2013-05-27 Lige nu "skydes" der på "Nexus"

Lige nu skydes der på projekt "Nexus", der støttet af Københavns Kommunes Socialudvalg, er blevet "afsløret" i, at en masse unge ryger "fede" dagen lang - på kommunens institution. Og det betales der kr.100.000 for pr ung pr måned. Kritikere fremhæver en rapport, der fortæller at en ung på institutionen, har fået et større hashmisbrug efter at være kommet under behandling. Socialborgmester Mikkel Warming forsvarer institutionen, og Socialdemokraterne bakker foreløbig op.

Jeg tror alle fra Gaderummet, har en mening om et projekt "Nexus" - hvad sandheden så end er bag de slørede og hemmeligholdte videooptagelser - som de "borgerlige" - samme som i Gaderummets sag! - har set, og korset sig over.

På Nexus skulle være de "opgivne unge", og der er 10-12 indskrevne unge i snit. Fint, hvis de hjælpes til et liv– specielt inden de får brændt hjernen af - alt andet vil være skidt.

Men organisationsmodellen for "opgivne unge" eller "opgivne unge med hashbrug", og hvor stykprisen pr år er 1.2 mil., dét synes jeg, at der kan stilles spørgsmålstegn ved.

I Gaderummets tilfælde havde vi 4.mil. pr. år til det hele, og det angik et pr. hundrede unge, stort set alle "opgivne", og vel en intensiv "behandlerkontakt" til omkring 60-70 unge i snit. Se til eksempel en gammel sammenligning af økonomien i Gaderummet og i kommunes "Nødrum" hin dage, hvor økonomi ses i forhold til antal ansatte, valg af organisationsmodel og antal brugere, "Om den grænseløse kontrol". Samme politikere, der pt. råber højest i Nexus-sagen, kan ses med indlæg - til højre inden selve teksten - ikke argumentere med indholdet i artiklen, men mod eksistensen af forfatterne.

I Gaderummet blev der også røget tjald. Nogen gang rigtig meget, og heraf udtryk som at "tjaldtågerne ligger højt/lavt i dag". Men det var ikke problemet! Det kom under styr i samme grad, som andre væsentlige personlige livsbetingelser udviklede sig til det bedre, simpelt hen at ens sociale behov blev realiseret. Og det sidste først.
Mange gik på arbejde på tjald, og havde de det ikke, kunne de ikke arbejde - i starten i hvert fald! Men under tvang lykkes ingenting. For de unge under 18 år i Gaderummet, de røg også tjald - og nogen gange øl - men som tiden gik, gik det op i skolegang og uddannelse i stedet for - trods at de fleste startede med at bo i kælderen, for at holde sig under Gaderummets radar.

Jeg ved ikke, hvad man kan gøre for at fremme ordentlige institutioner. Der er ingen grund til at støtte op om en kommunal institution, med mindre den er grænseoverskridende – frigørende/demokratiserende, og det kan en kommunal institution vel kun være i samme grad som magt og kompetencestruktur er delt med brugergruppen. Og hvad med den enorme pris her – selvom denne er standart?!

Jeg aner ikke, hvad der foregår på Nexus. Men kritikken af stedet, larmer for, at selve problemet kan øjnes. Og har de "borgerlige" held med deres skingre – og indstuderende – forargelse, så skal der nok rulle hoveder derude på Nexus, og så vil kommunen med rene hænder, igen begynde at opfinde den flade tallerken en gang til. Jeg væder gerne en joint på, at der allerede ER sket forandringer derude på Nexus – jointrørene ligger ikke så frit fremme som i sidste uge. Enten har Nexus kunnet snige sig under en vis radar, eller også er Nexus så ny, at det først nu er fundet for kommunens standartiseringsmodel – den stykvis prisættelse af enhver ydelse/vare (også inden for det sociale område, selv om det er en umulighed og dyrt), også kaldes "New Public Manegement". Modelen er implementeret siden starten af sidste årti, med kul på omkring 2005, hvor Mikkel Warming blev socialborgmester. Men det har offentligheden ikke hørt meget om senere. Modellen var fin, som kommunens middel, til at hærge Gaderummet i 2007-08, og nu synes den så at ramme Nexus.

Men hvad kunne man gøre i tilfældet "Nexus"? Hjælpe kritikerne af Nexus pga. de mange penge, der "ryges for", med at lukke Nexus, eller ????

Om den grænseløse kontrol, der skaber sociale underklasser som affald
gaderummet.dk
OM den grænseløse kontrol skaber sociale underklasser som affald ? Den 8.juni sendte vi fra Gaderummet en analyse af en sammenligning mellem det tidligere Gaderum og kommunens overtagelse, Nødrummet, til kommunen selv. Se hvordan det blev taget op. Artiklen med følgebrev nedenfor.