Kærlighedspris til ”Gaderummet”

GADERUMMET, et socialpsykologisk fristed i København, og dets stifter og ildsjæl, psykologen Kalle Birch-Madsen modtager KÆRLIGHEDSPRISEN.

Pris-overrækkelsen sker under en ”Fattigrøvsfest” i Gaderummet, Nørrebrogade 56, baghuset, 4. sal om aftenen lørdag d. 6. april. Dagen før kl. 14-16 afholdes der i Gaderummet et pressemøde!

Gaderummet

Gaderummet er et brugerstyret åbent rum på 300 kvadratmeter på Nørrebro, baseret på frivillig arbejdskraft og solidaritet imellem brugerne. Gaderummet fungerer som et døgnåbent være-, bo- og aktivitetssted for gadeunge og marginaliserede, sindslidende og udstødte unge.

     Gaderummets historie starter i 1985 med ”Regnbuen”, en alternativ rådgivning på kritisk psykologisk grundlag. Gennem 15 år har rådgivningen ydet frivillig og gratis hjælp til personer i nød. I 1996 blev rådgivningen udvidet med Gaderummet – et fristed for ”de tabte unge”, unge som føler en social afmagt og som er blevet fejlbehandlet andre steder.

     Gaderummet bruges massivt hele døgnet rundt af unge hovedsageligt i alderen 18-25 år. I snit er omkring 20 unge henvist til permanent overnatning på madrasser og sofaer på stedet, mens mere end 75 går igennem stedet på en dag, og flere hundrede i løbet af en uge. I snit er 20 personer i et intensivt psykologisk forløb i rådgivningen Regnbuen”, forløb der varer fra få måneder til flere år. De såkaldte ”gadeunge” hutler sig igennem tilværelsen på kontanthjælp eller uden indtægt overhovedet, og med ingen eller dårlige boligforhold. Mange har en barsk livshistorie med adskillige nederlag bag sig, og en negativ indstilling til sociale instanser og psykiatri. Nogle er helt opgivet af de sociale myndigheder.

     Ud fra den daglige brug af stedet fungerer Gaderummet som et terapeutisk kollektiv, en kammeratskabsgruppe, et refugium, et udvidet hjem, et informationssted, et anerkendelses-/identitetsskabende sted og et aktivitets-/lærested. Én gruppe, som er henvist til at være her på døgnbasis, tager sig af den daglige rutine med indkøb, oprydning, modtagelse og problemafklaring.

     En finanslovsbevilling har gjort det muligt at lønne tre ansatte i 2000 og 2001. For 2002 og frem er Københavns Kommune gået ind i arbejdet, og alle brugere håber, at stedets ånd vil kunne videreføres under bedre vilkår.

Gaderummet kan kontaktes på tlf.: 35374735 – fax.: 35374736 – email: info@gaderummet.dk - 2200 N.

Kærlighedsprisen

Kærlighedsprisen er blevet givet af Kærlighedspartiet til alternative projekter, fristeder og enkeltpersoner siden 1992. Første modtager var ”provopræsten” Harald Søbye, som herefter overrakte prisen indtil sin død i 2000, 91 år gammel. Kærlighedsprisen er tidligere givet til. Jackie Siewens, talskvinde for prostituerede; bøssers & lesbiskes Europride; Christiania og Thylejren; Folkets Hus og Folkets Park; Børnehuset og Master Fatman.

Kærlighedspartiet

<-top