Billede-enheder fra tavleforløb

0161 0253 0600 0653 0699  

 

0653 0699

 

0161 0253 0653 0699

 

 

   

 

   

 

         
 

 

 

typo0699s34 10

'det restriktive alternativ'
tavle0699s68.2 - notation

'begge med i det følgende'
ttypo0699s33
typo0699s34 9

'det almengørende alternativ'

typo0699s58

typo0699s02 3

'følgekonsekvens'
typo0699s02 notation

'Iagttagerens position, subjektets indbundethed'
typo0699s02 notation

'afs = forkortelse af "afspænding"
   
  typo0699s47 1

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'
typo0699s73 1

'spontane livsytringer og videre frem'
typo0699s34 2

'det almengørende alternativ'
typo0699s34 1

'modsigelsesforhold'
typo0699s34 11

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
typo0699s47 2

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'

tavle0699s58.2 notation

benævnelse ?

typo0699s46
typo0699s03 6

'element, der fører mere med sig'.
typo0699s03 1

'Et forhold differentieres i en udviklingsmodsigelse'
2007-06-06typo0699s01 1

'at stå i midten'
 
  typo0699s47 3

'manglende anerkendelse'
typo0699s73 2

'konsekenser af cirkulære følelser'

typo0699s34

'individet' 1


og 2

typo0699s34 7

'at nærme sig ude eller indefra genstanden, iagt. Samuray'

typo0699s34 12

'tilnærmelse et fænomen - indre - ydre - essentialitet'

 

typo0699s73 3
'cirkulare følelser som en cirkulær lukket box'
typo0699s68 1

'benkryds' - med konnektionen "tik-tak"
typo0699s28 3

'del c. individet i rum og situation'

3
a. typo0699s34 4

'det restriktive alternativ
'

b. typo0699s34 5

'at tænke, føle eller handle gennem forestillet anden - restriktivt'

typo0699s73 4

'box'

2007-06-06typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.
 
  typo0699s47 4

'statement for manglende anerkendelse'
typo0699s73

'et nul for fødsel eller lille hjerte'
typo0699s73 5

'modsætning i lukket rum'

typo0699s28 2

'del b. ydeevne overfor tilpasningsformaen'

typo0699s39 1

'sammenfattes i' = "tuborg"
typo0699s80

'hrp i kroppens højreforside'
typo0699s68 2

'v/h-hrp-IDl+/--samlet'
typo0699s03 2

'Den tredje sag som spørgsmål'
typo0699s03 5

'at gå nd i et problem, for at løse det, ved at øjne, eller indføre, et perspektiverende tredje'
typo0699s03 7

'forhold til udviklingsmodsigelse'
2007-06-06typo0699s01 3

'forkastelse af handleudkast eller praksisretning'
 
  typo0699s47 5

'manglende forhold der bidder sig selv'
typo0699s03 9

'Direkte relation individer imellem

typo0699s39 4

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

typo0699s28 4

'nedadgående logik'
typo0699s39 2

'følgekonsekvens, restriktivt
'
tavle0699s03.2.4

'udviklingsform'

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt

typo0699s08 6

2007-06-06typo0699s01 6

' sammenhæng, relation i rum'

2007-06-06typo0699s01 5

' mulig handleretning'

typo0699s08 5

problemet - her som spørgsmål
typo0699s03 4

'individer/sider af sg i emotionelle spændingsforhold'
2007-06-06typo0699s01 4

'handleretning tilbage lukket'
 
 

typo0699s47

Udviklingsform .

Individet


Individet


Kvali

Kvali


Rumforhold

Tavle 3 kan ses på to måder:
a. Ud fra typografien

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt',

eller
b. ud fra typografien

'udviklingsform´'.

typo0699s39

'individet'


'quali'

'
quali-mærket'


nummerangivelse elementer i mellem

2007-06-06 tavle 0699_Side_01

Retning

IndividetRumforhold


Rum

Retning

Retning

Relation til tredje sag

typo0699s15 3

'konsekvens nedad mod det mere'

typo0699s28 6

'individets horisontale udviklingsform'

typo0699s02 2

'kropbehandling, arme i spil, behandlet'
typo0699s03 8

'udviklingsform for personligheden, flere individer involveret, eventuelt sider ved sig selv, der er problematisk'.
typo0699s02 1

'kropfigur, behandlet'

typo0699s39 3,findes også i tavle0699s08:

Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

 
 

 

2007-06-06

Rumforhold


Relation

typo0699s28

Sigma


Sigme

typo0699s28 5

'restriktiv funktionsmodsigelse'

typo0699s03.2.5


'individet'

typo0699s34 6

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'

2007-06-06a. typo0699s01 7

'niveauforskel'
og
b. typo0699s01 8

'udviklingsopgave'

typo0699s08 4

'samme som' (horisontalt)- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion/association).
typo0699s03 3

'Direkte relation individer imellem
(eventuelt sider ved sig selv)->
2007-06-06typo0699s01 9

'Samme som'

typo0699s34 8

'modsigelsesforhold'

 
 

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  0653 Mindsteenheder
2006-05-24 kropfigur 0653_Side_13

typo0653s13.1

'benkryds (vip)'

2006-05-29 tavle 0653_Side_02

typo06

53s02.1

''ZEN' som koncept, kategori, begreb'

2006-05-29 tavle 0653_Side_02 typo0653s02.2

'et forhold låser'
2006-05-29 tavle 0653_Side_02 typo0653s02.3

'et forhold åbner'
2006-05-29 kropfigur 0653_Side_07 typo0653s07.1

'hrp = handlerums potentiale'
2006-05-29 kropfigur 0653_Side_07

typo0653s07.2

'benvip, kryds'