typografier - oversigt.fuld skærm .// forside

Siden er ikke færdig, hovedside--> 3. Empiriens mindste-enheder -- typografi-elementer

Den nøgne eksistensEksistensens tvenkønnethedIndividetDet biologiske individMeditationens kulturformMeditationens udgangspunktMeditationens værensformIagttagerens position, subjektets indbundethedRelation (vektor)RetningForholdModsigelseNiveaurelationKnudeRelationsforholdRumRumforholdRetningens rumFormRelationsformGennemgangsrelationUdviklingsformKilde til konstitutionUdviklingsformModsætningerModsætningspunktKategoriforholdMenneskehedens overindividuelle samfundsmæssighed, dets sags- og social-intentionalitetMætningStemplingProblemudviklingBlank = angivelse af koncept, egennavnQuali = vurdering / blik udefra / blik herpåSumma = samlet om elementer og forholdQuali-mærket = samlet vurdering på et nyt niveau, eller om det nye niveau i det gamleSigma = element-unikhed

a: MENNESKE

    0073
     
 
Den nøgne eksistens
Den nøgne
eksistens
Eksistensens trekønnedhed
Eksistensens
trekønnedhed
Individet
Individet
   

b: KULTUR-INDIVID

     
   
 

Det biologiske individ
Det biologiske
individ


Meditationens kulturform
Meditationens
kulturform

 

Meditationens udgangspunkt
Meditationens
udgangspunkt


Meditationens
værensform
 

c: SUBJEKT

     
         
 

Iagttagerens position, subjektets indbundethed
Iagttagerens position, subjektets
indbundethed

 

     

d: RELATION

     
   
 

Relation (vektor)
Relation
(vektor)

Retning
Retning


Forhold
Modsigelse
Modsigelse
 
     
 

Niveaurelation
Niveau-relation

knude
Knude

Relationsforhold
Relations
forhold
   

e: RUMSÆTTELSE

     
   
 

Rum
Rum

Rumforhold
Rumforhold

Retningens rum
Retningens rum
Form
Form
 
     
 

Relationsform
Relationsform

Gennemgangsrelation
Gennemgangs-
relation

Udviklingsform
Udviklingsform
   
f: PERSONLIGHED
     
   
 

Kilde til konstiution
Kilde til konstitution

Personlighedens eksistentielle udgangspunkt
Personlighedens eksistentielle
udgangspunkt


Modsætninger
Modsætning


Modsætningspunkt
Modsætnings-punkt

 
   
 

Kategoriforhold
Kategori-forhold

Menneskehedens overindividuelle samfundsmæssighed,
Menneskets
sags- og social-
intentionalitet

Mætning
Mætning

Stempling
Stempling

 
         
  Problemudvikling
Problem-udvikling
       

g: NOTATION - KONVENTION

     
   
 

Blank = angivelse af koncept, egennavn
Blank = angivelse
af koncept, egennavn

Quali = vurdering / blik udefra / blik herpå
Quali = vurdering / blik
udefra / blik herpå

. Summa = samlet om elementer og forhold
Summa = samlet om elementer
og forhold

Quali-mærket = samlet vurdering på et nyt niveau, eller om det nye niveau i det gamle
Quali-mærket = samlet
vurdering på
et nyt niveau, eller om det nye niveau i det gamle

 
         
  Sigma = element-unikhed
Sigma =
element-unikhed
       
           
 

TOP

       

A. Menneske 3
Den nøgne eksistens. 3
Eksistensens tvekønnedhed. 3
Individet 3

B. Kulturindivid 3
Det biologiske individ. 3
Meditationens kulturform.. 3
Meditationens samfundsgrundlag. 4
Meditationens værensform.. 4

C. Subjekt 4
Iagttagerens position, subjektets indbundethed. 4

D. Relation 4
Relation (vektor) 4
Retning
Forhold. 5
Modsigelse. 5
Niveaurelation. 5
Knude 5
Relationsforhold. 5

E. Rumsættelse 5
Rumforhold. 6
Form.. 6
Relationsform.. 6
Gennemgangrelation. 7
Udviklingsform.. 7

F. Person(ligheden). 7
Kilde til konstitution
Personlighedens eksistentielle udgangspunkt 7

Modsætninger
Modsætningspunkt
Kategoriforhold
Menneskehedens overindividuelle samfundsmæssighed, dets sags- og social-intentionalitet // konkret samfundsform.. 8

Mætning
Stempling

G. Notationer og konventioner. 7
Blank
Quali
Summa
Quali-mærket
Sigma

Metareflektion

Typografi - uden at være det