<- tilbage til Begrebsbilleder 0699

  0699 0699 Tavlerækken
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

tavle0699s01.0

'problematisk position og situation - udviklingsopgave'

Elementer
- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave
- det ny = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk
- det gamle = utilstrækkeligt

Samlet
Tavlen er en enhed/helhed, der består af to niveauer, der kan anskues såvel på et psykisk niveau som på et socialt.
Tavlen udtrykker at stå i en udviklingsopgave, hvor det at tage sig sammen for at løse den - gennem mobilisering af disciplin - enten ikke har været muligt, eller ikke har ført til resultater. Dette kan skyldes, at individet handler på opgaveforhold, der ikke er erkendte, begrebet - eller andet.

En oplevekvalitet ved individets eksistens i midten, er at stå alene, meget langt fra sociale andre - hvilket kan undersøges, eller hvilket kan være grunden til at denne akse er introduceret.

tavlen er søgt differentieret i to undertavler, 1 og 2, der nok abstrakt kan skilles fra hinanden, men ikke i praksis.

  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02

tavle0699s02

Elementer

- tavle ->afspænding; V/H; pt. nogen gange energi til at sikke hovedet op, andre gange sværere og sværere. -->
- K. konstaterer " ressourcer -> at være i underskud, op af bakke" og spærger: "Kroppen måske?" og et "ja";

- Afs., på maven; -v/h; -hrp; -ID+/-; fra v/h til ID+/- = "varm strøm"; -benvip; arme - "halvt med olie";

- ligge på ryggen; V/H; -v/h; hrp; benvip - tik-tak, lår meget anspændte; arme; bryst; stikkene smerte venstre mellemgulv/side;

- Næst - evt. fokus på ben m. olie;

Samlet

En kropafspænding, hvor arme vip og drej, er taget med.

  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen - og dets løøsning gennem paradoksets form'

Elementer

- paradoks -- afmagtspostulat

- rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser
- det udelte arbejde

- Patos
- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende een
- erkendebuen (--skinsyge)
- skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

- den tredje sag (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger)

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een
- erkendebuen (-- skinsyge)

- skinsyge -> angsten for udelukkelse-> hvad overset hos dig?

Samlet

tavlen består af 2 dele, der kan være relateret ved at 15.3 - den nederste - er opaverummet for 15.2 - den midterste - der er det logiske mulighedsrum, for en løsning. 15.1 - den øverste - kan ses som en sammenfatning af problemstillingen.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s08
0699s08
'handlelammelse, forventninger, sindsyg eller kamp'

ELEMENTER:

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration
- værdier
- tredje sag
- handlelammelse (-> sindssyg)
- kamp?
- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

SAMLET:

tavlen består af én sammenhængende tavle, omhandlende at stå i handlingslammelse, og kæmpe defensivt, og det er ved at gøre en sindssyg, det ikke at kunne realiserede den tredje sag.
Med Sartre markeres skismaet "at måtte gøre oprør" eller at tilpasse sig den sociale orden. Det kan derfor være tilpasningen til den eksisterende orden, der har fremkaldt handlingslammelse.
Spørgsmålstegnet efter "kamp", markerer differentieringen, om realiseringen af den "tredje sag" også har kampaspekt som ved "den sociale integration", eller om det adskiller sig.

Der kan udskilles en undertavle og overtavle i 8.1 og 8.2 - og de kan skifte plads.

I 8.1 er der tale om indgåen i en social sammenhæng af individer, hvor der er forventninger til sig selv - i et normativt billede - og samtidig at måtte slås for integration, der synes at være en defensiv kamp / strartegi. Grundlaget herfor kan lokaliseres i 8.2

I 8.2 står individet handlingslammet. Blinde normative billeder kan være medvirkende til, at det ikke lykkes at realisere den "tredje sag", og det kan gøre en sindssyg.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_14

tavle 0699s14

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, liggende på maven; v/h; hrp; ID+/-; ben, lænd, ryg; arme;
- V(venstre bagside)/reagerer ikke, lukker på smerrte/påvirkning; - H(reagerer på smerte);

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; arme; hoved;
- H/kild i højre lår; V/;

- "det summer i hele kroppen";

SAMLET
En kropsafspænding.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_15

tavle0699s15

' "handicap - mindreværd - defekt", og dets følge eller dets brud'

ELEMENTER
- oprør og nysgerrighed
- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op?
- ?

SAMLET
tavlen danner en enhed/helhed, der kun analytisk kan bryder op i 3 sammenhænge dele.
Kernen er Vygotskys formel/koncept om "handicap - mindreværd - defekt", der sætter sig igennem i subjektet..

15.1 viser bruddet med formlen - at gå efter 'interessen' (ikke benævnt i tavlen, men uløseligt knyttet til Vygotskys formel), via 'oprør og nysgerrighed'.

15.2 fortæller om konsekvenser ved at lade "formlen" virke ubegrebet i eget liv.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_22

tavle0699s22

'en kropsafspænding, med efterstund'

ELEMENTER
- afspænding - på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip - v/underspændt, h/overspændt; - arme v<>h 50% kontrol; - ansigt

- på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - arme ud; - ryg

- ligger lidt

SAMLET

tavlen består af to elementer, der anskueliggør afspæning først på bagsiden af kroppen (at .ligge på maven) og efterfølgende afspæning på forsiden. Efterfølgende en hvilepause.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_23

tavle0699s23
'usikker situation, selvkritik og mangelende anerkendelse'

ELEMENTER:

- anerkendelse
- ..... for at ....

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs om de er engageret (posiivt) eller ikke"

- egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk.

SAMLET

tavlen danner en enhed, bestående af en kerne 23.1 med to side-aspekter: egenkritik og anerkendelse, der problematiseres med "... for at ..." som udtrykker en "tilpasningsbestræbelse", i dette tilfælde mod "anerkendelse".

  2007-05-08 tavle 0699_Side_28

tavle0699s28

ELEMENTER
- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

- spændt ud mellem a-b-c

SAMLET

I tavlen er markeret tre sammenhængende funktionskredse. Tavlen er et objekt.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_33

tavle0699s33

'kropsbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på ryggen først; - v/h; - hrp; -> varm; benvip, drej -h/underspændt, -v/vågen, usikekr, pirlig; - ID+/-; armevip - on/off -> 60%kontrol i albueled; - mave; - hoved;
- på maven; -v/h; - hrp; -; ID+/- ryst; rygmassage; - spændt i torso ift. lår.
- ligger lidt

HELHED

tavlen refererer en afs.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_34

tavle0699s34

'at tilnærme sig et fænomen, en genstand. to anskuelser'

ELEMENTER

- tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation;

- essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

SAMLET

tavlen består af to elementer: objekt 1 og objekt 2, med figurer og indholdsudtryk

Objekt 1: Det menneskelige alternativ, og den almengørende funktionskreds - emotionalitet>-> kognition <-> handleevne <-> den tredje sag; overfor den restriktive funktionskreds: føle - tænke - motivation, hvor hanndlinger afstmmes ud fra forestillinen om, hvad der foregår i den anden.

Objekt 2: Problemet om tilnærmelse sig genstanden: inde fra og ud, ude og ind. Element i "Den døde Samurays fejltagelse"

  2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39


ELEMENTER
- autonom;

1 behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold; stoppet > spontane livsytringer

2. Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; manipulation

3. Gå i selvsving

SAMLET
Tavlen er en enhed af tre elementer:

1. Spørgsmålet om behov?
2. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation.
3. Konsekvens af restriktivitet: gå i selvsving

  2007-05-08 tavle 0699_Side_46

tavle0699s46

'afs., kropbehandling'

ELEMENTER
- afspænding, på maven, er fjern fra sin krop; v/h; hrp; ID+/-, varm begge veje fra v/h; benvip; armeud; massage lænd, baller, rodchakret = smerte, der bliver; massage skulderled - av; V - H;
- overkrop og hals: fortrængning; - som om bruger har en hel frygtsom struktur i sig, evt. skræk, mellem overkrop og hals og ben.;
- afs. på forssiden; v/h; bendrej/vip - tik-tak; armeryst - ok; hovedløft/drej - fint;
- "har tit mareridt om at blive skudt"; H - V;
- bruger tager 3 uger til xx-land;

SAMLET

tavlen består af en indledende bemærkning, fra den der skal modtage, behandlingen. Dernæst afs. på ryggen, og på forsiden. Afsluttes med en brugerrkommentar, for det kommende.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_47

tavle0699s47

ELEMENTER
- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

SAMLET
Tavlen består af to elementer:

1. Manglende anerkendelse, og en oplevekvalitet heraf

2. Afsluttende kommentar, mhp. næste gang.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_58

tavle0699s58

'kropbehandling'

ELEMENTER
- afspæning, krop på maven; v/; hrp; ID+/-; fra v/h til ID, "meget varm" i begge retninger"; - benvip- Tik-tak; armevip - underspændinger;

- underspændte

-Har følelsen af ikke at kunne tænke tingene igennem. Ej heller finde ud af en struktur - ogkan ej heller finde rundt i en by. Har glemsomhed, lærer ikke af fejl -> relateres til.: "Problemer med rum, og medbestemmelse"

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; +-; -benvip - tik-tak; armevip; hoved; makke plus åndedræt -- tik-tak, tilbageholdt åndedræt; - hva med åndedrættet?

SAMLET

tavlen formidler en kropbehandling, hvor der vendes problemer mellem skift fra bagside til forside af kroppen.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_68

tavle0699s68

'kropafsspænding'

ELEMENTER
- afspænding, på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - bevip; - armeud; - nakke; - AV - reletaret til overkrop; - at blive varm (v/h->hrp->ID+/-); - krop har åbnet sig

- på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip <> tik-tak; - hovedkryds - fri!

SAMLET

Tavlen er en kropafspænding.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73

ELEMENTER

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at fære med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

- indviklethed -> cirkulære følelser -> bliuve vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

- cirkulære følelser, græde, tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

SAMLET

tavlen danner et objekt, der indeholder 3 overordnede funktionskredse, der kan ses som figurer:

Figur 1. personens spontane livsytringer, samt at føre 'med-tiden' ud -> lyst, interesser, behov -> i cirkulære følelser, omhandlende noget tilbageholdet -> tredje sag

Begreberne spontane livsytringer og cirkuære følelser, kommer fra Løgstrup

Figur 2. Konsekvensen af cirkulære følelser: indviklethed, der fører til at "blive vildt ked af det", og lukker så mere indad, eller blive hysterisk ift. andre (hvis der er nogen)"

Figur 3. Cirkulære følelser - som en box af indviklethed - relateret til tabuet "at græde", være i afvisning/svigt, men søge at yde og tilpasse sag, men noget holdes tilbage. Forbehold ses som forsvar. Det tilbageholdte kan være det i personlighedens, der medfører den cykliske eksistens af cirkuære følelser.

  2007-05-08 tavle 0699_Side_80

tavle0699s80

'afs. kropafspænding'

ELEMENTER
- afspænding; på maven; -v/k; -hrp; -ID+/-; mellem dem noge "varmt, ægsteligt; - masssage ryg; - benvip; armeryst; - kild

- på ryggen; v/k; hrp; mellem dem "svag fra v/h til hrp; bendrej, h/overspændt, v/underspændt; - armeryst, h/underspændt, v/over;
- hovedløft -> "hjælper usynligt"; hoveddrej - fint;

- ligger lidt bagefter

SAMLET

tavlen refererer en afspænding, hvor der er ttid eller behov for en efterstund.