En bivirkning af finanskrisen er, at stadig flere tænker: Karl Marx havde ret.

1800-tallets store revolutionære filosof og økonom mente, at kapitalismen var radikalt ustabil. Den havde en indbygget tendens til at producere stadig større bobler og krak. På længere sigt var den dømt til at udslette sig selv.

Marx hilste kapitalismens forestående selvdestruktion velkommen. Han var overbevist om, at der ville udbryde en folkelig revolution, som ville bane vej for et kommunistisk system, der ville blive ikke blot mere produktivt, men også mere humant.

Marx tog fejl angående kommunismen. Men i sin forståelse af kapitalismens revolutionære art var han profetisk: Han ikke blot gennemskuede kapitalismens endemiske ustabilitet. Mere fundamentalt indså Marx også, hvordan kapitalismen tilintetgør sit eget sociale grundlag: middelklassens livsstil. Den marxistiske terminologi med bourgeoisi og proletariat klinger i dag arkaisk. Men da han hævdede, at kapitalismen ville styrte middelklassen ud i en lige så usikker stilling som vilkårene blandt hårdt pressede lønarbejdere fra hans egen epoke, foregreb han den gennemgribende ændring i vores livsform, vi i dag kæmper for at få rede på.

Han påviste, at kapitalismen var historiens mest revolutionerende økonomiske system: Jæger-samlere opretholdt deres levevis i tusinder af år, slavekulturer næsten lige så længe og de feudale samfund bestod i mange århundreder.

I modsætning hertil forvandler kapitalisme alt, hvad den kommer i berøring med. Det er ikke kun de materielle produkter, der konstant forandrer sig. Hele virksomheder og brancher bliver skabt og ødelagt i en uophørlig strøm af innovation, mens menneskelige relationer opløses og genopfindes i nye former.

Kapitalismen er blevet betegnet som en kreativ destruktionsproces, og ingen kan benægte, at den har været uhyre produktiv.

Næsten alle, der lever i dag, har en højere realindkomst, end de ville have haft, hvis kapitalismen aldrig havde eksisteret.

Problemet er, at blandt de ting, der er blevet ødelagt i processen, er også den livsform, fortidens kapitalisme nyggede på.

Middelklassen falder

Kapitalismens forsvarere hævder, at kapitalismen giver alle mennesker de fordele, der på Marx’ tid var forbeholdt ‘bourgeoisiet’, dvs. den middel- og overklasseklasse, der ejede kapital og havde en rimelig grad af sikkerhed og frihed i deres liv.

Under det 19. århundredes kapitalisme havde de fleste mennesker intet. De levede af at sælge deres arbejdskraft, og når markederne røg i recession, måtte de døje med barske konsekvenser. Men efterhånden som kapitalismen udvikler sig, siger dens forsvarere, vil et stigende antal mennesker kunne drage fordele af den.

Tilfredsstillende karrierer vil ikke være forbeholdt de få. Aldrig mere skal almindelige mennesker kæmpe fra måned til måned for at overleve på en usikker løn. Beskyttet af opsparing, ejerskab af fast ejendom og en anstændig pension vil de kunne planlægge deres liv uden frygt. Med den demokratiske udvikling og velstandsspredning vil ingen længere være udelukket fra at nyde det gode borgerlige liv. Alle kan blive optaget i middelklassen.

Men i Storbritannien, USA og mange andre højtudviklede lande er der i løbet af de sidste 20 eller 30 år sket det modsatte. Jobsikkerhed eksisterer ikke længere, flere brancher og erhverv fra fortiden er væk; en livslang karriere i samme virksomhed er blevet et særsyn.

Hvis folk har formue, står den i deres huse, men huspriserne kan ikke blive ved at stige. Når kreditten er stram som i dag, kan de stagnere i årevis. Et svindende mindretal kan regne med en pension, som de kan leve mageligt af. Kun få har opsparing af betydning.

Flere og flere lever fra dag til dag med kun vage forestillinger om, hvad fremtiden bringer. Middelklassemennesker plejede at forestille sig, at deres liv ville udfolde sig i en velordnet udvikling. Men det er ikke længere muligt at anskue tilværelsen som en række faser, hvor hver enkelt når et skridt opad fra sin forgænger.

I den kreative destruktionsproces er stigen sparket væk, og for et stigende antal mennesker er en middelklassetilværelse end ikke noget, de kan hige efter.

I takt med at kapitalismen skrider frem, kaster den de fleste mennesker tilbage til en ny version af den usikre eksistens hos Marx’ proletarer. Nok er vore indkomster langt højere, og nok beskytter resterne af efterkrigstidens velfærdsstat os endnu i nogen grad imod social katastrofe.

Men vi har meget lidt effektiv kontrol over vores livsforløb, og den usikkerhed, vi må leve med, forværres nu også af vore politikeres måde at håndtere den finansielle krise på. Rentesatser tæt på nul og stigende priser betyder, at man får et negativt afkast på sine penge, og at ens kapital med tiden udhules.

Situationen for mange unge er værre endnu. For at erhverve de færdigheder, de har brug for på arbejdsmarkedet, må de stifte gæld. Da omskoling på et tidspunkt kan blive nødvendigt, er det nødvendigt at spare op, men har man stiftet gæld fra starten, kan dette blive vanskeligt. I dag har de fleste unge mennesker udsigt til et fremtidigt liv i usikkerhed.

Samtidig med at den fratager mennesker det borgerlige livs tryghed, har kapitalismen gjort de persontyper, der levede det borgerlige liv, forældet. I Thatchers Storbritannien i 1980’erne var der megen snak om victorianske værdier og fortalere for det frie marked yndede at argumentere for, at dette ville bringe fortidens sunde dyder tilbage.

For mange, f.eks. kvinder og de fattige, kan disse victorianske værdier være temmelig lammende. Men den afgørende kendsgerning er, at det frie marked tenderer mod at underminere de dyder, der opretholdt det borgerlige liv.

Når opsparing smelter væk, kan sparsommelighed blive vejen til ruin. Det er den person, der låner hæmningsløst og er ikke bange for at erklære sig konkurs, der overlever og søger videre mod ny velstand.

Når arbejdsmarkedet er meget mobilt er det ikke dem, der pligtskyldigt passer deres job, som får succes. Det er derimod dem, der altid er klar til at prøve noget nyt, som ser mere lovende ud.

Ingen oaser af sikkerhed

I et samfund, der løbende forvandles af markedskræfterne, bliver de traditionelle værdier dysfunktionelle, og enhver, der forsøger at leve efter dem, risikerer at havne på historiens mødding.

Med blikket rettet mod en fremtid, hvor markedet ville gennemsyre alle livsaspekter, skrev Marx i Det kommunistiske Manifest: »Alt, der er solidt, smelter og bliver til luft«. For en person, der levede i det tidlige victorianske England — manifestet offentliggjordes i 1848 — var det en forbløffende fremsynet iagttagelse.

Dengang forekom intet mere solidt end de samfund, i hvis randzoner Marx levede. Halvandet århundrede senere er vi havnet i den verden, han forudå, hvor alles tilværelse er eksperimenterende og midlertidig, og pludselig ruin kan indtræffe når som helst.

En lille fåtal har akkumuleret enorm rigdom, men selv denne har en flygtig, næsten spøgelsesagtig kvalitet. I victoriansk tid havde de virkeligt rige fint råd til at slappe af, forudsat at de forvaltede deres penge konservativt. Når heltene i Dickens’ romaner endelig arver en formue, foretager de sig herefter intet.

I dag findes der ingen oaser af sikkerhed. Markedets centrifugalkræfter er således, at ingen kan vide, hvad der vil have værdi om bare et par år.

Denne tilstand af evig uro er kapitalismens permanente revolution, og jeg tror den kommer til at være med os i al overskuelig fremtid. Vi er kun nået en lille del af vejen igennem en finanskrise, der vil vende mange flere ting på hovedet.

Valutaer og regeringer kan gå under, sammen med dele af det finansielle system, vi troede var blevet sikret. Der er ikke blevet sat effektivt ind imod risici, der truede med at fastfryse verdensøkonomien for kun tre år siden. De er blot forskudt til statsniveau.

Uanset hvad politikerne fortæller os om behovet for at dæmme op for underskud, er der oparbejdet gæld i en så enorm skala, at den aldrig kan tilbagebetales. Den vil næsten helt sikkert blive inflateret væk — en proces, der vil blive forbundet med smerte og forarmelse for mange.

Resultatet kan kun blive yderligere omvæltninger af endnu større omfang. Det bliver ikke verdens undergang, ja end ikke kapitalismens undergang. Men uanset hvad der sker, vil vi blive nødt til at lære at leve med den uberegnelige energi, markedet har frisat.

Kapitalismen har ganske rigtigt ført til en revolution, men ikke til den, Marx forventede. Den iltre tyske tænker hadede det borgerlige liv og så frem til, at kommunismen skulle ødelægge det. Og netop som han forudsagde, er den borgerlige verden blevet ødelagt. Men det var ikke kommunismen, der stod bag denne dåd. Det skulle blive kapitalismen, der dræbte borgerskabet.

© John Gray og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen