Socialborgmester

Mikkel Warming

Københavns Rådhus

                                                                 Elektronisk udgave: 20070601mw.htm

2007-06-01

Vedr. skandaløs bortvisning af Gaderummets leder Kalle Birck-Madsen

Jeg forventer at du som Socialborgmester forholder dig til følgende:

Gaderummets såkaldte ”bestyrelse”, som i samdrægtighed med din forvaltning er i gang med afviklingen af Gaderummet, består af ekskluderet formand Ole Henriksen, ekskluderet bestyrelsesmedlem Laue Traberg Smidt og Oles gamle ven Birte Bech Jørgensen med hjernerystelse. Ingen andre!

Du og dit socialudvalg har fulgt din forvaltnings postulat om denne ”bestyrelses” legitimitet og siddet advokat Knud Foldschacks juridiske vurdering af det modsatte overhørig.

Ved ”bestyrelsesmødet” i forvaltningens lokaler 2007-05-29 om afvikling af Gaderummet med deltagelse af ekskluderet formand for Gaderummet Ole Henriksen, ekskluderet bestyrelsesmedlem Laue Traberg Smidt, bestyrelsesmedlem Birte Bech Jørgensen, observatør Maya Thisted samt kommunens advokat Mosbek, blev det under punkt 1 Høringssvar fra medarbejderne mv. besluttet øjeblikkeligt at bortvise Gaderummets skaber og daglige leder, cand. psych. Kalle Birck-Madsen med tab af alle rettigheder.

Jeg vedlægger mit referat fra mødet til dig personligt:

2007-05-29 Bestyrelsesmøde på Københavns Kommune 29. maj 2007, hurtigt referat Maya, vedtagelse af bortvisning.

Jeg vedlægger desuden følgende dokumentation til belysning af bortvisningen:

2007-05-10 Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen om udlevering af ansættelseskontrakter inden 14. maj, trussel om bortvisning.

2007-05-11 Korrespondance Ole Henriksen og Jens Å. Nielsen vedr. bestyrelsesmøde, sendt til mig uvist hvorfor.

2007-05-14 Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen rykker frist 16. maj, fremtidig bortvisning tages for givet.

2007-05-15 Kalle Birck-Madsen til Ole Henriksen om udleveringskrav og illegitimitet, kopi til Dansk Psykologforening

2007-05-16 Bestyrelsesmøde på Københavns Kommune 16. maj 2007, referat og betragtninger Maya, bortvisning vedtages og annulleres.

2007-05-16 Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen, frist 29. maj, ny trussel om bortvisning

2007-05-29 kl. 11.53 Meddelelse til Socialministeriet om deponering af ansættelseskontrakter, lønberegninger mv.

2007-05-29 kl. 12.00 Meddelelse til forvaltningen om deponering i Socialministeriet af ansættelseskontrakter mv. 

2007-05-29 Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen, meddelelse om bortvisning

2007-05-39 Kalle Birck-Madsen til Ole Henriksen, svar vedr. bortvisning, kopi til advokat.

Det er min klare opfattelse at du bliver nødt til at gribe ind over for din forvaltnings tætte parløb og samarbejde med en illegitim bestyrelse om denne skandaløse behandling af Gaderummets skaber. Er der grænser for, hvad du vil stå inde for, eller vil du vaske dine hænder medens denne slagtning foregår i dit regi?

Jeg skal for god ordens skyld oplyse om, at jeg har tænkt mig at bringe det passerede til offentlighedens kendskab. Jeg hører gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Cand. mag. Maya Thisted

Fyret medarbejder i Gaderummet

Tidligere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Jeg vedlægger til din orientering desuden 2 avisartikler:

Jyllandsposten 2007-05-23 ”Ensretning et tab for alle”

Information Weekend 2007-05- 26/27 ”Værested snart hjemløs”