0699 begrebsark for enkeltelementer i tavler fuld side / Forside / Index 2

0699 -> praksisbestemmelser i enkeltsøjler. Siden skal flyttes ind i de tilhørende enkeltsøjler, og efterfølgende erstattes af IA frames af disse.

inf = nul699inf mindsteenhed = nul699mindste objekt = nul699objekt segment = nul699segment tavlerække = nul699tavle

2. Mindsteenheder

0699 Mindsteenheder
typo0699s01 1

'at stå i midten'
typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.
typo0699s01 3

'forkastelse af handleudkast eller praksisretning'
typo0699s01 4

'handleretning tilbage lukket'
typo0699s01 5

' mulig handleretning'
typo0699s01 6

' sammenhæng, relation i rum'
a. typo0699s01 7

'niveauforskel'
og
b. typo0699s01 8

'udviklingsopgave'
typo0699s01 9

'Samme som'

typo0699s01 Relatering til eksisterende typografier

Individet


FormRumforhold


RelationRetning


Individet

typo0699s02 1

'kropfigur, behandlet'

typo0699s02 2

'kropbehandling, arme i spil, behandlet'
typo0699s02 3

'følgekonsekvens'
typo0699s02 notation

'Iagttagerens position, subjektets indbundethed'
typo0699s02 notation

'afs = forkortelse af "afspænding"
typo0699s03 1

'Et forhold differentieres i en udviklingsmodsigelse'

typo0699s03 2

'Den tredje sag som spørgsmål'

Tavle 3 kan ses på to måder:
a. Ud fra typografien

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt',

eller
b. ud fra typografien

'udviklingsform´'.

typo0699s03 3

'Direkte relation individer imellem
(eventuelt sider ved sig selv)->

typo0699s03 4

'individer/sider af sg i emotionelle spændingsforhold'
typo0699s03 7

'forhold til udviklingsmodsigelse'
typo0699s03 8

'udviklingsform for personligheden, flere individer involveret, eventuelt sider ved sig selv, der er problematisk'.
typo0699s03 9

'Direkte relation individer imellem
typo0699s03 5

'at gå nd i et problem, for at løse det, ved at øjne, eller indføre, et perspektiverende tredje'
typo0699s03 6

'element, der fører mere med sig'.
tavle0699s03.2.4

'udviklingsform'

'personlighedens eksistentielle udgangspunkt

typo0699s03.2.5


'individet'

typo0699s08 1

'tredje sag'
typo0699s08 2

'individer i socialt rum'

typo0699s08 3
Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt ->


'virker ind på' - horisontalt ->

typo0699s08 4

'samme som' (horisontalt)- når det er sagt, så følger; identitetsforhold uden at være det (sproglig konnektion/association).

typo0699s08 5

problemet - her som spørgsmål

typo0699s08 6

typo0699s14
typo

ingen mindste-enheder
typo0699s15 1

'mindreværdets afskaffelse'
typo0699s15 2

'oprør og nysgerrighed'

typo0699s15 3

'konsekvens nedad mod det mere'

typo0699s22 1

'kropfigur, områdemarkering'

typo0699s23 1

'individer i relation i rum'

typo0699s23 2

'problematisk stræben efter den andens anerkendelse'
typo0699s23 3

' ..for at .. - spørgsmål om bidrag til tilpasningsforstyrrelse'
typo0699s23 4

'individer i relation' i rum'

typo0699s23 5

'at ramme et forhold ind, og spørge til dets eksistens'

typo0699s28 1

'del a. systemisk mod tom attrap'
typo0699s28 2

'del b. ydeevne overfor tilpasningsformaen'
typo0699s28 3

'del c. individet i rum og situation'
typo0699s28 4

'nedadgående logik'
typo0699s28 5

'restriktiv funktionsmodsigelse'
typo0699s28 6

'individets horisontale udviklingsform'

typo0699s28

Sigma


Sigme

ttypo0699s33
typo0699s34 1

'modsigelsesforhold'
typo0699s34 2

'det almengørende alternativ'

3
a. typo0699s34 4

'det restriktive alternativ
'

b. typo0699s34 5

'at tænke, føle eller handle gennem forestillet anden - restriktivt'

typo0699s34 6

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'
typo0699s34 7

'at nærme sig ude eller indefra genstanden, iagt. Samuray'
typo0699s34 8

'modsigelsesforhold'
typo0699s34 9

'det almengørende alternativ'
typo0699s34 10

'det restriktive alternativ'
typo0699s34 11

'samarbejde sagsmæssigt ud fra eget rum'

typo0699s34 12

'tilnærmelse et fænomen - indre - ydre - essentialitet'

typo0699s34

'individet' 1


og 2

typo0699s39 1

'sammenfattes i' = "tuborg"
typo0699s39 2

'følgekonsekvens, restriktivt
'

typo0699s39 3,findes også i tavle0699s08:

Kan vertikalt markere et dominansforhold, men behøver ikke gøre det.

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

typo0699s39 4

'virker ind på' vertikalt


'virker ind på' - horisontalt

typo0699s39

'individet'


'quali'

'
quali-mærket'


nummerangivelse elementer i mellem

typo0699s46

typo0699s47 1

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'

typo0699s47 2

'individets udviklingsform' eller 'personligheden i relation'
typo0699s47 3

'manglende anerkendelse'
typo0699s47 4

'statement for manglende anerkendelse'
typo0699s47 5

'manglende forhold der bidder sig selv'

typo0699s47

Udviklingsform .

...
Individet


Individet


Kvali


Kvali


RumforholdRumforhold


Rum


Retning


Retning


Relation til tredje sag

typo0699s58

tavle0699s58.2 notation

benævnelse ?

typo0699s68 1

'benkryds' - med konnektionen "tik-tak"
typo0699s68 2

'v/h-hrp-IDl+/--samlet'
tavle0699s68.2 - notation

'begge med i det følgende'

typo0699s73

'et nul for fødsel eller lille hjerte'

typo0699s73 1

'spontane livsytringer og videre frem'
typo0699s73 2

'konsekenser af cirkulære følelser'
typo0699s73 3
'cirkulare følelser som en cirkulær lukket box'
typo0699s73 4

'box'

typo0699s73 5

'modsætning i lukket rum'

typo0699s80

'hrp i kroppens højreforside'

 

3.

0699 Tavlen som objekt

tavle0699s01.1

'at stå i midten - måldannelse problematisk'

- niveau 1 af 2. det gamle = utilstrækkeligt
- det nye = endnu uden for rækkevidde
- tage sig sammen, disciplinere sig = problematisk

tavle0699s01.2

'lille mig i det sociale'

- sociale andre // lille mig, alene og i midten af en tilkommen udviklingsopgave.

tavle0699s03.1-2


'paradoks, et afmagtspostulat og dets løsning'

- paradoks -- afmagtspostulat; rumudvidelse og udlede de nye bestemmende modsigelser; det udelte arbejde

tavle0699s03.2.0

'emotionalitet, Patos,skinsyge og erkendebuen'

- Patos; emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende l<- en lille krævende een; erkendebuen (-- skinsyge); skinsyge -> kontrol // angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?; den tredje sag som spørgsmål

tavle0699s03.2.1

'den tredje sag som spørgsmål'

- den tredje sag som spørgsmål (--skinsyge -- kontrol -> opgive kontrollen frem for fortsatte erkendeforstyrrende handlinger) - er perspektiverende for problemstilling.

tavle0699s03.2.2

- det emotionelle // andre individer // Patos
- kontrol

tavle0699s03.2.3

'at gå ind i det erkendelsesforstyrrende'

- emotionelle -> erkendevejledende // erkendeforstyrrende <- en lille krævende én
- erkendebuen (-- skinsyge)

tavle0699s03.2.4

'skinsyge - udelukkelsen'

- skinsyge -> angsten for udelukkelse -> hvad overset hos dig?

tavle0699s08.1

'at slås for den sociale integration'

- forventninger til sig selv
- normativt billede
- at slås for den sociale integration

tavle0699s08.2

'at gå efter sagen, og værdier der handlingslammer'

- værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?

tavle0699s08.3

'handlingslammelse, forventninger og normative værdier'
- normativt billede; værdier; tredje sag; handlelammelse (-> sindssyg); kamp?

tavle0699s08.4

'baggrundsoplysning'

- pubertetsproblem. Læste Sartre "Fremmedgørelse"

tavle0699s15.1

'formel Vygotsky: handicap - mindreværd - defekt'

- Vygotskys formel: handicap - mindreværd - defekt

tavle0699s15.2

'oprør og nysgerrighed'

- handicap - mindreværd - defekt (= Vygotsky)

tavle0699s15.3

'brække sig over egen gentagelse, blive kastet ned'

- Vygotsky -> handicap - mindreværd - defekt
- brække sig over sig og sine gentagelser
- blive kastet ned, for at kunne se op? (Vygotsky)

tavle0699s23.1

'eksistensen i rummet, usikre følelser, egenkritik og "for-at" handlinger til anerkendelse'

- "ved ikke helt hvor de er henne, dvs. om de er engageret (posiivt) eller ikke" ; ..for at ..; egenkritik

tavle0699s23.2

' "for-at" for anerkendelse'

- .. For at .. -> anerkendelse

tavle0699s23.3

'egenkritik - egen uformåen'

- Egenkritik -> uformåen // fiasko, ej som at være inderlig og varm overfor folk

tavle0699s28.1

'at stå i spænd i sin livssituation, privat ansvar, tilskuerrolle og attrap, overfor videre'

- ydeevne 1869
- tilpasningsevne 1895- systemisk -> statist --> tom attrap
- til stede, nærvær, vågen
- tilskuerrolle -- et privat ansvarforlangende

tavle0699s28.2

'sammenfatning'

- spændt ud mellem a-b-c

tavle0699s34.1

"Det menneskelige alternativ og dets funktionskredse"

- 'tydeliggøre; emo <=> kogn. <=> hf. <=> hf <=>sag; føle - tænke -motivation'

tavle0699s34.2

"Problemet om tilnærmelse sig genstanden"

- 'essensen; den Døde Samurys fejltagelse;

tavle0699s39.0

'stoppede spontane livsytringer, behov som social selvbestemmelse, realisering eller gå i selvsving'

tavle0699s39.1 Figur 1

'1-3. Stoppede livsytringer og spørgsmålet om behov?'

'stoppet > spontane livsytringer -> behov?; Q: selvbestemmelse, et socialt forhold'

tavle0699s39.2 Figur 2

'2-3. Om selvstændig(hed) i selvbestemmelse eller videre i trøst, ynk og manipulation'

- Q': selvstændig(hed) <-> ydre verden, koordination = ydre relation; trøst / ynk; maniplulation'

tavle0699s39.3 Figur 3

'3-3'Konsekvens af restriktivitet: selvsving'

'Gå i selvsving'

tavle0699s47.1

''fjern velbefindende, lurepasse eller lægge mig selv ud, og blive afvist' '

- minus anerkendelse
- Q: Kan ikke mærke mit, hvad skal jeg? Lurepasse -> ej lægge mig selv ud, så blive advist

tavle0699s47.2

'huske til næst'

- Næst: Husk at spørge forældrene om alt det svære

tavle0699s73.0

'spontane livytringer, behovsudvikling og indviklethed'

tavle0699s73.1.Figur 1

'spontane livsytringer, behov og cirkulære følelser'

- år 0; år x - aktuel alder; spontane livsytringer at føre med-tiden ud -> lyst, interesser, behov -> indviklethed -> tredje sag

tavle0699s73.2 Figur 2

'indviklede cirkulære følelser'

- indviklethed -> cirkulære følelser -> blive vildt ked af det, lukket indad / blive hysterisk ift. andre (hvis de er til stede)

tavle0699s73.3 Figur 3

'cirkulære følelseer som noget tilbagehold'

- cirkulære følelser, græde som tabu, indviklethed, opleve afvisning/svigt, yde og tilpasse, men har forsvar, forbehold, noget holdes tilbage

 

4.
segmenter

0699 Tavlen som segment = kropfigur

Tavle0699s02.1 - en følge af samtale/tavlen, overgang fra samtale til kropbehandling

'overgang til krop'

- tavle ->afspænding; V/H; pt. nogen gange energi til at sikke hovedet op, andre gange sværere og sværere. -->
- K. konstaterer " ressourcer -> at være i underskud, op af bakke" og spærger: "Kroppen måske?" og et "ja". Er relateret til
tavle0699s01

tavle0699s02.2
'
'kropfigur forside, behandlet'

- Afs., på maven; -v/h; -hrp; -ID+/-; fra v/h til ID+/- = "varm strøm"; -benvip; arme - "halvt med olie";

tavle0699s02.3

'kropfigur bagside, behandlet'

- ligge på ryggen; V/H; -v/h; hrp; benvip - tik-tak, lår meget anspændte; arme; bryst; stikkene smerte venstre mellemgulv/side;

tavle0699s02.4

'Afsluttende - at tænke fremad'

- næst - evt. fokus på ben m. olie

tavle0699s14.1

'Krop første del, liggende maven, beh. på bagsiden'

- afspænding, liggende på maven; v/h; hrp; ID+/-; ben, lænd, ryg; arme;
- V(venstre bagside)/reagerer ikke, lukker på smerrte/påvirkning; - H(reagerer på smerte);

tavle0699s14.2

'Krop anden del, liggende på ryggen, beh. på forsiden'

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; arme; hoved;- H/kild i højre lår; V/;

tavle 0699s14.3

'Krop tredje del, at ligge lidt, før man rejser sig'

- "det summer i hele kroppen

tavle0699s22.1

'afspænding forside af kroppen'

- afspænding - på ryggen; - v/h; - hrp; - ID+/-; - benvip - v/underspændt, h/overspændt; - arme v<>h 50% kontrol; - ansigt

tavle0699s22.2

'afspænding bagside af kroppen'

- på maven; - v/h; - hrp; - ID+/-; - arme ud; - ryg

tavle0699s22.3

'efterstund'

- ligger lidt

tavle0699s33.1

'kropbehandling, forside'

- afspænding, på ryggen først; - v/h; - hrp; -> varm; benvip, drej -h/underspændt, -v/vågen, usikekr, pirlig; - ID+/-; armevip - on/off -> 60%kontrol i albueled; - mave; - hoved

tavle0699s33.2

'kropbehandling, bagside'

- på maven; -v/h; - hrp; -; ID+/- ryst; rygmassage; - spændt i torso ift. lår.

tavle0699s33.3

'efterstund efter behandling'

"ligger lidt"

tavle0699s46.1

'afspænindg på forside'

- afspænding, på maven, er fjern frasin krop; v/h; hrp; ID+/-, varm begge veje fra v/h; benvip; armeud; massage lænd, baller, rodchakret = smerte, de bliver; massage skulderled - av; - overkrop og hals: fortrængning; - som om bruger har en hel frygtsom struktur i sig, evt. skræk;

tavle0699s46.2

'afspænding på bagsiden af kroppen'

- v/h; ben drej/vip - tik-tak; armeryst - ok; hovedløft/drej - fint; - "har tit mareridt om at blive skudt";

tavle0699s46.3

'afs. slutkommentar'

Bruger tager 3 uger til xx-land;

tavle0699s58.1

'afs. på bagsiden'

- afspæning, krop på maven; v/; hrp; ID+/-; fra v/h til ID, "meget varm" i begge retninger"; - benvip- Ti-tak; armevip - underspændinger;
- underspændte;
- Har følelsen af ikke at kunne tænke tingene igennem. Ej heller finde ud af en struktur - ogkan ej heller finde rundt i en by. Har glemsomhed, lærer ikke af fejl -> relateres til.: "Problemer med rum, og medbestemmelse"

tavle0699s58.2

'afs. på forsiden'

- på ryggen; v/h; hrp; ID+/-; +-; -benvip - tik-tak; armevip; hoved; makke plus åndedræt -- tik-tak, tilbageholdt åndedræt; - hva med åndedrættet?

tavle0699s68.1

'afs. bagside'

- afspænding - på maven - v/h - hrp - ID+/- - bevip - armeud - nakke - AV, reletaret til overkrop - at blive varm - (v/h->hrp->ID+/-) - krop har åbnet sig

tavle0699s68.2

'afs. forside'

- på ryggen - v/h - hrp - ID+/- - benvip <> tik-tak - hovedkryds - fri!

tavle0699s80.1

'afs. bagside'

- afspænding; på maven; -v/k; -hrp; -ID+/-; mellem dem noge "varmt, ægsteligt; - masssage ryg; - benvip; armeryst; - kild

tavle0699s80.2

'afs. forside'

- på ryggen; v/k; hrp; mellem dem "svag fra v/h til hrp; bendrej, h/overspændt, v/underspændt; - armeryst, h/underspændt, v/over;
- hovedløft -> "hjælper usynligt"; hoveddrej - fint;

tavle0699s80.3

'efterstund'

Efterstund: ligger lidt bagefter.

 

5.

0699 tavlerækken

 

Figurer i 0699

Alle enkeltelementer refererer tilbage til -->0699 arbejds ark

---> top