modeller grafisk gennem analysen......... fuld skærm / forside

Dette er første udgave pr modeller 2012-10-20 grafisk gennem analysen

I ovenstående diagram er modellens numeriske antal pr år i empiri-materialet angivet. Det er angivet med 'empiri 1.1' ud fra, at det emipri-materiale, der bærer grafen, kommer fra den teoretiske produktion af billeder, som den har ladet sig udskille i tekster. Der er imidlertid mange andre tekster, der hidtil ikke har fundet ind i analysen.. Disse skal benævnes med empiri 1.2 og 1.3.

Det virker omstændeligt at bygge dette op så minutiøst, men det er på dette niveau at indoptagelse af data fra anden side, data med anden historie, ny historie eller en gammel parallelhistorie, at data overhovedet lader sig indoptage, hvis ikke der allerede er en benævnt differentiering i begrebets form, dvs. som indførelse/tilførelse af empiri til materiale, og i formen som materiale at indføre og tilføre data til analysen. Det bliver mere og mere tydeligt, at der ikke bare er et eksplicit forhold mellem empiri eller empiriske data - som til eksempel i vores tilfælde gennem skrifter og billedmæssig overlevereing - og deres analytiske repræsentation.

Skal analysen kunne leve og ånde, må den have bevægelsen i sig, og den må kunne indoptage anden empiri, teori og praksis, uden på forhånd at udviske disses særkende, til fordel for egen fællestræk og formåen. Det er i den teorilede indoptagelse - gennem indførelse og tilførelse af empirisk materiale - at anden praksis kan manifesterer sig som 'anden praksis', uden at dens særtræk udviskes på forhånd.

Oversigt over empiri-materiale 1.1-1.5 -> billedemateriale grafisk i empirien