Har Enhedslisten en pøbelpolitik- eller har de kun Mikkel Warming?
Af Kalle Birck-Madsen, 6.november 2010

Det er nu lykkes for socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten at lave endnu et parlamentarisk forræderi overfor samfundets arbejdende og svage. Et brugerinitiativ fra neden, Café Dugnad på Vesterbro, som fungerede for de borgere i kommunen, som kommunen ikke har villet eller kunnet hjælpe, lukkes nu endeligt, for at blive overtaget af Mændenes Hjem.

Der er brugt samme skabelon her fra Mikkel Warmings side som ved utallige lukninger af andre organisationer og borgerinitiativer: Først producerer kommunens eget tilsyn en rapport, der postulerer uregelmæssigheder, og når der spørges til dokumentationen – fordi det er faktuelt forkert hvad der påstås - så opfattes organisationen og dens leder som modvillig og illoyal, og der stilles krav om en ny leder.

Hvis lederen ellers vil gøre sig forhåbninger om et andet job indenfor landets grænser, skal lederen skynde sig at gå, ellers vil der blive digtet flere usandheder frem. Når lederen er væk, kommer turen til resten af personalegruppen. De er jo allerede illoyale overfor kommunen, ved at have accepteret at arbejder under den gamle leder. De er med sikkerhed så manipuleret af denne leder, at deres synspunkter og argumenter ikke kan tillægges gyldighed.

Skulle brugerne af organisationen fortsat formaste sig til at støtte personalegruppen, ligesom de tidligere støttede lederen, så må organisationen have haft en ”stærk” leder, som også har formået at manipulere den samlede brugergruppe – hvorfor kommunen selvfølgelig nu må skille sig af med brugergruppen.

Lyder det bekendt! Ja, det må det gøre.

Af historiske grunde havde Gaderummet en mulighed for at tage kampen op med socialforvaltningens og Mikkel Warmings uforstand og forræderi overfor kommunens egne borgere.

I de 2 år kampen for Gaderummet varede, kunne vi i stormens øje nøje følge, hvordan kommunen og Mikkel Warming handlede. Det var ikke noget kønt syn. Selv toppen, de 3 direktører i direktionen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, sanktionerede alt, lovligt eller ej, samtidig med at de selv bidrog med usandheder. Det undrer derfor ikke, men det er glædeligt, at en ”whistlebrower” i en tilstødende forvaltning, har anmeldt forvaltningen til Ombudsmanden, for i flere år at have været vidende om bedrageriforhold overfor ministerium og aktiverede, hvor direktionen frem for at stoppe det, har fremmet en fortsat brug.

Mændenes Hjem, der nu ”tildeles” Café Dugnad, var også inde over i Gaderummet, hvor de optrådte som splittelsesmager og ligrøver. Men sådan er åbenbart for tiden kapitalens Danmark: de hjemløse, de udstødte, de fejlbehandlede, de svageste osv. skal ikke have støtte til udviklingen af et ordentligt liv, i socialt produktive livsbetingelser, sådan på et fagligt oplyst niveau, nej de skal have hård hånd, kontrol, lukkede metaldøre - og kristen næstekærlighed.
Og er dette ikke nok, så er der psykiatriens opbevaring, som med Mikkels Warmings ord ”er nået rigtigt langt de sidste år”.

Lyder det bekendt? Desværre. Men hvor blev demokratiet og det sociale medborgerskab af, i den af Enhedslisten og Mikkel Warming førte pøbelpolitik?