29. november 2008

Gør noget Karen Jespersen

Skrevet af: Preben Brandt
Københavns Kommune har vist, at den ikke forstår behovet for, at Gaderummet er et sted, der kan noget, men har en anden måde at gøre det på

Københavns Kommune fik i fredags Gaderummet ryddet med politiet og fogedens hjælp. Bestyrelsen og medarbejderne i Gaderummet vidste godt, at fogedretten på begæring af Københavns Kommune havde besluttet, at vi skulle ud. Dommen var faldet for længe siden, og at det ville ske en dag var klart, sådan som det nu er ved udsættelser fra noget, man ikke kan betale husleje for.

For kommunens socialudvalg havde for længe siden besluttet, at stedet skulle lukkes og derfor tilbageholdt de midler, som var tildelt fra Socialministeriet til drift af Gaderummet.

Gaderummet er et være- og opholdssted for unge hjemløse, som ikke kan eller vil bruge de almindelige herberger, oftest fordi de ikke formår at overholde de regler, som man almindeligvis skal overholde i herbergerne. Den slags unge hjemløse er der mange af. De bor på skift på gaden og hos bekendte.

Usynlige unge

De fleste har oplevet voldsomme svigt og ydmygelser så langt tilbage i deres liv, som de kan huske. Også fra de ansvarlige myndigheders side. Vi kender alle historierne om svigtede børn, når de en gang imellem kommer frem i medierne. Men tro mig, der er langt flere, som får lov til at forblive usynlige.

Nogle af dem, der aldrig ville kunne fungere i et mere bureaukratisk system, havde fundet et sted, som de kunne have tillid til i Gaderummet. Jeg har set nogle af dem, der er gået derfra efter års kontakt, som langt stærkere personer i gang med en uddannelse eller i arbejde.

Det er nødvendigt med steder, der har en helt anden tilgang til de unge, end det, der kan opbygges i en sædvanlig institutionsstruktur og med en traditionelle pædagogik.

Politikkerne i socialudvalget i København bryder sig vist ikke om den slags og fandt i en tilsynsrapport nogle punkter, som de formelt kunne bruge til at tilbageholde de penge, som skulle gå til løn og husleje til trods for at arbejdet i Gaderummet blev udført i overensstemmelse med de aftaler, der var indgået med ministeriet.

Brugerne i bunden

Nu vil kommunen så, for de samme penge, etablere et nyt sted, hvor det sædvanlige medarbejderhierarki placerer brugerne i bunden uden ansvar og indflydelse. I forvejen er der masser af den slags herberger i København. Nu laver man så et til med nogle få pladser af samme type, som netop viser sig ikke at fungere i forhold til lige de unge.

Selvom pengene, som Gaderummet har fået bevilget, kommer fra Velfærdsministeriet, har det været København, der har haft ansvaret for tilsyn. Derfor har jeg forståelse for, at velfærdsministeren har holdt sig ude af sagen. Men kommunen har vist, at den ikke forstår behovet for, at der er et sted, der kan noget, men har en anden måde at gøre det på. Og da op mod hver tredje beboer af Gaderummet kommer fra andre dele af Danmark end København, mener jeg at der er god grund til at bede velfærdsministeren om at se på andre muligheder for at finansiere et nyt Gaderum. Ikke mindst fordi ministeren tidligere har givet udtryk for bekymring for, at der ikke var tilbud til netop denne gruppe unge.

Preben Brandt er dr.med. og formand for projekt UDENFOR & Rådet for Socialt Udsatte


Source URL: http://www.information.dk/173332