lsklsfglksflsfbllffflbf

0699 Information / Mindsteenheder / Objekter / Segmenter

0699 0699 Tavlen som objekt
2007-06-06 tavle 0699_Side_01

tavle0699s01.1

'at stå i midten - måldannelse problematisk'

- niveau 1 af 2. det gamle = utilstrækkeligt
- det nye = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk

2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02

tavle0699s01.2

'lille mig i det sociale'

- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave.

2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03.1-2


'paradoks, et afmagtspostulat og dets løsning'

- paradoks -- afmagtspostulat; rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser; det udelte arbejde

2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03.2.0

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen'

- Patos; emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een; erkendebuen (-- skinsyge); skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?; den tredje sag som spørgsmål

2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03.2.1

'den tredje sag som spørgsmål'

- den tredje sag som spørgsmål (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger) - er perspektiverende for problemstilling.

2007-05-28 tavle 0699_Side_03 tavle0699s03.2.2

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol
2007-05-28 tavle 0699_Side_03

tavle0699s03.2.3

'at gå ind i det erkendelsesforstyrrende'

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende én
- erkendebuen (-- skinsyge)

2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s03.2.4

'skinsyge - udelukkelsen'

- skinsyge -> angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s08.1

'at slås for den sociale integration'

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration

2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s08.2

'at gå efter sagen, og værdier der handlingslammer'

- værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?

2007-05-08 tavle 0699_Side_08 tavle0699s08.3

'handlingslammelse, forventninger og normative værdier'
- normativt billede; værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?
2007-05-08 tavle 0699_Side_08

tavle0699s08.4

'baggrundsoplysning'

- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

2007-05-08 tavle 0699_Side_15

tavle0699s15.1

'formel Vygotsky: handicap - mindreværd - defekt'

- Vygotskys formel: handicap - mindreværd - defekt

2007-05-08 tavle 0699_Side_15

tavle0699s15.2

'oprør og nysgerrighed'

- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)

2007-05-08 tavle 0699_Side_15

tavle0699s15.3

'brække sig over egen gentagelse, blive kastet ned'

- Vygotsky -> handicap - mindreværd - defekt
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op? (Vygotsky)

2007-05-08 tavle 0699_Side_23

tavle0699s23.1

'eksistensen i rummet, usikre følelser, egenkritik og "for-at" handlinger til anerkendelse'

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs. om de er engageret (posiivt) eller ikke" ; ..for at ..; egenkritik

2007-05-08 tavle 0699_Side_23

tavle0699s23.2

' "for-at" for anerkendelse'

- .. For at .. -> anerkendelse

2007-05-08 tavle 0699_Side_23

tavle0699s23.3

'egenkritik - egen uformåen'

- Egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk

2007-05-08 tavle 0699_Side_28

tavle0699s28.1

'at stå i spænd i sin livssituation, privat ansvar, tilskuerrolle og attrap, overfor videre'

- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

2007-05-08 tavle 0699_Side_28

tavle0699s28.2

'sammenfatning'

- spændt ud mellem a-b-c

2007-05-08 tavle 0699_Side_34

tavle0699s34.1

"Det menneskelige alternativ og dets funktionskredse"

- 'tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation'

2007-05-08 tavle 0699_Side_34

tavle0699s34.2

"Problemet om tilnærmelse sig genstanden"

- 'essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39.0

'stoppede spontane livsytringer, behov som social selvbestemmelse, realisering eller gå i selvsving'

2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39.1 Figur 1

'1-3. Stoppede livsytringer og spørgsmålet om behov?'

'stoppet > spontane livsytringer -> behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold'

2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39.2 Figur 2

'2-3. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation'

- Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; maniplulation'

2007-05-08 tavle 0699_Side_39

tavle0699s39.3 Figur 3

'3-3'Konsekvens af restriktivitet: selvsving'

'Gå i selvsving'

2007-05-08 tavle 0699_Side_47

tavle0699s47.1

''fjern velbefindende, lurepasse eller lægge mig selv ud, og blive afvist' '

- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

2007-05-08 tavle 0699_Side_47

tavle0699s47.2

'huske til næst'

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73.0

'spontane livytringer, behovsudvikling og indviklethed'

2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73.1.Figur 1

'spontane livsytringer, behov og cirkulære følelser'

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at føre med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73.2 Figur 2

'indviklede cirkulære følelser'

- indviklethed -> cirkulære følelser -> blive vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

2007-05-08 tavle 0699_Side_73

tavle0699s73.3 Figur 3

'cirkulære følelseer som noget tilbagehold'

- cirkulære følelser, græde som tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

->top  

 


2. Mindsteenheder ud fra segmentering og lok