Fra http://www.information.dk/271492#comment-377668

 

Ny straming: Alle kriminelle udlændinge skal udvises

 

'Det menneskelige aspekt i debatten savnes, ikke for eller imod udlændinge'.

 

Det var overraskende – og egentligt ikke! - at VKO kunne finde på mere, men med ”automatisk udvisning af udlændinge ved kriminalitet” betrædes et nyt usamfundsmæssigt niveau.

Indtil nu er sådanne stramninger blevet modtaget med glæde af nogen, mens andre - som jeg – bliver forfærdet og handlingslammet. Blokkene synes omtrent lige store!!

 

De er der sikkert, betragtningerne over hvad det betyder for det civile liv, at udvise af princip ved kriminalitet/fængselsstraf. Hvad med børn eller ægtefælle, der efterlades? For strammere af udlændingeloven, er det de kriminelles egen skyld, for andre en urimelig tillægsstraf og forskelsbehandling.

 

Men få steder stilles spørgsmålet: Hvad betyder det for sociale kontekster og sammenhænge, hvor mennesker arbejder, bor eller har fritidsaktiviteter sammen, at en bestemt gruppe – de uden statsborgerskab – ved enhver myndighedskontakt, vil være stillet forskelligt?

 

Jeg har været med mange af mine nydanske venner, men endnu ikke med statsborgerskab i lommen, i retten. Allerede nu er det tydeligt, at noget er helt galt. Jeg er som regel gået derfra i en forfatning, hvor jeg ikke kan se mennesket i de personer, der styrer seancen og selve domshændelsen. Hvordan kan de med værdighed eller selvrespekt, foreslå dét de gør? Det er den rene destruktionsproces af menneskelige skæbner, der foregår i retten, når domsafsigelsen kommer til anklagerens krav om udvisning. Selv i små tilfælde af kriminalitet, og hvor sociale koder har helt været afgørende – hvad det er i de allerfleste tilfælde - har jeg overværet at der blev givet behandlingsdomme på 5 år, med efterfølgende udvisning. Princippet om udvisning ved kriminalitet, vil automatisk højne straffen for alle, men specielt for asylsøgere, emigranter osv., for det er jo her demarkationslinjen går.

 

Det er en sådan adskillende linje, der vil blive trukket ned i alle sociale fællesskaber, hvis VKO’s politik også bliver ny lov. Nu vil det være muligt for alle en gruppe, at trænge de uden statsborgerskab op i en krog, fx ved at minimere forsørgelsesgrundlaget så det ikke er muligt at klare sig uden tyveri, stille urimelige krav til påklædning o.a., kort sagt gøre det så surt og uretfærdigt som muligt for nydanskere, og dermed provokere til gensvar (modstand) – og så har man dem. I retten med dem, fængsel, og ud med dem! Er det endnu for lille, regelbrudet på bagatelniveau, så nok en ”betinget udvisningsdom”, som der også lægges op af VKO – og også SF? Så kan der senere laves en ny lov, om udvisning ved ”gentagen” betinget udvisningsdom.

 

Jeg savner i debatten det menneskelige aspekt, ikke for eller imod udlændinge.

 

Jeg er vokset op med mennesker fra andre lande, fra helt lille. Jeg husker en gruppe skoleelever fra Thailand, som en dag spiste med. Vi skulle have blommegrød til dessert. Vi spiste og snakkede, og ingen opdagede noget. Først da alle havde spist op, blev der lagt mærke til, at alle thailænderne også havde spist blommestenene. Det grinede vi af, denne deres misforståede høflighed, og håbede så at de ikke fik ondt i maven.

 

Det er sådanne ”brud på ordener” – og her var det en sød lille uskyldighed – der er starten på fødekæden for regelbrud til at havne i retten, såfremt der er forskel på, hvem der ud fra etnicitet skal straffes (eller belønnes) med hvad. VKOs forslag er endnu et forsøg på at cementere en adskillelse ned i det civile samfund, ned i den givne befolkning, at stille den enkelte til regnskab for sin opholdstilladelse eller sit pas.

 

Det samme har været tilfældet med den, lige nu ikke så, voldsomme tørklæde-debat. Jeg kender kun lidt til min mors hår, dengang hun levede, for hun havde altid tørklæde på. Udenfor når hun arbejdede i jorden, et tørklæde til at holde håret på plads og undgå at få det sandet til, og inden døre ved madlavning, at gøre det samme, for at passe på maden.

Den funktion, der ligger i tørklædet, forsvandt i tørklæde-diskussionen på den måde, at muslimer går med tørklæde, dét gør danskere ikke! Jo. Jeg tror min mor har taget det første tørklæde på, da hun som ung pige skulle ud i kartoffelmarken som 7.årig i 1920 i Midtjylland.

Tørklædet var oprindeligt for mig, en helt igennem dansk hovedbeklædning, indtil jeg blev så stor, at jeg forstod, at den sikkert også var opfundet på den anden side af horisonten, og at det ikke kun var min mor, der gik med det; og at tørklæder kan være fantastisk flotte.

At omgås mennesker fra andre lande, og at arbejde sammen med andre kulturer, opfatter jeg som noget positivt og uundværligt, jeg har fået med mig fra min danske familie. Jeg kan ikke forestille mig, at verden kan hænge sammen eller fungere uden.

 

Nu er der nærmest en debat- og organisationskultur, hvor hver enkelt skal graves ned i en sort-hvid grøft, ellers er man mindst landsforræder, og dette dobles op, har man forkert farve eller synspunkt.

 

Undskyld, men det er noget jeg ikke helt forstår. Hvordan kan så mange støtte VKOs stramninger, når det er helt igennem usamfundsmæssigt, og dermed også udansk?

 

 / Kalle