0253 Information Mindstenheder Objekter Segmenter

  0253 Information
dato Logiske notationer
 

prototype0253 s009

'afs. med olie'

Dette er 'prototype' for "afspænding med olie".
De indtil nu bemærkede kropfigurer, er alle fra afspænding / massage, hvor man ligger på en madras, mest i bordhøjde.
Ved brug af olie, er kroppen (del)blottet på de behandlede områder.

Prototypen 'afs. med olie' skal repræsentere lignende afspændinger med olie, og den dækker over alle tre trin i afspændingen, såvel indledning, udførelse og afslutning.
Information, der ikke er indeholdt i tavlen som kropfigur, men eksisterer andre steder i sessionen, skal - efterhånden som det træder frem - tilføres denne prototype.

Ofte er ordet "massage" brugt som forskel til "afspænding, og uden at markere, om det er massage med eller uden olie.

Kropsarbejdet i arbejdet starter med indførelse af "afspænding", og massage som sådan blev kun anvendt i begrænset omfang, og typisk på afgrænsede smerteområder.

 


typo0253s014 2

'afs. inder-yder-side eller plus-minus, v-> h'

- findes også spejlvendt, startende i højre side.

   
   
   
   
   
   
 

I tavle 0253s009 er der dannet en prototype for "afspænding med olie". Dennes definition videreføres her i en yderligere prototype for "massage (olie)", der angiver massage, og sandsynligvis også med brug af olie.

prototype0253s041

'massage, sikkert med olie'

Det rejser spørgsmålet, om der for enhver tavle - lokaliseret i objekter, figurer eller elementer, eller som segmenter - kan dannes en mindste-enhed, og om det i ethvert tilfælde skal gøres? Og på dette tidspunkt i analysen?

Ligeså for dannelsen af prototyper. Det kan siges, at enhver tavle danner en prototype, eventuelt kun bestående af sin egen. Her vil tavler kun abstrakt kunne relateres til hinanden, under fraseen specifik information, men vil samtidig kunne samles i "klasser" af bestemte typer. En klasseinddeling i denne forstand, går på tværs af segmentering og lokalisering, og tilfører analysen mulighed for, at se historie-dimensionen i billede og begrebsdannelsen.

Ud fra det sidste, må det konkluderes, at der altid skal skabes en mindsteenhed: den enkelte tavle som prototype. Ved siden af dannelsen af mulige mindste-enheder, skal der mao. også altid dannes en prototype for tavlen, men kun som de segmenter, den består af.

Spalten til højre er sådanne tavle-prototyper. Kan tavlen segmenteres, er al information med i de enkelte dele; er tavlen udsat for lokalisering, er der et eller flere objekter mm.. Kan mindste-enheder ikke lokaliseres, er det ikke nødvendigt at lokalisere et med tvang. Al information er allerede indeholdt i tavlen som objekt eller segment.

Ovenstående er et perspektiv, som analysen må rette sig ind efter. Så må det afklares, de problemer der stødes på ved dette.

 

typo0253s057

Indført i 0253 som markering af kropfigur, hvor der ikke er indført, eller lokaliseret en mindste-enhed

   
   
   
   
 

typo0253s090

Tavlen er en 'kropsfigur' omhandlende "massage", og den er dannet af tre trin:
1. en indledning
2. udførelse
3. afslutning

Ad 1. Indledningen kan være medtaget på kropfiguren, men kan - er indledningen noteret - være i referatet, evt. i en tilhørende tavle.

Ad 2. Udførelsen er selve behandlingen. Det kan være afspænding, elller massage, begge med eller uden olie, startende med den ene side fa kroppen først - typisk - bagsiden - og dernæst forsiden. Er der flere trin, markeres de fortløbende.

3. Afslutning. Afslutningen er "efterstunden og eftersnakken" - afhænger af tiden dertil, og/eller at vågne fra afs./massagen. Denne kan også være noteret i referatet.

   
  typo0253s091 3

' konvention for partner, kæreste, kone, hustru, elskerinde mm., der udtaler sig'
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Der kan dannes en tredje prototype for kropfigurer, "afspænding uden olie'

Prototype0253s116

'afspænding uden olie'