Forsamlingsrummet Bispebjerg

Kommunister, islamister og andet udsat godtfolk! Organiser

Mødeindkaldelse kommer senere

***

Løbeseddel til utilfredsheden nr.2” er på vej. Ideer, inspiration og forslag modtages hjertens gerne på info@gaderummet.dk

***

tvg278 29. Januar 2011 i Kanal København: "Interview. Kommunister, islamister og andet udsat godtfolk. Organiser", 30 min.

Løbeseddel 30. Januar 2011

Udkast Forsamlingsrummet

Kommunister, islamister og andet udsat godtfolk! Organisering

Løbeseddel til utilfredsheden - til etableringen af selvorganiseringssteder med udgangspunkt i unges behov.

Mødeindkaldelse senere

Det er gået hurtigt de sidste år på Bispebjerg - og ikke kun på Bispebjerg. Fattigdommen for unge og gamle er nu tydelig på gader og stier. Sulten kan høres, arbejdsløsheden ses, mens ensomheden larmer - og alligevel er alt ved det gamle. Hver især skal klare sig selv - og kan man ikke dette, så kan man få noget statslig og kommunal tvang, gennem aktivering og psykiatrisk behandling, hvor man også kan miste sin eventuelle bolig. Så man kan lære det, at indordne sig i underordningen.

Nogen håber på, at et kommende opsving vil redde dem; andre kan håbe at det ikke er dem, der står for tur i næste nedskæringsrunde, mens flere er holdt op med at håbe på forandring, eller bare en læreplads, arbejde, daglig mad og andre. Det fortælles, at det er et fælles ansvar at gøre noget til det bedre, men er det et fælles ansvar, at der altid er en overklasse, der endda i krigstid lever mere i overflod end i fredstid? Næh. Det fælles ansvar er vist afgået ved døden for flere tusind år siden. Mens den velbjærgede del af samfundet i dag bliver stadig mere massiv, udhules levestandarten systematisk for de i forvejen udsatte. Færre job at søge, og mens flere går sultne i seng, smider supermarkederne stigende mængder af mad ud i låste skraldespande. Vores 2/3-dels samfund kan snildt fungere videre, som hidtil hvor vækst og dankort-forbrug skal redde ”velfærden for os alle”, dog kan verdens ende så snart skimtes. Bispebjerg ligger højt på landkortet, og vil kunne klare 10 meters havstigning når jordens temperatur om bare 100 år er steget 2-4 grader – men hvem siger at indbyggerne også får lov at blive boede. Det vil jo blive attraktivt land for kapitalspekulanter, hvis det ellers holder til de voksende tyfoner og orkaner til den tid. Der er snart kun en frelse, livet efter døden.

Og dog er vi alle født i samfund, med behov for hinanden. Og der findes ingen klode B for vores affaldsstoffer og børn. Og når det fælles ansvar er afgået ved døden, så må det organiseres, så der kommer steder for samlet overlevelse og fælles løft. Det er ikke lokale problemer, der kan løses lokalt. Det er heller ikke kun generelle problemer, der kun har global udstrækning og ingen lokal fundering.

Det er bedre og billigere at dele dagens avis, hjælpe hinanden, uddanne hinanden, skaffe mad, tøj, teknik, løse fælles opgaver, få hinanden med – men det kræver et sted, der kan gøres til hinandens. Staten organiserer meningsløshed for at holde sammen på markedet, dét må kunne gøres uden: Organisering om opfyldelse af basale menneskelige behov, der ikke slider kloden op, men forsvarer den; og et sted der samtidig er åben for lokalområdets borgere døgnet rundt.

-----

Det ovenstående kan opfattes som et forsøg på et partiprogram, en pamflet, en notits på en altertavle, eller en religiøs løbeseddel – og du vil sikkert have ret i noget. Men intentionen er, hvad den enkelte efter læsning selv mener, er af betydning for sig, næsten og lokalområdet – og også handler ud fra det! Bag løbesedlen ligger at jeg synes det står forfærdeligt til, med det hele, og at ingen regering kan forandre det alene. Det er så tydeligt, nærmest, at det hele har spillet fallit - alle kan udtrykke det i detaljer - men det synes ikke at kunne udtrykkes i fælles fødder, der forandrer.

Jeg håber nedenstående kan inspirere til sammenknytning af tanke og handling. Formål: at danne selvorganiserende grupper, der arbejder for at få alle med, og hvor arbejdet tilhører fremtiden.

Konkret formål:

1. lokalt døgnåbent aktivitetssted, uden grænser på problem, alder og tilhørsforhold,

2. praksis og handling for personlig-social-faglig-politisk virksomhed;

3. skabelsen af stedet og de foranderlige diskussioner for det lokale i det globale.

Da ethvert massefænomen altid starter med et enkelttilfælde af noget fælles, må det en dag lykkes – lykkes at bryde med den globale katastrofekurs, også som den slår ned på Bispebjerg og andre steder. Det er måden i dag at danne samfund på, der er problematisk – og det må kunne gøres anderledes.

Kalle, Bogtrykkervej, Bispebjerg

http://www.gaderummet.dk; info@gaderummet.dk

 

Eksempel på problemstilling

Der er – mere end nogen sinde – brug for mødesteder for unge på Bispebjerg. De jages bare rundt som kvæg og bande, fordi de er i flertal, og uden fælles sted at mødes og være virksomme inden døre. Kommunens indsat består i kr.400.000 til en ½ socialrådgiver og en ½ gadeplansmedarbejder, der som udadgående medarbejder skal vække tillid og skabe kontakt tilbage til forvaltningen – men der er tale om hundredvis af unge. Det tilgodeser dem på ingen måde som gruppe, som generation. Og heraf masser af problemer for alle, der ikke løses, og ikke kun for de unge, der bliver hårdest ramt, da de lægger afmagt, krop og fængselsstaf til. En ganske kort vandring rundt på Bispebjerg fortæller om kælder på kælder i almene boligbyggerier, der kun bruges af ganske få – og kun en gang imellem. Dem kan man som ung se udefra, boligblok efter boligblok, nogen kældre har gildesale, der aldrig bruges, andre tomme billardsaloner – men ingen adgang.

Så siger kriminalbetjenten, der tilfældigt er til stede: ”Hvis nogen kunne komme med de simple, og målelige argumenter - argumenter vi som politi har - at når der laves klubber og steder, så vil det – selv om det skaber lidt ekstra aktivitet nogen steder – hurtigt kunne aflæses positivt i kriminalstatistikken omkring hærværk, tyveri, vold mm., og større fælles livskvalitet i området”.

Men det er ikke betjenten, der kan skabe stederne. Det er dem, der kigger ned i kældrene, og støder på andre med samme behov! 

***