Psykofarmaka i social perspektiv 31 okt. 2007

Center for Sundhed og Samfund, Kommunehospitalet.
Gaffel arrangement v/ psykologistuderende ved Institut for Psykologi.

Foredragsholdere:
Kalle Birch Madsen, cand.psych., forstander af Gaderummet;
Jørgen Lumbye, forfatter, cand. psych, underviser på Folkeuniversitetet; 
Marianne Møller, farmaceut, Institut for Rationel Farmakoterapi.

mp4 video in html5 generator by EasyHtml5Video.com v1