i /kpc/tavler/0100-0200.php

tavleobjekter tavler

......komentarer

kategori niveau begreb koncept

Tavlen delt op i 2 tavleobjekter

1. Fascination, adskillelse, ej handle, svræt med den tredje sag - tllbage til det gamle utilstrækkelige, og disciplinen

2. At stå mellem gammelt og nyt

3. At hænge i det umiddelbare. Kan være at den tredje sag er klar, og det er svært med det lange stræk op af bakken - og man pauser den for megte i det private - men den kan også være at sagen der koopereres om, er for snæver, til også at bære egen udvikling, hvorfor disciplinen finder sted for disciplinens skyld.

grænser, målorientering, tage det som det kan komme uden at gøre stads a ssig