17.august 2007

Socialforvaltningen    

Københavns Kommunen

MR-Voksne

Att: Lars Gregersen    

 

Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune

 

Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i Gaderummet. Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer

 

Socialforvaltningen for Tilsyn og kvalitet kom d.6.november 2006 med sit udkast til socialfaglig Tilsynsrapport for 2006. Rapporten er her. I tilbagemeldingen fra Gaderummet 6.december 2006 – ved formanden, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daglige leder – gøres det opmærksomt på, at Tilsynsrapporten ikke er retvisende for Gaderummets anerkendte arbejde og at den er fuld af fordrejninger og har mange direkte fejl. 

Specifik anmodning fra Gaderummet

Der skrives, som ét af mange punkter, blandt andet følgende, fra undertegnedes side:

” Tilsynet refererer samtale med to unge, hvor enkelte dog var ”svært psykisk syge”. En andet sted omtaler Tilsynet en ”alvorlig psykisk syg”. Når Tilsynet mener at kunne skrive sådan om Gaderummets unge, så stiller man også op til videre handlen. Der er behov for, at Tilsynet identificerer den/de pågældende personer, samt fremlægger deres faglige vurderingsgrundlag, så der kan handles på det, og således at de unge der vedvarende har tanker om ”Er det mig, de mener?” kan få lidt hvile, og den pågældende unge en revurdering af indsatsen. Det må tages herfra sammen med den pågældende”.

 

Ingen oplysninger gives, ingen ændringer foretages af Tilsynet

I sin endelige tilbagemelding 3.januar 2007 medtages Gaderummets svar i rapporten side 2 som ”..modtaget….”, samtidig med at der ikke ændres et komma i det oprindelige udkast. For den endelig rapport, se her. 

 

Fejl og usandheder om Gaderummet gøres til offentlige sandheder

Usandheder, fordrejninger og fejl ophøjes hermed af Tilsynet til ”sandheder om Gaderummets arbejde”, hvilket efterfølgende fører til at store dele af pressen kunne bringe reportager og lave udtalelser om Gaderummet som et ”bosted for stærkt psykisk syge”, hvis ”lægeordinerede medicin tilbageholdes af ledelsen i Gaderummet”.  

Se fx bare følgende udpluk 20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning, 23.maj 2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle; 09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes

  Jyllands-Posten, 25.april 2007, Jyllands-Posten 3.maj 2007, Nyhedsavisen 27.april 2007, Jyllands-Posten 26.april 2007, 24-timer, 25.april 2007 og lægen Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lorry 24.april 2007. 

 

Det har ikke været muligt at imødegå ovenstående fejlagtige udsagn, se fx Jyllands-Postens afvisning d.27.april 2007 af Gaderummets klage. Alt er blevet afvist med henvisning til den oprindelige – og fejlagtige - tilsynsrapport. Henvendelserne til Forvaltningen og til Socialudvalget

om samme emne, før den endelige beslutning af Socialudvalget beslutning om at lukke Gaderummet d.2.maj 2007, er blevet ignoreret. Derfor har et samlet Gaderum d.10.juli 2007 klaget til Ombudsmanden, der har bedt kommunen og Socialministeriet om at besvare Gaderummets henvendelser. Så vil Ombudsmanden følge op på det.

 

En bruger finder sig groft misbrugt, har fået nok og klager til Ombudsmanden over Tilsynet

Frustrationen over at end ikke faktuelle fejl kan ændres i Tilsynets rapport, har ført til, at en bruger af Gaderummet har klaget til Ombudsmanden d.12.august 2007 over Tilsynets behandling af pågældende. 

Vedkommende beder Ombudsmanden medvirke til, at Købehavns Kommune ved Tilsynet identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at have ”observeret”, og som ”skulle være frataget deres lægeordinerede medicin”. Vedkommende vil gerne have fremlagt dokumentationen herfor. Det er vel meget naturligt. 

 

Gaderummet skal derfor igen bede om, at de omtalte to ”svært/alvorlig psykisk syge”, som Tilsynet ”observerer” i Gaderummet, og som jeg skulle have forsømt ved at fratage dem deres lægeordinerede medicin, at disse personer identificeres overfor mig, da det er mit behandleransvar der beklikkes, og hvor jeg uden svar ikke kan handle på de påpegede eventuelle problematiske forhold – og/eller begrunde at der ikke er gjort fejl. Påstanden om fejl ud i det vanrøgtede er i vidt omfang i offentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og færdigheder til mit arbejde.

 

Det jeg anmoder om er følgende:

                                      1. Kommunens bekræftelse på, at man har modtaget Gaderummets indsigelser og korrektioner til Socialforvaltningens udkast til socialfaglig tilsynsrapport 2006.

                                      2. Hvorledes disse indsigelser og korrektioner er blevet behandlet af forvaltningen, herunder om forvaltningen har søgt at få afklaret de divergerende opfattelser/udsagn. Hvis forvaltningen ikke har fundet grundlag for at afklare denne betydningsfulde usikkerhed om, hvad de faktiske forhold var, skal jeg anmode om en begrundelse herfor.

                                      3. Aktindsigt i de akter, der omhandler Tilsynets interview og grundlaget for vurdering af samtalen med de to unge, der opholdt sig i Gaderummet under Tilsynets besøg. 

                                      4. Navnene på de to unge mennesker, der blev interviewet, og som skulle være henholdsvis ”svært psykisk syg” og ”alvorlig psykisk syg”

 

 

Jeg skal bede om et svar inden for 10 dage.

 

Med venlig hilsen 

Fra et enigt Gaderum

V/ Kalle Birck-Madsen cand.psych.

Daglig leder Gaderummet-Regnbuen

 

Henvisninger:

20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning

23.maj 2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle

09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes

 

27.april 2007 Nyhedsavisen. Mistillid til Gaderummet

27.april 2007 Jyllands-Posten. Angående dementi

26.april 2007 Jyllands-Posten. Borgmester beskyldes for at holde hånd over bosted

25.april 2007 TV2Lorry. Utraditionelt bosted for unge

25.april 2007 Jyllands-Posten. Kritik af bosted vokser

25.april 200724-timer. Kritik af bosted vokser

24.april 2007 TV2-Lorry med Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lorry 24.april 2007

24.april 2007 Jyllands-Posten. Bosted for unge truet

 

03.januar 2007 Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.auguat 2006

 

07.december 2007 Følgebrev til tilbagemelding til tilsynsrapport, v/ Ole henriksen, formand

06.december 2006 Kommentar til tilsynsrapport. Sagsnummer 319632 v /Ole Henriksen

06.december 2007 Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejdersynspunkt v/ På vegne af den samlede medarbejdergruppe Fatima Lindegaard Pedersen

06.december 2006 Gaderummets Tilsyn. Tilbagemelding på Tilsynsrapport af 8.november 2006, v/ Kalle Birck-Madsen

 

08.november 2007Københavns Kommune. Vedrørende tilsynsrapport på Gaderummet, samt  tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2.juni og 15.august 2006,  v/ Carsten Stæhr Nielsen og Karen Elmegaard.  Og Tilsynsrapport v/ Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen