Fra: GADERUMMET Kalle [kallebm@mail.dk]
Sendt: 25. marts 2009 11:15
Til: anre@information.dk
Emne: hash

Hej Anders

 

Tak for snakken. Håber du kunne bruge noget.

 

Her er brevet til Hanne Bech Hansen. Der er reference til 2 artikler, hvor hun udtaler det samme nærmest, som alle siger, og som jeg også prøvede at skrive i 2003, inden hashforbuddet - som uden problemer kan sidestilles med kriminaliseringen af onani – gik igennem.

 

Men ingen ville høre. Hanne Bech svarede dog tilbage:

Brev Gaderummet til politidirektør Hanne Bech Hansen. 9.marts 2008

Svar fra politidirektør Hanne Bech Hansen 27.marts 2008;

 

Pt. prøver vi at fremme et nyt døgnåbent værested, og har skrevet lidt her, der også må relatere til sig til tjald. Brevet er nedenfor, uden navn på modtageren i det politiske niveau, og også her linket om urealistisk idé hvad angår Indre Nørrebro, 2009-03-02 Kalle. Jeg vil prøve at tænke en urealistisk tanke højt”, fra min side, at der kommer døgnåbne brugerstyrede væresteder for gadens fæ og folk.

 

Mange hilsner Kalle

 

 

**********************************************

 

Gaderummet til politiker marts 2009

 

Vi har søgt 3 fonde, og venter besked omkring den første her midt i marts. Du kan se vores ansøgninger på disse links:

2009-01-16 Til Velfærdsministeriet. Ansøgning til puljen udviklingsprojekter under satspuljen. Fokus på ’medbestemmelse, den anden som medforsker’.

2009-02-09 Gaderummet. Ansøgning til Aktivitetstilbud på væresteder mv. Underskrevet og med budget. Fokus er på ’daglig livsførelse – egentligt liv’.

2009-02-16 Ansøgning Tips og lotto-puljen til særlige sociale formål, inkl. budget. Fokus er på ’selvbestemmelse – fra skæbne til person’. 

 

Vi vil gerne knytte vores kommentarer til den kritisable situation på Indre Nørrebro, med alle skyderierne.

 

Indre Nørrebro og det socialt forebyggende arbejde

Gaderummet startede på Indre Nørrebro, på nordsiden af Nørrebrogade. Og vi argumenterede på bedste vis i forskellige fora, fra 1998 til 2004 kraftigt for, at den anden side af Nørrebrogade, herunder rødderne på Blågårds Plads, fik et alternativ til gaden lige som Gaderummets unge havde fået det. Dengang i 1990-erne og i starten af 2000, var der også skyderier og slagsmål med knive  – men som tiden gik, gjaldt dette ikke længere for Gaderummets unge, men voksede i antal for andre unge. 

Der var en MUR dengang mellem Gaderummet, og hvad kommunen ville med den anden side af Nørrebrogade. Men det lignede også meget, at kommunen ikke turde arbejde som Gaderummet, altså arbejde sammen med de unge, men kun ville stille sig op som bedrevidende rollemodel.  

Det vil være oplagt, som del af en langsigtet forebyggelsesstrategi, at tænke et Gaderum ind i det. Vi kunne nå de unge, som andre til at starte med, er bange for eller ikke kan rumme. 

Vi har diskuteret det i Gaderummet, og fortsætter. Det startede som en urealistisk tanke fra Kalle, som kender Indre Nørrebro igennem mange år, 2009-03-02 Kalle. Jeg vil prøve at tænke en urealistisk tanke højt.  

 

Vi er ved at udforme breve om problemet, hvor vi i næste uge håber at kunne sende skrivelser til Karen Jespersen, Hanne Bech Hansen, Hamid el Mousti, Integrationsministeriet mm. Du må meget gerne tænke med. Set fra vores ståsted, ligner problemet, at de eksisterende tilbud, hvis ikke de er mangelfulde, er for specificerede og eksklusive. Der er ingen steder, hvor man kan komme indenfor i fællesskab, med sin nabo, fætter, kusine, studiekammerat og/eller med sine børn, da alle nuværende væresteder har specifikke aldersgrænser eller andre adgangskriterier. 

 

Kommunens aktuelle Nødrum

Det virker absurd på os – og krænkende - at Gaderummets gamle lokaler i Rådmandsgade 60, er halvtomme, og stærkt raserede, mens en stor gruppe af Gaderummets tidligere unge, bor på gaden, hos venner af Gaderummet, eller er forsvundet. Det gælder også gruppen af tidligere brugere af den sociale- og psykologiske rådgivning, der må hutle sig igennem med dårligere vilkår end før. Samtidig flagrer et stort antal ressourcepersoner omkring vores nuværende "vandrende Gaderum", uden rigtigt at kunne gøre gavn, mens vilkårene for de unge, der er tilbage i Nødrummet, er stærkt kritisable. Der sker absolut ingenting, ingen mad, men unge der er gået på junk, og kun pædagoger der ser fjernsyn med unge langt op i 20-erne, og eller lukker dem ind og ud af samme port.

 

Mange hilsner Gaderummet

v/ Sidste Søndagsmøde i Gaderummet

Thorsgade 63

 

Anne Lei, frivillig medarbejde, Mob.6065 0133

Kalle Mob.2487 9126