der er problematisk'.

typo0699s03 9

'Direkte relation individer imellem

typo0699s03 5

'at gå nd i et problem, for at løse det, ved at øjne, eller indføre, et perspektiverende tredje'

typo0699s03 6

'element, der fører mere med sig'.

tavle0699s03.2.4

'udviklingsform'

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt

typo0699s03.2.5


'individet'

tavle0699s03.1-2


'paradoks, et afmagtspostulat og dets løsning'

- paradoks -- afmagtspostulat; rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser; det udelte arbejde

tavle0699s03.2.0

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen'

- Patos; emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een; erkendebuen (-- skinsyge); skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?; den tredje sag som spørgsmål

tavle0699s03.2.1

'den tredje sag som spørgsmål'

- den tredje sag som spørgsmål (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger) - er perspektiverende for problemstilling.

tavle0699s03.2.2

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol

tavle0699s03.2.3

'at gå ind i det erkendelsesforstyrrende'

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende én
- erkendebuen (-- skinsyge)

tavle0699s03.2.4

'skinsyge - udelukkelsen'

- skinsyge -> angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

tavle0699s03

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen - og dets løøsning gennem paradoksets form'

Elementer

- paradoks -- afmagtspostulat

- rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser
- det udelte arbejde

- Patos
- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende een
- erkendebuen (--skinsyge)
- skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

- den tredje sag (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger)

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een
- erkendebuen (-- skinsyge)

- skinsyge -> angsten for udelukkelse-> hvad overset hos dig?

Samlet

Tavlen består af 2 dele, der kan være relateret ved at 15.3 - den nederste - er opaverummet for 15.2 - den midterste - der er det logiske mulighedsrum, for en løsning. 15.1 - den øverste - kan ses som en sammenfatning af problemstillingen.

0699_Side_08. tavle 2007-05-08


 

typo0699s08 1

'tredje sag'

typo0699s08 2

'individer i socialt rum'typo0699s08 3
Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt ->


'virker ind på' - horisontalt ->

typo0699s08 4

'samme som' (horisontalt)- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion/association).

typo0699s08 5

problemet - her som spørgsmål

typo0699s08 6

tavle0699s08.4
De følgende er konvention indført i empirien, for sletningen af navn. Der er tre typer:
1. ........

. 2.

3.

1. ' bruger sætning'
2. 'andres sætning'. Når personer til brugeren, der udtaler sig, er der en grøn ramme.
3. 'rådgiver sætning'. Sort ramme og rødt indhold, angiver rådgivere.

tavle0699s08.1

'at slås for den sociale integration'

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration

tavle0699s08.2

'at gå efter sagen, og værdier der handlingslammer'

- værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?

tavle0699s08.3

'handlingslammelse, forventninger og normative værdier'
- normativt billede; værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?

tavle0699s08.4

'baggrundsoplysning'

- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

tavle0699s08
0699s08
'handlelammelse, forventninger, sindsyg eller kamp'

ELEMENTER:

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration
- værdier
- tredje sag
- handlelammelse (-> sindssyg)
- kamp?
- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

SAMLET:

Tavlen består af én sammenhængende tavle, omhandlende at stå i handlingslammelse, og kæmpe defensivt, og det er ved at gøre en sindssyg, det ikke at kunne realiserede den tredje sag.
Med Sartre markeres skismaet "at måtte gøre oprør" eller at tilpasse sig den sociale orden. Det kan derfor være tilpasningen til den eksisterende orden, der har fremkaldt handlingslammelse.
Spørgsmålstegnet efter "kamp", markerer differentieringen, om realiseringen af den "tredje sag" også har kampaspekt som ved "den sociale integration", eller om det adskiller sig.

Der kan udskilles en undertavle og overtavle i 8.1 og 8.2 - og de kan skifte plads.

I 8.1 er der tale om indgåen i en social sammenhæng af individer, hvor der er forventninger til sig selv - i et normativt billede - og samtidig at måtte slås for integration, der synes at være en defensiv kamp / strartegi. Grundlaget herfor kan lokaliseres i 8.2

I 8.2 står individet handlingslammet. Blinde normative billeder kan være medvirkende til, at det ikke lykkes at realisere den "tredje sag", og det kan gøre en sindssyg.

0699_Side_14. kropfigur 2007-04-27

 

 

typo0699s14

Ovenstående typo, er et standarttype til angivelse af, at der ikke er dannet mindste-enheder ud fra en kropfigur-tavle.

Der dannes følgende type for tavler som sådan, der ikke får en mindsteenhed:

typo

ingen mindste-enheder

tavle0699s14.1

'Krop første del, liggende maven, beh. på bagsiden'

- afspænding, liggende på maven; v/h; hrp; ID+/-; ben, lænd, ryg; arme;
- V(venstre bagside)/reagerer ikke, lukker på smerrte/påvirkning; - H(reagerer på smerte);

tavle0699s14.2

'Krop anden del, liggende på ryggen, beh. på forsiden'

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; arme; hoved;- H/kild i højre lår; V/;

tavle 0699s14.3

'Krop tredje del, at ligge lidt, før man rejser sig'

- "det summer i hele kroppen

tavle 0699s14

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, liggende på maven; v/h; hrp; ID+/-; ben, lænd, ryg; arme;
- V(venstre bagside)/reagerer ikke, lukker på smerrte/påvirkning; - H(reagerer på smerte);

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; arme; hoved;
- H/kild i højre lår; V/;

- "det summer i hele kroppen";

SAMLET

En kropsafspænding.

0699_Side_15. tavle 2007-04-13

 

 

typo0699s15 1

'mindreværdets afskaffelse'

typo0699s15 2

'oprør og nysgerrighed'

typo0699s15 3

'konsekvens nedad mod det mere'

tavle0699s15.1

'formel Vygotsky: handicap - mindreværd - defekt'

- Vygotskys formel: handicap - mindreværd - defekt

tavle0699s15.2

'oprør og nysgerrighed'

- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)

tavle0699s15.3

'brække sig over egen gentagelse, blive kastet ned'

- Vygotsky -> handicap - mindreværd - defekt
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op? (Vygotsky)

tavle0699s15

' "handicap - mindreværd - defekt", og dets følge eller dets brud'

ELEMENTER

- oprør og nysgerrighed
- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op?
- ?

SAMLET

Tavlen danner en enhed/helhed, der kun analytisk kan bryder op i 3 sammenhænge dele.
Kernen er Vygotskys formel/koncept om "handicap - mindreværd - defekt", der sætter sig igennem i subjektet..

15.1 viser bruddet med formlen - at gå efter 'interessen' (ikke benævnt i tavlen, men uløseligt knyttet til Vygotskys formel), via 'oprør og nysgerrighed'.

15.2 fortæller om konsekvenser ved at lade "formlen" virke ubegrebet i eget liv.

0699_Side_22. kropfigur 2007-04-13

 

 

typo0699s22 1

'kropfigur, områdemarkering'

Typoen kan opfattes som type af mange, hvor forskellige kropområder er markeret. Så der kan dannes en prototype.

tavle0699s22.1

'afspænding forside af kroppen'

- afspænding - på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip - v/underspændt, h/overspændt; - arme v<>h 50% kontrol; - ansigt

tavle0699s22.2

'afspænding bagside af kroppen'

- på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - arme ud; - ryg

tavle0699s22.3

'efterstund'

- ligger lidt

tavle0699s22


'en kropsafspænding, med efterstund'

ELEMENTER
- afspænding - på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip - v/underspændt, h/overspændt; - arme v<>h 50% kontrol; - ansigt

- på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - arme ud; - ryg

- ligger lidt

SAMLET

Tavlen består af to elementer, der anskueliggør afspæning først på bagsiden af kroppen (at .ligge på maven) og efterfølgende afspæning på forsiden. Efterfølgende en hvilepause.

0699_Side_23. tavle 2007-04-04

 

 

typo0699s23 1

'individer i relation i rum'

typo0699s23 2

'problematisk stræben efter den andens anerkendelse'

typo0699s23 3

' ..for at .. - spørgsmål om bidrag til tilpasningsforstyrrelse'

typo0699s23 4

'individer i relation' i rum'

typo0699s23 5

'at ramme et forhold ind, og spørge til dets eksistens'

tavle0699s23.1

'eksistensen i rummet, usikre følelser, egenkritik og "for-at" handlinger til anerkendelse'

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs. om de er engageret (posiivt) eller ikke" ; ..for at ..; egenkritik

tavle0699s23.2

' "for-at" for anerkendelse'

- .. For at .. -> anerkendelse

tavle0699s23.3

'egenkritik - egen uformåen'

- Egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk

tavle0699s23
'usikker situation, selvkritik og mangelende anerkendelse'

ELEMENTER:

- anerkendelse
- ..... for at ....

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs om de er engageret (posiivt) eller ikke"

- egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk.

SAMLET

Tavlen danner en enhed, bestående af en kerne 23.1 med to side-aspekter: egenkritik og anerkendelse, der problematiseres med "... for at ..." som udtrykker en "tilpasningsbestræbelse", i dette tilfælde mod "anerkendelse".

.

0699_Side_28. tavle 2007-03-18

 

 

typo0699s28 1

'del a. systemisk mod tom attrap'

typo0699s28 2

'del b. ydeevne overfor tilpasningsformaen'

typo0699s28 3

'del c. individet i rum og situation'

typo0699s28 4

'nedadgående logik'

typo0699s28 5

'restriktiv funktionsmodsigelse'

typo0699s28 6

'individets horisontale udviklingsform'

typo0699s28

Sigma


Sigme

tavle0699s28.1

'at stå i spænd i sin livssituation, privat ansvar, tilskuerrolle og attrap, overfor videre'

- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

tavle0699s28.2

'sammenfatning'

- spændt ud mellem a-b-c

tavle0699s28

ELEMENTER
- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

- spændt ud mellem a-b-c

SAMLET

I tavlen er markeret tre sammenhængende funktionskredse. Tavlen er et objekt.

0699_Side_33. kropfigur 2007-03-18

 

  ttypo0699s33

tavle0699s33.1

'kropbehandling, forside'

- afspænding, på ryggen først; - v/h; - hrp; -> varm; benvip, drej -h/underspændt, -v/vågen, usikekr, pirlig; - ID+/-; armevip - on/off -> 60%kontrol i albueled; - mave; - hoved

tavle0699s33.2

'kropbehandling, bagside'

- på maven; -v/h; - hrp; -; ID+/- ryst; rygmassage; - spændt i torso ift. lår.

tavle0699s33.3

'efterstund efter behandling'

"ligger lidt"

tavle0699s33

'kropsbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på ryggen først; - v/h; - hrp; -> varm; benvip, drej -h/underspændt, -v/vågen, usikekr, pirlig; - ID+/-; armevip - on/off -> 60%kontrol i albueled; - mave; - hoved;
- på maven; -v/h; - hrp; -; ID+/- ryst; rygmassage; - spændt i torso ift. lår.
- ligger lidt

HELHED

Tavlen refererer en afs.

0699_Side_34. tavle 2007-03-06

 

 

typo0699s34 1

'modsigelsesforhold'

typo0699s34 2

'det almengørende alternativ'

3

a. typo0699s34 4

'det restriktive alternativ'

b. typo0699s34 5

'at tænke, føle eller handle gennem forestillet anden - restriktivt'

typo0699s34 6

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'

typo0699s34 7

'at nærme sig ude eller indefra genstanden, iagt. Samuray'

typo0699s34 8

'modsigelsesforhold'


typo0699s34 9

'det almengørende alternativ'


typo0699s34 10

'det restriktive alternativ'


typo0699s34 11

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'


typo0699s34 12

'tilnærmelse et fænomen - indre - ydre - essentialitet'

typo0699s34

'individet' 1


og 2

tavle0699s34.1

"Det menneskelige alternativ og dets funktionskredse"

- 'tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation'

tavle0699s34.2

"Problemet om tilnærmelse sig genstanden"

- 'essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

tavle0699s34

'at tilnærme sig et fænomen, en genstand. to anskuelser'

ELEMENTER

- tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation;

- essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

SAMLET

Tavlen består af to elementer: objekt 1 og objekt 2, med figurer og indholdsudtryk

Objekt 1: Det menneskelige alternativ, og den almengørende funktionskreds - emotionalitet>-> kognition <-> handleevne <-> den tredje sag; overfor den restriktive funktionskreds: føle - tænke - motivation, hvor hanndlinger afstmmes ud fra forestillinen om, hvad der foregår i den anden.

Objekt 2: Problemet om tilnærmelse sig genstanden: inde fra og ud, ude og ind. Element i "Den døde Samurays fejltagelse"

0699_Side_39. tavle 2007-01-09

 

 

typo0699s39 1

'sammenfattes i' = "tuborg"

typo0699s39 2

'følgekonsekvens, restriktivt
'

typo0699s39 3,findes også i tavle0699s08:

Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

typo0699s39 4

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

typo0699s39

'individet'


'quali'

'
quali-mærket'


nummerangivelse elementer i mellem

tavle0699s39.0

'stoppede spontane livsytringer, behov som social selvbestemmelse, realisering eller gå i selvsving'

tavle0699s39.1 Figur 1

'1-3. Stoppede livsytringer og spørgsmålet om behov?'

'stoppet > spontane livsytringer -> behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold'

tavle0699s39.2 Figur 2

'2-3. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation'

- Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; maniplulation'

tavle0699s39.3 Figur 3

'3-3'Konsekvens af restriktivitet: selvsving'

'Gå i selvsving'

tavle0699s39


ELEMENTER
- autonom;

1 behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold; stoppet > spontane livsytringer

2. Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; maniplulation

3. Gå i selvsving

SAMLET
Tavlen er en enhed af tre elementer:

1. Spørgsmålet om behov?
2. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation.
3. Konsekvens af restriktivitet: gå i selvsving

0699_Side_46. kropfigur 2007-01-09

 

 

typo0699s46

tavle0699s46.1

'afspænindg på forside'

- afspænding, på maven, er fjern frasin krop; v/h; hrp; ID+/-, varm begge veje fra v/h; benvip; armeud; massage lænd, baller, rodchakret = smerte, de bliver; massage skulderled - av; - overkrop og hals: fortrængning; - som om bruger har en hel frygtsom struktur i sig, evt. skræk;

tavle0699s46.2

'afspænding på bagsiden af kroppen'

- v/h; ben drej/vip - tik-tak; armeryst - ok; hovedløft/drej - fint; - "har tit mareridt om at blive skudt";

tavle0699s46.3

'afs. slutkommentar'

Bruger tager 3 uger til xx-land;

tavle0699s46


'afs., kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på maven, er fjern fra sin krop; v/h; hrp; ID+/-, varm begge veje fra v/h; benvip; armeud; massage lænd, baller, rodchakret = smerte, der bliver; massage skulderled - av; V - H;
- overkrop og hals: fortrængning; - som om bruger har en hel frygtsom struktur i sig, evt. skræk, mellem overkrop og hals og ben.;
- afs. på forssiden; v/h; bendrej/vip - tik-tak; armeryst - ok; hovedløft/drej - fint;
- "har tit mareridt om at blive skudt"; H - V;
- bruger tager 3 uger til xx-land;

SAMLET

Tavlen består af en indledende bemærkning, fra den der skal modtage, behandlingen. Dernæst afs. på ryggen, og på forsiden. Afsluttes med en brugerrkommentar, for det kommende.

0699_Side_47. tavle 2006-12-18

 typo0699s47 1

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'

typo0699s47 2

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'

typo0699s47 3

'manglende anerkendelse'

typo0699s47 4

'statement for manglende anerkendelse'

typo0699s47 5

'manglende forhold der bidder sig selv'

typo0699s47

Udviklingsform .

...
Individet


Individet


Kvali


Kvali


Rumforhold


Rumforhold


Rum


Retning


Retning


Relation til tredje sag

tavle0699s47.1

''fjern velbefindende, lurepasse eller lægge mig selv ud, og blive afvist' '

- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

tavle0699s47.2

'huske til næst'

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

tavle0699s47


ELEMENTER
- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

SAMLET
Tavlen består af to elementer:

1. Manglende anerkendelse, og en oplevekvalitet heraf

2. Afsluttende kommentar, mhp. næste gang.

0699_Side_58. kropfigur 2006-12-10

 

 

typo0699s58

tavle0699s58.2 notation

benævnelse ?
Notationen er første gang anvendt s.58 i i 0699s58, og findes også i s73. Kommer ind sent i forløbet!

tavle0699s58.1

'afs. på bagsiden'

- afspæning, krop på maven; v/; hrp; ID+/-; fra v/h til ID, "meget varm" i begge retninger"; - benvip- Ti-tak; armevip - underspændinger;
- underspændte;
- Har følelsen af ikke at kunne tænke tingene igennem. Ej heller finde ud af en struktur - ogkan ej heller finde rundt i en by. Har glemsomhed, lærer ikke af fejl -> relateres til.: "Problemer med rum, og medbestemmelse"

tavle0699s58.2

'afs. på forsiden'

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; +-; -benvip - tik-tak; armevip; hoved; makke plus åndedræt -- tik-tak, tilbageholdt åndedræt; - hva med åndedrættet?

tavle0699s58

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspæning, krop på maven; v/; hrp; ID+/-; fra v/h til ID, "meget varm" i begge retninger"; - benvip- Ti-tak; armevip - underspændinger;

- underspændte

-Har følelsen af ikke at kunne tænke tingene igennem. Ej heller finde ud af en struktur - ogkan ej heller finde rundt i en by. Har glemsomhed, lærer ikke af fejl -> relateres til.: "Problemer med rum, og medbestemmelse"

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; +-; -benvip - tik-tak; armevip; hoved; makke plus åndedræt -- tik-tak, tilbageholdt åndedræt; - hva med åndedrættet?

SAMLET

Tavlen formidler en kropbehandling, hvor der vendes problemer mellem skift fra bagside til forside af kroppen.

0699_Side_68. kropfigur 2006-12-04

 

 

typo0699s68 1

'benkryds' - med konnektionen "tik-tak"

typo0699s68 2

'v/h-hrp-IDl+/--samlet'

Det er en samling, der har forskellige typer af benævnelser igennem kropfigurerne i tavler0699, fx. "varm", gående fra et punkt ned gennem andre, eller "meget varm" og gående begge retninger mellem v/h og ID+/-

tavle0699s68.2 - notation

'begge med i det følgende'

tavle0699s68.1

'afs. bagside'

- afspænding - på maven - v/h - hrp - ID+/- - bevip - armeud - nakke - AV, reletaret til overkrop - at blive varm - (v/h->hrp->ID+/-) - krop har åbnet sig

tavle0699s68.2

'afs. forside'

- på ryggen - v/h - hrp - ID+/- - benvip <> tik-tak - hovedkryds - fri!

tavle0699s68

'kropafsspænding'

ELEMENTER
- afspænding, på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - bevip; - armeud; - nakke; - AV - reletaret til overkrop; - at blive varm (v/h->hrp->ID+/-); - krop har åbnet sig

- på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip <> tik-tak; - hovedkryds - fri!

SAMLET

Tavlen er en kropafspænding.

0699_Side_73. tavle 2006-11-26

 

 

typo0699s73

'et nul for fødsel eller lille hjerte'

typo0699s73 1

'spontane livsytringer og videre frem'

typo0699s73 2

'konsekenser af cirkulære følelser'

typo0699s73 3
'cirkulare følelser som en cirkulær lukket box'

typo0699s73 4

'box'

typo0699s73 5

'modsætning i lukket rum'

tavle0699s73.0

'spontane livytringer, behovsudvikling og indviklethed'

tavle0699s73.1.Figur 1

'spontane livsytringer, behov og cirkulære følelser'

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at føre med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

tavle0699s73.2 Figur 2

'indviklede cirkulære følelser'

- indviklethed -> cirkulære følelser -> blive vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

tavle0699s73.3 Figur 3

'cirkulære følelseer som noget tilbagehold'

- cirkulære følelser, græde som tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

tavle0699s73

ELEMENTER

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at fære med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

- indviklethed -> cirkulære følelser -> bliuve vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

- cirkulære følelser, græde, tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

SAMLET

Tavlen danner et objekt, der indeholder 3 overordnede funktionskredse, der kan ses som figurer:

Figur 1. personens spontane livsytringer, samt at føre 'med-tiden' ud -> lyst, interesser, behov -> i cirkulære følelser, omhandlende noget tilbageholdet -> tredje sag

Begreberne spontane livsytringer og cirkuære følelser, kommer fra Løgstrup

Figur 2. Konsekvensen af cirkulære følelser: indviklethed, der fører til at "blive vildt ked af det", og lukker så mere indad, eller blive hysterisk ift. andre (hvis der er nogen)"

Figur 3. Cirkulære følelser - som en box af indviklethed - relateret til tabuet "at græde", være i afvisning/svigt, men søge at yde og tilpasse sag, men noget holdes tilbage. Forbehold ses som forsvar. Det tilbageholdte kan være det i personlighedens, der medfører den cykliske eksistens af cirkuære følelser.

0699_Side_80. kropfigur 2006-11-26

 

 

typo0699s80

'hrp i kroppens højreforside'

tavle0699s80.1

'afs. bagside'

- afspænding; på maven; -v/k; -hrp; -ID+/-; mellem dem noge "varmt, ægsteligt; - masssage ryg; - benvip; armeryst; - kild

tavle0699s80.2

'afs. forside'

- på ryggen; v/k; hrp; mellem dem "svag fra v/h til hrp; bendrej, h/overspændt, v/underspændt; - armeryst, h/underspændt, v/over;
- hovedløft -> "hjælper usynligt"; hoveddrej - fint;

tavle0699s80.3

'efterstund'

Efterstund: ligger lidt bagefter.

tavle0699s80

'afs. kropafspænding'

ELEMENTER
- afspænding; på maven; -v/k; -hrp; -ID+/-; mellem dem noge "varmt, ægsteligt; - masssage ryg; - benvip; armeryst; - kild

- på ryggen; v/k; hrp; mellem dem "svag fra v/h til hrp; bendrej, h/overspændt, v/underspændt; - armeryst, h/underspændt, v/over;
- hovedløft -> "hjælper usynligt"; hoveddrej - fint;

- ligger lidt bagefter

SAMLET

Tavlen refererer en afspænding, hvor der er ttid eller behov for en efterstund.

--> TOP        

0699 Mindsteenheder, fuld udgave = alle datorer for tavler i forløbet repræsenteret

---> top