Til
Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Alle 177
2400 København NV
tilhov@statsforvaltning.dk
d. 16. november 2009

 

Til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynsafdelingen 

Anmodning om tilsyn af Socialforvaltningen og Socialborgmester Mikkel Warming, København

 

På vegne af tidligere brugere og beboere fra det nu lukkede og ryddede fristed Gaderummet skal jeg hermed melde Socialborgmester Mikkel Warming og Socialforvaltningen i Københavns Kommune til Statsforvaltningens tilsynsafdeling, med anmodning om undersøgelse af lovligheden i følgende forhold.

For et år siden, d. 21. november 2008, lukkede og ryddede Københavns Kommune - under vores protest - vores fristed Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N. Gaderummet var finansieret af midler fra statens SATS-pulje på 3,9 mill. kr. årligt.

Københavns Kommune fik af Socialministeriet lov til at beholde Gaderummets SATS-pulje-bevilling, under forudsætning af ”at Socialministeriets bevilling til Københavns kommune anvendes til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk målgruppe.”
Det blev også dengang lovet af Socialborgmester Mikkel Warming og Københavns Kommune.

Det er nu 1 år siden og der er stadig ikke oprettet noget bo- og væretsted i lokalerne, og de fleste brugere bor på gaden eller hos venner og bekendte. Og alligevel modtager Københavns Kommune fortsat de statslige SATS-pulje-midler på 3, 9 mill. kr. fra Socialministeriet, men uden at have realiseret formålet med bevillingen.

Vi er mange der er utilfredse og forargede over dette, og vi undrer os meget over hvad de 3,9 mill. kr. så bruges til. Jeg beder derfor Statsforvaltningen tage stilling lovligheden i sagen.

Med venlig hilsen

Peter Mosegaard
Tidligere bruger og senere frivillig i Gaderummet
Peter Mosegaard (petermosegaard@gmail.com)
Mobil 2276 2112

Se også http://debat.modkraft.dk/read.php?7,147233,147233#msg-147233