Fra: Gaderummet-Regnbuen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]
Sendt: 6. februar 2007 02:34
Til: Mikkel.Warming@sof.kk.dk; E826@faf.kk.dk; Elsebeth Hytten
Emne: Gaderummet. Tilbagemelding

 

Forvaltningen er tidligere informeret. Alt materiale kan ses på www.nygaderum.dk under linket "Konturerne af en grundlæggende intimideringsproces 30.januar 2007"


Kære Jens Aabroe Nielsen

Socialforvaltningen

MR-Voksne

 

Kopi til:

- Socialborgmester Mikkel Warming;

- Kontoret for Tilsyn, Kvalitet og Service i enkeltsager

 

 

Nedenstående udtalelse ”Efter stormen kom afklarende ro” med status af pressemeddelelse, fremsendes hermed i forbindelse med tilbagemelding til Kontoret for Tilsyn, Kvalitet og Service i enkeltsager. Den præciserer vores standpunkt i forhold til det forefundne arbejde, bestyrelsesformanden og kommunen.

 

Det passerede i huset har været voldsomt krænkende. Ét er bestyrelsesformandens handlinger overfor huset og kommunen i den aktuelle situation siden medio december 2006, et andet er en opdukkende sag ved domstolene, der sætter det hele i relief på en yderligere belastende måde.

 

Det er vigtigt for Gaderummet at få samlet sit bagland op, herunder kontakten og plejen til husets store netværk af naturalia-givere og fondsstøtter. Stedet er båret af tillid til at ting forvaltes godt.

 

 

Med venlig hilsen

Kalle Birck-Madsen

Gaderummet-Regnbuen

Rådmandsgade 60

5.februar 2007