Socialborgmester Mikkel Warming harcelerer her i valgåret 2011 over kommunens indsats på området af (påståede) psykisk syge, trods at han som borgmester har ansvaret herfor

- og har haft det siden 2005, samme år hvor Gaderummets midler fra Socialministeriet/Velfærdsministeriet blev overdraget til Socialudvalgets daglige administration.

Se artiklen fra Enhedslisten København http://kbh.enhedslisten.dk/Psykisk-syge-er-darligere-nar-de#.ThWhH7Mu9M4.facebook

Eller samme på 2011-07-07 Enhedslisten Koebenhavn. Mikkel Warming. Psykisk-syge-er-darligere-nar-de.pdf

KOMMENTAR på facebook

Hvorfor var det nu at Gaderummet skulle lukkes af et enigt socialudvalg i Københavns Kommune med socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten i spidsen?

Det var netop på kravet om psykiatrisk dominans overfor Gaderummets "socialpsykologiske praksis for udstødte unge" - en praksis der var opbygget af de unge selv, og grundigt dokumenteret, men som skulle afskaffes, fordi "psykiatri har gjort fremskridt", som det blev formuleret fra Mikkel Warmings side.

Kravet fra Socialudvalget betød, at alle brugere over dørtærsklen til Gaderummet, skulle screenes psykiatrisk før de kunne komme i rådgivning i Gaderummet! Det kunne Gaderummet ikke sige ja til.

Gaderummet var åbent for alle de, der ikke skulle ind i psykiatrien, for de der aldrig skulle have været ind i psykiatrien, og for de, der havde brug for andet efter psykiatrien, når de overlevede.

Hvorfor var det nu at Gaderummet – som løste den opgave, som der nu efterlyses – skulle lukkes af Enhedslistens Københavnerbestyrelse og helt op i toppen?

*

Modsat at undskylde den retoriske tone, vil jeg bare fortælle at det er muligt at gøre afbigt ved at tage med til Roskilde Festival efteroprydning og rydde op fra den 13.juli og mange uger frem – og en dag en time eller 2. Hvis man mangler et telt, så kom også forbi, for vi har samlet en masse rigtigt gode efterladenskaber.

Tidligere film her, 10 min med mad og 20 minutter fra efterlejrens oprydning http://tvgaderummet.info/Links%20til%20tvg-film/Chr.%20IV%20Inner%20Wheel%20Hilleroed.wmv.html

Det er frivilligt socialt arbejde og på gaderumsmanér. Plads til alle og ingen del og hersk.

Kalle