Til Jan Ole Jørgensen

Tidligere bruger af rådgivningen Regnbuen, Studenterhuset, i begyndelsen af 90-erne.

nightmood@hotmail.com

 

7.april 2008

 

 

Jeg skal hermed orientere dig om, at jeg må gøre undtagelse fra tavshedspligten for psykologer. Jeg gør undtagelsen i forhold til dig.

Du har aldrig været min klient, men jeg har taget imod henvendelser og oplysninger om dig, og var ligeledes som psykolog i supervisionsgruppe omkring dit forløb i rådgivningsgruppen Regnbuen tilbage i starten af 90-erne.

 

Undtagelsen gøres fra min side ud fra Etiske principper for nordiske psykologer. Regelsæt 2006-2008, og med særlig reference til kapitel 11.1.

 

 

Uddrag fra kapitel 11.1 Respekt for personens rettigheder og værdighed

 

”Fortrolighed og tavshedspligt

Psykologen respekterer den enkeltes ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som han erfarer om klienter og andre under udøvelsen af professionen. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre.

Psykologen kan også i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen”.

 

 

Du handler, uden akt for dine omgivelser, med systematisk misinformation om mig til følge.

 

Før min indstilling af dig, i 1995, hvor du afvises videre deltagelse i rådgivningens arbejde, "Til Regnbuens Rådgivningsdel vedr. Jan Ole Jørgensen, 31.maj 1995, Kalle", brugte du tiden på forskellige hadeobjekter. Nu kom så tiden åbenbart til mig!

 

Jeg tilstiller min henvendelse til Socialudvalget og Social/Velfærdsministerium.

 

 

Kalle Birck-Madsen, Cand.psych.

Gaderummet-Regnbuen

kallebm@mail.dk