ET HUS TIL UNGE HJEMLØSE - blev det ikke til i denne omgang.

I januar 2015 øjnede nogle stykker fra Gaderummet, at et nyt projekt til "støtte til unge hjemløse", var ved at blive søsat i Sydhavnen. Det var naturligt for Gaderummet, at være nysgerrig her. Og det var vi så frem til april, hvor det blev tydeligt, at de ugentlige møder var "alibi"-møder - spil for galleriet! - ikke møder omhandlende hvordan huset kunne komme til at hjælpe unge hjemløse, men kun om hvordan en proforma-forening kunne dannes, hvorfra midler kunne søges.
Nedenstående sidste skrivelse fra Gaderummets position, er sendt ud på den fælles mail-liste. Og svaret fra Aberdeen er tilføjet. Nederst er der links til de sidste papirer, samt et link til kendt mail-korrespondance.

OM BLUF PÅ LAVT NIVEAU!
2015-04-23 Kalle. Om bluf på lavt niveau (pdf) og svar 2015-04-28 Eva Riedel.Aberdeen. Svar til Gaderummet

Jeg videresender hermed mine sidste oplæg, som jeg beklager aldrig nåede frem til fællesbordet / beslutningsbordet på Hellebro. Et beslutningsbord, der ikke var der, og aldrig havde været der. Der er ikke truffet en eneste beslutning af bordet på nogen af de omkring 10 møder, jeg har været med til. Aberdeens repræsentant havde enten skrevet referatet af mødet på forhånd – som i tilfældet den stiftende generalforsamling, der endnu ikke er afholdt, men hvor der allerede ligger et udateret udkast til referat - og de beslutninger, der blev truffet, blev truffet udenfor bordet og imellem møderne. Det er ganske vist! Jeg har selv været med til det på lejekontraktniveau, men da det ikke kunne komme frem til bordet, hvad der foregik, trak jeg mig straks ud.

Jeg vidste godt at Aberdeen – som sponsor med den tomme etage – havde betinget sig vetoret ift. beslutninger på bestyrelsesniveau i en kommende forening, men det var ikke åbent, tydeligt eller andet, at Aberdeen også skulle have vetoret om alt på procesniveau, vedtægtsniveau, husorden og lejemålsudnyttelse. Det var i starten heller ikke tydeligt, at valget af ”unge hjemløse”, mere var et smækkert pr-tema at profilere og søge frivillige og penge på, end at det omhandlede unge hjemløses ve og vel. Det handlede om at profilere navnet Aberdeen, så Aberdeen kunne få lejet en ubrugelig tom etage ud, samtidig med at de selv rådede over den gennem en proforma-forening.
Alle disse skjulte dagsordener, betød også, at de frivillige der kom - foreninger som enkeltpersoner - blev spillet ud mod hinanden, i det store game af ”del og hersk”, i samme grad man bare åbnede munden. Og det kom der også en masse falske fjendebilleder og konflikter ud af, frivillige og organisationer imellem – konflikter der sikkert aldrig bliver løst, nu hvor man ikke kommer mere!

Summa er: En ublu investor har malket arbejdskraft fra frivillige interessenter, under dække af at ville gøre noget for at hjælpe unge hjemløse.

Til de, der måtte tænke, at det er skrevet fra en mavesur position, så blot en detalje. Gaderummet havde ikke noget i klemme ift. projekt Hellebro, andet end mange frie ressourcer, kompetencer og nysgerrighed. Måske derfor vi blev så længe! Alligevel blev vi fanget ind i et djævelsk spil, med unge hjemløse som dæmoniseret.

Jeg er også en af dem, der ikke kommer mere. Hvis jeg var blevet på mødet i mandags, så havde jeg taget mig tid til at bemærke problemet om, hvorfor der ikke er udenlandske navne på mødereferater, mail-liste og vagtplan, selv om flere er skrevet på og deltager, og selv om det er dem, der har lavet mest i huset gennem tid! Er det nationalisme, lige som signalet fra de 6 meget store danske flag i huset, der i starten prægede lokalerne, eller er det en strukturel racisme!   

Jeg synes derfor, at det er en politisk problemstilling, omhandlende virksomheders brug og misbrug af frivillig arbejdskraft, i deres kapitaliseringsbestræbelse!

Som den investorforening Aberdeen er, har de sikkert også i ”kr. & øre” regnet på de forskellige parametre omkring pr-værdien, således at de negative omtaler, opvejes af de positive, lige meget hvordan projektet med den tomme etage udvikler sig. Også på forhånd at have valoriseret pr-værdien, fra mulige løbske ”missiler”, der kunne tænkes at dukke op. Det skal de gøre! Men det står alle frit at tænke i sine egne praktiske handlinger. At sive fra projektet - kender ingen fra min mail, selv om mange har gjort det - eller åbent at fortælle hvorfor.

Jeg beklager at have mødt frivillige og organisationer under disse vilkår, og at jeg inviterede andre fra Gaderummet med.

Kalle, Gaderummet 23. april 2015
http://gaderummet.dk; http://facebook.com/gaderummet;
info@gaderummet.dk

Diverse andre sidste skrivelser:

2015-04-16 Kære Eva. Om husordenen og målsætning

2015-04-13 Aberdeeen husorden og målsætning

2015-04-11 Kalle. Om problemer i en startfase

2015-04-07 Kalle. HUSORDEN for Hellebro 3.je sal

2015-03-28 Kalle. Kommentarer til Referat-udkast til stiftende generalforsamling for foreningen Hellebro

***

Kendt e-mail korrespondance:
2015-04-23 Hellebro. Kendt e-mail korresspondance jan-april (pdf-pakke, bemærk vedhæftede filer de enkelte dokumenter)