November 2007. Genoptryk af faglig artikel et år efter konfliktens opstart
”Økonomien i Gaderummet og de faglige udfordringer”, 21.november 2006

Af Kalle Birck-Madsen, daglig leder Gaderummet

For et år siden barslede Socialforvaltningen med en Tilsynsrapport af 6.november 2006, Til kommentering. Socialfagligt Tilsyn synede et meget velfungerende flittigt sted og arbejde, hvilket også fremgår af rapporten, men Tilsynet tilføjede nye krav, der betød at Gaderummet skulle ændres væk fra sit arbejds- og godkendelsesgrundlag.

I situationen i november 2006 virkede det uigennemtænkt og konstrueret. Gaderummets profil, identitet, særegenhed, det brugerstyrede, den åbne dør, det indholdsmæssige psykologiske og sociale arbejde, netop dét der gjorde Gaderummet til et velfungerende sted, svarende til dets godkendeslesgrundlag,
skulle fjernes.

Så satte jeg mig for at søge at afdække, hvad der var Gaderummets aktuelle situation og udfor- dring, således at det kunne blive synligt, hvad det var for et arbejde, som Socialforvaltningens Tilsyn gjorde krav til. Jeg håbede, at det gennem en tydeliggørelse af arbejdet, efterfølgende ville være muligt at svare adækvat på Tilsynets rapport, således at den positive udvikling i Gaderummets arbejde kunne fortsætte intakt og blive endnu bedre. Det blev til artiklen ”Økonomien i Gaderummet og de faglige udfordringer", 21.november 2006. Gaderummet havde dengang lige færdiggjort en større teoretisk- empirisk forskningsrapport, ”Projekt Indre Lænke, september 2006”.

I starten december 2006 svarede Gaderummet ved undertegnede, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daværende formand.
2006-12-06 Gaderummets Tilsyn. Tilbagemelding på Tilsynsrapport af 8.november 2006, v/ Kalle Birck-Madsen
2006-12-06 Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejdersynspunkt v/ På vegne af den samlede medarbej- dergruppe Fatima Lindegaard Pedersen
2006-12-06 Kommentar til tilsynsrapport. Sagsnummer 319632 v /Ole Henriksen

Selvom svarene var meget grundige, og påviste afgørende fejl, foretog Tilsynet ingen ændringer i Til- synsrapporten fra 6.november 2006. Gaderummet modtog efterfølgende d.3.januar 2007 den samme tilsynsrapport, som tidligere i udkast, nu havde den bare fået status af et færdigt papir, samt et 3 siders følgebrev, hvor Tilsynet bekræftede modtagelse af Gaderummets 3 svarskrivelser. Det fremgår ikke af følgebrevet, at Tilsynet ikke har taget Gaderummets svar med i udformningen af den endelige Tilsyns- rapport. Det finder man kun ud af ved at sammenligne rapporterne bogstav for bogstav.

Endelig Tilsynsrapport tilsendt Gaderummet 3.januar 2007: Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.auguat 2006, inklusiv følgebrev.

I den efterfølgende fremsendelse til Socialudvalget d.24.apirl 2007, hvor Gaderummets fremtid er på spil, delagtiggøres udvalgsmedlemmer ikke i overnævnte. Socialudvalget modtager kun selve Tilsynsrapporten – ikke følgebrevet, og heller ikke oplysningen at Tilsynsrapporten, der fremlægges er identisk med førte udkast, og at der trods Gaderummets indsigelser, ikke er ændret noget som helst i rapporten. Nu fremtræder Tilsynsrapporten som et indiskuterbart billede af forholdene i Gaderummet, trods at den er misvisende og helt går skævt af vores arbejde og godkendelsesgrundlag.

Tilsynsrapporten som den fremlægges til Socialudvalget i dagsorden af 24.april 2007: Bilag 3. Tilsynsrapport Gaderummet 2006.