”For mangfoldighed og retten til selvbestemmelse”

Demonstration for alle Minoriteters

vej ud af Samfundets ensretning

Torsdag d. 18. dec., kl. 18.00

Demonstrationen har til formål at synliggøre vores utilfredshed med de vedvarende lukninger og reformeringer af de alternative behandlings-, pasnings- og undervisningstilbud, fristeder, væresteder og alternative scener.

Demonstrationen starter ved Sankt Hans Torv og videre til Rådhuspladsen, hvor der vil være underholdning, taler fra forskellige repræsentanter fra alternative tilbud og musikalske indslag, samt lidt at varme sig på.

Kom og vær med til at tydeliggøre, for politikere og samfund, hvor vigtige disse tilbud er for en mangfoldig kultur.

Samlet står vi stærkest i kampen for ”Retten til at være”.

Demonstrationen sker på initiativ af Gaderummet, bo-, være-, og behandlingssted for udstødte og hjemløse unge, som senest har været offer for bevægelsen af samfundsmæssig ensretning.

For yderligere information - kontakt:

Anne Lei tlf: 6065 0133 Nælde Krake tlf: 2617 7306

www.gaderummet.dk/ info@gaderummet.dk