Psykiatri på afveje - Politiken.dk cash7.jan2014
Mest kommenterede seneste uge:
Psykiatri på afveje 42 kommentarer
Kroniken

Psykiatri på afveje

Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem.

Jeg har forsket i antidepressive lægemidler i flere år og har længe undret mig over, at toneangivende danske psykiatere, herunder flere professorer, bygger deres erhvervsudøvelse på en række myter, der ikke er dækning for.

Disse myter er skadelige for patienterne, især fordi dansk psykiatri er voldsomt topstyret.

Mange psykiatere er ganske klar over, at myterne ikke holder, og har også givet udtryk for det over for mig, men de tør ikke afvige fra de officielle holdninger af karrierehensyn.

Da jeg er internmediciner og ikke risikerer min karriere ved at pådrage mig professorernes vrede, skal jeg her forsøge at komme de mange dygtige, men trængte psykiatere og patienterne til undsætning ved at gennemgå de værste myter og forklare, hvorfor de er skadelige.

Myte 1: Din sygdom skyldes en kemisk ubalance i hjernen

Det får de fleste patienter at vide, men det er helt forkert. Vi aner ikke, hvilket samspil af psykosociale forhold, biokemiske processer, receptorer og nervebaner der fører til psykiske lidelser, og teorierne om, at patienter med depression mangler serotonin, og at patienter med skizofreni har for meget dopamin, er forlængst blevet gendrevet.

Det er meget slemt at give patienterne denne besked, fordi det forholder sig lige modsat. Der er ikke nogen kemisk ubalance til at begynde med, men når man behandler psykiske lidelser med lægemidler, skaber man en kemisk ubalance, en kunstig tilstand, som hjernen forsøger at modvirke.

Den test, Sundhedsstyrelsen anbefaler, er så elendig, at en ud af tre raske personer fejlagtigt vil få en depressions-diagnose med testen

Dette bevirker, at man får det dårligt, når man forsøger at holde op med at tage medicinen. En alkoholiker får det også dårligt, når der ikke er mere alkohol, men det skyldes ikke, at der manglede alkohol i hjernen, da personen begyndte at drikke.

Langt de fleste læger gør ondt værre ved at fortælle patienterne, at ophørssymptomerne er udtryk for, at de stadig er syge og stadig har behov for medicinen.

På denne måde gør man patienterne til kronikere, også dem, som ville være kommet sig af sig selv uden behandling. Dette er en af hovedårsagerne til, at antallet af patienter med psykiske lidelser stiger, ligesom antallet af patienter, der aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet, også stiger.

Det skyldes i høj grad medicinen og ikke sygdommen.

Myte 2: Det er ikke noget problem at stoppe behandling med antidepressiva

Det sagde en professor i psykiatri på et møde i Nyborg i 2012 for omkring 100 psykiatere, lige efter jeg havde forklaret, at det var svært for patienterne at holde op. Heldigvis blev han modsagt af to udenlandske professorer, som kom mig til undsætning.

Den ene af dem havde lavet et forsøg med patienter, der led af panikangst og torveskræk, og halvdelen havde svært ved at stoppe, selv om de blev trappet langsomt ud af behandlingen.

Det kan jo ikke være, fordi depressionen er kommet tilbage, idet patienterne ikke var deprimerede til at begynde med. Ophørssymptomerne skyldes primært den antidepressive medicin og ikke sygdommen.

Myte 3: At give psykofarmaka til en psykisk syg patient er ligesom at give insulin til en patient med sukkersyge

Denne usandhed har de fleste patienter med depression eller skizofreni hørt, og flere af fagets professorer har sagt det igen og igen, nærmest som et mantra, i tv, radio og aviser. Når man giver insulin til en patient med sukkersyge, giver man noget, patienten mangler, nemlig insulin.

Da man aldrig har kunnet påvise, at en patient med en psykisk lidelse mangler noget, som folk, der ikke er syge, ikke mangler, er det forkert at bruge denne analogi.

LÆS OGSÅPrisvindende journalist skriver tankevækkende bog om psykiatrien

Patienter med depression mangler ikke serotonin, og der findes faktisk lægemidler, der virker på depression, selv om de sænker serotonin.

Så kan mangelhypotesen jo umuligt være rigtig. Dertil kommer, at i modsætning til insulin, som bare erstatter det, patienten mangler, og ikke gør andet, så har psykofarmaka en meget lang række effekter i hele kroppen, hvoraf mange er skadelige. Så også af denne grund er analogien ekstremt misvisende.

Myte 4: Psykofarmaka reducerer antallet af kronisk syge patienter, der ikke kan klare sig selv

Dette er nok den værste myte af dem alle. Professor Poul Videbech gav udtryk for den i sin anmeldelse af bogen ’Den psykiatriske epidemi’ i Dagens Medicin 8. november.

Boganmeldelsen var fyldt med tarvelige personangreb og stærkt misvisende oplysninger om, hvad bogens argumenter bygger på. Bogen er skrevet af den amerikanske videnskabsjournalist Robert Whitaker, som har høstet stor anerkendelse for sine bøger blandt førende psykiatere.

Den danske udgave af bogen blev lanceret på et stort møde i København 7. november.

Jeg skriver i forordet, at årsagen til, at Whitaker kan udtale sig så kompetent om et område, der ikke er hans, er, at han er grundig, sætter sig ind i tingene, og taler med dygtige psykiatere for at sikre sig, at han ikke er på vildspor.

Whitaker påviser meget overbevisende, at den tiltagende brug af psykofarmaka ikke kun holder patienterne fast i sygerollen, men også gør mange problemer, der ville have været forbigående, til kroniske sygdomme.

Langt de fleste læger gør ondt værre ved at fortælle patienterne, at ophørs-symptomerne er udtryk for, at de stadig er syge og stadig har behov for medicinen

Hvis der havde været hold i insulinmyten, ville man forvente, at der blev færre patienter, der ikke kunne klare sig selv. Der er imidlertid sket det modsatte. Det tydeligste bevis på dette er også det mest tragiske, nemlig hvordan det er gået vores børn, efter vi begyndte at behandle dem med psykofarmaka.

I USA er psykiatere den lægegruppe, der modtager flest penge fra medicinalindustrien, og det er også i USA, man behandler flest børn. De psykiatere, der tager flest penge fra industrien, ordinerer antipsykotika til børn hyppigere end andre, hvilket rejser mistanke om korruption af den akademiske dømmekraft.

Følgerne af dette er voldsomme. I 1987, lige før de nyere antidepressiva (lykkepiller) kom på markedet, var der meget få børn i USA, der var psykisk handikappede; 20 år senere var det mere end 500.000, hvilket var en 35-fold stigning.

Antallet af personer på førtidspension på grund af psykiske lidelser er eksploderet i alle vestlige lande. F.eks. er det fordoblet i Danmark på kun ti år, hvilket hovedsagelig skyldes medicinen.

Noget af det værste er, at behandling med adhd-medicin og lykkepiller skaber en helt ny sygdom hos omkring 10 procent af de behandlede, nemlig bipolar lidelse, hvilket vi tidligere kaldte maniodepressivitet.

Videbech hævder i sin boganmeldelse, at det er ’meget sjældent’, at patienter på antidepressiva bliver bipolare. Det passer ikke.

Antallet af børn med bipolar sygdom er steget 35-fold i USA, hvilket er at komme fra asken i ilden, fordi man bruger antipsykotika til denne lidelse.

Antipsykotika er meget farlige og er en af hovedårsagerne til, at patienter med skizofreni lever 20 år kortere end andre. Jeg har estimeret i min bog, ’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet’, at bare et af de mange præparater, Zyprexa (olanzapin), har slået 200.000 patienter ihjel på verdensplan.

Videbech fik i 2010 en advarsel fra Lægemiddelstyrelsen for ikke at have oplyst, at han fik betaling for en række foredrag fra Eli Lilly, som bla. sælger Zyprexa og Fontex (fluoxetin).

Myte 5: Lykkepiller forårsager ikke selvmord hos børn og unge

Det sagde professor Lars Kessing i en duel med mig i ’Aftenshowet’ 15. april. Kessing indrømmede, at lykkepiller øger forekomsten af selvmordsadfærd, men afviste, at dette nødvendigvis må føre til flere selvmord, selv om det er veldokumenteret, at de to ting hænger nøje sammen.

Lundbecks direktør, Ulf Wiinberg, gik endnu videre i P1 Business 12. maj 2011, hvor han hævdede, at lykkepiller mindsker antallet af selvmord hos børn og unge.

Da han blev spurgt af journalisten, hvorfor man så advarer mod det på indlægssedlerne, svarede han, at han forventede, at indlægssedlerne ville blive ændret af myndighederne! Det bliver de naturligvis ikke, fordi det er en kendsgerning, at lykkepiller har denne virkning.

LÆS OGSÅMedicinalbranchen skal holdes i kort snor

Man kender også til selvmord blandt raske, udløst af lykkepiller. Firmaerne og psykiaterne har konsekvent givet sygdommen skylden, når patienterne begår selvmord.

Det er rigtigt, at depression øger risikoen for selvmord, men lykkepiller øger den endnu mere, i hvert fald op til omkring 40-års alderen, ifølge en metaanalyse af 100.000 patienter i randomiserede forsøg, som den amerikanske sundhedsstyrelse har gennemført.

Myte 6: Lykkepiller har ikke nogen bivirkninger

På et internationalt møde om psykiatri på Rigshospitalet i 2008 kritiserede jeg psykiaterne for at ville screene mange raske danskere for depression. Den test, Sundhedsstyrelsen anbefaler, er så elendig, at en ud af tre raske personer fejlagtigt vil få en depressionsdiagnose med testen.

Hertil svarede en dansk professor, at det ikke gjorde noget, at man kom til at behandle raske, fordi lykkepiller ikke har nogen bivirkninger! Tænk, det sagde han virkelig.

Lykkepiller har mange bivirkninger. De fjerner både toppen og bunden af følelseslivet, hvilket ifølge nogle patienter er som at leve i en følelsesmæssig osteklokke.

Lægerne kan ikke håndtere det paradoks, at lægemidler, der kan være nyttige ved korttidsbehandling, er yderst skadelige, når de bliver brugt i årevis, og skaber de sygomme, det var meningen, de skulle modvirke

Patienterne bliver mere ligegyldige over for konsekvenserne af deres handlinger, mister empati over for andre og kan blive meget aggressive. I skoleskyderierne i USA og andre steder har påfaldende mange været på lykkepiller.

Firmaerne fortæller os, at kun 5 procent får seksuelle problemer af lykkepiller, men det passer ikke. I en undersøgelse designet til at se på dette problem fik 59 procent af 1.022 patienter, der alle havde et normalt sexliv, før de begyndte at bruge antidepressiva, seksuelle problemer.

Symptomerne omfatter nedsat libido, forsinket eller ingen orgasme eller ejakulation og manglende evne til at få rejsning – som alle var hyppige, og som 40 procent af patienterne havde svært ved at acceptere.

Lykkepiller skulle derfor ikke have været markedsført til depression, som de ikke virker ret godt på, men som pillerne, der ødelægger dit sexliv.

Myte 7: Lykkepiller er ikke afhængighedsskabende

Det er de i høj grad, og det er ikke så underligt, fordi de er kemisk beslægtet med og virker som amfetamin.

Lykkepiller er derfor en slags narkotika på recept. Det værste argument, jeg har hørt om, at pillerne ikke skaber afhængighed, er, at patienterne ikke stiller krav om højere doser. Skal vi så også mene, at cigaretter ikke skaber afhængighed? Langt de fleste ryger jo det samme antal i årevis.

Myte 8: Forekomsten af depression er steget meget

I en paneldebat i DR 2 18. april informerede studieværten Klaus Bundgaard Poulsen deltagerne om, at over 400.000 danskere spiser lykkepiller.

Han bad os om ikke at diskutere, om det store forbrug var rimeligt, men at komme med et bud på, hvordan man kunne nedsætte forbruget.

Alligevel sagde Lars Kessing, at forbruget ikke var for stort, fordi forekomsten af depression var steget meget i de sidste 50 år. Jeg svarede, at man overhovedet ikke kunne udtale sig om dette, fordi kriterierne for at stille diagnosen var blevet sænket meget kraftigt i denne periode.

Hvis man skal tælle elefanter i Afrika, sænker man jo ikke kriterierne for, hvad der er en elefant, og tæller alle gnuerne med.

Myte 9: Hovedproblemet er ikke overbehandling, men underbehandling

Også her er førende psykiatere helt ude af trit med virkeligheden. I en undersøgelse fra 2007 sagde 51 procent af 108 danske psykiatere, at de brugte for meget medicin, og kun 4 procent sagde, at de brugte for lidt. I 2009 var salget af lægemidler til nervesystemet så højt i Danmark, at en fjerdedel af hele befolkningen kunne være i behandling hver eneste dag.

Salget af lykkepiller er så højt, at hver eneste af os kunne være i behandling i seks år af vores liv. Det er sygt.

Myte 10: Antipsykotika forebygger hjerneskader

Nogle professorer siger, at skizofreni giver hjerneskader, og at det derfor er vigtigt at behandle med antipsykotika. Imidlertid fører brug af antipsykotika til skrumpning af hjernen, og denne effekt er direkte relateret til dosis og varighed af behandlingen.

Der er andre gode holdepunkter for, at man skal bruge antipsykotika så lidt som overhovedet muligt, idet det så går patienterne bedre på langt sigt.

Faktisk kan man helt undgå at bruge antipsykotika hos de fleste patienter med skizofreni, hvilket markant øger chancen for, at de bliver raske, og også deres livslængde, idet antipsykotika slår mange ihjel.

Desværre siger mange psykiatere til patienterne, undertiden endda til dem med en førstegangsdiagnose på depression, at de skal regne med at tage medicinen resten af livet. Det er jo, fordi psykiaterne har erfaring for, at det er svært at holde op igen.

Men det er sjældent sygdommens skyld. Det er pillernes skyld.

LÆS OGSÅPatientforening: Vi skal have flere alternativer til medicin

Hvordan skal vi bruge psykofarmaka? Jeg er naturligvis ikke imod brug af lægemidler, hvis man vel at mærke har styr på, hvad man foretager sig, og kun bruger dem i situationer, hvor de gør større gavn end skade.

Psykofarmaka kan være nyttige nogle gange for nogle patienter, især ved korttidsbehandling, i de akutte situationer. Men efter mine studier på dette område er jeg nået frem til en meget ubehagelig konklusion:

Vore borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem.

Det er indiskutabelt, at deres tilgængelighed gør mere skade end gavn. Lægerne kan ikke håndtere det paradoks, at lægemidler, der kan være nyttige ved korttidsbehandling, er yderst skadelige, når de bliver brugt i årevis, og skaber de sygomme, det var meningen, de skulle modvirke, og endnu værre sygdomme.

I de kommende år bør psykiatrien derfor gøre alt, hvad den kan, for at behandle så lidt som muligt, i så kort tid som muligt, eller slet ikke, med psykofarmaka.

Åben dialog synes at være en god tilgang, og der er også effekt af psykoterapi og motion. Men det bliver svært, når fagets ledere er så blinde over for kendsgerningerne, at de ikke vil se, at deres fag er i dyb krise.

42 KOMMENTARER

SORTER KOMMENTARER:
CA 1 TIME SIDEN

drugs and money

Nogle folks nöd andre folks bröd kunne väre et slogan det medicinal-industrielle kompleks kunne bruge for at forsvare hvordan der tjenes millioner på psykisk sygdom. Men sät dog prisen lidt ned og skru effekten lidt op, man får et federe trip nede i rema 1000 med de ölpriser de har kört med det sidste halve år.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 8 TIMER SIDEN

Selvfølgelig skal myterne til livs II

'Det reducerende biologiske paradigme' i psykiatrien lader ikke til at helbrede nogen, men fastholder mange i livsvarig og skadelig medicin. Dette er et stærkt, men et sandt udsagn. Rent fysisk betyder hjernepåvirkningen ved medicin ikke forøget overskud og en genvundet glæde ved tilværelsen. Det er vel snarere tale om en slags forgiftningstilstand, som ved rusmidler ... dog uden glæden ved rusen! Vi forstår bedst psykiatrien som en slags social kontrol som de fleste af os faktisk hylder. Psykiatrien påstår at alt er biologisk; alle ved dog godt at denne reduktion til 'realiteterne' kræver højst humane magtbeføjelser. Den 'lukkede afdeling' er jo netop stedet hvor triolen: psykiatri, politi og kommune sammen beslutter 'behandlingen'. Jeg siger ikke, at der ikke kan være gode sociale grunde her, men magt er altså kernebudskabet i denne institution. Overlægerne ved dette, men pga. af begrænsningerne i deres dannelse og udsyn, deres 'stilling', er de traditionelt positivt stemt.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 5 TIMER SIDEN
Hans Lembøl | Automobilejer

Svar: Selvfølgelig skal myterne til livs II

Du har været ude for to negative tilfælde. Beklageligt. Men hvad så med de af os, der har personligt kendskab til indtil flere positive tilfælde, hvor psykiatrisk behandling og psykofarmaka vitterligt har hjulpet??? Tror du, at vi hopper på Peter Gøtzsches galej? Aldrig i livet! Psykiske sygdomme er en realitet. Og de kan behandles. Bl.a. med psykofarmaka. Og selv om der er nogle patienter, der ikke bliver raske, skal man passe på ikke at forveksle årsag og virkning. Vi forbyder jo ikke busser fordi der er en i Aarhus, der er blevet kørt over af en bus. Tvang i psykiatrien er selvfølgelig noget, der skal anvendes i mindst muligt omfang, men undertiden er det jo nødvendigt at forhindre folk i at gøre skade på sig selv og/eller andre. Det gør vel ikke pr. definition de ansatte i psykiatrien til onde personer.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (1)
CA 9 TIMER SIDEN

Selvfølgelig skal myterne til livs

Som pårørende gennem 45 år til 2 personer, der har været 'kernekunder' i det psykiatriske system, kan jeg kun støtte op om denne kroniks indsigter. Den underforståede præmis har det altid lydt: Du er syg, dvs. du har en kemisk ubalance i hjernen, derfor skal du være indstillet på at være i behandling med medicin resten af dit liv! - For min yngste pårørende har det betydet et liv på plejehjem, ca. 30 år. Hun blev indlagt med en ungdomspsykose og det har betydet daglig medicin i pænt store doser. Hun har stadig sit grundproblem, som behandlerne faktisk ikke har forholdt sig til. Jeg ser kun et menneske med de samme problemer som ved indlæggelsen, dette er tragisk. Min anden pårørende har aldrig været en konform patient. Men uanset at hendes forløb har været et andet, har budskabet været det samme: Du har brug for livsvarig medicinering! ... Hun har altid hadet bivirkningerne... Der er brug for en paladsrevolution. Problemet er det reducerende biologiske paradigme der hersker.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 16 TIMER SIDEN

Lad os nu lige sætte dette ind i et korrekt perspektiv ?

En psykiater er en speciallæge i psykiatri, dvs. at kunne stille en medicinsk diagnose i forhold til ICD eller DSM på en psykisk lidelse. Man snakker tit om og misforstår ordet psykoterapi som om det har et psykologisk element. Sådan forholder det sig sådan set ikke ? psykologi er IKKE et bærende element i psykiatrien og selv med den bedste vilje kan det psykologiske element i ECTS tælles på en flad hånd. En psykolog har en mimimum 5 årig kandidatuddannelse, der basalt intet har med psykiatri at gøre! Derfor arbejder man basalt ikke med diagnoser inden for psykologien. Samtaleterapi med en psykiater er at sidestille med samtaleterapi med ens speciallæge i almen medicin ? ens praktiserende læge - og er i bund og grund baseret på lægens autodidakte erfaring i at omgås mennesker måske suppleret af nogle korte kurser, en psykiater har ikke de faglige kompetencer en psykolog har!

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 16 TIMER SIDEN

Svar: Lad os nu lige sætte dette ind i et korrekt perspektiv ?

Når det så er sagt, så tror mange at læger udskriver medicin på grundlag af godkendelser af lægemiddelstyrelsen. Sådan forholder det sig bare ikke ? en læge kan udskrive medicin til >what ever< også betegnet som >off label< udskrivninger, da det er den enkelte læges ansvar. F.eks. udskrives ADHD medicin i stor stil til børn under 6 år eller voksne over 18 år uden godkendelse fra sundhedsmyndighederne og ADHD medicin kan reelt udskrives på grundlag af en telefonkonsultation ? hvis lægen er parat til at tage ansvaret for det.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 16 TIMER SIDEN

Svar: Lad os nu lige sætte dette ind i et korrekt perspektiv ?

Hvad angår insulin og antibiotika myten ctr. psykofarmaka så er der den basale forskel at de førstnævnte retter op på direkte målbare processer, hvor sidst nævnte forsøger at justere en basal balance af hjernens mulighed for at producere serotonin, dopamin, noradrenaling og endorfin ? tilfældigvis også de samme stoffer som stimulanser gør. Man arbejder derfor inden for psykiatrien på knivsæggen med at holde børn >halvhøje< uden det derved kammer over, spørgsmålet er hvor mange tallerkener psykiatrien kan holde i luften før det sker?

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 18 TIMER SIDEN

Gøtzsche, hvor er din fornuft og empati henne?

Gøtzsche, du er ikke psykiater og din kronik viser, at du ingen empati har. Har du snakket med mennesker, som lider af en psykisk lidelse? Har du sat dig ind i, at der er dokumenteret en gavnlig effekt af disse medikamenter, hvis de bliver givet rigtig og mod de rigtige lidelser? Det lader til, at du i så fald mener, at hjernesygdomme slet ikke eksisterer og at de til og med er selvskabte af en selv eller ens omgivelser. Som psykiatriask patient med bipolar lidelse køber jeg ikke den forklaring. I mange år inden jeg fik stillet min diagnose, var jeg i gennem flere ?snak-os-ud- af-problemet? samtaler i psykiatrien, hvor indstillingen var, at jeg var en lille, sårbar pige med et lavt selvværd, som manglede at finde sig selv. Det blev også ofte antydet, at det var mine forældre, som var problemet ? jamen dog! Mogens Gøtzsche, det er folk som dig, som netop har været med til at forsinke min diagnose og den behandling, som jeg i virkeligheden skulle have været startet på for år tilbage.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (2)
CA 19 TIMER SIDEN
Hans Lembøl | Automobilejer

Fuldstændig vanvittig idé!

Jeg hverken er læge eller har nogen forbindelse til medicinindustrien. Men jeg må sige, at Gøtzsches forslag er fuldstændig vanvittigt. Det svarer til, at man skulle forbyde insulin til diabetikere. Ingen medicin er uden bivirkninger, heller ikke psykofarmaka. Men negative bivirkninger skal holdes op imod positive virkninger. Jeg ved ikke hvad man skulle stille op med alvorlige depressioner m.m., hvis man ikke havde psykofarmaka, der kunne dæmpe symptomerne og støtte psykologisk terapi. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at set fra mit synspunkt som pårørende til en patient, der lider af både panikangst og depression, er Gøtzsches ideer nærmest forbryderiske, især hvis de skulle vinde genklang i behandlersystemet - jeg aner simpelthen ikke, hvad man skulle stille op, hvis der ikke fandtes medicinsk hjælp. Gøtzsche er totalt ude i hegnet med sin kategoriske fordømmelse af både psykiatere og psykofarmaka og ikke mindst sine påstande om, at psykiske sygdomme nærmest er fantasi.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (2)
CA 21 TIMER SIDEN
Larz Thielemann | Neuropraktiker

Lad os støtte Peter Gøtzsche

Som neuropraktiker, der hjælper børn med neurologiske lidelser, må jeg støtte op om Gøtzche. Jeg oplever dagligt et kæmpe overgreb af psykiatere og børnelæger, der kaster udokumenterede skæbnesvangre diagnoser og medicin efter børn, der kunne være behandlet med helt naturlige tiltag. Læs mere om børn: Hjernetips.dk

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (3)
CA 19 TIMER SIDEN
Anders Friis | Underviser

Svar: Lad os støtte Peter Gøtzsche

Neuropraktiker... Hvad laver sådan én mon? Og hvad uddannelsesmæssig baggrund har sådan én mon for at vurdere Peter Gøtzsches udtalelser. For øvrigt er det lækkert, at se du lige benytter lejligheden til at lave lidt reklame for din biks.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 19 TIMER SIDEN
Hans Lembøl | Automobilejer

Svar: Lad os støtte Peter Gøtzsche

Hvad er en neuropraktiker? Og hvilke medicinske kvalifikationer har en sådan? Hvilken uddannelse? Men det er da logisk, at Peter Gøtzsches angreb på den etablerede videnskab må være gefundenes fressen for den alternative branche. Kan neuropraktikere levere videnskabelig dokumentation for, at deres metoder har en gunstig eller helbredende virkning på f.eks. endogene depressioner? Andre har nok andre opfattelser, men når min bil skal serviceres, sker det på et autoriseret værksted og ikke hos "Fingernemme Frederik".

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 14 TIMER SIDEN

Svar: Lad os ikke støtte Peter Gøtzsche

Jeg véd, at det ville være katastrofalt for mig, hvis man fulgte Gøtzsches totalt ansvarsløse råd. Siden min katastrofale barndom (uvidende stedfar, pisk med ridepisk, evig angst osv) har jeg været igennem et helvede det meste af livet (jeg er 74 år). Kun på grund af forskellige stoffer (alle lovlige!) har jeg til en vis grad klaret mig igennem og fået udrettet noget, ofte mens jeg led under svære depressioner, hvor jeg var meget tæt på selvmord. Og det var ikke en trussel over for familie og den slags, det var tilværelsens faktiske uudholdelighed. Det tog mig mange år og de rigtige praktiserende læger at finde frem til nogle få, beroligende stoffer, taget efter behov og i små mængder. Men gudfrimigvel, hvor har især modervældet inden for sundhedssektoren dog ønsket at tage min livline fra mig. Jeg har måttet skifte læge, fordi unge piger på 30 år bare véd alt om, hvad der er sundt. Jeg spår stribevis af selvmord hvis denne tendens vinder!

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (1)
CA 11 TIMER SIDEN
Hans Lembøl | Automobilejer

Svar: Lad os støtte Peter Gøtzsche

@ Henning Prins: Jeg er fuldstændig enig med dig. I modsætning til Peter Gøtzsche har jeg kendt og oplevet personer med depressioner, der alle helt eller delvis er blevet hjulpet af psykiatrien og af psykofarmaka. Det er mig komplet ubegribeligt, hvordan en læge kan have en så forrykt og forskruet holdning til sine kolleger og til medicin som Peter Gøtzsche. Skulle hans vanvittige ideer vinde indpas, hvad guderne forbyde, vil ofrene kunne tælles i titusinder. På mig virker manden som en cykelsmed, der gør sig klog på, hvordan bilindustrien skal konstruere den elektroniske motorstyring til en moderne bil. Han er ganske enkelt til fare for omgivelserne.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 23 TIMER SIDEN

Suk

Ærgerligt at Peter Gøtzsche ikke har mere viden om psykiatri når han nu vælger at frembuse med de her for patienter potentielt livsfarlige påstande. Det er svært at finde bare et lille spor af fornuft i de mange grotesk forsimplede, helt fejlagtige og paranoide betragtninger. Det er egentligt ret mærkeligt. Der skal ikke meget viden og klinisk erfaring indenfor psykiatri til at indse hvor meget fejl han tager.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (1)
CA 23 TIMER SIDEN

Gøtsche har ret

Gøetsche er en uafhængig ekspert, en videnskabsmand der kun formidler hvad han har uvildigt kommet frem til i sin forskning. For nogen som Dan Frederiksen at sige at han er en "fanatiker" er en gængs rygmarvsreaktion fra status quo, der er bange for at miste sin "cash cow". Som også Robert Whitaker har bevist i sin bog "Den psykiatriske Epidemi" er psykiatriske præparater mere til skade end nytte. Dertil kommer at psykiaterne ikke har en videnskab til rådighed i deres promovering af stofferne; de ved ikke hvad er årsagen til psykisk lidelse eller dets ætiologi; de ved heller ikke hvordan helt præcist medikamenterne virker; det hele er mere gætteri end videnskab, der vi alle er uvillige forsøgskaniner. Psykiaterne er helt enkelt ikke de eksperter de gerne vil gøre sig til af at være. Den ufattelige spredning af psykofarmaka og "psykisk sygdom" skyldes mestendels en uhellig alliance mellem psykiaterne og medicinalindustrien i en monstrøs og løgnagtig kampagne for profittens skyld.

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (3)
CA 21 TIMER SIDEN
Danny Reving | Læge

Svar: Gøtsche har ret

Ganske kort: Hvilken baggrund har du for at udtale dig om et lægevidenskabeligt speciale. Har du nogensinde set de lidelser som alvorlig psykisk sygdom medfører eksempelvis på lukkede psykiatriske afdelinger?

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (0)
CA 23 TIMER SIDEN
Flemming Kibsgaard | Arkitekt, ingeniør, systemudvikler hos FK Consult

WHO har nedsat en projektgruppe, der skal evaluere alle de utallige fantasidiagnoser

WHO har nedsat en projektgruppe, der skal evaluere alle de utallige fantasidiagnoser som psykiatrien opfinder. Psykiatriens pseudovidenskabelige fantasidiagnoser er efter WHOs opfattelse helt uacceptabelt, da alle nu kan på klæbes en psykotisk etikette, uanset de aldrig har været eller er psykisksyge. Når der er nået så vidt med en sygeliggørelse af raske mennesker, så skal det stoppes af WHO, der nu barsler med en sletning af op mod to hundrede fantasidiagnoser som WHO har stemplet som værende rene fantasidiagnoser, der skal legalisere et udvidet anvendelse af psykopharmica. WHO er klar over at psykiaterne er i lommen på medicinalindustriens lobbyister der bestikker dem til, at skabe et større marked for psykopharmica?

KLAG OVER INDLÆG | Anbefal (2)