MERE OM BIVIRKNINGERNE VED DE TVIVLSOMME "LYKKEPILLER"

Af Karsten Olesen, boer i Gaderummet

27.oktober 2008

 

Mens neuroleptika alle medfører risiko for tardiv dyskinesi, er den ved SSRIerne svagere, hvis den forekommer. Krampebevægelserne ses ikke, men kun den svagere form af akatisi -ikke at kunne sidde stille. Til gengæld er det veldokumenteret at der efter længere tids brug kommer humørsvingninger med irritabilitet og aggressivitet, mest alvorligt relateret til skoleskydningerne i USA, se nedenfor rapporterne fra Tænk og den amerikanske SSRI stories med 2000 sager.

 

UPPERS AND DOWNERS
"Downers" og stimulanter. Stoffer som librium og valium etc. kaldes i slang for downers. Der er ikke fuldstændig enighed om deres virkning, nogle hævder at de frigør nogle af organismens egne endorfiner. De benyttes mod abstinenser efter alkohol og mod angsttilstande. Problemerne med disse er velkendte -de skaber afhængighed ved længere tids brug. En række psykofarmaka er opbygget som kombinationer af diazepiner med en amfetamin-afledt gruppe i molekylet - altså kombinationer af downers med lettere stimulanser. En række andre er blot 3- eller 4-cykliske med en NH2-gruppe - de er i reglen "tungere" i det - heriblandt dem der er rapporteret som sløvende, ligesom opium er mere sløvende end kokain og amfetamin.

Her må man bedst spørge patienter der har prøvet dem, men det ser ud som om de har en kombination af neddyssende og lettere opkvikkende virkning. Et af de sløvende stoffer remeron (4-cyklisk). Manden, der blev sløvet af remeron, rapporterer at han bagefter fik en euforisk rus da han gik over til effexor.

 

PROZAC = FONTEX ER ET MODIFICERET AMFETAMIN
Det modsatte af downers er uppers eller stimulanter - først og fremmest dem der er varianter af amfetamin. Det gælder bl.a. MDMA, extasy og også khat, og blandt SSRIerne Prozac og Luvox.
Prozac er altså en fætter til MDMA. Man burde derfor holde øje med, om Prozac adskiller sig markant fra ovennævnte let neddyssende stoffer. Hvad selve irritabiliteten angår - Prozac er også involveret i skoleskydninger - er den vistnok også kendt fra amfetamin. Et andet stof, der lejlighedsvis har kunnet fremkalde mani, er sifrol - se BT-artikel om en kvinde der fik det ordineret mod Parkinsons syge, men det viste sig et give maniske sindstilstande.

En anden fætter til amfetamin er ritalin, anvendt imod DAMP i den forventning at det øger tænkeaktiviteten. De fleste øvrige "SSRIer" er imidlertid kombinationer af kerner - ofte 3- eller 4-cykliske, undertiden downers - med den aktive NH2-gruppe. For alle rapporterne gælder, at tilstanden ikke er helt stabil, og at der efterhånden opstår uligevægt med tendens til aggressive handlinger. For de fleste SSRI’er gælder at man ikke er 100 % sikker på virkningen - de kan godt have flere virkninger forskellige steder i organismen

GENNEMGANG AF TÆNK-RAPPORTERNE

Disse bivirkninger er beskrevet i detaljer i Tænk 2006: http://www.taenk.dk/?cid=6568. Man bør holde øje med om personerne beskriver neddyssende eller opkvikkende virkning. Remeron opgives at være meget sløvende. En patient rapporterer at hun fik mareridt af effexor, mens manden, der var blevet sløvet af remeron, rapporterer at han bagefter fik en euforisk rus da han gik over til effexor.
Det kunne være samme virkning som ved "gode og dårlige trip", hvor den i forvejen eksisterende grundtilstand forstærkes. I nogle tilfælde rapporteres "tankemylder" og mareridt ligesom ved for store doser psykodelika. I flere tilfælde rapporteres en god tilstand i starten, men den gennembrydes så efterhånden af en gradvis overgang til aggressivitet, i et enkelt tilfælde med en voldsdom til følge Zoloft). Se også læserbrevet nr.4 i http://www.taenk.dk/?cid=6660, som er et nyttigt korrektiv til psykiaternes og apotekernes blanke afvisning. En stor del rapporterer denne aggressivitet, som svarer til situationen omkring skoleskydningerne. Ifølge rapporten om skoleskydninger er alle stofferne involveret i denne overgang, også Prozac.


De der rapporterer positive resultater er formodentlig dem der har fået de mest MDMA- eller opiumslignende stoffer, jf. "mand, 44år, Midtjylland". Jf. også rapporterne om afhængighed ved seroquel - et lidt opiumslignende stof.

 

SSRISTORIES.ORG
Den amerikanske "SSRI” stories rummer 2000 tilfælde af voldelig adfærd på forskellige SSRIer,
http://www.ssristories.org. Det er først og fremmest de berygtede skoleskydninger, men også selvmord og selvdestruktiv adfærd. Her er samtlige SSRIer involveret.


BEHANDLING AF PANIKANGST MULIGVIS POSITIV
Et sted hvor der muligvis er positive resultater er i behandlingen af panikangst og ocd, se hertil debat med den nu afgåede Tom Bolwig i DR2, http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden Om med Ann Marker/20070227104838.htm

Han skriver her om angstens virkninger, forhøjelse af stresshormonet cortisol, der medvirker ved angst og udbrændthed og som nedbryder cellevækst og helingsevne.
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden Om med Ann Marker/20070227104838.htm


KILDER TIL OPBYGNING OG VIRKNING
Beskrivelser af en række af stofferne findes på engelsk wikipedia, mens medicinske detaljer ligger på http://www.drugbank.ca.

 

                                                                                                                                   ¤