<-Ordnet efter år, flere emner

Videnskabsartikler fra Gaderummet-Regnbuen
Kritisk Psykologi i lokal historisk belysning
Siden er flyttet ind i Arkivet

Kritisk Psykologi - terapeutisk teori og metode. Forord Kompendium I,kap.1-6, 1996

Kritisk Psykologi - problemer i den menneskelige psykologi. Forord Kompendium II,kap.7-13, 1997

Kapitel 1-3:Dokumentation af en psykologisk praksis

Kapitel 4:Introduktion til den Kritiske Psykologi

Kapitel 5.0: Udviklingskonflikter i terapi

Kapitel 5.1:Terapirebet - en skitse til kritik af terapibehandlingen

Kapitel 5.2: Spiri-Marx

Kapitel 5.3: Familiesociologi og biologiske udviklingsfaser

Kapitel 5.4:Om omsummeringer

Kapitel 5.5 Menneskelige livsprocesser, psykiske forstyrrelser og psykiatri

Kapitel 5.6: Homo-triplex-mennesket

Kapitel 5.7: Psykiatrien ud af lægernes klør!

Kapitel 5.8: Menneskelig sam-arbejde

Kapitel 6: Grundbegreber i psykologien.

Kapitel 7: Bevidst sanselig virksomhed

Kapitel 8: Kollektive forformer, fortidigt, nutidigt og fremtidigt

Kapitel 9: Problemer, problembestemmelse og misforhold

Kapitel 10: Hvad er terapi? Oparbejdning af et begreb

Kapitel 11: At svare igen med udvikling

Kapitel 12: Behovenes problem

Kapitel 13: Civilisationsteori

Kapitel 14: Om unge og selvmord

Kapitel 15: Samfund og terapeutiske former 2004

Appendisk 2: Indholdsmæssige betemmelser af psykologiske grundbegreber.pdf..HTML

Kapitel 16: Introduktion til studiekredsens arbejde 1996

Kapitel 17a: Studenterhussagen 20.oktober 1993

Kapitel 17b: Svaret 1996

Kapitel 17b: Om Rådgivningen og kritiske psykologer, Egon Clausen i ILDSJÆLE (Uddrag)

Kapitel 19: Voksenlivet, arbejdet og problemerne!

Kapitel 20: At løfte eget standpunkt

Kapitel 21: Sundhed i tiden - et betændt anliggende

Kapitel 22: Alternativ rådgivning

Kapitel 23: Massakren på subjektet - om regeringens forebyggelsesprogram

2001 Udstødte unge, Kalle

2005 Marts. Socialpsykologisk fristed for udstødte unge

2006 November. Økonomien og de faglige udfordringer, artikle

2006 Dec. Kritik af kritikken. Om Socialfagligt tilsyn af Gaderummet

2007 Oktober. Forelæsninger DPU: "Marginalisering og psykiske forstyrrelser", pdf

2008 "Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence"

2010 Kategorier i Gaderummets socialpsykologiske praksis 1979-2009

************ARKIV
RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGNBUEN,Psykologisk Institut / Studenterhuset / Solidaritetshuset 1980-1995

Ungemanifest
1999-12-xx Manifest for ungeværd.
For retten til kvalificerede fristeder

2005 Offentligt møde i gamle Gaderum
25 års historie i ”Socialpsykologisk fristed for udstødte unge". Spiseseddel, oplæg og video
*******************

FKP 1-8, 1990-93

Sidste oversættelser:

A.N.Leontjew: Billedets psykologi

Frigga Haug: Offer eller gerningsmand

Teori om ideologi v/ Wolgang Fritz Haug

1995 Ideologi og sandhed. Gerhard Hauck. Anmærkninger til W.F.Haugs ideologiteori

1979 Til en kritisk psykologisk teori om subjektiviteten II, oversættelse af K.Holzkamp

1977 Kappeler, Holzkam, Osterkamp Oversaettelse af kapitel 3 og 4 i Psychologische THerapie Handeln
Den uafhængige begribelse af klientens objektive klasse- og placeringsspecifikke livssituation som det metodisk første skridt i den terapeutiske aktivitet

1977 Kappeler, Holxkamp og Ute H.-Osterkamp: Grundkonceptionen ved menneskelig subjektivitet, oversættelse kap.5

Hovedværket i Den Kritiske Psykologi, "Berlinerskolen", den subjektvidenskabelige psykologi, eller en psykologi fra den berørtes eget standpunkt:
Klaus Holkamp: "Grundlegung der Psychologie", Campus 1983

Der er et utal af oplæg og skrifter,og oversættelser af tysk grundlitteratur, som fremover vil blive sat ind ovenfor.

Terapi. Historisk-logiske udviklingsformer i terapeutisk virksomhed
opsamling af spec.1986 om "Terapi samfundsform subjektivitet", Kalle

1995 Psykologi uden bagtanker. Interview med rådgivningen

Løbe væk hus, Berlin.

2001 Utilpassede unge, Projektopgave af gruppe 14, Frøbelseminariet.pdf

2001 Gadens løse fugle, opgave

2001 juni. Når kontraster skaber frirum

2001 jan. Når unge går til yderlighederne

2001 maj. Kulturanalystisk evaluering

2002-02-12 Hvorfor fristaeder i Danmark. En bruger af Gaderummet fortaeller v Elin M. Andersen, psykologi

2004 juni Tidlig hjemløs. Den Sociale Højskole, Hans, Iris, Heidi og Allan

2004 jun.i Gadebørn i Københavnsområdet, Den Sociale Højskole Julie og Tanja

2004 august Hjemløs. RUC-opgave af Jacob, Marta og Sofie.htm

2006 jan. Praktikopgave. Gaderummet - en pædagogisk udfordring.

2006 apil. Dilemmaer i mødet mellem systemet og de unge misbrugere

2006 april. Liv og samfund. Seminarieprojekt

2006 nov. Mellem Marx og Fremtiden. Seminarieprojekt

2006 dec. På kanten af Integration, socialpsykologiopgave

2007 Juni. Hjemløs - et spørgsmål om integration. RUC Socialpsykologiopgave

2007 nov. Social eksklusion - rum til eksistens?, BA-opgave. Anja Blaksmark

2008 forår. Unge hjemløse, Afsluttende projekt i Psykologi. Per Steen Andersen

2008 juni. Gaderummet - analyse af et fælleskab, RUC, Anne Lei Jacobsen

2010 juli. Gaderummet - konkret utopi i krise. Speciale psykologi, Psykologisk Institut København. Anne Jønsson

2010 Dec. Mødet mellem udsatte unge og det sociale system. RUC Forvaltning. Anne Lei Jacobsen

2012 Håbløs ungdom. Anne Marie Janus Jensen, Speciale psykologi


Side til 'Den Kritiske Psykologi' / 'Kritischer Psykologie' / "Berlinerschule" / 'Subjektvidenskabelig psykologi'

Arkiv rådgivningen Regnbuen 1980-1996 Bezæt kloden før kapitalen har spist den

Ny:
1976 Haug, W.F. Vorlesung zur Einführung ins Kapital 100s
1983 Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park, Moscow 1968 280s

Holzkamp, Klaus

2010 "Grundlegung" på dansk
En særlig nyhed – som selv om den ikke er helt færdig, hvilket er mærket med gråt – er en dansk oversættelse af Klaus Holzkamps psykologiske hovedværk

1998 Holzkamp, K. Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept.pdf

1984 Holzkamp. Nur wer Angst hat, kann vernüftig sein.pdf

1983 Klaus Holzkamp: Grundlegung der Psykologie, Campus.pdf (pdf 600s)

1983 Klaus Holzkamp. Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik.pdf

1979 Klaus Holzkamp. Oversættelse af "Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivitat II".pdf

Dreier, Ole

Ole Dreiers "lille lyserøde" fra 1979: Den Kritisk Psykologi. Artikelsamling.pdf

Ute Holzkamp-Osterkamp

2000 Ute Osterkamp. Livsførelse som subjektvidenskabeligproblematik Nordisk Udkast.pdf .. Kalle-tegning af "livsførelseskonceptet"

Ute iht Freud/psykoanalysen (oversættelser)

1976 MOTIVATIONSFORSCHUNG II Kap. 5.3.2 til 5.3.3 Reinterpretation af Freud. Afværge

1976 MOTIVATIONSFORSCHUNG II Kap. 5.5 Reinterpretation af Freud. Over-jeget

1984 Ute Osterkamp. Inc tu, was ich tu - du tust, was du tust.Demokratische Erziehung 4.pdf

Terapiarbejder Tysk

1978 Aufarbeitung der Störungsgenese und Ausgewählter Therapieschwierigkeiten im Konkreten Einzel. Diplomarbeit.pdf (400s)

1978 Zur Bedeutubg der Emotion in Therapiepozess. Diplomarbeit Wolfgang Fanter.pdf (400s)

1990 Vygotsky. Kapitel 11. Henfald af begreber ved skizofreni, fra Barnets psykiske udvikling.pdf Oversigtsark for Vygotskys tanker i artiklen (20s)

1992 Wulff. Skizofren uforståelighed / Auf deutsch

1993 Wulff. Selvgennemkrydset intentionalitet / Auf deutsch

1995 Wahnsinnslogik. Von der Verstehbarkeit schizophrener Erfaring. Erich Wulff.pdf (200s)

Tolman; Maiers. Oversættelser

Fra: 1994 Tolman, Charles W. Psykology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psykology. Delvis oversat.htm

1991 Critical Psychology. Tolman & Maiers. Press New York. Engelsk.htm
Fra: 1991 Critical Psychology. Tolman & Maiers. Press New York, delvis oversaettelse.htm

Og Brecht og Marx og Villy Sørensen

1928-1956 Bertolt Brecht. Politiske Skrifter (100s 6.80Mb)

1962 Økonomi og filosofi, udvalgte ungdomsskrifter skrifter fra Marx,
med forord af Villy Sørensen.pdf
(70s 6.70Mb)

A.N.Leontjev

Problemer i det psykiskes udvikling 1977
D
el 1 ... del 2 ... del 3 (pdf)

Nyere engelsk om Critical Psykology

2008 Kritisk Psyologi. Leksikon for det 21.århundrede. Lotte Huniche & Line Lerche Mørch

2006 Mørck, L. L. & Huniche, L.‘Critical Psychology in a Danish Context

---

Hannah Arendt - Ondskabens Banalitet.pdf

1995 Thomas Højrup: Livsformer, pdf

1974 Milgram - lydighedens dilemma.pdf

----------------- Historie:...... Foucault Bogliste v/ Leif

1993 Terrorrist-rede på universitetet - Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende mod racisme

1996 De Autonome. Artikle af Kritiske Psykologer, Rådgivningsgruppen Regnbuen.pdf

1993 Udkast Kommentar Morten Nissen Social og politisk marginalisering.pdf

1997 Propaganda nr.8 Stormen paa Studenterhuset.pdf

1993 Slaget om Studenterhuset, Kalle

20. Oktober 1993 Terrorist-rede på Universitetet
Presse. Udvalgte klip

2009 Striden i Studenterhuset 1993. Hvad kan Gaderummet lære 2009

1941 Norge. Illegalt skrift. Carsten Frogner. Den usynlige front. At skabe en psykopat.pdf

Link til tidsskriftet Das Argument, Wolgang Fritz Haug

Marx og den politiske økonomi
Om den politiske økonomi hos Marx. Om tankeformer og privatformen, og hvorfor det socialistiske perspektiv i stoffet, er videnskabeligt perspektiv

1976 Haug, W.F. Vorlesung zur Einführung ins Kapital / index, også bagerst

1979 Philosophia 1-2-3. Haug og Pahuus. Politisk økonomi, privatformen.pdf

1984 Die Camera obscura des Bewusstseins. W.F.Haug m.fl..pdf

1984 Frigga Haug "Dialektisk teori og metode".pdf

-------

Noter til:

-------

1980- Udviklingsbegrebet. Hans Siggard Jensen, KUA

1980- Historik refleksion over udviklingsbegrebet, KUA

------

2009-05-24 Politiken. DDR sendt kuglen i 1977 mod Benny Ohnesorg, der førte til tysk terror. Tysklands historie skal skrives om.pdf

--------

Vil du eller vil du ikke!
"Vil du eller vil du ikke"

Om overvægt og vægttabsbehandling. Speciale ud fra kritisk psykologi,
Ditte Hammer Priebe nov.2009