Tomt svar til "radikale" kommunister

 

 

ARBEJDEREN 13.JUNI 2012 ARBEJDEREN.DK

 

 

 

Kommunistisk Parti holdt sidste år sin tredje kongres i København. Imellem kongresserne arrangerer partiet blandt andet offentlige møder, deltager i faglige og folkelige bevægelser og udgiver dagbladet Arbejderen. Hvordan kvalificerer det arbejde til en plads i regeringens kortlægning af radikale politiske grupper, spørger partiets formand, Jørgen Petersen, i et åbent brev. | Foto: pj

Tomt svar til "radikale" kommunister

Hvorfor er Kommunistisk Parti med i en rapport om ekstremisme og kan det udløse overvågning af unge sympatisører? Socialministeriet vil ikke svare.

Social- og integrationsministeriets Demokratikontor svarer ikke på, hvorfor Kommunistisk Parti er taget med i den rapport om "politisk ekstremisme i Danmark", som regeringen har bestilt som et led i sin såkaldte antiradikaliseringsstrategi.

Formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen,  kræver ministeriets svar på, hvorfor skal partiet skal mistænkeliggøres ved at blive inddraget i rapporten om radikale og ekstreme politiske grupper.

"Vi er et arbejderparti. Vores parti er ikke ekstremistisk eller venstreradikalt. Det har de danske kommunister aldrig været", skriver han.

LÆS ARTIKEL: "Partier raser over stempling som ekstremister"

I ministeriets ekstremismerapport – der blev offentliggjort i sidste måned – bliver det understreget, at de kommunistiske partier ikke anvender ekstreme eller udemokratiske metoder i deres politiske virke i dag.

Men ingen ved, hvad fremtiden vil bringe, advarer forskeren bag rapporten, Chris Holmsted Larsen: "Den igangværende økonomiske krise har, særligt i Sydeuropa, givet vind i sejlene til en fornyet radikalisering og en styrkelse af den yderste venstrefløj, herunder også den kommunistiske. Dette har medført en betydelig stigning i den politiske vold og venstreekstremisme i disse lande, men det er endnu ikke muligt at sige, hvorvidt dette vil brede sig til Nordeuropa."

Risikerer unge PET-samtaler?

Ministeriets ekstremisme-rapport bliver ledsaget af en serie på fem hæfter udgivet af Socialministeriet.

Hæfterne instruerer blandt andre skolelærere og pædagoger i, hvordan de skal holde øje med og registrere unge, der kommer med radikale eller ekstreme synspunkter.

Ministeriet har blandt andet udarbejdet et såkaldt bekymringsskema, som lærere og pædagogerne kan bruge til at registrere, om en ung er på vej ud i ekstremisme. Herefter kan den unge indkaldes til såkaldte "bekymringssamtaler" hos PET.

Blandt de "bekymringstegn", som lærere og pædagoger med, er om den unge deltager i møder med ekstreme budskaber, opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstreme budskaber, har plakater med totalitære symboler hængende på sit værelse.

Derfor vil partiformanden  også gerne vide, om unge, der viser sympati for den kommunistiske bevægelse, risikerer at blive overvåget af lærere og pædagoger og indkaldt til samtale hos efterretningstjenesten.

Afviser at tage stilling

Chris Holmsted Larsen har tidligere fortalt til Arbejderen, at han efter ønske fra Socialministeriet har inkluderet lige så store dele af venstrefløjen som af højrefløjen i ekstremismerapporten.

LÆS ARTIKEL: "Ekstremismerapport havde kvoter for venstrefløj"

Men i Socialministeriets  svar til Kommunistisk Parti skriver kontorchef Hanne Stig Andersen, at det er forskeren selv, der har bestemt, hvilke partier, der skulle registreres i rapporten.

"Ministeriet har ikke haft indflydelse på det forskningsmæssige indhold i rapporten,  herunder forskerens afgrænsning af de nævnte grupperinger", skriver hun.

Hanne Stig Andersen har ingen kommentarer til spørgsmålet om hvorvidt unge med kommunistiske sympatier risikerer overvågning, fordi det ikke er ministeriet, der står for den del af antiradikaliseringsstrategien.

Kontorchefen for Socialministeriets såkaldte Demokratikontor, Hanne Stig Andersen, ønsker ikke at uddybe sine svar overfor Arbejderen.Her kan du læse korrespondencen mellem socialiministeriet og Kommunistisk Parti:

22. Maj 2012

Åbent brev til social- og integrationsminister Karen Hækkerup

I maj 2012 afholdtes en EU-konference om: »Ekstreme miljøer og organisationer«, hvor der blev præsenteret en rapport af Chris Holmsted Larsen. Kommunistisk Parti blev herved opmærksom på de aktiviteter, som foregår under Social- og integrationsministeriets afdeling for demokratiske anliggender, som ledes af kontorchef og tidligere PET-medarbejder Henriette Korf.
Holmsted Larsens udredning, som er bestilt af ministeriet, beskriver kommunistisk parti som en del af det ekstreme miljø, som afdelingens »forebyggende« virksomhed åbenbart er rettet imod. Derfor har vore organisationer en direkte interesse i de nævnte aktiviteter, ikke mindst i relation til vore unge medlemmer.

En konsekvens af ovenstående kan øjensynligt være, at unge mennesker, der viser sympati for den kommunistiske bevægelses vision om et samfund uden udbytning, risikerer at blive overvåget af pædagoger, lærere og socialarbejdere, at registreringsskemaer fra disse videresendes til PET og at de unge mennesker herefter risikerer indkaldelse til såkaldte »bekymringssamtaler«.

Kommunistisk Parti protesterer imod at gøres til en del af en sådan overvågning og undersøgelse. Vi er et arbejderparti. Vores parti er ikke ekstremistisk eller venstreradikalt. Det har de danske kommunister aldrig været. Kommunisterne har i snart 100 år været en del af den danske arbejderbevægelse og i hele denne lange periode kæmpet for at realisere bevægelsens målsætninger.  

Vi finder det uforståeligt, at en afdeling af Social- og integrationsministeriet ledes af en person, hvis baggrund er spionage og ikke et socialt engagement.

Et meningspoliti med tilhørende stikkernet, etableret gennem Social- og integrationsministeriet, er i skarp modstrid med det demokrati, som hævdes at være grundlaget for magtudøvelsen i Danmark.

Med venlig hilsen
Jørgen Petersen,
Kommunistisk Parti


 

29. maj 2012

Replik fra ministeriet I

Kære Jørgen Petersen.

Tak for din henvendelse til social- og integrationsminister Karen Hækkerup, som blev modtaget i ministeriet den 22. maj 2012.

Jeg må indlede med at konstatere, at din henvendelse er baseret på ukorrekte oplysninger. Social – og integrationsministeriet har ikke en »Afdeling for demokratiske anliggender«, men derimod et kontor ved navn Demokratikontoret, hvor undertegnede er kontorchef.

Som du beskriver i din henvendelse, har ministeriet bestilt statusrapporter om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark.

Af forskningsbestillingen fremgår det, at der blandt andet skal udarbejdes en statusrapport, som giver et overblik over udfordringer med højre- og venstreekstremisme i Danmark på baggrund af eksisterende viden.

Chris Holmsted Larsen har udarbejdet rapporten Politisk ekstremisme, hvor han med afsæt i sin begrebsafklaring redegør for, hvorfor de respektive navngivne grupperinger beskrives i hans rapport.

Rapporterne er som nævnt baseret på eksisterende viden og åbne kilder. Ministeriet har ikke haft indflydelse på det forskningsmæssige indhold i rapporten, herunder forskerens afgrænsning af de nævnte grupperinger.

Med venlig hilsen
Hanne Stig Andersen
Kontorchef, Social- og integrationsministeriet


1. juni 2012

Duplik fra Kommunistisk Parti

Til social- og Integrationsministeriet - att.: kontorchef Hanne Stig Andersen.

Tak for dit brev af 29. maj 2012 vedrørende Kommunistisk Partis klage over at være omtalt i den af ministeriet bestilte rapport af Chris Holmsted Larsen om politisk ekstremisme i Danmark.

Du skriver i dit svar til os, at vores henvendelse er baseret på, hvad du kalder ukorrekte oplysninger.

Kernen i denne sag er naturligvis ikke, hvorvidt du er kontorchef i »demokratikontoret« eller i »afdelingen for demokratiske anliggender«, som jeg, med et humoristisk glimt i øjet, tillod mig at omdøbe.

Jeg har noteret mig, at du behændigt undlader at forholde dig til sagsindholdet i vores henvendelse. Lad mig derfor indledningsvis påpege, at jeg ikke finder, at demokratikontorets svar lever op til kravene om gennemskuelighed og åbenhed hos en myndighed i en demokratisk stat.

Jeg skal derfor bede dig forholde dig til følgende to helt konkrete punkter:

  • 1. Hvad vi efterlyste, var ministeriets holdning til spørgsmålet om, at Kommunistisk Parti, som en del af arbejderbevægelsen, mistænkeliggøres ved overhovedet at blive inddraget i en rapport af denne type om radikalisme/ekstremisme.
  • 2. I forlængelse af ovenstående ønsker vi direkte et svar på, om hvorvidt en persons interesse for eller medlemskab af Kommunistisk Parti i sig selv kunne udløse overvågning fra kommunalt ansatte og efterfølgende indrapportering til myndighederne eller PET?

Det er vores opfattelse, at PET’s overvågning af lovlig politisk virksomhed er afvist af Folketinget. Spionage vedrørende politiske holdninger fra kommunalt personales side kan derfor umuligt være tilladt. Hvad mener ministeriet?

Jeg ser frem til et uddybende svar på disse enkle spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Petersen,
Kommunistisk Parti


12. juni 2012

Replik fra ministeriet II

Kære Jørgen Petersen.

Tak for din mail af 1. juni 2012 vedrørende rapporten Politisk ekstremisme.

I forhold til rapportens indhold er det således, at ministeriet har bestilt en statusrapport om udfordringer med højre- og venstreekstremisme på baggrund af eksisterende forskning.

Formålet har alene været at skabe et overblik over miljøerne/grupperinger på baggrund af allerede kendt viden.
Ministeriet har som sådan ikke en holdning til forskerens begrebsafgrænsning og rapportens indhold.

Dit andet spørgsmål kan jeg desværre ikke besvare, da det ligger uden for ministeriets ressort.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Hanne Stig Andersen
Kontorchef, Social- og integrationsministeriet

Relaterede artikler