index tavlens praksisbestemmelser fuld skærm

->tilbage Opsum ARBEJSSIDE Main for 2-3-4. Mindsteenhed-objekt-segment / 2. Mindsteenhed begrebsark

Når tavlen er "segmenteret og lokaliseret" fremkommer information i forskellige typer. Såvel tavlen som typerne, skal bestemmes.

De indførte tavler fra empirien, deles i to klasser: Dels selve tavlen i sin tavlerække, dels de enkelte elementer, der er fremkommet som information(styper). Klasseinddeleingen betyder at tavlen kan deles i billede og benævelse, for det første for helheden (:tavlerækken), for det andet for tavlerækkens enkelte elementer, der så igen kan ses som klasser af informationstyper. Der hevrken tilføres eller fratrækkes information i denne bevægelse, men billede og benævnelse løsnes fra hinanden, hvilket er forudsætningen for almengørelse.

Praksisbestemmelser -> Tavleark / begrebsark


0675-0699 / Inf. / Mindsteenhed / Objekt / Segment / Tavlerække
0650-0674 / Inf. / Mindsteenhed / Objekt / Segment / Tavlerække
0600-0614 / Inf. / Mindsteenhed / Objekt / Segment / Tavlerække
0250-0274 / Inf. / Mindsteenhed / Objekt / Segment / Tavlerække
0160-0174 / Inf. / Mindsteenhed / Objekt / Segment / Tavlerække

0699 / begreb 0653 / begreb 0600 / begreb 0253 / begreb 0161 / begreb