0653 Information / Mindsteenheder / Objekter / Segmenter

0653 Objekter 0653 Objekter
2006-05-24 kropfigur 0653_Side_13

2006-05-24 kropfigur 0653_Side_13

200tavle0653s02.1

'ZEN'
2006-05-24 kropfigur 0653_Side_02

tavle0653s02.2.0

'afmagt -- angst - forudsaetninger og handleorientering'

2006-05-24 kropfigur 0653_Side_02 tavle0653s02.2.1

'for mange irrelevante krav, og isolation; -- afmagt --angst'
2006-05-24 kropfigur 0653_Side_02 tavle0653s02.2.2

'angst - udleveret til relevante betingelser -> handlingslammelse'
2006-05-24 kropfigur 0653_Side_07

2006-05-29 kropfigur 0653_Side_07