Kripsy efter år

Manual for nybegyndere i Holzkamp-tysk

*****

1928-1956 Bertolt Brecht. Politiske Skrifter, Uglebøger

1934 L.S. Vygotsky. Thought in schizophrenia

1962 - fra Udv.Skrifter 1-2. Økonomi og filosofi, Marx v Villy Sørensen

1968 Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park, udg.1989, Moscow

 

1975-11-12 A.N.Leontjev. Billedets psykologi

1976 Haug, W.F. Vorlesung zur Einfuhrung ins Kapital (Index)

1976 MOTIVATIONSFORSCHUNG II Kap. 5.3.2 til 5.3.3 Afværge (Håndskrevet)

1976 MOTIVATIONSFORSCHUNG II Kap. 5.5 Reinterpretation af Freud

1977 A.N.Leontjev. Problemer i det psykiskes udvikling del 1

1977 A.N.Leontjev. Problemer i det psykiskes udvikling del 2

1977 A.N.Leontjev. Problemer i det psykiskes udvikling del 3

1977 Kappeler mfl KPS grundkonception for menneskelig subjektivitet

1977 Leontjev Virksomhed - bevidsthed - peronlighed. Med noter Kalle. Sputnik 1983 (noter)

1977 Kappeler, Holzkamp, Osterkamp Oversættelse af kapitel 3 og 4 i Psychologische Therapie Handeln (uddrag)

1978 Aufarbeitung der Stoerungsgenese und Ausgewaehlter Therapieschwierigkeiten im Konkreten Einzel. Diplomarbeit

1978 Psychiatrie und Politik. V Autorenkollektiv, Das Argument 78

1978 Zur Bedeutung der Emotion in Therapieproces. Diplomarbeit Wolfgang Fanter

1979 Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivitat

1979 Haug om Althusser i AS 40, s.105-129

1979-00-00 Philosophia 1-2-3. Haug og Pahuus. Politisk økonomi, privatformen

1979 Den kritiske psykologi - Dreier O.

1979 W.F.Haug Studiehefte. Ideologie

1980 Offer eller gerningsmand, Frigga Haug

1980 Frigga Haug. Erziehung und gesellschaftliche produktion.

1980- Historik refleksion over udviklingsbegrebet, KUA

1980- Udviklingsbegrebet. Hans Siggard Jensen, KUA

1981 Haug Frigga - Dialektisk teori

1981 Livshistoriske erfaringer v Kirsten Thrane

1982 Til metodegrundlaget for KritPsyk, Kalle

1983 Holzkamp, Klaus. Grundlegung der Psychologie

1983 Karl Marx' betydning for psykologien som vitenskap

1983 Klaus Holzkamp. Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik

1983 Tegneterapi af Anne mai

1983 Holzkamp om Marx og opdragelse

1984-10-06 Temaput om Kritisk Psykologi, udvikling gennem terapi

1984 Jantzen. Om psykoterapi

1984 Holzkamp. Nur wer Angst hat, kann vernunftig sein

1984 Ute Osterkamp. Inc tu, was ich tu - du tust, was du tust. Demokratische Erziehung 4

1984 Die Camera obscura des Bewusstseins

1985-01-00 Subjektiviteten mellem teori og praksis Synops i socpsyk, Kalle

1986 Afmagtens magtmidler. Jorn Graabaek Nielsen

1986 Familien - et kybernetisk problem. Axel Esser

1986-00-00 Erich Wulff. Produktion und Wirkung von Feindbildern. Das Argument nr.160 /
Produktion og virkning af fjendebilleder v Erich Wulff

1987 Forum Kritisk Psykologi nr.1, Atlas, Copenhagen

1987-11-12 Fremtidsværksted Kritisk Psykologi

1987 Holzkamp-biografi

1987 DP. Flygtninges psykiske kriser - Juio, Pia, Viviana, Ulla

1987 Om Bleulerts skizofrenibegreb

1988 Tysk psykiatri i det 19.aarhundrede v Vibeke Klitgaard

1989-11-30 Om Regnbuen - et eksempel på en kritisk psykologisk praksis. Helle Søberg

1989 Skitse oversaettelse af Subjektivitet II

1989 Morten Nissen. Om psykoterapi

1990 Praksisportraet Holzkamp og Morus

1990 Ole Dreier. Klientinteresser

1990 Ole Dreier. Denkweise uber therapie

1990 Holzkamp om samfund og psykolog i modsætning

1990 Oversigtsskema Vygotsky. Kapitel 11. Henfald af begreber ved skizofreni, fra Barnets psykiske udvikling

1990 Vygotsky. Kapitel 11. Henfald af begreber ved skizofreni, fra Barnets psykiske udvikling

1990 Morus Markard. Om kompetence

1990 Holzkamp om samfund og psykologi modsaetning

1990 ca. Klaus Holzkamp. Ref. Personlichkeit - zur Funktioonskritik eines Begriffes

1990 ca. Klaus Holzkamp. Praxis - Funktiopnskritik eines Begriffs

1991 Holzkamp. Noter til Personlichkeit - zur funktionskritik eines Begriffes

1991 Critical Psychology. Tolman & Maiers. Cambridge University Press New York, delvis oversaettelse

1991-00-00 CriticalPsychologi. Edited by Charles W Tolman og Wolgang Maiers v

1992 Erich Wulff. Zur Konstitution schizophrener Unverstandlichkeit / Wulff, E. Skizofren uforståelighed

1993 Erich Wulff. Selbstdurchkreuzte Intentionalitat / Wulff selvgennemkrydset intentionalitet

1993-03-04 20.ende seminar. Om grundforhold i psykologien kalle, spisesddel

1993-03-04 Tanker til seminar vedr. Regnuen

1993-03-05 Program for kritisk psykologisk seminar

1993-09-13 Ole Dreier. Indledning om praksisforskning

1993 Udkast Kommentar Morten Nissen Social og politisk marginalisering

1994 Konflikthåndtering - et probl. led i almen flygtningearbejde v Thomas M

1994-09-13 Dreier, Markard og Holzkamp - Praksisportraet

1994-10-28 Klaus Holzkamp. Kolonisierung der Kindheit, FKP 35

1994 Morten Nissen. Brugerindflydelse og handlesammenhænge i psykosocialt arbejde

1994 Tolman, Charles W. Psykology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psykology

1995 Das Argument 21. Gerhard Hauck. Ideologi og sandhed

1995 Thomas Højrup. Livsformer

1995 Ideologi og sandhed. Gerhard Hauck. Anmaerkninger til W.F.Haugs ideologiteori

1995 Wahnsinnslogik. Von der Verstehbarkeit schizophrener Erfaring. Erich Wulff

1996 Erik Axel. According tools with meaning

1996 Heiko Mussehl und Ulrike Otolski. Biographical Discource East

1996 Morus Markard. Hvad betyder kompetence til psykologisk arbejde i professionelt regi.

1996 Psykologiens Mozard v Eric Danielsen

1997 Ute Osterkamp. Marxist Psychology. Possible, desirable

1998 Almen psykologi. Den evige Narkoman v Anne Jønsson

1998 Den evige narkoman. Anne Jønsson, almenpsykologi, talepapir

1998 Holzkamp, K. Daglig livsfoerelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept

1998 Den sociale konstruktion af stofmidbrug. CRF. Morten Nissen

1998 Draft. Erklarbarkeit des Individiums aus seiner Entwicklung. Klaus Holzkamp

1998 Morus Markard. The Delopment of Critical Psychology

1998 Morus Markard. Uberlegung zu einer Antwort

1999 Kommentarer fra O Dreier vedr. personlighedspsykologien

2000 Den begrebslige bestemmelse af hverdagslivet Jacob

2000 Speciale teori og praksis v Jens Wilbrandt

2000-00-00 Ute Osterkamp. Livsfoerelse som subjektvidenskabelig problematik, fra Udkast

2002 Kroppen i psykologien

2003 Det kritiske subjekt, Morten Nissen, KUA

2003 Situeret læring

2004 Kritisk socialpsykologi. Bertelsen

2004 Spec. Kristine Kousholt Kritisk psykologi. Hello

2005 Kritisk psykologi. Fra leksicon

2006 Lotte og Line. Critical Psychology in a Danish Context

2006- University of Windsor - Critical Social Work - Street level society. Social

2007-11-19 Livsførelsesbegrebet

2008-01-09 Kritisk Psyologi. Lotte og Line

2009 M.Nissen og C.Vinum Street level society. Social interventions into young people's drug taking in Copenhagen

2009-11 Vil du eller vil du ikke. Speciale ud fra kritisk psykologi, om overvægt og vægtstabsbehandling. med billeder

2013 Tue Hammer Lerche. Personlighedspsykologi - Dreiers teori

 

*** ANDET FAGLIGT ***

Andenaes A - Generalisering

Fog J - Den moralske Grund

Freuds psykoanalyse - SamFL

1932 WA. Freud. Hvad forhindrer krig

Frimodt, J. - Narcissisme

Hannah Arendt - Ondskabens Banalitet

Bechmann - Forklaringsantagelser

Merrick - An Exploration

Joergensen PS - Om kvalitative analyser

Charmaz - More Grounded T

Milgram - lydighedens dilemma

Miller The obedience experiments

Minken - Socpsyk FL

Moeller, Marchen - Narcissisme

Moerch S - Forskning i Kvalitet

Olsen H - Kvaler eller Kvalitet

 

Torture and organized violence

Understanding Terrorism

 

**************

 

1970 Psykologens rolle i Kurashe

1970 Thomas Mathiesen Det ufærdige om magt

1970 Thomas Mathiesen Det ufærdige

1973 Thomas S. Kuhn. Videnskabens revolutioner, udg.1962

1989-03-24 At tænke sig en tilblivelse, Hovedopgave

1992 De fem ringes bog, Miyamoto Musashi

1999 Arne Poulsen om personlighedspsykologi, Ant.

2000 Marta Martinelli Quille. Kritisk om konfliktløsning

2000 Grounded teori v Henrik

2003 Torben Næsby. Rummelighed

2003 Per Vensborg. Psykiatriens fremtid

2006 Political_ponerology_lobaczewski

2006 Political_ponerology_lobaczewski_2