<-- tilbage til Begrebsbilleder 0253

   
  0253 Tavlerækken 2xxx-xx-xx-2003-02-28
 

2003-02-28 kropfigur 0253_Side_009

 

0253s009

'afspænding m. olie'

Elementer
- afs. med olie; krop på maven; -h/v; hrp; ID++/-; rygmassage;
- afs. med olie; krop på ryggen; .h/v; ben -v/helt ok, h/spændt; arme - opgivende; bryst; mave - ondt; H - V;
- har ondt i venstre lyskenpunkt, hvor de går op i ryggen som kuldegysninger; K - symbolsk. Du lægger afstand, fremfor at gå ind, tage imod, gå i dialog.

Samlet
Tavlen omhandler afspænding med olie, og kan deles op i 3 segmenter. Først af bagsiden, så af forsiden af kroppen, og en eftersnak.

  2002-11-08 tavle 0253_Side_014

tavle0253s014

Elementer

- livsperspektiv, uholdbare kompromisser;
- kropfigur - chockpubkter, stor reaktion.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, der kan ses som to objekter.

Objekt 1 om at følges, og problemet om livsperspektiver overfor uholdbare kompromisser;

Objekt 2. Kropfigur omhandlende en fremhævelse af chock-strøm, også benævnt +/-. Den kommer fra afspænding.

  2002-06-04 tavle 0253_Side_017

0253s017

'tillid - mistillid som opgave i tilgangen til genstand og mål'

Elementer

- skal lykkes < holdning; - tillid, naiv og åben -> mistillid, mistænksomhed -> og tilbage; - genstand, mål; -øget suggesstibilitet.

Samlet

Tavlen består af et objekt med 4 figurer.
I objektet anskues "tillid og mistillid" (figur 1) på vejen til genstanden, målet (figur 2). Tilgangen til vejen, er på den ene side karakteriseret ved en "skal lykkes- holdning (figur 3), der kan have en "øget suggesstibilitet" med sig sig (figur 4).

  2002-05-14 tavle 0253_Side_020

tavle0253ss020

'betvivle - troværdighed - fortrolighed - påkaldt kraft'

Elementer

- fortrolighed og relateret til inder-yder-side;
-betvivle og troværdighed -> tvivl, mislyd, skurren, usamtidighed > afklare sagsforhold;
- påkaldt kraft -> betvivlelse, dens indhold af "herre-knægt-forhold" mellem individer.

Samlet

Tavlen består af et objekt, med et hovedindhold (figur 1), en relatering til fortrolighed og +/- som her står for inder-yder-side (figur 2), og en relatering til den "påkaldte kraft", med dettes indhold af "herre-knægt-forhold" (figur 3).

  2002-03-20 tavle 0253_Side_023

tavle0253s023

Elementer

- -> jeg bestemmer selv; underkendelse; nogen er sur < skuffet; kors.

Samlet

Tavlen er et objekt, der fortæller om en særlig relation til en anden, en relation hvor den anden underkendes - markeret ved "korset"

  2002-03-05 tavle 0253_Side_026

tavle0253s026

Elementer

- normal, ideel <- måle sig med, være som mor "tjekket", overfor afvig og afvigelse
- værdier, minus interesser

Samlet

Tavlen består af et objekt - figur 1 og 2 -, der er relateret gennem elementet (udsagnet) "afvig / afvigelse"

Figur1. 'at relatere sig til der normale, det ideelle - ud fra at måle sig med, være som mor "tjekket" og overfor afvig/afvigelse'

Figur 2. at nærme sig sagen/genstanden, uf fra værdier, under fravending interessser - hvilket kan være en følge af afvig eller afvigelse, der er sat igennem fra det normales side.

  2002-03-05 kropfigur 0253_Side_029

tavle0253s029

Elementer

- at tabe ansigt; hovedforside-strøm på særlig måde; diemensionen bagside-forside (V,H), relateret til kommunikation;
- kommer når jeg prøver at holde noget skjult; k -den anden prakker dig en løsning på, som "du" ikke kan følge.

Samlet

Tavlen består af to segmenter, men er et objekt - billedefigurer - og en direkte relateret tekst.

  2002-02-19 tavle 0253_Side_030

tavle0253s030

Elementer

- antal år - disciplinering - relatering til sag/genstand.

Samlet

Tavlen består af et objekt, omhandlende disciplinering som kraft i relation til egen relatering til intentionalitetens spids: sagen, genstanden.

  2001-11-26 kropfigur 0253_Side_041

tavle0253s041

Elementer

- forsnak; krop på maven; massage ryggen; m/f; hrp; ID+/- -varme imellem disse tre; rygmassage;
- massage forside; m/f; bryst mass.; hoved mass. + løft og drej;
- krop meget meget spændt

Samlet

En snak - eller forsnak - der fører til den valgte form for afs. eller massage.

KUn "massage" er angivett, men ud fra kropsmarkeringerr, kan det antages, at det er med olie.

  2001-09-26 kropfigur 0253_Side_057

tavle0253s057

'massage bagside og forside'

Elementer

- kropafspænding på bagside og på forside, aktive områder markeret.

Samlet

Markering af aktive eller aktiverede områder på kroppen, efter en afspænding.

  2001-05-23 kropfigur 0253_Side_067

tavle0253s067

' at anskue. At give kroppen demokratisk medbestemmelse, ved at lade den udtrykke sig selv'

- anskue; kur mod finker.

  2001-05-10 tavle 0253_Side_074 tavle0253s074

'skam i relation til indestængt kollektiv vrede'
  2001-01-11 tavle 0253_Side_038

tavle0253s038

Elementer

1. Selvfjendskab -> angst; -- vrede -> aggression; eller handle mod egne intersser, samt dets forkastelse; 2. Minimal brug af kortex'; 3. "Ha. Nu flytter jeg".

Samlet

tavlen består af 3 segmenter, der kan ses som et objekt, bestående af 3 figurer.

Figur 1. Der konstateres "selvfjendskab", og følgen angst - der relatere til at "handle mod egne ineresser"

Figur 2. Tegning af hoved/kortex, og markering af dets "minimale brug" (:pandebåndet, når der skal tænkes, og man står i særlig konflikt).

Figur 3. At negeret det, ved at bryde en relation til parner/sted: "Ha. Nu flytter jeg".

  1999-11-07 tavle 0253_Side_084

tavle0253s084

Elementer

- - bevidsthed <> handleplan (væren); -> brydninger efter 2-3 måneder;
- tvangstanker; at betvivle; mod at se på perspektiv;

Samlet

Tavlen består af 2 sammenhængende objekter.

  1999-10-30 kropfigur 0253_Side_090

tavle0253s090

'massage forside og bagside'

Elementer

- massage; forside, massage bryst, begge ben; overspændt - højre ben; venstre ben - normal; H - V;
- på bagsiden; massage bryst, begge ben;
- overspændt - højre ben; venstre ben, normal; H - V.

Samlet

Massage hvor der prioriteres bestemte områder på kroppen.

  1999-09-26 tavle 0253_Side_096

tavle 0253s096

Elementer

- barn relateret til "voksne", og relatering til deres indviklethed mod eller i det sagsmæssige samarbejde

Samlet

Tavlen består af et objekt med to figurer.

Figur 1. Barn-voksen-relation

Figur 2. Samarbejde, sagsmæssigt og relationelt.

  1999-09-26 tavle 0253_Side_091

tavle0253s091

Elementer

- en tegning af "livets strøm"; en parrelation med partnernes standpunkter: vil gerne, nej jeg tvivler, tør overfor vil nok min drøm, men holder ikke dette ud længere

Samlet

Tavlen består af et objeker med to figurer, der er relateret

Figur 1. Illustration af livets strøm, omhandlende at mennesker komemr et sted fra, mødes, og skal ett sted hen.
Figur 2. En parrelation med de to standpunkter, der bare træk f konflikt.
I tavlen findes en glemt gjort konvention, sort cirkel for partner mm. der udtaler sig.

  1999-09-26 kropfigur 0253_Side_099

tavle0253s099

Elementer

- retten til egne behov - som diktum;
- massage øvre bryst, hoved og ryg.

Samlet

Tavlen består af to objekter

1.Statement om retten til egne behov

2. At massage skal foregå, med bestemt prioritering

  1999-09-15 tavle 0253_Side_101

tavle0253s101

Elementer

- massage på forsiden; hoved, bryst, ben; område mellem skulderblade overspændt; afs. på bagsiden.

Samlet

En kropsafspænding, i to dele: bagside, og forside.

  1999-08-29 kropfigur 0253_Side_103

tavle0253s103

Elementer

- bruger. OK, Dårlig dag. Stress. Ikke til snak; ->
- mass. bagside; lænker kan findes, og et "rexx " ben -- totalt afslappet;
-mass. på forsiden; megen energi i øjne; navle aktiv; og næste gang: arme skal tages med.

Samlet

Tavlen er massage, bestående af 1. indledning - statement behandler skal vide; 2. afvikling; 3. Elementer til næste gang.

  1999-08-25 kropfigur 0253_Side_105

tavle0253s105

'mass. bagside og forside'

Elementer

- høje underben: spændt;
- venstre lår aktiv.

Samlet

Det er ikke til at afklare om det er afs. eller mass., men muligt massage.

  1999-08-05 tavle 0253_Side_102

tavle0253s102

'mass. bagside og forside'

Elementer

- ok, har fået fast arbejde oktober;
- forside: øvre bryst; arme; mave; ben; hoved;
- afs. bagside;
- afs. forside - hoved;
- Næst: arme, halekryds.

Samlet

Massage, hvor kroppen må vende sig 3 gange, da hovedet også tages selvstændigt til sidst.

Tavlen indeholder 5 segmenter.

  1999-06-24 kropfigur 0253_Side_106

tavle0253s106

'afs. bagside og forside'

Elementer

- afs. bagside; instruks: "ikke underben";
- afs. bagside; lidt mærkelig, for venstre ben; sørgmodig, for højre ben.

Samlet

Tavlen er en afspænding, med en instruks.

  1999-06-20 kropfigur 0253_Side_107

tavle0253s107

''

Elementer

- haft det det OK; Været på druk. Lettere. Ej så "ondskabsfuld"; - "Er du blevet bedre til at udtrykke behov direkte?"

- forside; ID+/- -- gennemgang

Samlet

Ligner mere en massage, end en afspæænding!

  1999-06-14 tavlekrop 0253_Side_108

tavle0253s108

'massage bagside og forside'

Elementer
- massage;
- bagside; ankerpunkt/livsliniepunkt; fraværende; til stede.
- forside; navle; var der lidt; H - V.

Samlet

En massage, sikkert med olie.

  1999-06-09 tavlekrop 0253_Side_110

tavle0253s110

'afs. ryg og forside'

Elementer

- ryg;
- forside; til hoved og over: åndelige morfika'; av; ved 'hara': at kunne bakke sig selv op, også i konfliktsituationer / tomt, ingenting

Samlet

En afspænding - men kan også være mass.

  1999-06-09 tavle 0253_Side_111

tavle0253s111

'angst tegnet ud fra barscenen'

Angst tegnet, og inspireret af barscenen i Studenterhuset i slutningen af 1980-erne.

Tavlenbestår af et objekt, en angstfigur.

  1999-06-06 tavle 0253_Side_114

tavle0253s114

Elementer
- person-sag-socialt kollektiv;
- indivet i spænd mellem socialt, psyke og soma
- bevidst <> handle -> bevidst' <> handle'

Samlet
Tavlen består af to objekter, der hver udtrykker et kendt forhold i teorien.

Objekt 1. Pres i personens liv, føres til opspænning i et soma-psyke-social-system.
Objekt 2. Figuren er fra L.Séve (1979). Omhandler at bevidsthed og handlen er relateret til hinanden på indre måde. Flytter bevidstheden, skal handlen følge med; flytter handlen, må bevidstheden følge med. Figuren er relevant blandt andet til at forklare, hvorfor ændringen på eet niveau, ikke umiddelbart lader sig registrere eller sætte sig igennem på det andet niveau. Der er et efterslæb - der omvendt kan mærkes, når det udligner sig i den nye form.

  1999-06-06 kropfigur 0253_Side_113

tavle0253s113

'afs. ryg og forside'

Afs. eller mass. ?

  1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_117

tavle0253s117

'afs. ryg og forside af krop'

- "hov" i vestre baglår; V - H.

Samlet

Afs. eller mass. ?

  1999-06-02 tavlekrop 0253_Side_116

tavle0253s116

'mass. bagside og forside'

Elementer

- i går, i dag: aggressiv, kejtet/fumlet. Tidligere: sortsyn; reelle spændinger mellem skulderblade; - højre lårmuskel, yderst - ond; venstre underrben - lukke,men også åbne.

Samlet

De er ikke noteret, hvilken type det er, men det ligner afspænding.

  1999-05-26 tavle 0253_Side_119

tavle0253s119

Elementer

- v/h; hrp; +/-; kommunikation (betyder "hals-strømmen");
- muskelspændingstyper, overordnet: normal -> overspænding -> underspænding;
- LSD-trip som 13.årig; 12-14.5 år; tærskelmanden.

Samlet

Tavlen en samtale og en tilknyttet omhandler en kropbehandling, eventuelt kun på plus-minus-strømmen, også kaldet chock-strømmen. Tavlen kan deles op i 3 segmenter.

 

->top