HUL IGENNEM?

Det er ikke ligefrem de positive nyheder, der for tiden florerer. Men nu hvor ”kyllingen” har gjort sig moden til at blive plukket for doping, kan det være at ”ørnen fra Herning” ikke længere kan opretholde sin tavshed – og sit arbejde!

På Gaderummets område har der også været bevægelse. Der har været antræk til at ”lade tungen glide” fra personer i Københavns Kommune, der har været med i lusket og løgnene, både før og efter, politistormen på Gaderummet. Men sagen er åbenbart endnu for tæt på, selv for de der ikke længere er ansat i kommunen. Det ligger tykt som fløde, at man ikke vil risikere sit arbejde, som efter Gaderummets lukning, for mange er blevet udvidet med en forfremmelse. Men en dag måske, vil en lille fisk sikkert snakke højt. Det vil helt sikkert glæde mange!  

Løgnene fra Mikkel Warming, socialborgmesteren fra Enhedslisten, er ”politiske løgne”, løgne om andre for selv at overleve eller løgne for egen eller partimæssig karriereforfremmelse. Men når løgnen går ind, går etikken også ud.

Den egentlige løgner i det store spil, skal man tilbage til begyndelsen for at finde. Det er psykiateren fra Hvidovre Hospital, overlæge Henrik Rindom, ansat på timebasis som konsulent, og hans chef Birgitte Welcher, som starter det hele med følgende bredside, ”at Gaderummet ikke vil samarbejde”, jf. http://gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20Politik/2007-04-18%20Bilag%209.%20Brev%20fra%20HS-Hvidovre%20vedr%20psykiatrisk%20tilsyn,%2002-03-2007.pdf. Historien er omvendt: Henrik Rindom er over mere end et halvt år blevet bedt om at leve op til sine arbejdsforpligtigelser, helt ned på det niveau, at der meldes afbud, hvis man ikke kommer, at aftaler med klienter overholdes, at der ikke skiftes medicinpræparat i ly af mørket, skjult for klienten osv. osv. Næste trin fra Gaderummets side, var at måtte erstatte Henrik Rindom med en anden psykiater, der var til at snakke med, og som ville hjælpe de unge, han var ansat til at arbejde med. Men Henrik Rindom og hans chef Birgitte Welcher på Hvidovre Psykiatriske Hospital, kom os i forkøbet; Og fik senere - bag lukkede døre i Socialudvalget - solgt deres historie til socialborgmester Mikkel Warming, der siden har taget skraldet!

Mikkel Warming kvitterede da også med vidtløftige udtalelser om, at ”psykiatrien har gjort store fremskridt” – som her 5 år efter endnu ikke er blevet forklaret, endsige uddybet. Gad vide om Enhedslisten har forbudt ordet ”psykiatri”, for der er ingen selvstændig psykiatripolitik, og den, der praktiseres, ligner tendensen indenfor det fascistiske højre. ”Bær over med dem, ynk dem; laver de problemer, ud og på medicin med dem”.

Gaderummet forsøgte at få lov at fortælle vores version, men det blev afslået, af forvaltning og af Mikkel Warming! Og dette trods et papir fra Gaderummet, der klart modsagde, hvad Henrik Rindom hævdede. Papiret af Alina indeholdt endda kun nogle af husets sager, hvor psykiateren havde fejlet! 2007-04-18 Gaderummet. Tilbagemelding vedr. samarbejdet med Hvidovre Hospital, jf. bilag 9.

Men vi skrev senere noget af det i en kronik i Information, ”Gaderummet og en psykiater”, http://gaderummet.dk/a/2007-10-02%20Information.%20Gaderummet%20og%20en%20psykiater%20v%20Kalle%20Birck-Madsen.pdf.

Efterskrift.

”Kyllingen” er næppe nået frem til sin åbenmundethed, alene af etiske og moralske grunde. Der skulle et ydre pres til, et afsløringens pres fra anden side. Nu venter vi bare i Gaderummet på de kommende gode nyheder – og lover selvfølgelig ubetinget diskretion til whistleblowere.

Kalle 2.februar 2013