Gaderummet Nyhedsbrev 2011
- socialpsykologisk fristed for udstødte unge

Der afholdes Gaderumsmøde d.4.juni 11, kl.14. Det er alle møder i ét: bestyrelsesmøde, generalforsamling, rådgivningsmøde mv. Vi mødes på Kratluskerplads, på græsplænen ved bunkeren, mellem Tuborgvej og Hovmestervej (2400 NV). Vi går inden døre – og kommer du senere, få adressen på mob. 2487 9126.
E-Mail: info@gaderummet.dk

 

Analyse Gaderummet blev i april taget op på CBS på Frederiksberg. En gruppe på 7 EMBA-studerende fik os som projekt over 3 dage. Introduktionen til de EMBA-studerende fra Gaderummet er her. Vi fik lov at overvære deres fremstilling den sidste dag. Se nedenfor. Vi vil prøve at implementere deres forslag på vores egen server, her www.gaderummet.com.

Vi behøver alles hjælp eller kommentarer til at bygge denne nye side op, giv gerne dine uforbeholdne ideer videre.  

Kortfilm til Roskilde Festival konkurrence 2 min. om hjemløse
Ny debatartikle: Giv psykologien kroppen tilbage, Psykolog Nyt

CBS/EMBA

Deres virksomhedsanalyse endte op i, at Gaderummet har mange væsentlige og vigtige aktiver, men at billedet der formidles via nettet er diffust og flertydigt.

Indholdsmæssigt er deres vurdering, at Gaderummet er et 'godt brand', trods konflikten med Socialudvalget, da det formår at samle unge, løse problemer, har kompetencerne, og da dets arbejde er grundigt og fagligt veldokumentere.

Der er således heller ikke skår i forholdet til Socialministeriet.

De anbefaler derfor, at målrette aktiviteterne hen imod et nyt sted, samtidig med at hjemmesiden bliver gjort brugervenlig og får fjernet ”støj”. Og at det er herudfra, at der påbegyndes fondssøgning - hvilket ikke er gjort siden 2009. De EMBA-studerende gav os deres konklusion i en lille dertil udformet prøve-hjemmeside, med frontteksten: ”Gaderummet genåbner”.

KPC

Gaderummets arbejde er udforsket et utal af gange, dog ikke den psykologiske rådgivning. Det skal der hermed rodes bos på, med start i følgende link www.gaderummet.dk/kpc. Analysen er næppe færdig før 2020, men med fælles hjælp, så!!

Der mangler stadig meget før siden giver mening – og meget er givet uforståeligt ved det blotte øje – men forfatteren er sikker på, at alle der bare har været lidt i Gaderummet, at man klart gennemskuer hvad det handler om.

Når de sidste metodiske overvejelser er skrevet færdige, den interaktive side sat op, og flere tavler ”renset”, vil du høre om ’kpc’ igen. Men ellers gerne kommentarer, deltagelse eller medbyg.

Analysen og dokumentationen er anlagt således, at anden empiri – fra andre grupper, fra anden rådgivning mv. – at denne i deres udgangspunkt kan indoptages metodisk og teoretisk reflekteret uden at erkendeværdi går tabt.
Og således at der kan vindes nye erfaringer for det ’HELE SAMFUNDSMÆSSIGE LIV FOR ALLE’

 

Økonomi Støt os gerne med en mønt til den første. Vi er helt afhængige af privat og frivillig støtte, for at fortsætte arbejdet.
Støtte kan gives på Danske Bank, reg.0274 og konto 0000766399 Read More

 

Gaderummet og Regnbuen er søgt lukket mange gange i dets 25.årige historie. Dels internt når man i lange perioder var slidt op, dels udefra af naboer, kommunen og af psykiatrien, der ikke mente vi havde en eksistensberettigelse.

Men det har aldrig kunnet lukke, da der altid var nogen tilbage. Og det er der også i dag, selvom gaden for de fleste nye, nu er deres nye hjem.

Nok mistede Gaderummet sine lokaler i 2008, men ikke sine mennesker – det er bare blevet sværere at handle optimalt!

Samling

Med dette forhåbentligt overskuelige Nyhedsbrev, lægges der op til en samling af vores aktiviteter, og at de målrettes mod at få et nyt sted.

Men hvor? Der er behov nærmest alle vegne, og der bor snart lige så mange fra det gamle Gaderum i Århus, Ålborg, Gilleleje og i Thy, som i København.

Så der er et organisationsproblem til at starte med.

 

Roskilde Festival

Efteroprydning

- de første mange uger i juli (mm.)

Håber så mange som muligt deltager. Vi laver lejr som sidste år. Starter mandag-tirsdag d.4.-5.juli med at lave lejren.

tvg09 mad og efteroprydning
30min

Relaterede Gaderumssider
www.gaderummet.com
www.gaderummet.dk
www.tvgaderummet.info
www.gaderummet.net