0699 Information / Mindsteenheder / Objekter / Segmenter

  0699 Mindsteenheder 0699 Mindsteenheder
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 1

'at stå i midten'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 3

'forkastelse af handleudkast eller praksisretning'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 4

'handleretning tilbage lukket'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 5

' mulig handleretning'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 6

' sammenhæng, relation i rum'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06a. typo0699s01 7

'niveauforskel'
og
b. typo0699s01 8

'udviklingsopgave'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01 2007-06-06typo0699s01 9

'Samme som'
  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

2007-06-06typo0699s01 Relatering til eksisterende typografier

Individet


Form

  2007-06-06 tavle 0699_Side_01

2007-06-06

Rumforhold


Relation

  2007-06-06 tavle 0699_Side_01Retning


Individet

  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02

typo0699s02 1

'kropfigur, behandlet'

  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02 typo0699s02 2

'kropbehandling, arme i spil, behandlet'
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02 typo0699s02 3

'følgekonsekvens'
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02 typo0699s02 notation

'Iagttagerens position, subjektets indbundethed'
  2007-06-06 kropfigur 0699_Side_02 typo0699s02 notation

'afs = forkortelse af "afspænding"
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 1

'Et forhold differentieres i en udviklingsmodsigelse'
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

typo0699s03 2

'Den tredje sag som spørgsmål'

  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

Tavle 3 kan ses på to måder:
a. Ud fra typografien

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt',

eller
b. ud fra typografien

'udviklingsform´'.

  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

typo0699s03 3

'Direkte relation individer imellem
(eventuelt sider ved sig selv)->

  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 4

'individer/sider af sg i emotionelle spændingsforhold'
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 7

'forhold til udviklingsmodsigelse'
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 8

'udviklingsform for personligheden, flere individer involveret, eventuelt sider ved sig selv, der er problematisk'.
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 9

'Direkte relation individer imellem
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 5

'at gå nd i et problem, for at løse det, ved at øjne, eller indføre, et perspektiverende tredje'
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 typo0699s03 6

'element, der fører mere med sig'.
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03 tavle0699s03.2.4

'udviklingsform'

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt
  2007-05-28 tavle 0699_Side_03

typo0699s03.2.5


'individet'

    typo0699s08 1

'tredje sag'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_08 typo0699s08 2

'individer i socialt rum'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

typo0699s08 3
Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt ->


'virker ind på' - horisontalt ->

  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

typo0699s08 4

'samme som' (horisontalt)- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion/association).

  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

typo0699s08 5

problemet - her som spørgsmål

  2007-05-08 tavle 0699_Side_08

typo0699s08 6

  2007-05-08 tavle 0699_Side_14 typo0699s14
  2007-05-08 tavle 0699_Side_14 typo

ingen mindste-enheder
  2007-05-08 tavle 0699_Side_15 typo0699s15 1

'mindreværdets afskaffelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_15 typo0699s15 2

'oprør og nysgerrighed'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_15

typo0699s15 3

'konsekvens nedad mod det mere'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_22

typo0699s22 1

'kropfigur, områdemarkering'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_23

typo0699s23 1

'individer i relation i rum'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_23 typo0699s23 2

'problematisk stræben efter den andens anerkendelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_23 typo0699s23 3

' ..for at .. - spørgsmål om bidrag til tilpasningsforstyrrelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_23 typo0699s23 4

'individer i relation' i rum'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_23

typo0699s23 5

'at ramme et forhold ind, og spørge til dets eksistens'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 1

'del a. systemisk mod tom attrap'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 2

'del b. ydeevne overfor tilpasningsformaen'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 3

'del c. individet i rum og situation'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 4

'nedadgående logik'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 5

'restriktiv funktionsmodsigelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28 typo0699s28 6

'individets horisontale udviklingsform'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_28

typo0699s28

Sigma


Sigme

  2007-05-08 tavle 0699_Side_33 ttypo0699s33
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 1

'modsigelsesforhold'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 2

'det almengørende alternativ'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34

3
a. typo0699s34 4

'det restriktive alternativ
'

b. typo0699s34 5

'at tænke, føle eller handle gennem forestillet anden - restriktivt'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 6

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 7

'at nærme sig ude eller indefra genstanden, iagt. Samuray'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 8

'modsigelsesforhold'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 9

'det almengørende alternativ'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 10

'det restriktive alternativ'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34 typo0699s34 11

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_34

typo0699s34 12

'tilnærmelse et fænomen - indre - ydre - essentialitet'

typo0699s34

'individet' 1


og 2

  2007-05-08 tavle 0699_Side_39 typo0699s39 1

'sammenfattes i' = "tuborg"
  2007-05-08 tavle 0699_Side_39 typo0699s39 2

'følgekonsekvens, restriktivt
'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_39

typo0699s39 3,findes også i tavle0699s08:

Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

  2007-05-08 tavle 0699_Side_39

typo0699s39 4

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

  2007-05-08 tavle 0699_Side_39

typo0699s39

'individet'


'quali'

'
quali-mærket'


nummerangivelse elementer i mellem

  2007-05-08 tavle 0699_Side_46

typo0699s46

  2007-05-08 tavle 0699_Side_47

typo0699s47 1

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_47 typo0699s47 2

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_47 typo0699s47 3

'manglende anerkendelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_47 typo0699s47 4

'statement for manglende anerkendelse'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_47 typo0699s47 5

'manglende forhold der bidder sig selv'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_47

typo0699s47

Udviklingsform .


Individet


Individet


Kvali


Kvali


Rumforhold

  2007-05-08 tavle 0699_Side_47Rumforhold


Rum


Retning


Retning


Relation til tredje sag

  2007-05-08 tavle 0699_Side_58

typo0699s58

  2007-05-08 tavle 0699_Side_58

tavle0699s58.2 notation

benævnelse ?

  2007-05-08 tavle 0699_Side_68 typo0699s68 1

'benkryds' - med konnektionen "tik-tak"
  2007-05-08 tavle 0699_Side_68 typo0699s68 2

'v/h-hrp-IDl+/--samlet'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_68 tavle0699s68.2 - notation

'begge med i det følgende'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_73

typo0699s73

'et nul for fødsel eller lille hjerte'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_73 typo0699s73 1

'spontane livsytringer og videre frem'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_73 typo0699s73 2

'konsekenser af cirkulære følelser'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_73 typo0699s73 3
'cirkulare følelser som en cirkulær lukket box'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_73 typo0699s73 4

'box'
  2007-05-08 tavle 0699_Side_73

typo0699s73 5

'modsætning i lukket rum'

  2007-05-08 tavle 0699_Side_80

typo0699s80

'hrp i kroppens højreforside'

  -> top  

->top