Pressemeddelelse: Nørrebro d.19.6.2008

 

Socialborgmester meldes til Statsforvaltningen for omfattende svigt og lovbrud.

 

 

Vi, ca. 200 hjemløse og udsatte unge, melder i dag Socialforvaltningen i København og Socialborgmester Mikkel Warming til Statsforvaltningen. Årsagen er omfattende fejl, retsbrud og tilsyneladende lovbrud i den aktuelle sag om lukningen af vores fristed, Gaderummet, på Nørrebro.

 

Vi risikerer nu at blive smidt på gaden d. 20. juni, men på et fejlagtigt og retsstridigt grundlag, der aldrig er blevet undersøgt. Dokumentation er stadig umulig at få. Gaderummets lovbestemte ret til partshøring i sin egen sag, er også blevet undladt. Det, mener vi, er ulovligt.

 

Socialforvaltningen har nu uretmæssigt tilbageholdt vores midler fra Velfærdsministeriet (3,9 mio.) i 13 måneder. Vi har levet uden varme og varmt vand siden oktober 2007, og vores fyrede medarbejdere har på vores opfordring arbejdet gratis i et år.

 

Vi har igennem et år forsøgt at råbe forvaltningen og borgmesteren op, for at få de alvorlige fejl rettet – uden resultat. Vi mener, at Socialborgmesteren groft har svigtet sit ansvar. Gaderummet er vores eneste sted. Vi er ”dem de andre ikke vil lege med” og vi har brug for Gaderummet, som det er. Vi vil ikke tilbage til gaden! Og det tror vi heller ikke, at kvarteret Nørrebro ønsker.

 

Den 20. juni kl. 13.00 offentliggør fogedretten sin afgørelse i sagen. Vi håber, at fogedretten afviser sagen og således mener, at kommunens handlinger bør undersøges. Vi har en god juridisk sag, som vi tror på. Men vi frygter, at fogedretten giver kommunen lov til at smide os ud, så de retsstridige handlinger ikke ser dagens lys, inden det er for sent.

 

Derfor melder vi i dag Socialforvaltningen i København og Socialborgmester Mikkel Warming til Statsforvaltningen, med anmodning om en tilbundsgående og uvildig undersøgelse.

 

Kom og besøg os over middag.

 

 

En samlet brugergruppe i Gaderummet

 

 

 

Kontakt

Brugerrepræsentant Peter Mosegaard – mob. 2276 2112

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, Alina Djakowska – mob. 2231 6322

 

Gaderummet – socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge.

Rådmandsgade 60, 2200 Kbh. N.

Tlf. 3581 5555, www.gaderummet.dk, info@gaderummet.dk