index 0253 tavler praksisbestemmelser

fuld skærm / index 2

Første segmentering // lokalisering af tavle-elementer. Der indføres begreb og billede, når det er på tale at danne en 'prototype'. En prototype repræsenterer en bestemt type af praksis, der defineres, og de til praksis knyttede informationer, samles op i prototypen

Alle nye elementer (mindsteenheder/segmenter/objekter) samlet -->
0253 som informationer, mindsteemheder, objekter og segmenter --> .
Genereret billedmateriale på 0253 -->

0253 640.480 .       314.235
Oprindelige tavler   Mindste-enheder på prøve Tavlesegmenter / differentiering af tavle-elementer (objekt - figur - element) --> overblik uden kropfigurer tavlen - billede og benævnelse

2003-02-28 kropfigur 0253_Side_009

 

prototype0253 s009

'afs. med olie'

Dette er 'prototype' for "afspænding med olie".
De indtil nu bemærkede kropfigurer, er alle fra afspænding / massage, hvor man ligger på en madras, mest i bordhøjde.
Ved brug af olie, er kroppen (del)blottet på de behandlede områder.

Prototypen 'afs. med olie' skal repræsentere lignende afspændinger med olie, og den dækker over alle tre trin i afspændingen, såvel indledning, udførelse og afslutning.
Information, der ikke er indeholdt i tavlen som kropfigur, men eksisterer andre steder i sessionen, skal - efterhånden som det træder frem - tilføres denne prototype.

Ofte er ordet "massage" brugt som forskel til "afspænding, og uden at markere, om det er massage med eller uden olie.

Kropsarbejdet i arbejdet starter med indførelse af "afspænding", og massage som sådan blev kun anvendt i begrænset omfang, og typisk på afgrænsede smerteområder.

0253s009.1
afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
'afs. bagsiden'

- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;

0253s009.2

'afs. forsiden'

- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;

0253s009.3

'afs. eftersnak'

- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

0253s009

'afspænding m. olie'

Elementer
- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;
- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

Samlet
Tavlen omhandler afspænding med olie, og kan deles op i 3 segmenter. Først af bagsiden, så af forsiden af kroppen, og en eftersnak.

2002-11-08 tavle 0253_Side_014

 

typo0253s014 1


'at følges ad'


typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'

- findes også spejlvendt, startende i højre side.

tavle0253s014.1

'at følges ad, livsperspektiver og uholdbare kompromissser mig og den anden'

- om at følges, og problemet om livsperspektiver overfor uholdbare kompromisser;

tavle0253s014.2

'kropfigur - chock-punkter, og stor reaktion'

- Kropfigur omhandlende en afspænning, fremhævning af chock-strøm, også benævnt +/-.

tavle0253s014

Elementer

- livsperspektiv, uholdbare kompromisser;
- kropfigur - chockpubkter, stor reaktion.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, der kan ses som to objekter.

Objekt 1 om at følges, og problemet om livsperspektiver overfor uholdbare kompromisser;

Objekt 2. Kropfigur omhandlende en fremhævelse af chock-strøm, også benævnt +/-. Den kommer fra afspænding.

2002-06-04 tavle 0253_Side_017

 

typo0253s17 1
tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage
'tillid, naiv og åben overfor mistillid og mistænksomhed'

typo0253s017 2

'skal-lykkes-holdning'

typo0253s017 3

'mod fænomen/sag/genstand og mål'

typo0253s017 4

'indklamring af øget suggesstibilitet'

tavle0253s017.0 objekt

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

tavle0253s017 figur 1

'tillid, naiv og åben overfor mistillid og mistænksomhed, og deres indre kredsløb'

- tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage

tavle0253s017 figur 2

'skal lykkes holdning'

- skal lykkes, holdning;

tavle0253s017 figur 3

'på vej mod genstand og mål'

- genstand og mål

tavle0253s017.4

'indklamring af øget suggesstibilitet''

- kan føre øget suggesstibilitet med sig

0253s017

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

Elementer

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

Samlet

Tavlen består af et objekt med 4 figurer.
I objektet anskues "tillid og mistillid" (figur 1) på vejen til genstanden, målet (figur 2). Tilgangen til vejen, er på den ene side karakteriseret ved en "skal lykkes- holdning (figur 3), der kan have en "øget suggesstibilitet" med sig sig (figur 4).

2002-05-14 tavle 0253_Side_020

 

typo0253s020 1

'fortrolighed og inde-yder-side'

typo0253s020 2

'betvivlelsens elementer mod afklaring af sag: tvivl, mislyd, skurren usamtidighed'

typo0253s020 3

'påkaldt kraft og dens herre-knægt-forhold'

tavle0253s020.0 objekt

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

tavle0253s020 figur 1

'fortrolighed og inder-yder-side'

tavle0253s020 figur 2

'betvivle som tilgang til virkeligheden - med indhold af tvivl, mislyd, skurren og usamtidighed - der skal afklares med sagsforholdet
'

tavle0253s020 figur 3

'den påkaldte kraft - en legitimering af herre-knæft-forhold mellem individer'

tavle0253ss020

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

Elementer

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

Samlet

Tavlen består af et objekt, med et hovedindhold (figur 1), en relatering til fortrolighed og +/- som her står for inder-yder-side (figur 2), og en relatering til den "påkaldte kraft", med dettes indhold af "herre-knægt-forhold" (figur 3).

2002-03-20 tavle 0253_Side_023

  typo0253s020

'at beslutte at underkende den anden
'

tavle0253.0
-> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.
'at bestemme selv, og underkende anden, ved at nogen er sure eller har skuffet'

tavle0253s023

Elementer

- -> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.

Samlet

Tavlen er et objekt, der fortæller om en særlig relation til en anden, en relation hvor den anden underkendes - markeret ved "korset"

2002-03-05 tavle 0253_Side_026

 

typo0253s026 1

'binaritet: normal , afvig, afvigelse'

typo0253s026 2

'at nærme sig sagen/genstanden, ud fra værdier, under fravending interessser -sat igennem fra positionen afvig'

tavle0253s026.1

'at relatere sig til der normale, det ideelle - ud fra at måle sig med, være som mor "tjekket" og overfor afvig/afvigelse'

- normal, ideel <- måle sig med, være som mor "tjekket", overfor afvig og afvigelse

tavle0253s026.2

'at nærme sig sagen/genstanden, uf fra værdier, under fravending interessser - hvilket kan være en følge af afvig eller afvigelse, der er sat igennem fra det normales side'

- plus værdier, minus interesser

tavle0253s026

Elementer

- normal, ideel <- måle sig med, være som mor "tjekket", overfor afvig og afvigelse
- værdier, minus interesser

Samlet

Tavlen består af et objekt - figur 1 og 2 -, der er relateret gennem elementet (udsagnet) "afvig / afvigelse"

Figur1. 'at relatere sig til der normale, det ideelle - ud fra at måle sig med, være som mor "tjekket" og overfor afvig/afvigelse'

Figur 2. at nærme sig sagen/genstanden, uf fra værdier, under fravending interessser - hvilket kan være en følge af afvig eller afvigelse, der er sat igennem fra det normales side.

2002-03-05 kropfigur 0253_Side_029

 

typo0253s029 1

'at tabe ansigt - set bagfra mod forside'

tavle0253s029.0
- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation
'at tabe ansigt, særlig hovedoplevelse, klamret ind af kommunikation''

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; - "den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge".


tavle0253s029

Elementer

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; k -den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, men er et objekt - billedefigurer - og en direkte relateret tekst.

2002-02-19 tavle 0253_Side_030

 

typo0253s030

'disciplinens kraft og sagsintentionel kraft'

tavle0253s030.0

'xx antal år; disciplinering ift. sag/genstand'

tavle0253s030

Elementer

- antal år - disciplinering - relatering til sag/genstand.

Samlet

Tavlen består af et objekt, omhandlende disciplinering som kraft i relation til egen relatering til intentionalitetens spids: sagen, genstanden.

2001-11-26 kropfigur 0253_Side_041

 

I tavle 0253s009 er der dannet en prototype for "afspænding med olie". Dennes definition videreføres her i en yderligere prototype for "massage (olie)", der angiver massage, og sandsynligvis også med brug af olie.

prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'

Det rejser spørgsmålet, om der for enhver tavle - lokaliseret i objekter, figurer eller elementer, eller som segmenter - kan dannes en mindste-enhed, og om det i ethvert tilfælde skal gøres? Og på dette tidspunkt i analysen?

Ligeså for dannelsen af prototyper. Det kan siges, at enhver tavle danner en prototype, eventuelt kun bestående af sin egen. Her vil tavler kun abstrakt kunne relateres til hinanden, under fraseen specifik information, men vil samtidig kunne samles i "klasser" af bestemte typer. En klasseinddeling i denne forstand, går på tværs af segmentering og lokalisering, og tilfører analysen mulighed for, at se historie-dimensionen i billede og begrebsdannelsen.

Ud fra det sidste, må det konkluderes, at der altid skal skabes en mindsteenhed: den enkelte tavle som prototype. Ved siden af dannelsen af mulige mindste-enheder, skal der mao. også altid dannes en prototype for tavlen, men kun som de segmenter, den består af.

Spalten til højre er sådanne tavle-prototyper. Kan tavlen segmenteres, er al information med i de enkelte dele; er tavlen udsat for lokalisering, er der et eller flere objekter mm.. Kan mindste-enheder ikke lokaliseres, er det ikke nødvendigt at lokalisere et med tvang. Al information er allerede indeholdt i tavlen som objekt eller segment.

Ovenstående er et perspektiv, som analysen må rette sig ind efter. Så må det afklares, de problemer der stødes på ved dette.

tavle0253s041.1

'forsnak afs.'

tavle0253s041.2

'massagebagside'

- massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre;

tavle0253s041.3

'massage forside'

- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

tavle0253s041

Elementer

- forsnak; krop på maven; massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre; rygmassage;
- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

Samlet

En snak - eller forsnak - der fører til den valgte form for afs. eller massage.

KUn "massage" er angivett, men ud fra kropsmarkeringerr, kan det antages, at det er med olie.

2001-09-26 kropfigur 0253_Side_057

 

typo0253s057

Indført i 0253 som markering af kropfigur, hvor der ikke er indført, eller lokaliseret en mindste-enhed

tavle0253s057.1

'afs. ryggen'

tavle0253s057.2

'afs. maven'

tavle0253s057

'massage bagside og forside'

Elementer

- kropafspænding på bagside og på forside, aktive områder markeret.

Samlet

Markering af aktive eller aktiverede områder på kroppen, efter en afspænding.

2001-05-23 kropfigur 0253_Side_067

  typo0253s067

' at anskue kroppen - kur mod finker'
tavle0253s067.1

' at anskue. At give kroppen demokratisk medbestemmelse, ved at lade den udtrykke sig selv'

- anskue; kur mod finker

tavle0253s067

' at anskue. At give kroppen demokratisk medbestemmelse, ved at lade den udtrykke sig selv'

- anskue; kur mod finker.

2001-05-10 tavle 0253_Side_074

  typo0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'

tavle0253s074.0

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'

tavle0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'

2001-01-11 tavle 0253_Side_038

 

typo0253s038 1

'forkastelse af konstateret egen-egenskab'

typo0253s038 2

'minimal kortex-brug'

typo253s038 3

'typo konsekvens udbrud'

tavle0253s038.1

'Selvfjendskab -> angst; -> vrede -> aggression; eller handle mod egne interesser, samt dets forkastelse'

tavle0253s038.2

'minimal brug af kortex'

- 2. Minimal brug af kortex';

tavle0235s038.3

'Lattermild konsekvens'

3. "Ha. Nu flytter jeg"

tavle0253s038

Elementer

1. Selvfjendskab -> angst; -- vrede -> aggression; eller handle mod egne intersser, samt dets forkastelse; 2. Minimal brug af kortex'; 3. "Ha. Nu flytter jeg".

Samlet

tavlen består af 3 segmenter, der kan ses som et objekt, bestående af 3 figurer.

Figur 1. Der konstateres "selvfjendskab", og følgen angst - der relatere til at "handle mod egne ineresser"

Figur 2. Tegning af hoved/kortex, og markering af dets "minimale brug" (:pandebåndet, når der skal tænkes, og man står i særlig konflikt).

Figur 3. At negeret det, ved at bryde en relation til parner/sted: "Ha. Nu flytter jeg".

1999-11-07 tavle 0253_Side_084

 

typo0253s084 1

'bevidsthed <> handleplan (væren)'

typo0253s084 2

'brydninger efter 2-3 måneder, ved forandring af bevidsthed respektive handleplan'

typo0253s084 3

'tvangstanker, at betvivle, mod at se på perspektiv'

tavle0243s084.1

'bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder'

tavle0243s084.2
''
'tvangstanker, at betvivle, mod at se på perspektiv'

tavle0253s084

Elementer

- - bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder;
- tvangstanker; at betvivle; mod at se på perspektiv;

Samlet

Tavlen består af 2 sammenhængende objekter.

1999-10-30 kropfigur 0253_Side_090

 

typo0253s090

Tavlen er en 'kropsfigur' omhandlende "massage", og den er dannet af tre trin:
1. en indledning
2. udførelse
3. afslutning

Ad 1. Indledningen kan være medtaget på kropfiguren, men kan - er indledningen noteret - være i referatet, evt. i en tilhørende tavle.

Ad 2. Udførelsen er selve behandlingen. Det kan være afspænding, elller massage, begge med eller uden olie, startende med den ene side fa kroppen først - typisk - bagsiden - og dernæst forsiden. Er der flere trin, markeres de fortløbende.

3. Afslutning. Afslutningen er "efterstunden og eftersnakken" - afhænger af tiden dertil, og/eller at vågne fra afs./massagen. Denne kan også være noteret i referatet.

tavle0253x090.1

'mass. bagside'

- massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V.

tavle0253s090.2

'mass. forside'

tavle0253s090

'massage forside og bagside'

Elementer

- massage; forside, massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V;
- på bagsiden; massage bryst, begge ben;
- overspændt - højre ben; venstre ben, normal; H - V.

Samlet

Massage hvor der prioriteres bestemte områder på kroppen.

1999-09-26 tavle 0253_Side_096

 

typo0253s096 1

'overgange samarbejde individer imelllem'


typo0253s096 2

'barn voksen relationen'

tavle 0253s096.0 obejkt
barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde
'barn-voksen-relationen og overgange samarbejde individer imelllem'

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

tavle0253s096.1 figur 1

'barn-voksen-relationen'

- barn

tavle0253s096.1 figur 2

'overgange samarbejde individer imelllem'

tavle 0253s096

Elementer

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

Samlet

Tavlen består af et objekt med to figurer.

Figur 1. Barn-voksen-relation

Figur 2. Samarbejde, sagsmæssigt og relationelt.

1999-09-26 tavle 0253_Side_091

 

typo0253s091 1

'livets strøm'

typo0253s091 2

'indivitet - vil gerne overfor tvivlen'

typo0253s091 3

' konvention for partner, kæreste, kone, hustru, elskerinde mm., der udtaler sig'

tavle0253s091.1
'livets strøm. mennesker mødes, kommer et sted fra, og skal et sted hen'

tavle0253s091.2

'konflikt i partner-relation: tvivler overfor vil gerne; og partner: vil nok dig min drøm, men holder ikke det ud længere''

tavle0253s091

Elementer

- en tegning af "livets strøm"; en parrelation med partnernes standpunkter: vil gerne, nej jeg tvivler, tør overfor vil nok min drøm, men holder ikke dette ud længere

Samlet

Tavlen består af et objeker med to figurer, der er relateret

Figur 1. Illustration af livets strøm, omhandlende at mennesker komemr et sted fra, mødes, og skal ett sted hen.
Figur 2. En parrelation med de to standpunkter, der bare træk f konflikt.
I tavlen findes en glemt gjort konvention, sort cirkel for partner mm. der udtaler sig.

1999-09-26 kropfigur 0253_Side_099

 

typo0253s099

typo0253s099.mass

tavle0253s099.1

'retten til egne behov - som diktum'

- at fremhæve "retten til egne behov"

tavle0253s099.2

'massage instruktion, aftale'

- massage øvre bryst, hoved og ryg.

tavle0253s099

Elementer

- retten til egne behov - som diktum;
- massage øvre bryst, hoved og ryg.

Samlet

Tavlen består af to objekter

1.Statement om retten til egne behov

2. At massage skal foregå, med bestemt prioritering

1999-09-15 tavle 0253_Side_101

  typo0253101

tavle0253s101.1
- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt
'mass. forside'

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt

tavle0253s101.2
'afs. bagside'
'mass. bagside'

tavle0253s101

Elementer

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt; afs. på bagsiden.

Samlet

En kropsafspænding, i to dele: bagside, og forside.

1999-08-29 kropfigur 0253_Side_103

  typo0253103

tavle0253s103.1

'velbefindende -> massage som konsekvens'

- Ok. en dårlig dag. Stress. Ikke til snak -> massage maven.

tavle0253s103.2

'mass. bagside'

- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;

tavle0253s103.3
'massage forside'

- -mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

tavle0253s103

Elementer

- bruger. OK, Dårlig dag. Stress. Ikke til snak; ->
- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;
-mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

Samlet

Tavlen er massage, bestående af 1. indledning - statement behandler skal vide; 2. afvikling; 3. Elementer til næste gang.

1999-08-25 kropfigur 0253_Side_105

  typo0253105

tavle0253s105.1

'mass. bagside'

- højre underben: spændt.

tavle0253s105.2

'afs. forside'

- venstre lår aktiv.

tavle0253s105

'mass. bagside og forside'

Elementer

- høje underben: spændt;
- venstre lår aktiv.

Samlet

Det er ikke til at afklare om det er afs. eller mass., men muligt massage.

1999-08-05 tavle 0253_Side_102

  typo0253102

tavle0253s102.1

'konstatering på vej ind i massagen'

- OK. Fået fast arbejde fra oktober.

tavle0253s102.2

'mass. på forsiden'

- øvre bryst; arme; mave; ben; hoved.

tavle0253s102.3

'mass. ryggen'

tavle0253s102.4

'mass. forside - hoved tages'

tavle0253s102.5

'at huske til næste gang'

- næst, arme, halekryds.

tavle0253s102

'mass. bagside og forside'

Elementer

- ok, har fået fast arbejde oktober;
- forside: øvre bryst; arme; mave; ben; hoved;
- afs. bagside;
- afs. forside - hoved;
- Næst: arme, halekryds.

Samlet

Massage, hvor kroppen må vende sig 3 gange, da hovedet også tages selvstændigt til sidst.

Tavlen indeholder 5 segmenter.

1999-06-24 kropfigur 0253_Side_106

  typo0253106

tavle0253s106.1

'afs. bagside'

- instruks "ikke underben"

tavle0253s106.2

'afs. forside'

- "lidt mærkelig" for venstre ben; "sørgmodig" for højre ben.

tavle0253s106

'afs. bagside og forside'

Elementer

- afs. bagside; instruks: "ikke underben";
- afs. bagside; lidt mærkelig, for venstre ben; sørgmodig, for højre ben.

Samlet

Tavlen er en afspænding, med en instruks.

1999-06-20 kropfigur 0253_Side_107

  typo0253107

tavle0253s107.1

'indledende kommentar til afs.'

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

tavle0253s107.2

'afs. bagside''

tavle0253s107.3

'afs. forside'

- ID+/- - gennemgang

tavle0253s107

''

Elementer

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

- forside; ID+/- -- gennemgang

Samlet

Ligner mere en massage, end en afspæænding!

1999-06-14 tavlekrop 0253_Side_108

  typo0253108

tavle0253s108.1

'massage bagsiden'

tavle0253s108.2

'mass. forside''

- forside; navle; var der lidt; H - V.

tavle0253s108

'massage bagside og forside'

Elementer
- massage;
- bagside; ankerpunkt/livsliniepunkt; fraværende; til stede.
- forside; navle; var der lidt; H - V.

Samlet

En massage, sikkert med olie.

1999-06-09 tavlekrop 0253_Side_110

  typo0253110

tavle0253s110.1

'afs. ryg'

tavle0253s110.2

'afs. forside'

- til hoved og over: åndelige morfika'; AV; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting.

tavle0253s110

'afs. ryg og forside'

Elementer

- ryg;
- forside; til hoved og over: åndelige morfika'; av; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting

Samlet

En afspænding - men kan også være mass.

1999-06-09 tavle 0253_Side_111

 

typo0253s111

'angst - barscenen'

tavle0253s111.0

'angst - barscenen - at tage kontakt'

tavle0253s111

'angst tegnet ud fra barscenen'

Angst tegnet, og inspireret af barscenen i Studenterhuset i slutningen af 1980-erne.

Tavlenbestår af et objekt, en angstfigur.

1999-06-06 tavle 0253_Side_114

 

typo0253s114 1

'presdimensionen i person og socialt kollektiv'

typo0253s114 2

'individe i spænd mellem soma, psyke og socialt
'

typo0253s114 3

'den indre relation bevidsthed og handlen; L. Séve'

tavle0253s114.1

''pres i forholdet person og socialt kollektiv, mod etableringen formen "homo-abstratikus"
, se modellerne "Bevidst sanselig virkosmhed 1997" og "Homo abstrakticus 1997".

tavle0253s114.2

'bevidst <> handle -> bevidst' <> handle'

tavle0253s114

Elementer
- person-sag-socialt kollektiv;
- indivet i spænd mellem socialt, psyke og soma
- bevidst <> handle -> bevidst' <> handle'

Samlet
Tavlen består af to objekter, der hver udtrykker et kendt forhold i teorien.

Objekt 1. Pres i personens liv, føres til opspænning i et soma-psyke-social-system.
Objekt 2. Figuren er fra L.Séve (1979). Omhandler at bevidsthed og handlen er relateret til hinanden på indre måde. Flytter bevidstheden, skal handlen følge med; flytter handlen, må bevidstheden følge med. Figuren er relevant blandt andet til at forklare, hvorfor ændringen på eet niveau, ikke umiddelbart lader sig registrere eller sætte sig igennem på det andet niveau. Der er et efterslæb - der omvendt kan mærkes, når det udligner sig i den nye form.

1999-06-06 kropfigur 0253_Side_113

  typo0253113

tavle0253s113.1

''afs. ryggen'

tavle0253s113.2

'afs. forside'

tavle0253s113

'afs. ryg og forside'

Afs. eller mass. ?

1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_117

  typo0253117

tavle0253s117.1

'afs.ryggen'

- "hov" i venstre baglår

tavle0253s117.2

'afs. forside'

tavle0253s117

'afs. ryg og forside af krop'

- "hov" i vestre baglår; V - H.

Samlet

Afs. eller mass. ?

1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_116

 

Der kan dannes en tredje prototype for kropfigurer, "afspænding uden olie'

Prototype0253s116

'afspænding uden olie'

tavle0253s116.1

'brugerudtale indledende: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere sortsynet'

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn.

tavle0253s116.2

'afs. bagside, ryg'

- reelle spændinger mellem skulderblade; +/-.

tavle0253s116.3

'afs. forside'

- højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underben - lukke,men også åbne

tavle0253s116

'mass. bagside og forside'

Elementer

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn; reelle spændinger mellem skulderblade; - højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underrben - lukke,men også åbne.

Samlet

De er ikke noteret, hvilken type det er, men det ligner afspænding.

1999-05-26 tavle 0253_Side_119

 

typo0253s119 1

'plus minus i kroppen, forside'

typo0253s119 2

'tærskelmanden'

typo0253s1999 3

'siddende mediterende sjæl'

typo0253s119 4

'muskelspændingstyper, overordnet: normal-spænding; overspændt, underspændt'

tavle0253s119.1

'? '

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen")

tavle0253s119.2

'muskelspændingstyper, overordnet: normal -> overspænding -> underspænding'

tavle0253s119.3

'tærskelmanden'

- LSD-trip som 13.årig; 12-14.5 år; tærskelmanden.

tavle0253s119.0

Elementer

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen");
- muskelspændingstyper, overordnet: normal -> overspænding -> underspænding;
- LSD-trip som 13.årig; 12-14.5 år; tærskelmanden.

Samlet

Tavlen en samtale og en tilknyttet omhandler en kropbehandling, eventuelt kun på plus-minus-strømmen, også kaldet chock-strømmen. Tavlen kan deles op i 3 segmenter.

         

--> TOP 0253

0255 segmentering - lokalisering af 'index 0253.html' fuld skærm / index 2

0253 Samlede elementer efter segmentering og lokalisering

Samlet om en første segmentering // lokalisering af et tavle-element, gennem en række af sammenhængende tavler. Alle billeder nedenfor, angiver samtidig et link til, hvor det optræder i empirien og dermed i analysen. Udgangsdokument er index 0253 index.html

1. tavler mindsteenheder
2. segmenter/objekter i tavler
3. segmenter/objekter i krop
4 informationer i spil

0253 Mindste-enheder. Samlet oversigt

tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage

0253 Segmenter / objekter

-> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikationbarn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

0253 Kropfigurer segmenter

afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt'afs. bagside'

0253 Informationer i spil

1.

prototype0253 s009

'afs. med olie'

Dette er 'prototype' for "afspænding med olie".

De indtil nu bemærkede kropfigurer, er alle fra afspænding / massage, hvor man ligger på en madras, mest i bordhøjde. Ved brug af olie, er kroppen (del)blottet på de behandlede områder.
Prototypen 'afs. med olie' skal repræsentere lignende afspændinger med olie, og den dækker over alle tre trin i afspændingen, såvel indledning, udførelse og afslutning. Information, der ikke er indeholdt i tavlen som kropfigur, men eksisterer andre steder i sessionen, skal - efterhånden som det træder frem - tilføres denne prototype. Ofte er ordet "massage" brugt som forskel til "afspænding, og uden at markere, om det er massage med eller uden olie.Kropsarbejdet i arbejdet starter med indførelse af "afspænding", og massage som sådan blev kun anvendt i begrænset omfang, og typisk på afgrænsede smerteområder.

2.

typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'
- - findes også spejlvendt, startende i højre side.

3.

prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'

I tavle 0253s009 er der dannet en prototype for "afspænding med olie". Dennes definition videreføres her i en yderligere prototype for "massage (olie)", der angiver massage, og sandsynligvis også med brug af olie. Det rejser spørgsmålet, om der for enhver tavle - lokaliseret i objekter, figurer eller elementer, eller som segmenter - kan dannes en mindste-enhed, og om det i ethvert tilfælde skal gøres? Og på dette tidspunkt i analysen?

Ligeså for dannelsen af prototyper. Det kan siges, at enhver tavle danner en prototype, eventuelt kun bestående af sin egen. Her vil tavler kun abstrakt kunne relateres til hinanden, under fraseen specifik information, men vil samtidig kunne samles i "klasser" af bestemte typer. En klasseinddeling i denne forstand, går på tværs af segmentering og lokalisering, og tilfører analysen mulighed for, at se historie-dimensionen i billede og begrebsdannelsen.Ud fra det sidste, må det konkluderes, at der altid skal skabes en mindsteenhed: den enkelte tavle som prototype. Ved siden af dannelsen af mulige mindste-enheder, skal der mao. også altid dannes en prototype for tavlen, men kun som de segmenter, den består af.

Spalten til højre er sådanne tavle-prototyper. Kan tavlen segmenteres, er al information med i de enkelte dele; er tavlen udsat for lokalisering, er der et eller flere objekter mm.. Kan mindste-enheder ikke lokaliseres, er det ikke nødvendigt at lokalisere et med tvang. Al information er allerede indeholdt i tavlen som objekt eller segment.Ovenstående er et perspektiv, som analysen må rette sig ind efter. Så må det afklares, de problemer der stødes på ved dette

4.

typo0253s057

Indført i 0253 som markering af kropfigur, hvor der ikke er indført, eller lokaliseret en mindste-enhed

5.

typo0253s090

Tavlen er en 'kropsfigur' omhandlende "massage", og den er dannet af tre trin:
1. en indledning
2. udførelse
3. afslutning

Ad 1. Indledningen kan være medtaget på kropfiguren, men kan - er indledningen noteret - være i referatet, evt. i en tilhørende tavle.
Ad 2. Udførelsen er selve behandlingen. Det kan være afspænding, elller massage, begge med eller uden olie, startende med den ene side fa kroppen først - typisk - bagsiden - og dernæst forsiden. Er der flere trin, markeres de fortløbende.
3. Afslutning. Afslutningen er "efterstunden og eftersnakken" - afhænger af tiden dertil, og/eller at vågne fra afs./massagen. Denne kan også være noteret i referatet.

6.

typo0253s091 3

' konvention for partner, kæreste, kone, hustru, elskerinde mm., der udtaler sig'

7.

Der kan dannes en tredje prototype for kropfigurer, "afspænding uden olie'

Prototype0253s116

'afspænding uden olie'

--> top

Til kategorisering.

0253

0253 set som mindstenehed og objekt

       
0253 Mindsteenheder til videre brug 053 Tavle segmenter og objekter til videre brug        

prototype0253 s009

'afs. med olie'

         

typo0253s014 1


'at følges ad'

typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'

   
   

typo0253s17 1
tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage
'tillid, naiv og åben overfor mistillid og mistænksomhed'

typo0253s017 2

'skal-lykkes-holdning'

typo0253s017 3

'mod fænomen/sag/genstand og mål'

typo0253s017 4

'indklamring af øget suggesstibilitet'

tavle0253s017.0 objekt

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

       

typo0253s020 1

'fortrolighed og inde-yder-side'

typo0253s020 2

'betvivlelsens elementer mod afklaring af sag: tvivl, mislyd, skurren usamtidighed'

typo0253s020 3

'påkaldt kraft og dens herre-knægt-forhold'

tavle0253s020.0 objekt

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

       
typo0253s020

'at beslutte at underkende den anden
'
         

typo0253s026 1

'binaritet: normal , afvig, afvigelse'

typo0253s026 2

'at nærme sig sagen/genstanden, ud fra værdier, under fravending interessser -sat igennem fra positionen afvig'

         

typo0253s029 1

'at tabe ansigt - set bagfra mod forside'

tavle0253s029.0
- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation
'at tabe ansigt, særlig hovedoplevelse, klamret ind af kommunikation''

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; - "den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge".

       

typo0253s030

'disciplinens kraft og sagsintentionel kraft'

         

prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'

         

typo0253s057

         
typo0253s067

' at anskue kroppen - kur mod finker'
         
typo0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'
         

typo0253s038 1

'forkastelse af konstateret egen-egenskab'

typo0253s038 2

'minimal kortex-brug'

typo253s038 3

'typo konsekvens udbrud'

         

typo0253s084 1

'bevidsthed <> handleplan (væren)'

typo0253s084 2

'brydninger efter 2-3 måneder, ved forandring af bevidsthed respektive handleplan'

typo0253s084 3

'tvangstanker, at betvivle, mod at se på perspektiv'

tavle0243s084.1

'bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder'

       

typo0253s090

         

typo0253s096 1

'overgange samarbejde individer imelllem'


typo0253s096 2

'barn voksen relationen'

tavle 0253s096.0 obejkt
barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde
'barn-voksen-relationen og overgange samarbejde individer imelllem'

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

       

typo0253s091 1

'livets strøm'

typo0253s091 2

'indivitet - vil gerne overfor tvivlen'

typo0253s091 3

'konvention partner mm'

         

typo0253s099

typo0253s099.mass

         
typo0253101

         
typo0253103
         
typo0253105
         
typo0253102
         
typo0253106
         
typo0253107
         
typo0253108
         
typo0253110
         

typo0253s111

'angst - barscenen'

         

typo0253s114 1

'presdimensionen i person og socialt kollektiv'

typo0253s114 2

'individe i spænd mellem soma, psyke og socialt
'

typo0253s114 3

'den indre relation bevidsthed og handlen; L. Séve'

tavle0253s114.1

''pres i forholdet person og socialt kollektiv, mod etableringen formen "homo-abstratikus"
, se modellerne "Bevidst sanselig virkosmhed 1997" og "Homo abstrakticus 1997".

       
typo0253113
         
typo0253117
         

Prototype0253s116

'afspænding uden olie'

         

typo0253s119 1

'plus minus i kroppen, forside'

typo0253s119 2

'tærskelmanden'

typo0253s1999 3

'siddende mediterende sjæl'

typo0253s119 4

'muskelspændingstyper, overordnet: normal-spænding; overspændt, underspændt'

tavle0253s119.1

'? '

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen")

       
           

0253 Mængden af tavleelementer (:mindsteenheder) og objekter

0253 Mindsteenheder                  
prototype0253 s009

'afs. med olie'
typo0253s014 1


'at følges ad'
typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'
typo0253s17 1
tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage
'tillid, naiv og åben overfor mistillid og mistænksomhed'
typo0253s017 2

'skal-lykkes-holdning'
typo0253s017 3

'mod fænomen/sag/genstand og mål'
typo0253s017 4

'indklamring af øget suggesstibilitet'
typo0253s020 1

'fortrolighed og inde-yder-side'
   
typo0253s020 2

'betvivlelsens elementer mod afklaring af sag: tvivl, mislyd, skurren usamtidighed'
typo0253s020 3

'påkaldt kraft og dens herre-knægt-forhold'
typo0253s020

'at beslutte at underkende den anden
'
typo0253s026 1

'binaritet: normal , afvig, afvigelse'
typo0253s026 2

'at nærme sig sagen/genstanden, ud fra værdier, under fravending interessser -sat igennem fra positionen afvig'
typo0253s029 1

'at tabe ansigt - set bagfra mod forside'
typo0253s030

'disciplinens kraft og sagsintentionel kraft'
prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'
   

typo0253s057

typo0253s067

' at anskue kroppen - kur mod finker'
typo0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'
typo0253s038 1

'forkastelse af konstateret egen-egenskab'
typo0253s038 2

'minimal kortex-brug'
typo253s038 3

'typo konsekvens udbrud'
typo0253s084 1

'bevidsthed <> handleplan (væren)'
typo0253s084 2

'brydninger efter 2-3 måneder, ved forandring af bevidsthed respektive handleplan'
   
typo0253s084 3

'tvangstanker, at betvivle, mod at se på perspektiv'
typo0253s090
typo0253s096 1

'overgange samarbejde individer imelllem'

typo0253s096 2

'barn voksen relationen

typo0253s091 1

'livets strøm'

typo0253s091 2

'indivitet - vil gerne overfor tvivlen'

typo0253s091 3

'konvention partner mm

typo0253s099

   

typo0253s099.mass

typo0253101

typo0253103

typo0253105

typo0253102

typo0253106

typo0253107

typo0253108

typo0253110

typo0253117

typo0253113

typo0253s111

'angst - barscenen'

typo0253s114 1

'presdimensionen i person og socialt kollektiv'

typo0253s114 2

'individe i spænd mellem soma, psyke og socialt
'

typo0253s114 3

'den indre relation bevidsthed og handlen; L. Séve'
Prototype0253s116

'afspænding uden olie'
   
typo0253s119 1

'plus minus i kroppen, forside'
typo0253s119 2

'tærskelmanden'
typo0253s1999 3

'siddende mediterende sjæl'
typo0253s119 4

'muskelspændingstyper, overordnet: normal-spænding; overspændt, underspændt'
           
0253 Segmenter og objekter            

tavle0253s017.0 objekt

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

tavle0253s020.0 objekt

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

tavle0253s029.0
- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation
'at tabe ansigt, særlig hovedoplevelse, klamret ind af kommunikation''

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; - "den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge".

tavle0243s084.1

'bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder'
     

tavle 0253s096.0 obejkt
barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde
'barn-voksen-relationen og overgange samarbejde individer imelllem'

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

tavle0253s114.1

''pres i forholdet person og socialt kollektiv, mod etableringen formen "homo-abstratikus"
, se modellerne "Bevidst sanselig virkosmhed 1997" og "Homo abstrakticus 1997".

tavle0253s119.1

'? '

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen")

       

0253 Elementer filtreret for dupletter, til fællesmængden

0253 Mindsteenheder
prototype0253 s009

'afs. med olie'
typo0253s014 1


'at følges ad'
typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'
typo0253s17 1
tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage
'tillid, naiv og åben overfor mistillid og mistænksomhed'
typo0253s017 2

'skal-lykkes-holdning'
typo0253s017 3

'mod fænomen/sag/genstand og mål'
typo0253s017 4

'indklamring af øget suggesstibilitet'
typo0253s020 1

'fortrolighed og inde-yder-side'
typo0253s020 2

'betvivlelsens elementer mod afklaring af sag: tvivl, mislyd, skurren usamtidighed'
typo0253s020 3

'påkaldt kraft og dens herre-knægt-forhold'
typo0253s020

'at beslutte at underkende den anden
'
typo0253s026 1

'binaritet: normal , afvig, afvigelse'
typo0253s026 2

'at nærme sig sagen/genstanden, ud fra værdier, under fravending interessser -sat igennem fra positionen afvig'
typo0253s029 1

'at tabe ansigt - set bagfra mod forside'
typo0253s030

'disciplinens kraft og sagsintentionel kraft'
prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'
typo0253s057
typo0253s067

' at anskue kroppen - kur mod finker'
typo0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'
typo0253s038 1

'forkastelse af konstateret egen-egenskab'
typo0253s038 2

'minimal kortex-brug'
typo253s038 3

'typo konsekvens udbrud'
typo0253s084 1

'bevidsthed <> handleplan (væren)'
typo0253s084 2

'brydninger efter 2-3 måneder, ved forandring af bevidsthed respektive handleplan'
typo0253s084 3

'tvangstanker, at betvivle, mod at se på perspektiv
typo0253s096 1

'overgange samarbejde individer imelllem'
typo0253s096 2

'barn voksen relationen
typo0253s091 1

'livets strøm'

typo0253s091 2

'indivitet - vil gerne overfor tvivlen'

'typo0253s091 3

'konvention partner mm
ttypo0253s099

'retten til egne behoc'
typo0253s111

'angst - barscenen'
typo0253s114 1

'presdimensionen i person og socialt kollektiv'
typo0253s114 2

'individe i spænd mellem soma, psyke og socialt
'
typo0253s114 3

'den indre relation bevidsthed og handlen; L. Séve'
Prototype0253s116

'afspænding uden olie'
typo0253s119 1

'plus minus i kroppen, forside'
typo0253s119 2

'tærskelmanden'
typo0253s1999 3

'siddende mediterende sjæl'

typo0253s119 4

'muskelspændingstyper, overordnet: normal-spænding; overspændt, underspændt'

 

 

0253 Segmenter og objekter - filtreret

tavle0253s017.0 objekt

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

tavle0253s020.0 objekt

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

tavle0253s029.0
- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation
'at tabe ansigt, særlig hovedoplevelse, klamret ind af kommunikation''

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; - "den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge".

tavle0243s084.1

'bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder'

tavle 0253s096.0 obejkt
barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde
'barn-voksen-relationen og overgange samarbejde individer imelllem'

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

tavle0253s114.1

''pres i forholdet person og socialt kollektiv, mod etableringen formen "homo-abstratikus"
, se modellerne "Bevidst sanselig virkosmhed 1997" og "Homo abstrakticus 1997".

tavle0253s119.1

'? '

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen")

 

 

0253 Information
Logiske notationer

prototype0253 s009

'afs. med olie'

Dette er 'prototype' for "afspænding med olie".
De indtil nu bemærkede kropfigurer, er alle fra afspænding / massage, hvor man ligger på en madras, mest i bordhøjde.
Ved brug af olie, er kroppen (del)blottet på de behandlede områder.

Prototypen 'afs. med olie' skal repræsentere lignende afspændinger med olie, og den dækker over alle tre trin i afspændingen, såvel indledning, udførelse og afslutning.
Information, der ikke er indeholdt i tavlen som kropfigur, men eksisterer andre steder i sessionen, skal - efterhånden som det træder frem - tilføres denne prototype.

Ofte er ordet "massage" brugt som forskel til "afspænding, og uden at markere, om det er massage med eller uden olie.

Kropsarbejdet i arbejdet starter med indførelse af "afspænding", og massage som sådan blev kun anvendt i begrænset omfang, og typisk på afgrænsede smerteområder.


typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'

- findes også spejlvendt, startende i højre side.

 
 
 
 
 
 

I tavle 0253s009 er der dannet en prototype for "afspænding med olie". Dennes definition videreføres her i en yderligere prototype for "massage (olie)", der angiver massage, og sandsynligvis også med brug af olie.

prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'

Det rejser spørgsmålet, om der for enhver tavle - lokaliseret i objekter, figurer eller elementer, eller som segmenter - kan dannes en mindste-enhed, og om det i ethvert tilfælde skal gøres? Og på dette tidspunkt i analysen?

Ligeså for dannelsen af prototyper. Det kan siges, at enhver tavle danner en prototype, eventuelt kun bestående af sin egen. Her vil tavler kun abstrakt kunne relateres til hinanden, under fraseen specifik information, men vil samtidig kunne samles i "klasser" af bestemte typer. En klasseinddeling i denne forstand, går på tværs af segmentering og lokalisering, og tilfører analysen mulighed for, at se historie-dimensionen i billede og begrebsdannelsen.

Ud fra det sidste, må det konkluderes, at der altid skal skabes en mindsteenhed: den enkelte tavle som prototype. Ved siden af dannelsen af mulige mindste-enheder, skal der mao. også altid dannes en prototype for tavlen, men kun som de segmenter, den består af.

Spalten til højre er sådanne tavle-prototyper. Kan tavlen segmenteres, er al information med i de enkelte dele; er tavlen udsat for lokalisering, er der et eller flere objekter mm.. Kan mindste-enheder ikke lokaliseres, er det ikke nødvendigt at lokalisere et med tvang. Al information er allerede indeholdt i tavlen som objekt eller segment.

Ovenstående er et perspektiv, som analysen må rette sig ind efter. Så må det afklares, de problemer der stødes på ved dette.

typo0253s057

Indført i 0253 som markering af kropfigur, hvor der ikke er indført, eller lokaliseret en mindste-enhed

 
 
 
 

typo0253s090

Tavlen er en 'kropsfigur' omhandlende "massage", og den er dannet af tre trin:
1. en indledning
2. udførelse
3. afslutning

Ad 1. Indledningen kan være medtaget på kropfiguren, men kan - er indledningen noteret - være i referatet, evt. i en tilhørende tavle.

Ad 2. Udførelsen er selve behandlingen. Det kan være afspænding, elller massage, begge med eller uden olie, startende med den ene side fa kroppen først - typisk - bagsiden - og dernæst forsiden. Er der flere trin, markeres de fortløbende.

3. Afslutning. Afslutningen er "efterstunden og eftersnakken" - afhænger af tiden dertil, og/eller at vågne fra afs./massagen. Denne kan også være noteret i referatet.

 
typo0253s091 3

' konvention for partner, kæreste, kone, hustru, elskerinde mm., der udtaler sig'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kan dannes en tredje prototype for kropfigurer, "afspænding uden olie'

Prototype0253s116

'afspænding uden olie'

 
 
0253 Krop segmenter
 

0253s009.1
afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
'afs. bagsiden'

- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;

0253s009.2

'afs. forsiden'

- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;

0253s009.3

'afs. eftersnak'

- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

 
 
 
 
 
 
 

tavle0253s041.1

'forsnak afs.'

tavle0253s041.2

'massagebagside'

- massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre;

tavle0253s041.3

'massage forside'

- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

tavle0253s057.1

'afs. ryggen'

tavle0253s057.2

'afs. maven'

 
 
 
 

tavle0253x090.1

'mass. bagside'

- massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V.

tavle0253s090.2

'mass. forside'

 
 
 

tavle0253s101.1
- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt
'mass. forside'

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt

tavle0253s101.2
'afs. bagside'
'mass. bagside'

tavle0253s103.1

'velbefindende -> massage som konsekvens'

- Ok. en dårlig dag. Stress. Ikke til snak -> massage maven.

tavle0253s103.2

'mass. bagside'

- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;

tavle0253s103.3
'massage forside'

- -mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

tavle0253s105.1

'mass. bagside'

- højre underben: spændt.

tavle0253s105.2

'afs. forside'

- venstre lår aktiv.

tavle0253s102.1

'konstatering på vej ind i massagen'

- OK. Fået fast arbejde fra oktober.

tavle0253s102.2

'mass. på forsiden'

- øvre bryst; arme; mave; ben; hoved.

tavle0253s102.3

'mass. ryggen'

tavle0253s102.4

'mass. forside - hoved tages'

tavle0253s102.5

'at huske til næste gang'

- næst, arme, halekryds.

tavle0253s106.1

'afs. bagside'

- instruks "ikke underben"

tavle0253s106.2

'afs. forside'

- "lidt mærkelig" for venstre ben; "sørgmodig" for højre ben.

tavle0253s107.1

'indledende kommentar til afs.'

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

tavle0253s107.2

'afs. bagside''

tavle0253s107.3

'afs. forside'

- ID+/- - gennemgang

tavle0253s108.1

'massage bagsiden'

tavle0253s108.2

'mass. forside''

- forside; navle; var der lidt; H - V.

tavle0253s110.1

'afs. ryg'

tavle0253s110.2

'afs. forside'

- til hoved og over: åndelige morfika'; AV; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting.

 
 

tavle0253s113.1

''afs. ryggen'

tavle0253s113.2

'afs. forside'

tavle0253s117.1

'afs.ryggen'

- "hov" i venstre baglår

tavle0253s117.2

'afs. forside'

tavle0253s116.1

'brugerudtale indledende: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere sortsynet'

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn.

tavle0253s116.2

'afs. bagside, ryg'

- reelle spændinger mellem skulderblade; +/-.

tavle0253s116.3

'afs. forside'

- højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underben - lukke,men også åbne

.

 
0253 tavle opr.314.235
tavlen - billede og benævnelse

0253s009

'afspænding m. olie'

Elementer
- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;
- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

Samlet
Tavlen omhandler afspænding med olie, og kan deles op i 3 segmenter. Først af bagsiden, så af forsiden af kroppen, og en eftersnak.

tavle0253s014

Elementer

- livsperspektiv, uholdbare kompromisser;
- kropfigur - chockpubkter, stor reaktion.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, der kan ses som to objekter.

Objekt 1 om at følges, og problemet om livsperspektiver overfor uholdbare kompromisser;

Objekt 2. Kropfigur omhandlende en fremhævelse af chock-strøm, også benævnt +/-. Den kommer fra afspænding.

0253s017

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

Elementer

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

Samlet

Tavlen består af et objekt med 4 figurer.
I objektet anskues "tillid og mistillid" (figur 1) på vejen til genstanden, målet (figur 2). Tilgangen til vejen, er på den ene side karakteriseret ved en "skal lykkes- holdning (figur 3), der kan have en "øget suggesstibilitet" med sig sig (figur 4).

tavle0253ss020

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

Elementer

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

Samlet

Tavlen består af et objekt, med et hovedindhold (figur 1), en relatering til fortrolighed og +/- som her står for inder-yder-side (figur 2), og en relatering til den "påkaldte kraft", med dettes indhold af "herre-knægt-forhold" (figur 3).

tavle0253s023

Elementer

- -> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.

Samlet

Tavlen er et objekt, der fortæller om en særlig relation til en anden, en relation hvor den anden underkendes - markeret ved "korset"

tavle0253s026

Elementer

- normal, ideel <- måle sig med, være som mor "tjekket", overfor afvig og afvigelse
- værdier, minus interesser

Samlet

Tavlen består af et objekt - figur 1 og 2 -, der er relateret gennem elementet (udsagnet) "afvig / afvigelse"

Figur1. 'at relatere sig til der normale, det ideelle - ud fra at måle sig med, være som mor "tjekket" og overfor afvig/afvigelse'

Figur 2. at nærme sig sagen/genstanden, uf fra værdier, under fravending interessser - hvilket kan være en følge af afvig eller afvigelse, der er sat igennem fra det normales side.

tavle0253s029

Elementer

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; k -den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, men er et objekt - billedefigurer - og en direkte relateret tekst.

tavle0253s030

Elementer

- antal år - disciplinering - relatering til sag/genstand.

Samlet

Tavlen består af et objekt, omhandlende disciplinering som kraft i relation til egen relatering til intentionalitetens spids: sagen, genstanden.

tavle0253s041

Elementer

- forsnak; krop på maven; massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre; rygmassage;
- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

Samlet

En snak - eller forsnak - der fører til den valgte form for afs. eller massage.

KUn "massage" er angivett, men ud fra kropsmarkeringerr, kan det antages, at det er med olie.

tavle0253s057

'massage bagside og forside'

Elementer

- kropafspænding på bagside og på forside, aktive områder markeret.

Samlet

Markering af aktive eller aktiverede områder på kroppen, efter en afspænding.

tavle0253s067

' at anskue. At give kroppen demokratisk medbestemmelse, ved at lade den udtrykke sig selv'

- anskue; kur mod finker.

tavle0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'

tavle0253s038

Elementer

1. Selvfjendskab -> angst; -- vrede -> aggression; eller handle mod egne intersser, samt dets forkastelse; 2. Minimal brug af kortex'; 3. "Ha. Nu flytter jeg".

Samlet

tavlen består af 3 segmenter, der kan ses som et objekt, bestående af 3 figurer.

Figur 1. Der konstateres "selvfjendskab", og følgen angst - der relatere til at "handle mod egne ineresser"

Figur 2. Tegning af hoved/kortex, og markering af dets "minimale brug" (:pandebåndet, når der skal tænkes, og man står i særlig konflikt).

Figur 3. At negeret det, ved at bryde en relation til parner/sted: "Ha. Nu flytter jeg".

tavle0253s084

Elementer

- - bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder;
- tvangstanker; at betvivle; mod at se på perspektiv;

Samlet

Tavlen består af 2 sammenhængende objekter.

tavle0253s090

'massage forside og bagside'

Elementer

- massage; forside, massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V;
- på bagsiden; massage bryst, begge ben;
- overspændt - højre ben; venstre ben, normal; H - V.

Samlet

Massage hvor der prioriteres bestemte områder på kroppen.

tavle 0253s096

Elementer

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

Samlet

Tavlen består af et objekt med to figurer.

Figur 1. Barn-voksen-relation

Figur 2. Samarbejde, sagsmæssigt og relationelt.

tavle0253s091

Elementer

- en tegning af "livets strøm"; en parrelation med partnernes standpunkter: vil gerne, nej jeg tvivler, tør overfor vil nok min drøm, men holder ikke dette ud længere

Samlet

Tavlen består af et objeker med to figurer, der er relateret

Figur 1. Illustration af livets strøm, omhandlende at mennesker komemr et sted fra, mødes, og skal ett sted hen.
Figur 2. En parrelation med de to standpunkter, der bare træk f konflikt.
I tavlen findes en glemt gjort konvention, sort cirkel for partner mm. der udtaler sig.

tavle0253s099

Elementer

- retten til egne behov - som diktum;
- massage øvre bryst, hoved og ryg.

Samlet

Tavlen består af to objekter

1.Statement om retten til egne behov

2. At massage skal foregå, med bestemt prioritering

tavle0253s101

Elementer

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt; afs. på bagsiden.

Samlet

En kropsafspænding, i to dele: bagside, og forside.

tavle0253s103

Elementer

- bruger. OK, Dårlig dag. Stress. Ikke til snak; ->
- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;
-mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

Samlet

Tavlen er massage, bestående af 1. indledning - statement behandler skal vide; 2. afvikling; 3. Elementer til næste gang.

tavle0253s105

'mass. bagside og forside'

Elementer

- høje underben: spændt;
- venstre lår aktiv.

Samlet

Det er ikke til at afklare om det er afs. eller mass., men muligt massage.

tavle0253s102

'mass. bagside og forside'

Elementer

- ok, har fået fast arbejde oktober;
- forside: øvre bryst; arme; mave; ben; hoved;
- afs. bagside;
- afs. forside - hoved;
- Næst: arme, halekryds.

Samlet

Massage, hvor kroppen må vende sig 3 gange, da hovedet også tages selvstændigt til sidst.

Tavlen indeholder 5 segmenter.

tavle0253s106

'afs. bagside og forside'

Elementer

- afs. bagside; instruks: "ikke underben";
- afs. bagside; lidt mærkelig, for venstre ben; sørgmodig, for højre ben.

Samlet

Tavlen er en afspænding, med en instruks.

tavle0253s107

''

Elementer

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

- forside; ID+/- -- gennemgang

Samlet

Ligner mere en massage, end en afspæænding!

tavle0253s108

'massage bagside og forside'

Elementer
- massage;
- bagside; ankerpunkt/livsliniepunkt; fraværende; til stede.
- forside; navle; var der lidt; H - V.

Samlet

En massage, sikkert med olie.

tavle0253s110

'afs. ryg og forside'

Elementer

- ryg;
- forside; til hoved og over: åndelige morfika'; av; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting

Samlet

En afspænding - men kan også være mass.

tavle0253s111

'angst tegnet ud fra barscenen'

Angst tegnet, og inspireret af barscenen i Studenterhuset i slutningen af 1980-erne.

Tavlenbestår af et objekt, en angstfigur.

tavle0253s114

Elementer
- person-sag-socialt kollektiv;
- indivet i spænd mellem socialt, psyke og soma
- bevidst <> handle -> bevidst' <> handle'

Samlet
Tavlen består af to objekter, der hver udtrykker et kendt forhold i teorien.

Objekt 1. Pres i personens liv, føres til opspænning i et soma-psyke-social-system.
Objekt 2. Figuren er fra L.Séve (1979). Omhandler at bevidsthed og handlen er relateret til hinanden på indre måde. Flytter bevidstheden, skal handlen følge med; flytter handlen, må bevidstheden følge med. Figuren er relevant blandt andet til at forklare, hvorfor ændringen på eet niveau, ikke umiddelbart lader sig registrere eller sætte sig igennem på det andet niveau. Der er et efterslæb - der omvendt kan mærkes, når det udligner sig i den nye form.

tavle0253s113

'afs. ryg og forside'

Afs. eller mass. ?

tavle0253s117

'afs. ryg og forside af krop'

- "hov" i vestre baglår; V - H.

Samlet

Afs. eller mass. ?

tavle0253s116

'mass. bagside og forside'

Elementer

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn; reelle spændinger mellem skulderblade; - højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underrben - lukke,men også åbne.

Samlet

De er ikke noteret, hvilken type det er, men det ligner afspænding.

tavle0253s119.0

Elementer

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen");
- muskelspændingstyper, overordnet: normal -> overspænding -> underspænding;
- LSD-trip som 13.årig; 12-14.5 år; tærskelmanden.

Samlet

Tavlen en samtale og en tilknyttet omhandler en kropbehandling, eventuelt kun på plus-minus-strømmen, også kaldet chock-strømmen. Tavlen kan deles op i 3 segmenter.

 

0253 Elementer og objekter - filtreret - til fællesmængden